Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Mentionare in registrul comertului a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Mentionare in registrul comertului a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

  Publicat: 15 Nov 2012       2965 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
I. Prin Incheierea nr. 8 din 11.01.2012, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a Civila in dosarul nr. 64744/3/2011, a fost respinsa ca neintemeiata cererea de interventie formulata de intervenientul O.G.G., a fost admisa cererea de inregistrare formulata de petenta S.C. C M S.A. si s-a dispus mentionarea in registrul comertului a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. C M S.A. nr. 1/13.09.2011; a mai fost obligat intervenientul la plata catre petenta a sumei de 13.321,56 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reguli privind rezolvarea de catre instantele judecatoresti a unor cereri care nu implica stabilirea
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Reguli privind rezolvarea de catre instantele judecatoresti a unor cereri care nu implica stabilirea
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Reguli privind rezolvarea de catre instantele judecatoresti a unor cereri care nu implica stabilirea
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


II. Impotriva acestei sentinte, a declarat recurs intervenientul O.G.G., la data de 03.02.2012.


III. Asupra exceptiei tardivitatii declararii recursului, Curtea retine urmatoarele:


Prin intrarea in vigoare a dispozitiilor OUG nr. 116/2009, competenta de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului si, dupa caz, a altor cereri aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat au fost transferate pe o perioada limitata directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.


In legatura cu acest aspect, cu prilejul analizarii constitutionalitatii art. 6 din Legea nr. 26/1990, Curtea Constitutionala a statuat ca atributiile judecatorului delegat au fost preluate de directorul oficiului registrului comertului, respectiv instanta, fara ca institutia judecatorului delegat sa fi fost, expres sau implicit, desfiintata (Deciziile nr. 861/2010, nr. 1274/2010). S-a precizat ca dispozitiile art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului sunt in vigoare, fiind doar suspendata aplicarea lor in ceea ce priveste competentele judecatorului delegat.


Or, in conditiile recunoasterii suspendarii temporare a aplicarii dispozitiilor legale privind competenta judecatorului delegat, raman lipsite temporar de efecte si prevederile referitoare la actele emise de acesta si calea de atac de urmat.


In cazul cererilor in legatura cu care la dosar s-au depus cereri de interventie, dispozitiile art. 71 din OUG nr. 116/2009 au prevazut competenta instantei, care se va pronunta in dosar printr-o hotarare, atacabila cu recurs, fara a exista o precizare expresa cu privire la termenul de recurs, ca in cazul art. 4 privind cererile de fuziune sau divizare, care face o trimitere expresa la procedura necontencioasa, sau ca in cazul caii de atac a plangerii impotriva rezolutiei judecatorului delegat.


Acest transfer temporar de competenta nu a putut schimba insa caracterul si natura necontencioasa a procedurii jurisdictionale instituite de Legea nr. 26/1990 si de Legea nr. 31/1990, completata cu normele de drept comun cuprinse in art. 331-339 C.pr.civ., care se intregesc cu dispozitiile privind procedura contencioasa, in masura in care nu sunt contrare naturii necontencioase a cauzei, potrivit art. 338 C.pr.civ. Desi trimiterea expresa la aceste norme generale se regaseste in cazul altor categorii de cereri, trasaturile procedurii gratioase se regasesc si in privinta acestor cereri aflate anterior in competenta judecatorului delegat, confirmand principiul simetriei formelor.


De altfel, dispozitiile art. 335 C.pr.civ. nu exclud, de principiu, posibilitatea interventiei unor persoane interesate, concluzia rezultand din chiar formularea legiuitorului, dar cererea acestora nu poate fi incadrata la dispozitiile art. 49 C.pr.civ. deoarece realizarea unui drept propriu este incompatibila cu specificul procedurii. Interventia tertilor in procedura necontencioasa este doar o modalitate de sesizare a instantei cu privire la deficientele cererii principale, care poate uneori determina instanta sa constate ca aceasta a devenit contencioasa si sa indrepte partile spre procedura de drept comun.


Instituirea acestei reguli speciale nu transforma, insa, procedura de solutionare a cererii intr-una contencioasa, deoarece, in ciuda aparitiei unor parti cu interese contradictorii (contencios subiectiv), obiectul cauzei pastreaza caracterul necontencios decurgand din faptul ca instanta nu va transa cu putere de lucru judecat asupra litigiului de fond dintre parti, ci doar va analiza daca cererea si actele ce o insotesc indeplinesc cerintele legale necesare pentru efectuarea cuvenitelor mentiuni.


Trimiterea la dispozitiile art. 49 - 56 C.pr.civ. inserata in alin. 2 din art. 71 din OUG nr. 116/2009, cu privire la solutionarea cererilor de inregistrare si a cererilor de interventie, a avut tocmai scopul de a inlatura in mod expres caracterul inadmisibil "de plano" al cererilor de interventie, in raport de obiectul cererilor adresate de petenti, si de a inlatura rezervele manifestate anterior de practica sub acest aspect.


Formularea cererilor de interventie ramane singura cale care permite tertilor interesati, de buna-credinta, sa intervina in aceasta procedura, pentru a evidentia nerespectarea unor cerinte legale, fara sa se blocheze accesul petentului la analizarea cererii in limitele conferite controlului de legalitate realizat prin raportare la caracterul necontencios al procedurii.


In conditiile mentinerii caracterului necontencios al unei asemenea cauze, raman incidente normele de drept comun cuprinse in art. 331-339 C.pr.civ. cu privire la procedura necontencioasa.


Pe cale de consecinta, sunt aplicabile dispozitiile art. 336 alin.2 C.pr.civ., potrivit carora termenul de recurs curge de la pronuntare, pentru cei care au fost de fata, si de la comunicare, pentru cei care au lipsit.


In speta, astfel cum rezulta din practicaua hotararii atacate, intervenientul a fost reprezentat de avocat la termenul din 11.01.2012, cand a pus concluzii asupra cererii formulate.


Ca urmare, termenul de recurs de 15 zile prevazut de art. 301 C.pr.civ. a inceput sa curga de la pronuntarea hotararii, iar nu de la comunicare, intrucat norma speciala de procedura necontencioasa este derogatorie.


Intervenientul a formulat la data de 03.02.2012 recursul impotriva hotararii pronuntate la 11.01.2012.


In consecinta, constatand ca recursul a fost formulat cu depasirea termenului prevazut de lege, avand in vedere si dispozitiile art. 101 alin.1 si 103 alin.1 C.pr.civ., Curtea a admis exceptia si a respins recursul ca tardiv formulat, in temeiul art. 312 C.pr.civ.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1135 din data 30.04.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Cerere de interventie    Drept comun    Legea 31/1990    Legea 26/1990    Fuziune    Divizare    Oficiului National al Registrului Comertului    Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor    OUG 116/2009
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020Articole Juridice

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu