Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Instituire sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile

Instituire sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile

  Publicat: 26 Oct 2012       4070 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Denumire data monedei unice europene.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Galati - sectia comerciala,sub nr.2806/121/2008 reclamanta-creditoare VA I.A. a solicitat in contradictoriu cu parata-debitoare SC B. SRL GALATI, instituirea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitoarei, pana la concurenta sumei de 750.412 EURO.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Denumire data monedei unice europene.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Denumire data monedei unice europene.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Act adoptat de organele de stat,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Legea cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).


In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca debitoarea ii datoreaza aceasta suma, intrucat aceasta din urma a achizitionat tabla , in baza contractelor de vanzare nr. 106740/04.10.2007, 106872/13.12.2007 si nr. 106887/18.12.2007.Intrucat debitoarea nu s-a conformat platii, creditoarea a calculat si dobanzi.


Mai precizeaza ca s-a adresat cu o cerere de arbitraj catre Centrul de Arbitraj International de la Viena, cerere inregistrata sub nr. SCH - 5075, sens in care ulterior a achitat si taxa de inregistrare a cererii, in suma de 2.000 EURO.


In cauza a formulat cerere de interventie principala numitul P.M.D., care a fost anulata ca netimbrata de instanta la termenul de judecata din data de 29.10.2009.


Instanta a stabilit in sarcina creditoarei o cautiune in cuantum de 5.000 lei.


Tribunalul Galati, prin incheierea din 3.11.2009, a admis cererea formulata de creditoarea V.A. ``I.A.`` Austria in contradictoriu de parata S.C. ``B`` S.R.L.Galati.


A dispus infiintarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale paratei, pana la concurenta sumei de 750.412 Euro, in echivalent lei.


Pentru a hotari astfel, a retinut ca partile au incheiat contractele nr.106740/4.10.2007, nr.106872/13.12.2007, modificat prin actul aditional nr.1/27.03.2008 si nr.106887/18.12.2007, contracte in baza carora creditoarea a livrat tabla debitoarei in valoare de 750.412 Euro.


Pentru realizarea creantei in suma de 750.412 Euro, creditoarea s-a adresat Centrului de Arbitraj International al Camerei Economice Federale Austriece, iar la data de 31.08.2009, creditoarea a depus la dosar hotararea arbitrala din data de 11.08.2009, pronuntata de arbitrul unic Dr. M.S. in dosarul nr.SCH-5075, prin care a fost admisa actiunea impotriva debitoarei din prezenta cauza.


Instanta de fond a retinut ca reclamanta a facut dovada promovarii actiunii pentru obligarea debitoarei la plata sumei cu privire la care s-a solicitat instituirea sechestrului asigurator, iar hotararea depusa la dosar nu este inca definitiva.


A mai constatat ca institutia procesuala a sechestrului asigurator are menirea de a asigura actiunea civila, avand ca obiect luarea de catre instanta a masurilor care sa asigure executarea unei hotarari viitoare.


A retinut ca, in speta, sunt indeplinite conditiile prevazute de art.594 C.pr.civ. si art.907 - 908 Cod comercial, respectiv existenta unei creante exigibile constatata prin act scris, precum si promovarea unei actiuni pentru plata debitului, pentru a dispune indisponibilizarea bunurilor debitorului pe toata durata procesului, pentru ca, dupa obtinerea titlului executor, creditorul sa aiba posibilitatea dezdaunarii, pe calea executarii silite.


Impotriva acestei hotarari, in termen legal a declarat recurs parata S.C. ``D.I.`` SRL Galati (fosta ``B`` S.R.L.), inreg. sub nr.2806/121/2009 pe rolul Curtii de Apel Galati - sectia comerciala, maritima si fluviala.


Incheierea recurata a fost criticata sub aspectul nelegalitatii, pentru urmatoarele motive:


La data pronuntarii incheierii recurate, creditoarea obtinuse deja titlu executoriu, respectiv Hotararea de arbitraj a V.I.``A.C.`` pronuntata la data de 11 august 2009.


Prin urmare, in raport de prevederile art.591 C.pr.civ., cererea de infiintare a sechestrului asigurator nu mai era admisibila.


A mai sustinut recurenta ca argumentul instantei de fond, potrivit caruia hotararea arbitrala poate fi atacata cu recurs, este lipsit de fundament logic.


Curtea de Apel Galati a respins recursul declarat de debitoare, ca nefondat.


Pentru a hotari astfel, a retinut urmatoarele:


Este adevarat ca, potrivit art.907 - 908 Cod comercial, raportat la art.591 alin.1 C.pr.civ., numai creditorul care nu are titlu executor, dar a carui creanta este constatata prin act scris si este exigibila, poate solicita infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, daca dovedeste ca a intentat actiune, cu dare de cautiune, potrivit art.908 alin.1 Cod comercial.


Aceasta masura de indisponibilizare a bunurilor debitorului este menita, in adevar, sa previna actele de instrainare a acestor bunuri de catre debitorul de rea-credinta, care ar periclita executarea silita in viitor a hotararii ce se va obtine.


Insa, contrar celor sustinute prin motivele de recurs, creditoarea-intimata nu a obtinut inca un titlu executor.


Hotararea de arbitraj SCM - 5075 din 11 august 2009 pronuntata de Centrul de Arbitraj International al Camerei Economice Federale a Austriei (VIAC) este o hotarare arbitrala straina, in sensul art.370 C.pr.civ. (hotarare data pe teritoriul unui stat strain).


Or, potrivit art.370 indice 1 C.pr.civ., hotararile arbitrale straine pot fi recunoscute in Romania, spre a beneficia de puterea lucrului judecat, prin aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art.167 - 172 din Legea 105/1992.


De asemenea, conform art.370 indice 2 C.pr.civ., hotararile arbitrale straine, pot fi puse in executare silita pe teritoriul Romaniei, prin aplicarea art.173 - 177 din Legea 105/1992.


Trebuie precizat faptul ca, in speta, nu este aplicabil Regulamentul (CE) nr.44/2001 (Bruxelles I), intrucat, desi hotararea este pronuntata intr-o tara membra a Uniunii Europene, acest Regulament nu se aplica in materia arbitrajului (art.1 alin.2 lit.d).


Prin urmare, hotararea arbitrala in discutie trebuie supusa procedurii de recunoastere , potrivit art.167 - 171 din Legea 105/1992 si, ulterior, procedurii de incuviintare a executarii (exequatur), conform art.173 - 176 din acelasi act normativ.


Conform art.177 din Legea 105/1992, numai pe baza hotararii definitive de incuviintare a executarii hotararii straine pe teritoriul Romaniei se emite titlul executoriu, in conditiile legii romane, mentionandu-se in titlu si hotararea de incuviintare.


Fata de cele susaratate este evident ca, in speta, creditoarea nu detine inca un titlu executoriu, astfel ca instanta de fond, admitand cererea de infiintare a masurii asiguratorii asupra bunurilor debitoarei, a pronuntat o hotarare legala si temeinica, a carei reformare nu se impune.


Asa fiind, potrivit art.312 alin.1 rap. la art.304 indice 1 C.pr.civ. a respins prezentul recurs, ca nefondat.Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 60 din data 01.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Creditor    Debitor    Legea 105/1992    Contract de vanzare    Executare silita    Titlu executoriu    Sechestru asigurator    Dobanda    Cerere de arbitraj    Cerere de interventie principala    Cautiune    Bun mobil    Bun imobilComentează: Instituire sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile
Alte Speţe

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 8/2019: ranirea uneia sau mai multor persoane intr-un accident de circulatie inainte de parasirea locului accidentului nu are in vedere si autoranirea, cand singura persoana ranita este insusi conducatorul singurului autovehicul implicat in accident.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 133/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 421 din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 155/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia ICCJ nr. 16/2019 - O hotarare judecatoreasca in materie civila, referitoare la restituirea despagubirilor acordate in baza Legii nr. 10/2001 este asimilata, in vederea executarii, unui titlu executoriu referitor la creante bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu