Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Insolventa. Respingere obiectiuni formulate impotriva raportului final intocmit de lichidatorul judiciar

Insolventa. Respingere obiectiuni formulate impotriva raportului final intocmit de lichidatorul judiciar

  Publicat: 26 Oct 2012       3791 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Prin sentinta nr. 808/11.06.2009, pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr. 7/121/2001 al Tribunalului Galati, s-au respins, ca nefondate, obiectiunile formulate de creditoarele A.V.A.S. B si A.F.D.J. G impotriva raportului final, intocmit de lichidatorul judiciar „S. 2000” S.P.R.L. Galati.

Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Va cuprinde totalitatea creantelor ce figureaza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar necontestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabelul suplimentar.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(quorum) Minimul de membri necesar pentru ca o adunare sa fie legal constituita
Primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii cvorumului.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.


S-a aprobat raportul final.


In temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, s-a dispus inchiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. ``F.F.`` S.R.L. G si radierea acesteia din registrul comertului.


In baza art. 136 din Legea nr. 85/2006, au fost descarcati judecatorul sindic si lichidatorul judiciar de orice indatoriri si responsabilitati cu privire la procedura, debitoare si averea acesteia.


S-a aprobat decontul de cheltuieli si s-a dispus plata sumei de 1.588 catre lichidatorul judiciar ``S. 2000`` S.R.P.L. Galati, din fondul special constituit, prev. de art. 4 din lege.


Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a retinut ca, la data de 01.10.2001, s-a deschis procedura insolventei impotriva debitoarei S.C. ``F.F.`` S.R.L., la cererea creditoarei S.C. ``S.`` S.A. T.


La data de 26.03.2009, lichidatorul judiciar a depus la dosar raportul final, solicitand prin acest raport, inchiderea procedurii falimentului ca urmare a lipsei bunurilor din averea debitoarei si neavansarii de catre creditori a sumelor necesare continuarii procedurii.


Impotriva raportului final au formulat obiectiuni creditoarele A.V.A.S. si A.F.D.J. G.


Creditoarea A.V.A.S., prin obiectiunile formulate, a sustinut ca raportul final nu a facut o analiza temeinica a cauzelor si imprejurarilor ce au determinat starea de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, pentru a putea formula o actiune in antrenare raspundere patrimoniala.


Cat priveste creditoarea A.F.D.J. G, aceasta, prin obiectiunile formulate la raportul final, a aratat ca nu este de acord cu inchiderea procedurii falimentului fara antrenarea raspunderii fostilor administratori ai debitoarei.


Judecatorul sindic a retinut, in ce priveste obiectiunile formulate de cele doua creditoare, ca titular al actiunii in antrenare raspundere, potrivit art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, este administratorul sau lichidatorul judiciar.


A constatat ca, in adevar, potrivit art. 138 alin. 3 din acelasi act normativ, si comitetul creditorilor poate fi autorizat sa promoveze cererea prevazuta de alineatul 1, dar in cauza nu sunt intrunite conditiile prevazute de lege.


Ca atare, a constatat ca sunt intrunite cerintele prevazute de art. 131 din Legea nr. 85/2006, pentru a dispune inchiderea procedurii.


Impotriva acestei hotarari, in termen legal, a declarat recurs creditoarea A.V.A.S., inregistrat sub nr. 8972/44/2005 - supliment R 2 pe rolul Curtii de Apel Galati - sectia comerciala, maritima si fluviala.


Sentinta recurata a fost criticata sub aspectul nelegalitatii si netemeiniciei, pentru urmatoarele motive:


Prin hotararea data, instanta a incalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 105 alin. 2 C.pr.civ. (art. 304 pct. 5 C.pr.civ.).


Hotararea recurata nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii (art. 304 pct. 7 C.pr.civ.).


Judecatorul sindic a pronuntat hotararea cu aplicarea gresita a legii (art. 304 pct. 9 C.pr.civ.).


Astfel, judecatorul sindic a analizat eronat cererea formulata de catre creditoarea A.V.A.S., cerere prin care a solicitat ca, in cazul in care lichidatorul judiciar nu formuleaza cererea prevazuta de art. 138 din Legea nr. 85/2006, sa fie autorizati creditorii sa formuleze o atare cerere . In speta, nu s-a putut constitui comitetul creditorilor, avand calitatea de creditori, doar doua persoane juridice.


In speta, erau pe deplin indeplinite conditiile prev. de art. 138 alin. 3 din Legea nr. 85/2006.


Creanta A.V.A.S., in suma de 8.095,52 Ron, a fost preluata prin cesiune de la C.A.S.G., conform art. 2 din O.U.G. nr. 95/2003 si nu a fost recuperata in cursul procedurii de insolventa.


A mai sustinut recurenta ca obiectiunile formulate impotriva raportului final, in conditiile art. 129 din Legea nr. 85/2006, erau pe deplin intemeiate, atata vreme cat acest raport nu facea referire la masura in care au fost identificate persoanele raspunzatoare de generarea starii de insolventa a debitoarei.


In consecinta, creditoarea a solicitat admiterea recursului si casarea sentintei recurate, cu consecinta trimiterii cauzei, spre rejudecare, la aceeasi instanta.


In drept, a invocat disp. art. 299 - 316 C.pr.civ. si Legea nr. 85/2006.


Curtea de Apel Galati a respins recursul, ca nefondat.


Pentru a pronunta aceasta solutie, a retinut urmatoarele:


Desi, prin motivele de recurs, s-a sustinut ca judecatorul sindic a incalcat formele de procedura, prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 105 alin. 2 C.pr.civ., nu s-a aratat, concret, in ce a constat aceasta incalcare si care au fost actele de procedura intocmite cu nerespectarea prevederilor legale.


Cat priveste gresita respingere a obiectiunilor formulate de recurenta A.V.A.S. impotriva raportului final, in raport de continutul incomplet al acestui raport, a retinut urmatoarele:


Prevederile art. 129 din Legea nr. 85/2006 nu fac referire la continutul minim de informatii pe care ar trebui sa il reflecte raportul final. Insa, in raport de prevederile art. 21 alin. 1 si 2 din Legea nr. 85/2006, este cert ca acest raport trebuie sa cuprinda descrierea modului in care lichidatorul judiciar si-a indeplinit atributiile, justificarea cheltuielilor efectuate in cursul procedurii. De asemenea, in raport de prevederile art. 122 alin. 2, raportul final ar trebui sa mai cuprinda informatii referitoare la fondurile obtinute din lichidare si incasarea de creante, situatia contului de lichidare s.a.m.d.


Este exclus insa ca raportul final sa cuprinda cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia insolventei debitorului, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, atata vreme cat aceste informatii sunt cuprinse intr-un alt raport, cel prevazut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.


Prin urmare, sub acest aspect, al continutului incomplet al raportului final, in mod corect s-au respins obiectiunile formulate de creditoarea A.V.A.S.


Referitor la gresita calificare de catre judecatorul sindic, a cererii formulate de A.V.A.S., de a fi autorizata sa promoveze actiunea prev. de art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, a constatat urmatoarele:


Contrar celor sustinute, in cauza nu sunt numai 2 (doi) creditori, ceea ce ar fi condus la imposibilitatea formarii unui comitet al creditorilor, in raport de disp. art. 16 din Legea nr. 85/2006.


Dimpotriva, asa cum rezulta din tabelul definitiv consolidat al creantelor, in cauza s-au inregistrat 11 (unsprezece) creditori.


In sedinta adunarii creditorilor din 27.10.2006, acestia au ales un comitet format din 3 (trei) creditori, conform art. 16 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, si anume: C.N.F.R. ``N.`` S.A. G (presedinte), C.L.M.G. si S.C. ``P.H.`` S.A. S.


Urmare obiectiunilor formulate de creditoarele A.V.A.S. si A.F.D.J. G, lichidatorul judiciar a convocat comitetul creditorilor, pentru a pune in discutie eventuala solicitare de autorizare a acestuia, pentru formularea actiunii prev. de art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.


Asa cum rezulta din continutul procesului-verbal din 25.05.2009 (fila 257, vol. 3 dosar fond), comitetul creditorilor nu a putut adopta nici o decizie, din lipsa de cvorum. Astfel, potrivit art. 17 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpla din numarul total de membrii ai acestuia. Or, la sedinta din 25.05.2009 nu s-a prezentat decat un singur creditor, C.L.M.G.


In acest context, judecatorul sindic nu a fost investit cu nici o cerere de autorizare, prev. de art. 138 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, de catre participantul la procedura indreptatit sa promoveze o atare cerere . Prin urmare, critica formulata in recurs, referitoare la gresita calificare a cererii formulate de creditoarea A.V.A.S., este vadit nefondata, cata vreme, in cauza, nu s-a formulat o cerere de autorizare a comitetului creditorilor sa formuleze cererea in antrenare raspundere patrimoniala a membrilor organelor de conducere ale debitoarei.


Fata de considerentele ce preced, potrivit art. 312 alin. 1 raportat la art. 3041 C.pr.civ., a respins recursul, ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 46 din data 25.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Creditor    Debitor    Legea 85/2006    Insolventa    Faliment    Tabel definitiv al creantelor    Lichidator judiciar    OUG 95/2003
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 in situatia votului in adunarea creditorilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 374/7.09.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020Articole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati