Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Instituire sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile

Instituire sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile

  Publicat: 26 Oct 2012       4919 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Denumire data monedei unice europene.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Galati - sectia comerciala,sub nr.2806/121/2008 reclamanta-creditoare VA „I.A.” a solicitat in contradictoriu cu parata-debitoare SC „B.” SRL GALATI, instituirea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitoarei, pana la concurenta sumei de 750.412 EURO.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Denumire data monedei unice europene.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Denumire data monedei unice europene.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Act adoptat de organele de stat,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Legea cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).


In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca debitoarea ii datoreaza aceasta suma, intrucat aceasta din urma a achizitionat tabla , in baza contractelor de vanzare nr. 106740/04.10.2007, 106872/13.12.2007 si nr. 106887/18.12.2007.Intrucat debitoarea nu s-a conformat platii, creditoarea a calculat si dobanzi.


Mai precizeaza ca s-a adresat cu o cerere de arbitraj catre Centrul de Arbitraj International de la Viena, cerere inregistrata sub nr. SCH - 5075, sens in care ulterior a achitat si taxa de inregistrare a cererii, in suma de 2.000 EURO.


In cauza a formulat cerere de interventie principala numitul P.M.D., care a fost anulata ca netimbrata de instanta la termenul de judecata din data de 29.10.2009.


Instanta a stabilit in sarcina creditoarei o cautiune in cuantum de 5.000 lei.


Tribunalul Galati, prin incheierea din 3.11.2009, a admis cererea formulata de creditoarea V.A. ``I.A.`` Austria in contradictoriu de parata S.C. ``B`` S.R.L.Galati.


A dispus infiintarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale paratei, pana la concurenta sumei de 750.412 Euro, in echivalent lei.


Pentru a hotari astfel, a retinut ca partile au incheiat contractele nr.106740/4.10.2007, nr.106872/13.12.2007, modificat prin actul aditional nr.1/27.03.2008 si nr.106887/18.12.2007, contracte in baza carora creditoarea a livrat tabla debitoarei in valoare de 750.412 Euro.


Pentru realizarea creantei in suma de 750.412 Euro, creditoarea s-a adresat Centrului de Arbitraj International al Camerei Economice Federale Austriece, iar la data de 31.08.2009, creditoarea a depus la dosar hotararea arbitrala din data de 11.08.2009, pronuntata de arbitrul unic Dr. M.S. in dosarul nr.SCH-5075, prin care a fost admisa actiunea impotriva debitoarei din prezenta cauza.


Instanta de fond a retinut ca reclamanta a facut dovada promovarii actiunii pentru obligarea debitoarei la plata sumei cu privire la care s-a solicitat instituirea sechestrului asigurator, iar hotararea depusa la dosar nu este inca definitiva.


A mai constatat ca institutia procesuala a sechestrului asigurator are menirea de a asigura actiunea civila, avand ca obiect luarea de catre instanta a masurilor care sa asigure executarea unei hotarari viitoare.


A retinut ca, in speta, sunt indeplinite conditiile prevazute de art.594 C.pr.civ. si art.907 - 908 Cod comercial, respectiv existenta unei creante exigibile constatata prin act scris, precum si promovarea unei actiuni pentru plata debitului, pentru a dispune indisponibilizarea bunurilor debitorului pe toata durata procesului, pentru ca, dupa obtinerea titlului executor, creditorul sa aiba posibilitatea dezdaunarii, pe calea executarii silite.


Impotriva acestei hotarari, in termen legal a declarat recurs parata S.C. ``D.I.`` SRL Galati (fosta ``B`` S.R.L.), inreg. sub nr.2806/121/2009 pe rolul Curtii de Apel Galati - sectia comerciala, maritima si fluviala.


Incheierea recurata a fost criticata sub aspectul nelegalitatii, pentru urmatoarele motive:


La data pronuntarii incheierii recurate, creditoarea obtinuse deja titlu executoriu, respectiv Hotararea de arbitraj a V.I.``A.C.`` pronuntata la data de 11 august 2009.


Prin urmare, in raport de prevederile art.591 C.pr.civ., cererea de infiintare a sechestrului asigurator nu mai era admisibila.


A mai sustinut recurenta ca argumentul instantei de fond, potrivit caruia hotararea arbitrala poate fi atacata cu recurs, este lipsit de fundament logic.


Curtea de Apel Galati a respins recursul declarat de debitoare, ca nefondat.


Pentru a hotari astfel, a retinut urmatoarele:


Este adevarat ca, potrivit art.907 - 908 Cod comercial, raportat la art.591 alin.1 C.pr.civ., numai creditorul care nu are titlu executor, dar a carui creanta este constatata prin act scris si este exigibila, poate solicita infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, daca dovedeste ca a intentat actiune, cu dare de cautiune, potrivit art.908 alin.1 Cod comercial.


Aceasta masura de indisponibilizare a bunurilor debitorului este menita, in adevar, sa previna actele de instrainare a acestor bunuri de catre debitorul de rea-credinta, care ar periclita executarea silita in viitor a hotararii ce se va obtine.


Insa, contrar celor sustinute prin motivele de recurs, creditoarea-intimata nu a obtinut inca un titlu executor.


Hotararea de arbitraj SCM - 5075 din 11 august 2009 pronuntata de Centrul de Arbitraj International al Camerei Economice Federale a Austriei (VIAC) este o hotarare arbitrala straina, in sensul art.370 C.pr.civ. (hotarare data pe teritoriul unui stat strain).


Or, potrivit art.370 indice 1 C.pr.civ., hotararile arbitrale straine pot fi recunoscute in Romania, spre a beneficia de puterea lucrului judecat, prin aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art.167 - 172 din Legea 105/1992.


De asemenea, conform art.370 indice 2 C.pr.civ., hotararile arbitrale straine, pot fi puse in executare silita pe teritoriul Romaniei, prin aplicarea art.173 - 177 din Legea 105/1992.


Trebuie precizat faptul ca, in speta, nu este aplicabil Regulamentul (CE) nr.44/2001 (Bruxelles I), intrucat, desi hotararea este pronuntata intr-o tara membra a Uniunii Europene, acest Regulament nu se aplica in materia arbitrajului (art.1 alin.2 lit.d).


Prin urmare, hotararea arbitrala in discutie trebuie supusa procedurii de recunoastere , potrivit art.167 - 171 din Legea 105/1992 si, ulterior, procedurii de incuviintare a executarii (exequatur), conform art.173 - 176 din acelasi act normativ.


Conform art.177 din Legea 105/1992, numai pe baza hotararii definitive de incuviintare a executarii hotararii straine pe teritoriul Romaniei se emite titlul executoriu, in conditiile legii romane, mentionandu-se in titlu si hotararea de incuviintare.


Fata de cele susaratate este evident ca, in speta, creditoarea nu detine inca un titlu executoriu, astfel ca instanta de fond, admitand cererea de infiintare a masurii asiguratorii asupra bunurilor debitoarei, a pronuntat o hotarare legala si temeinica, a carei reformare nu se impune.


Asa fiind, potrivit art.312 alin.1 rap. la art.304 indice 1 C.pr.civ. a respins prezentul recurs, ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 60 din data 01.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Creditor    Debitor    Legea 105/1992    Contract de vanzare    Executare silita    Titlu executoriu    Sechestru asigurator    Dobanda    Cerere de arbitraj    Cerere de interventie principala    Cautiune    Bun mobil    Bun imobil
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 in situatia votului in adunarea creditorilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 374/7.09.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020Articole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati