Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Respingere contestatie la tabelul preliminar al creantelor. Stabilire termen de decadere pentru formulare contestatii la raport si plan de distribuire

Respingere contestatie la tabelul preliminar al creantelor. Stabilire termen de decadere pentru formulare contestatii la raport si plan de distribuire

  Publicat: 15 Nov 2012       6617 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr. 6951 din 05.10.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a civila, s-a admis exceptia invocata de lichidatorul C.T. si, in consecinta, s-a respins contestatia creditorului M.T. la tabelul preliminar al debitoarei SC LIPC SA, ca tardiv formulata.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.


Tribunalul a retinut ca prin cererea inregistrata la data de 22.08.2011 creditorul M.T. a contestat suma ce trebuie sa-i fie restituita conform tabelului creditorilor si care a fost stabilita prin sentinta civila nr. 498/ 05.03.2008, respectiv suma de 7163 lei la care se adauga 19 zile de concediu, precum si reactualizarea sumei la zi cu indicele de inflatie.


S-a constatat ca tabelul preliminar a fost afisat la data de 03.08.2011, iar contestatorul nu a respectat termenul de 5 zile pentru depunerea contestatiei, asa cum prevede art. 73 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, astfel ca a fost admisa exceptia tardivitatii invocata de lichidator, respingandu-se contestatia, ca tardiv formulata.


Contestatorul M.T. a declarat recurs impotriva acestei sentinte solicitand modificarea hotararii atacate, in sensul respingerii exceptiei tardivitatii intrucat la dosar exista acte doveditoare din care rezulta ca la data de 08.07.2011 a primit din partea lichidatorului o notificare privind planul de distribuire in care se mentioneaza ca acesta se va afisa in data de 05.08.2011 si ca se pot depune contestatii in termen de 15 zile de la afisare.


Se sustine ca la data de 18.08.2011 a fost depusa la oficiul postal contestatia astfel ca este neintemeiata exceptia tardivitatii.


Examinand actele dosarului, Curtea constata ca recursul este intemeiat si va fi admis pentru cele ce urmeaza :


Instanta a admis exceptia tardivitatii formularii contestatiei de catre creditorul M.T., considerand ca acesta a depus contestatia la tabelul preliminar peste termenul de 5 zile de la data afisarii - 03.08.2011- , fiind incalcate dispozitiile art. 73 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.


Curtea retine in primul rand faptul ca M.T. a formulat contestatie impotriva planului de distribuire si a raportului asupra fondurilor obtinute din incasarea de creante, copii ale acestora fiind inregistrate la grefa instantei cu data de 03.08.2011,astfel cum rezulta din inscrisurile inaintate de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila.


La dosar nu a fost depusa, insa, dovada afisarii planului de distribuire, invederandu-se de catre grefa instantei de fond ca nu a fost identificat procesul verbal de afisare a planului de distribuire.


In speta, nu sunt incidente dispozitiile art. 73 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 la care a facut referire prima instanta in considerente, ci prevederile art. 122 alin. 2 din Legea nr.85/2006, conform carora, planul de distribuire va fi inregistrat la grefa tribunalului si lichidatorul va notifica aceasta fiecarui creditor, o copie de pe raport si o copie de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului.


Mai departe, alin. 3 al art. 122 prevede ca, orice creditor sau comitetul creditorilor poate sa formuleze contestatie la raport si plan, in termen de15 zile de la afisare.


Asadar, termenul legal pentru depunerea unei contestatii la raportul si planul de distribuire este de 15 zile de la data afisarii la usa tribunalului si nu de 5 zile, cum eronat a considerat prima instanta.


In cauza de fata, nu s-a facut dovada afisarii raportului si planului de distribuire, ceea ce inseamna ca termenul de decadere pentru formularea contestatiilor la raport si planul de distribuire nu a inceput sa curga, astfel ca in mod gresit a fost admisa exceptia tardivitatii formularii contestatiei de catre M.T.


In consecinta, Curtea constata ca instanta a pronuntat sentinta atacata retinand o situatie de fapt eronata si cu aplicarea gresita a dispozitiilor legale, fiind intemeiat motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ. In conformitate cu prevederile art. 312 alin. 1 si 3 C.proc.civ., recursul a fost admis si intrucat, instanta nu a intrat in cercetarea temeiniciei motivelor contestatiei, cauza a fost trimisa, spre rejudecare, primei instante.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1026 din data 19.04.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Lichidator judiciar    Plan de distribuire    Insolventa    Faliment    Creditor    Tabel preliminar al creantelor    Debitor    Legea 85/2006    Exceptia tardivitatii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020Articole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu