Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Nulitate absoluta contract de cesiune de creanta si contract de gaj fara deposedare

Nulitate absoluta contract de cesiune de creanta si contract de gaj fara deposedare

  Publicat: 16 Nov 2012       2953 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prin sentinta civila nr.23525 din 30 noiembrie 2011, pronuntata in dosarul nr. 45627/3/2011, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a Civila a admis exceptia necompetentei sale materiale si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Civila.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit de catre o persoana (cedent)
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Expresie latina potrivit careia un act juridic se incheie in conformitate
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,


Pentru a hotari astfel, Tribunalul a retinut urmatoarele:


Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI- a Civila sub nr. 45627/3/2011 , reclamanta S.C G SA a chemat-o in judecata pe parata AVAS , solicitand sa se constate: (1) nulitatea absoluta a Contractului de Cesiune de creanta nr.090575 din 7.07.1999, semnat de Bancorex si Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, (2) nulitatea absoluta a Contractului de gaj fara deposedare incheiat la data de 28 ian.1993 intre Bancorex si General Transport SA, transcris in registrul de gajuri al Notariatului de stat Local al Sectorului 6 sub nr.5686/28.03.1993 si (3) sa se dispuna in sarcina AVAS ca, in temeiul prevederilor art.42 din HG nr.802/1999 , sa efectueze in termen de 5 zile de la ramanerea definitiva a hotararii instantei formalitatile de inscriere a avizului de garantie initial avand identificatorul de inscriere 2001-98655620237-GBQ si a prelungirilor ulterioare. Ca o consecinta a admiterii capatului (1) de cerere, se solicita (4) sa se dispuna repunerea partilor in situatia anterioara, respectiv toate platile efectuate de reclamanta in contul B/AVAB/AVAS ulterior datei de 20 septembrie 1996 cu titlu de "rambursare credit" urmand a fi considerate ca fiind facute din eroare si (5) sa se dispuna in sarcina paratei AVAS repetitiunea platilor efectuate de reclamanta din eroare in contul B /AVAB /AVAS , al carui cuantum se va stabili prin expertiza contabila, cat si a dobanzilor legale datorate din ziua primirii pe nedrept a sumelor.


In drept , au fost invocate dispozitiile art.111 si urmatoarele Cod procedura civila, art.948, 966, 992, 1169 Cod civil , Legea 99/1999 si art.42 din H.G. 802/1999.


Prin intampinare, parata a invocat exceptia necompetentei materiale a Tribunalului .


Tinuta fiind, potrivit art.137 alin.1 Cod procedura civila , sa se pronunte mai intai asupra exceptiei de necompetenta materiala in conditiile art.159 pct.2 Cod procedura civila, instanta a constatat ca nu Tribunalul Bucuresti este competent a solutiona cauza.


Astfel, potrivit art. 45 din OUG 51/1998, in redactarea in vigoare in prezent, ,, cererile de orice natura privind drepturile si obligatiile in legatura cu activele bancare preluate de AVAB, inclusiv cele formulate pentru angajarea raspunderii civile a persoanelor fizice si juridice, altele decat debitorii definiti la art. 38, sunt de competenta Curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul paratului si se judeca de urgenta si cu precadere``. Avand in vedere obiectul cererii reclamantei, instanta constata ca aceasta norma juridica este incidenta in cauza, iar aceasta trebuie sa se aplice in redactarea in vigoare in prezent, fata de dispozitiile art. 725 alin. 1 si 2 Cod procedura civila .


Cauza a fost inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Civila sub nr. 1308/2/2012 la 17 februarie 2012 .


La termenul din 3 mai 2012, Curtea a pus in discutie exceptia prescriptiei dreptului la actiune, invocata de intimata parata AVAS prin intampinarea depusa in dosarul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a Civila.


Exceptia este intemeiata.


Atat Tribunalul Bucuresti, in motivarea sentintei prin care a declinat competenta materiala de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Bucuresti, cat si Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Civila, in motivarea incheierii de sedinta pronuntata la 20 aprilie 2012 in prezenta cauza , prin care a respins exceptia necompetentei materiale a Curtii de Apel Bucuresti, au retinut incidenta in cauza a dispozitiilor OUG nr. 51/1998, intrucat litigiul priveste drepturile si obligatiile in legatura cu activele statului preluate de A.V.A.S.


Acest act normativ nu se impune, in speta, numai sub aspectul determinarii competentei de atributiune, ci si in materia prescriptiei dreptului material la actiune, ca act normativ special, aplicabil conform principiului general de drept specialia generalibus derogant.


In materia prescriptiei dreptului material la actiune, trebuie reamintit faptul ca Legea nr. 409/2011 a introdus dispozitii speciale in OUG nr. 51/1998, prin articolul 1923 care, dupa republicarea OUG nr. 51/1998, a devenit articolului 49.


Aceste dispozitii legale prevad un termen de prescriptie pentru toate actiunile indreptate impotriva A.V.A.S. de 6 luni, care curge de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca faptul sau actul pe care se intemeiaza actiunea, dar nu mai mult de 12 luni de la data producerii faptului sau a incheierii actului, daca legea nu prevede un termen mai scurt.


Curtea constata ca, in lumina alin. 1 al OUG nr. 51/1998, nu se distinge dupa tipul de actiune introdusa impotriva A.V.A.S, ceea ce face ca termenul special de prescriptie sa fie aplicabil tuturor tipurilor de actiuni .


Constata, de asemenea, ca alin.1 al articolului 49 precitat pare prima facie a nu avea incidenta in speta, intrucat actele juridice a caror nulitate se solicita a se constata sunt anterioare OUG nr.51/1998 si Legii nr. 409/2011.


Numai ca alin. 2 al aceluiasi articolul prevede ca, pentru acte sau fapte anterioare legii de aprobare a OUG nr.51/1998, termenul de prescriptie prevazut de alin. 1 curge de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare.


In speta , Curtea constata ca actele si faptele invocate in sustinerea actiunii introductive de instanta erau preexistente Legii nr.409/2001, ca urmare termenul de prescriptie de 6 luni a inceput sa curga de la data intrarii in vigoare a acestei legi - 19 iulie 2001 si s-a implinit la 19 ianuarie 2002.


Curtea a inlaturat aparare reclamantei cu privire la aplicabilitatea principiului tempus regit actum si a principiului neretroactivitatii legii civile, nu pentru ca ar pune la indoiala aceste doua principii fundamentale, ci in considerarea alin.2 al articolului 49 din OUG nr. 51/1998, care are in vedere exact situatia din speta, a actiunilor intemeiate pe acte sau fapte anterioare acestui act normativ.


Curtea a apreciat ca forta acestor dispozitii legale nu putea fi inlaturata in speta decat pe calea contenciosului constitutional, insa reclamanta nu a uzat de aceasta cale .


Prin urmare, in temeiul articolului 49 alin. 1 si 2 din OUG nr. 51/1998, Curtea a respins cererea ca prescrisa .Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.56 din data 03.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Exceptia necompetentei materiale    Legea 409/2011    Legea 99/1999    Nulitate absoluta    Contract de cesiune de creanta    Contract de gaj fara deposedare    AVAS    HG 802/1999    Expertiza contabila    OUG 51/1998    Persoana fizica    Persoana juridica    Exceptia prescriptiei dreptului la actiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Alte Speţe

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 388/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 115/1996 si din Legea 176/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 282/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Situatia in care hotararea redactata de unul dintre membrii completului de recurs semnata pentru ceilalti membri de presedintele completului/instantei nu constituie motiv de contestatie in anulare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia C.C.R. nr. 317/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu