Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Ordonanta presedintiala. Suspendare executare contract de concesiune

Ordonanta presedintiala. Suspendare executare contract de concesiune

  Publicat: 16 Nov 2012       4373 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr. 1906 din 29.04.2011 Tribunalul Calarasi a respins exceptia de necompetenta materiala invocata de parata S.C. I S.R.L. Valcelele.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Concesiune Exclusiva. Contract comercial cu functii apropiate de intermediere, prin efectul caruia un comerciant independent, numit concesionar, dobandeste dreptul de a fi aprovizionat cu anumite marfuri ale unui producator,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


A respins ca neintemeiata, cererea formulata pe cale de ordonanta presedintiala de catre reclamanta S.C. A 2005 S.R.L. Stefan Voda, privind suspendarea executarii contractului de concesiune, atribuire directa, nr. 1/5.01.2011, incheiat intre A.D.S. Bucuresti si S.C. I S.R.L. Valcelele.


Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca nu indeplinite conditiile art. 581 Cod procedura civila.


Astfel, a aratat instanta de fond, contractul incheiat intre reclamanta S.C. A 2005 S.R.L. si parata A.D.S. nu a fost denuntat in mod unilateral de catre parata, ci doar s-a diminuat obiectul concesiunii de la 121 ha teren agricol si 81,2 ha neagricol la 3,45 ha conform adresei 81888/2011, nefiind aplicabile dispozitiile art. 6.2.5. din contract, care reglementeaza posibilitatea denuntarii unilaterale a contractului de catre A.D.S. in cazuri exceptionale, legate de interesul public.


In al doilea rand, a aratat instanta de fond, in continutul contractului incheiat intre A.D.S. si reclamanta (art. 2.5) s-a prevazut si posibilitatea diminuarii suprafetei concesionate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate in baza unor acte normative, hotarari judecatoresti sau ca urmare a aplicarii Legii 249/2003, HG 354/2005, HG 859/2009 aceste din urma acte normative reglementand posibilitatea atribuirii directe a unor suprafete de teren dintre cele aflate in administrarea A.D.S. - ului si in baza acestora s-a incheiat si contractul nr. 1/2011 cu parata S.C. I S.R.L. V.


In art. 9.18 din acelasi contract incheiat intre A.D.S. si reclamanta s-a prevazut chiar posibilitatea incetarii contractului ca urmare a concesionarii intregii suprafete de teren, ce constituie obiectul contractului, ca urmare a aplicarii Legii 249/2003 pentru completarea Legii 268/2011 privind privatizarea societatilor agricole care detin in administrare terenuri cu destinatie agricola.


Ori, in situatia de fata, in baza Legii 249/2003 A.D.S. a incheiat un alt contract de concesiune prin atribuire directa cu S.C. I S.R.L. V, pentru aceeasi suprafata de teren concesionata initial reclamantei, posibilitate ce a prevazut-o in contractul incheiat cu reclamanta dupa cum s-a aratat, nefiind vorba deci de o denuntare unilaterala cum sustine reclamanta, a mai retinut instanta de fond .


A apreciat instanta de fond ca nu este indeplinita nici conditia urgentei, in sensul ca reclamanta prin incheierea contractului nr. 1/2011 ar fi lipsita de dreptul de folosinta si exploatare asupra terenului, pentru ca terenul concesionat catre S.C. I S.R.L. V i-a fost predat acestei parate, conform procesului-verbal de predare-primire din 2.02.2011 incheiat cu A.D.S., ceea ce inseamna ca in prezent reclamanta a pierdut posesia.


Mai mult, a aratat instanta se fond, in art. 9.1.7. din contractul incheiat de reclamanta cu A.D.S. se prevede faptul ca orice continuare de folosire a terenului de catre concesionar, dupa incetarea contractului din alte cauze decat ajungerea la termen si dupa incheierea procesului-verbal de predare-primire cu privire la teren, reprezinta ocupare abuziva.


Nu este indeplinita, a apreciat instanta de fond, nici conditia referitoare la producerea unei pagube pentru reclamanta in conditiile mentinerii in derulare a contractului nr. 1/2011, in temeiul art. 5.5 din contractul de concesiune incheiat intre cele doua parate fiind prevazut ca in situatia in care la data punerii in posesie pentru suprafata concesionata au fost infiintate culturi de catre persoane care au avut un drept legal sau contractual asupra terenului, concesionarul va acorda cultivatorului dreptul de a-si ridica recolta, urmand ca pentru aceasta perioada sa incaseze contravaloarea redeventei de la cel care a infiintat cultura.


Nu poate fi vorba despre un prejudiciu creat reclamantei, a mai aratat instanta de fond, atata timp cat aceasta, la momentul incheierii contractului cu A.D.S. a avut la cunostinta ca exista depuse documentatii pentru atribuire directa, iar in continutul contractului s-a prevazut posibilitatea diminuarii suprafetei concesionate si chiar incetarea contractului ca urmare a concesiunii terenului prin atribuire directa in baza Legii 249/2003, HG 354/2005 si HG 85/2009, fara a putea fi atrasa raspunderea concedentului intelegand sa incheie contractul si in aceste conditii pe riscul sau.


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamanta SC A 2005 SRL, recursul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V a Comerciala sub nr. 1883/116/2011 di 10.06.2011.


In motivarea recursului, recurenta reclamanta a criticat hotararea atacata pentru nelegalitate si netemeinicie, aratand ca in cauza sunt indeplinite conditiile de admisibilitate a cererii de ordonanta presedintiala.


Astfel, urgenta este dovedita de faptul ca recurenta, in temeiul contractului de concesiune nr. 23/2010 a procedat la efectuarea lucrarilor de arat, discuit si insamantat a suprafetei ce face obiectul contractului, realizand investitii de aproximativ 120.000 lei, precum si de continuarea lucrarilor de primavara si de recoltarea suprafetei de insamantate.


Aparenta dreptului este dovedita prin faptul ca in motivarea cererii, avand ca obiect anularea contractului nr. 1/2011, reclamanta a invocat aspecte ce vizeaza nelegalitatea contractului mentionat, in sensul ca nu este suficient sa se faca dovada ca parata SC I SRL detine active, ci trebuie sa se faca dovada ca aceste active sunt populate cu bovine, pentru a justifica atribuirea directa a suprafetei de teren in cauza.


Prejudiciul este iminent intrucat recurenta a achitat anticipat pentru anul agricol 2010-2011, redeventa pentru suprafata in cauza si a efectuat si lucrari agricole pentru aceasta suprafata .


Vremelnicia masurii solicitate este evidenta, a aratat recurenta, pe rolul Tribunalului Calarasi existand inregistrata cauza nr. 1882/116/2011 intre aceleasi parti, avand ca obiect anularea contractului de concesiune nr.1/5.01.2011, masura solicitata operand pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile in cauza mentionata.


Neprejudecarea fondului este, de asemenea, evidenta, masura solicitata avand caracter provizoriu si fara a dezbate si a solutiona fondul cauzei, reprezentat de anularea Contractului nr. 1/2011.


Recursul nu este motivat in drept .


Intimata parata A.D.S. a formulat intampinare, solicitand respingerea recursului ca nefondat, solutionarea prezentei cauze presupunand solutionarea fondului cauzei.


Nu au fost solicitate probe in recurs.


Curtea, analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de recurs si a dispozitiilor art. 3041 Cod procedura civila, constata recursul nefondat pentru urmatoarele considerente.


Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta recurenta a invocat motive de fond care vizeaza legalitatea contractului incheiat intre terte persoane, respectiv intre A.D.S. si SC I SRL, si nu motive care sa justifice admiterea unei cereri de ordonanta presedintiala.


Potrivit insa principiului relativitatii efectelor actului juridic civil res inter alias acta aliis neque nocere, neque prodesse potest, consacrat prin art. 973 Cod civil: "conventiile n-au efect decat intre partile contractante", ele neputand sa profite ori sa dauneze altor persoane . Asa fiind, impactul unei conventii incheiate intre terte persoane asupra recurentei reclamante, care nu este parte in conventia respectiva, trebuie probat in conditiile deptului comun, ceea ce recurenta a si incercat sa faca, dar pe calea ordonantei presedintiale.


In speta insa, pentru a putea verifica sustinerile recurentei reclamante privitoare la nulitatea conventiei incheiate intre A.D.S. si SC I SRL, instanta nu poate decit sa antameze fondul pricinii, incalcand astfel una dintre conditiile ordonantei presedintiale, de neprejudecare a fondului.


Datorita celeritatii cu care se desfasoara operatiile comerciale, a existat intotdeauna tendinta de a se recurge la ordonanta presedintiala care nu se poate insa pronunta decat in prezenta conditiilor stabilite imperativ de art. 581 Cod procedura civila, fara a se depasi limitele in care se poate folosi aceasta procedura sumara.


Pe de alta parte, Curtea retine ca prin motivele de recurs reclamanta nu critica practic hotararea atacata, neinvocand nici un motiv de nelegalitate a acesteia iar, in ceea ce priveste temeinicia, recurenta, pe langa faptul ca nu aduce nici o critica celor retinute si apreciate in mod corect de catre instanta de fond, invoca alte motive decat cele din petitul cererii de chemare in judecata, ceea ce este inadmisibil.


Potrivit dispozitiilor art. 316 raportat la art. 294 alin. 1 Cod procedura civila, in recurs nu este posibila schimbarea cauzei si nici nu se pot face cereri noi.


Pentru aceste considerente, Curtea, fata de dispozitiile art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, a respins recursul ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1197 din data 14.07.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Calarasi    Exceptia de necompetenta materiala    Concesionar    Cultivator    Societate agricola    Privatizare    Legea 268/2011    Legea 249/2003    HG 354/2005    HG 859/2009    Ordonanta presedintiala    Contract de concesiune    Concesiune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu