Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Respingere contestatie la tabelul preliminar al creantelor. Stabilire termen de decadere pentru formulare contestatii la raport si plan de distribuire

Respingere contestatie la tabelul preliminar al creantelor. Stabilire termen de decadere pentru formulare contestatii la raport si plan de distribuire

  Publicat: 15 Nov 2012       4727 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr. 6951 din 05.10.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a civila, s-a admis exceptia invocata de lichidatorul C.T. si, in consecinta, s-a respins contestatia creditorului M.T. la tabelul preliminar al debitoarei SC LIPC SA, ca tardiv formulata.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.


Tribunalul a retinut ca prin cererea inregistrata la data de 22.08.2011 creditorul M.T. a contestat suma ce trebuie sa-i fie restituita conform tabelului creditorilor si care a fost stabilita prin sentinta civila nr. 498/ 05.03.2008, respectiv suma de 7163 lei la care se adauga 19 zile de concediu, precum si reactualizarea sumei la zi cu indicele de inflatie.


S-a constatat ca tabelul preliminar a fost afisat la data de 03.08.2011, iar contestatorul nu a respectat termenul de 5 zile pentru depunerea contestatiei, asa cum prevede art. 73 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, astfel ca a fost admisa exceptia tardivitatii invocata de lichidator, respingandu-se contestatia, ca tardiv formulata.


Contestatorul M.T. a declarat recurs impotriva acestei sentinte solicitand modificarea hotararii atacate, in sensul respingerii exceptiei tardivitatii intrucat la dosar exista acte doveditoare din care rezulta ca la data de 08.07.2011 a primit din partea lichidatorului o notificare privind planul de distribuire in care se mentioneaza ca acesta se va afisa in data de 05.08.2011 si ca se pot depune contestatii in termen de 15 zile de la afisare.


Se sustine ca la data de 18.08.2011 a fost depusa la oficiul postal contestatia astfel ca este neintemeiata exceptia tardivitatii.


Examinand actele dosarului, Curtea constata ca recursul este intemeiat si va fi admis pentru cele ce urmeaza :


Instanta a admis exceptia tardivitatii formularii contestatiei de catre creditorul M.T., considerand ca acesta a depus contestatia la tabelul preliminar peste termenul de 5 zile de la data afisarii - 03.08.2011- , fiind incalcate dispozitiile art. 73 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.


Curtea retine in primul rand faptul ca M.T. a formulat contestatie impotriva planului de distribuire si a raportului asupra fondurilor obtinute din incasarea de creante, copii ale acestora fiind inregistrate la grefa instantei cu data de 03.08.2011,astfel cum rezulta din inscrisurile inaintate de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila.


La dosar nu a fost depusa, insa, dovada afisarii planului de distribuire, invederandu-se de catre grefa instantei de fond ca nu a fost identificat procesul verbal de afisare a planului de distribuire.


In speta, nu sunt incidente dispozitiile art. 73 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 la care a facut referire prima instanta in considerente, ci prevederile art. 122 alin. 2 din Legea nr.85/2006, conform carora, planul de distribuire va fi inregistrat la grefa tribunalului si lichidatorul va notifica aceasta fiecarui creditor, o copie de pe raport si o copie de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului.


Mai departe, alin. 3 al art. 122 prevede ca, orice creditor sau comitetul creditorilor poate sa formuleze contestatie la raport si plan, in termen de15 zile de la afisare.


Asadar, termenul legal pentru depunerea unei contestatii la raportul si planul de distribuire este de 15 zile de la data afisarii la usa tribunalului si nu de 5 zile, cum eronat a considerat prima instanta.


In cauza de fata, nu s-a facut dovada afisarii raportului si planului de distribuire, ceea ce inseamna ca termenul de decadere pentru formularea contestatiilor la raport si planul de distribuire nu a inceput sa curga, astfel ca in mod gresit a fost admisa exceptia tardivitatii formularii contestatiei de catre M.T.


In consecinta, Curtea constata ca instanta a pronuntat sentinta atacata retinand o situatie de fapt eronata si cu aplicarea gresita a dispozitiilor legale, fiind intemeiat motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ. In conformitate cu prevederile art. 312 alin. 1 si 3 C.proc.civ., recursul a fost admis si intrucat, instanta nu a intrat in cercetarea temeiniciei motivelor contestatiei, cauza a fost trimisa, spre rejudecare, primei instante.Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1026 din data 19.04.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Lichidator judiciar    Plan de distribuire    Insolventa    Faliment    Creditor    Tabel preliminar al creantelor    Debitor    Legea 85/2006    Exceptia tardivitatiiComentează: Respingere contestatie la tabelul preliminar al creantelor. Stabilire termen de decadere pentru formulare contestatii la raport si plan de distribuire
Alte Speţe

Contractul colectiv de munca la nivel de unitate nu poate prevedea drepturi cu caracter inferior celor reglementate de C.C.M. incheiate la nivel de ramura sau grup de unitati
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a C.M.A.S., Decizia civila nr. 163/2017, in sedinta publica din data de 16 ianuarie 2017

Hotararea CEDO in Cauza Ovidiu Cristian Stoica impotriva Romaniei. Admisibilitatea probelor. Dreptul la un proces echitabil. Reparatie echitabila
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 755/2018 de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ridicata cu privire la unele dispozitii ale Legii nr. 165/2013 (art. 4 teza intai, art. 17 alin. 1 lit. a si art. 21 alin. 5, 6, 8 si 9)
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala, Decizia nr.775/2018, pronuntata in sedinta din data de 22 noiembrie 2018.

Exceptia lipsei calitatii procesuale active in calea ordonantei presedintiale. Momentul pana la care poate fi atacata o hotarare a unei asociatii/federatii/organ colegial sau societar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sestia a IV-a Civila, pronuntata in Sedinta publica de la 07 octombrie 2015

Suspendarea executarii silite pe calea ordonantei presedintiale. Imposibilitate.
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia a III-a civila in Sedinta publica din data de 25.02.2016

Intinderea rolului activ al judecatorului in administrarea probelor in litigiile de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Inexistenta premisei producerii prejudiciului solicitat de salariat. Nedovedirea legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze prinvind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 3080

Privarea salariatului de drepturile banesti cuvenite. Spor pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale
Pronuntaţă de: Tribunalul M, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 1013/2016Articole Juridice

Ajutorul public judiciar beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Poate fi obligat Statul Roman la plata cheltuielilor de judecata efectuate de inculpatul achitat pentru ca fapta penala nu exista?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum se poate contesta o sanctiune a ANSPDCP (Autoritatii de supraveghere)?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

[Av. Muncii] Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor. Interpretarea si aplicarea legii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim