Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Dispunere deschidere procedura generala insolventa. Numire administrator judiciar

Dispunere deschidere procedura generala insolventa. Numire administrator judiciar

  Publicat: 07 Nov 2012       2854 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Prin sentinta comerciala nr.2293 din 31.05.2010 pronuntata de Tribunalul Comercial Cluj, a fost admisa cererea formulata de catre creditoarea B.S.G. SA SUCURSALA CLUJ impotriva debitoarei SC I.G. SRL si s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei fata de debitoare si a fost numit ca si administrator judiciar pe U.R.R., in temeiul art. 34 din Legea nr. 85/2006, a fost desemnata, in calitate de administrator judiciar, U.R.R., tinandu-se seama de ofertele de servicii depuse la dosar.

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.


Impotriva acestei hotarari a formulat recurs intimata B.S.G. S.A solicitand admiterea recursului, modificarea partiala a sentintei recurate si pe cale de consecinta desemnarea in calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei S.C. I.G. SRL pe R.P. IPURL..


Recurenta a invederat ca in aplicarea dispozitiilor art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006 judecatorul sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu solicitat de catre creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii norma fiind imperativa si de altfel recurenta detine si creanta cu o pondere semnificativa ceea ce presupune alegerea cu grija a administratorului judiciar.


Recursul a fost motivat prin invocarea dispozitiilor art.304 pct.9 C.pr.civ. coroborate cu dispozitiile art.3041 C.pr.civ. evidentiindu-se ca s-a apreciat ca fiind o aplicare gresita a legii nesolutionarea sau nemotivarea unei cererii exprese a creditorului care a solicitat desemnarea unui anumit administrator.


Analizand sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs si a apararilor formulate, Curtea retine urmatoarele:


Creditoarea B.G.S.G. S.A prin actiunea introductiva de instanta avand ca obiect cererea de deschidere a insolventei privind pe debitoarea S.C. I.G. SRL a solicitat in temeiul dispozitiilor art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006 desemnarea in calitate de administrator judiciar a R.P. IPURL.


Judecatorul indic prin sentinta comerciala nr.2293/31.05.2010 a admis cererea de deschidere a procedurii insa a numit ca administrator judiciar pe U.R.R. invocand incidenta disp. art.34 si ofertele existente la dosar nefiind analizata cererea formulata in mod expres de catre creditoarea recurenta.


Administratorul judiciar sau lichidatorul au o pozitie si o situatie deosebite fata de toate partile si fata de toti ceilalti participanti la procedura, in cadrul procedurii insolventei, ei nefiind parti in proces, ci participanti la procedura, cu rol si atributii determinate de lege.


Administratorul judiciar sau lichidatorul nu actioneaza in interes personal, ci in interesul bunei desfasurari a intregii proceduri, in interesul debitorului insolvabil, pentru reintregirea patrimoniului acestuia, cat si in interesul creditorilor, pentru ca acestia sa isi poata valorifica creantele in cat mai mare masura si cat mai operativ.


Rolul administratorului judiciar sau lichidatorului justifica desemnarea acestuia in procedura prin raportare la criterii care sa asigure o larga acoperire.


Judecatorul sindic dispune desemnarea motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre practicienii in insolventa compatibili care au depus oferta de servicii in acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, fixarea remuneratiei in conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activitatii practicienilor in insolventa, precum si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada .


Judecatorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de catre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de catre debitor, daca cererea ii apartine.


In situatia in care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicita numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de catre judecatorul-sindic din randul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei.


Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o oferta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe polita de asigurare profesionala. In oferta, practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane, precum si experienta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a cazului. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta, judecatorul sindic va desemna provizoriu, pana la prima adunare a creditorilor, un practician in insolventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U.N.P.I.R. potrivit art. 19 alin (1) Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.


Legiuitorul a instituit desemnarea motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, obligatia de motivare fiind evidentiata in mod distinct si suplimentar in raport de cea instituita prin normele de procedura civila, respectiv art. 261 C pr civ .


Cerinta motivarii se apreciaza ca fiind satisfacuta doar in ipoteza in care judecatorul sindic evidentiaza in mod distinct atat indeplinirea criteriilor instituite de acest text legal cat si a celorlalte conditii impuse de dispozitiile speciale precum si motivele pentru care a apreciat ca nu se impune desemnarea unui anumit administrator solicitat prin cererea de deschidere a procedurii formulate, fie de debitor, fie de creditor, ori in prezenta cauza aceste exigente nu au fost respectate, simpla mentionare a art. 34 din Legea nr 85/2006 nefiind de natura a satisface aceste exigente.


Desemnarea motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii trebuie realizata dintre practicienii in insolventa compatibili, exigenta ce trebuie analizata in raport de toate persoanele care se solicita a fi desemnate sau care solicita desemnarea .


Legiuitorul a instituit si cerinta desemnarii a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor,dintre practicienii care au depus oferta de servicii in acest sens la dosarul cauzei.


Judecatorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de catre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de catre debitor, daca cererea ii apartine.


Judecatorul sindic in desemnarea administratorului judiciar sau a lichidatorului trebuie sa respecte toate criteriile din textul legii iar raportarea doar la practicienii care au depus oferte la dosarul cauzei ori a caror desemnare s-a solicitat este o obligatie instituita de textul legal analizat.


Rolul administratorului judiciar sau lichidatorului justifica desemnarea acestuia in procedura prin raportare la criterii care sa asigure o larga acoperire si o ordine de prioritate la desemnare astfel cum rezulta din textul analizat in favoarea debitorului, apoi a creditorilor care s-au dovedita fi mai diligenti , urmand potrivit criteriilor deja enuntate celelalte entitati .


In consecinta, in baza considerentelor evidentiate anterior, s-a evidentiat ca judecatorul sindic a realizat o gresita aplicare si interpretare a disp. art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006 fiind prezent motivul de recurs prev. de art.304 pct.9 C.pr.civ. astfel ca in baza disp. art.312 C.pr.civ., Curtea va admite recursul declarat impotriva sentintei civile nr.2293 din 31.05.2010, pronuntata in dosarul nr. 629/1285/2010 al Tribunalului Comercial Cluj pe care o modifica in parte in sensul ca numeste administrator judiciar pe R.P.. IPURL.Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 232 din data 24.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Debitor    Creditor    Administrator judiciar provizoriu    Legea 85/2006    Insolventa    FalimentComentează: Dispunere deschidere procedura generala insolventa. Numire administrator judiciar
Alte Speţe

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cazurile in care poate opera modificarea unilaterala a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia nr. 785

Decizia 3/2017. In temeiul Legii 112/1995, proprietarul constructiei are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Procesul verbal de contraventie pentru lipsa rovinietei trebuie comunicat in 2 luni de la data constatarii contraventiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Exceptia de nelegalitate a actului administrativ cu caracter individual poate fi invocata direct in recurs
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Contestarea cuantumului sumei acordata in cazul exproprierii. Stabilirea unui alt regim juridic
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.44 din 20 ianuarie 2016

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 279 din 4 februarie 2016

Elementele constitutive ale infractiunii de insusire a bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 55/A din 11 februarie 2016

Respingerea actiunii principale si a cererii de chemare in garantie formulata de parat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 526 din 10 martie 2016Articole Juridice

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Inscris constatator al creantei. In cadrul procedurilor de executare silita, notarii nu pot fi calificati drept "instanta"
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Recuperarea creantelor prin procedura Ordonantei de plata
Sursa: Radu Georgescu