Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Furt. Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene in materie penala

Furt. Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene in materie penala

  Publicat: 15 Nov 2012       3621 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prin sentinta penala nr.2939/23.11.2011 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, in dosarul nr. 26896/4/2011, a fost admisa exceptia necompetentei materiale si s-a declinat competenta de solutionare a cauzei privind pe intimatul G. M., in favoarea Curtii de Apel Bucuresti.

Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Conform art.208 Cod Penal, luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamintul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 12 ani.
Denumire data monedei unice europene.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act adoptat de organele de stat,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,


S-a retinut ca, prin cererea transmisa de Bundesamt fur Justiz (Oficiul Federal de Justitie) din Germania s-a solicitat recunoasterea si executarea unei hotarari judecatoresti pronuntate de statul german impotriva numitului G.M., respectiv executarea unei amenzi, in conformitate cu Decizia-cadru 2005/214/JAI din 24 februarie 2005, privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce a sanctiunilor pecuniare.


Din certificatul prevazut de articolul 4 din Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului Uniunii Europene privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce in ceea ce priveste pedepsele pecuniare, tradus in limba romana (filele 5-14) rezulta ca se solicita executarea unei sanctiuni pecuniare in valoare de 720 Euro, conform Deciziei Judecatoriei K. din dosarul 2 Cs 306 Js 15529/10. Suma se compune din amenda aplicata pentru infractiunea de furt incriminata de dispozitiile art.242 alin.1, art.248 a Cod penal german (600 Euro), cheltuielile judiciare (120 Euro), fiind achitata deja suma de 100 Euro.


Judecatoria a apreciat ca nu este competenta material sa solutioneze aceasta cerere, din urmatoarele considerente:


Prin Legea nr. 222/2008 a fost introdusa o noua sectiune in cuprinsul Legii nr. 302/2004, sectiune continand dispozitii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene in aplicarea Deciziei cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24.02.2005 privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce a sanctiunilor pecuniare.


Art. 18734 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 defineste "pedeapsa pecuniara" ca fiind intre altele "obligatia de a plati o suma de bani drept condamnare pentru o infractiune", iar art. 18740 alin. 1 pct. 38 din Legea nr. 302/2004 prevede faptul ca in cazul furtului nu este necesara verificarea dublei incriminari.


Totodata, in art. 18735 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 se prevede faptul ca autoritatile romane competente sa execute o hotarare sunt instantele judecatoresti, fara ca textul mentionat sa atribuie competenta unei instante specifice (judecatorie, tribunal sau curte de apel).


Pornind de la acest articol, instanta a constatat faptul ca potrivit art. 25 C.pr.pen., "Judecatoria judeca in prima instanta toate infractiunile, cu exceptia celor date prin lege in competenta altor instante. Judecatoria solutioneaza si alte cazuri anume prevazute de lege". Or, art. 18735 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 nu atribuie competenta de solutionare a cererilor de recunoastere si executare a sanctiunilor pecuniare in favoarea judecatoriei, nefiind astfel indeplinite cerintele prevazute de art. 25 alin. 2 C.pr.pen. pentru a fi atrasa competenta acestei instante.


In ceea ce priveste competenta de recunoastere a hotararilor de condamnare sau a altor acte judiciare la cererea unui stat strain, Legea nr. 302/2004 instituie competenta Curtii de Apel in circumscriptia careia domiciliaza sau isi are resedinta condamnatul (art. 117). Textul mentionat nu face nici o diferentiere intre cazul in care prin hotararea de condamnare s-a aplicat o pedeapsa cu inchisoarea sau o pedeapsa cu amenda penala, prevazand doar ca "instanta, ascultand concluziile procurorului si declaratiile condamnatului, daca constata ca sunt intrunite conditiile legale, recunoaste hotararea penala straina sau actele judiciare straine, iar in cazul in care pedeapsa pronuntata prin acea hotarare nu a fost executata sau a fost executata numai in parte, substituie pedepsei neexecutate sau restului de pedeapsa neexecutat o pedeapsa corespunzatoare potrivit legii penale romane".


Curtea apreciaza ca judecatoria este competenta sa solutioneze cauza privind cererea de recunoastere a sanctiunii pecuniare emise de autoritatile germane, pentru urmatoarele motive:


Dispozitiile art. 18735 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 se impun a fi corelate cu prevederile art. 18741 alin. (1) (din aceeasi sectiune), potrivit cu care: autoritatile judiciare romane de executare recunosc o hotarare fara alte formalitati si iau imediat toate masurile necesare pentru executarea acesteia, cu exceptia cazului in care se constata ca este aplicabil unul dintre motivele de nerecunoastere sau neexecutare prevazute la art.18742.


Se observa ca, spre deosebire de conditiile si procedura de recunoastere a unei hotarari penale straine, unde legiuitorul a prevazut in mod expres competenta curtii de apel- art.132 din Legea nr. 302/2004 -, in cazul recunoasterii reciproce a sanctiunilor pecuniare, se face referire doar la competenta instantelor judecatoresti de a emite o hotarare .


Prin urmare, cat timp legea speciala in Sectiunea a 4-a, care cuprinde dispozitiile privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene in aplicarea Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce a sanctiunilor pecuniare, nu cuprinde norme derogatorii de competenta, devin aplicabile regulile generale in materie de competenta, si anume dispozitiile art. 25 si art. 30 alin. (1) din Codul de procedura penala.


Asadar, in baza art. 42 C. proc. pen. raportat la art. 18735 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, Curtea va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti si conform art. 43 C. proc. pen. va constata conflict negativ de competenta pentru a carui solutionare va inainta dosarul la Inalta Curte de Casatie si Justitie.


Cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia, in temeiul art. 192 alin. 3 din Codul de procedura penala.Nota: Prin decizia nr. 640/24.04.2012 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, a fost stabilita competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.363 din data 08.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti    Legea 302/2004    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Legea 222/2008    Exceptia necompetentei materiale    Furt    Principiul recunoasterii reciproce a sanctiunilor pecuniare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu