Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Exonerare de la plata taxei pentru utilitati locale publice

Exonerare de la plata taxei pentru utilitati locale publice

  Publicat: 19 Nov 2012       1886 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila nr. 8361/18.06.2009 Judecatoria sectorului 1 Bucuresti, a admis actiunea si a obligat parata la rectificarea situatiei fiscale a reclamantei pentru garaje, in sensul exonerarii de la plata taxei pentru utilitati locale publice pentru garaje.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Garage) Una din zonele de tranzactionare, de mici dimensiuni, aflate chiar langa ringul principal de tranzactionare al NYSE.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
A fost promulgat la 11.09.1865
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Venituri fiscale care sunt mobilizate la bugetul de stat; ele sunt incasate de la contribuabil in mod indirect
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,


Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut ca, astfel cum rezulta din situatia fiscala la data de 12.12.2007 intocmita de intimata Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1, a fost stabilita in sarcina reclamantei M.I. obligatia de plata a sumei totale de 4014,64 lei cu mentiunea ca natura obligatiei este reprezentata de taxa pentru utilitati locale publice pentru garaje.


Prin declaratia nr. 171 intocmita la data de 02.07.2007 de Societatea Civila de Avocati "D. si Asociatii" reclamanta M.I. a declarat ca a edificat pe terenul aflat in proprietatea S.C V. Limited SRL situat in Bucuresti, o constructie cu destinatia de garaj, aratand ca este de acord cu ridicarea constructiei de catre societate, pe cheltuiala acesteia. Prin declaratia data la data de 02.07.2007 S.C V. Limited SRL declara ca pe terenul sau din Bucuresti, dobandit in baza contractului de vanzare cumparare autentificat sub, a fost edificata de catre reclamanta M.I. o constructie avand destinatia de garaj.


Astfel, avand in vedere ca terenul in cauza nu are natura juridica a unui loc public, nu sunt incidente in caza dispozitiile art.42 din Legea nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale si nici cele ale art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a sectorului 1 Bucuresti, cererea fiind inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti-sectia a Va civila.


Tribunalul a calificat drept apel, calea de atac declarata in cauza, avand in vedere obiectul actiunii si dispozitiile art. 282 C.pr.civ.


Prin decizia civila nr. 184 A din 19.02.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a V-a Civila, s-a respins ca nefondat apelul declarat de apelanta parata.


Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a retinut ca fiind nefondata criticile formulatein sensul ca nu rezulta cum garajul apartinand intimatei reclamante nu se mai afla pe domeniul public, ci pe terenul societatii mentionate, respectiv faptul ca instanta de fond s-a intemeiat sub un inscris sub semnatura privata si nu a luat in considerare nota de constatare care indeplineste formalitatile cerute de art. 1171 Cod civil pentru a fi considerat act autentic.


Tribunalul a retinut ca apelanta nu a probat aspectul ca intimata detine un garaj pe domeniul public la adresa din str. Dr. Felix nr. 41, nota de constatare neputand fi socotita inscris autentic in sensul art. 1171 cod civil, simplul fapt ca a fost intocmita de un functionar din cadrul serviciului de inspectie zonala din cadrul ADP sector 1, neconferindu-i aceasta calitate .


Prin urmare, acest inscris are forta probanta doar asupra constatarii personale a inspectorului zonal in sensul existentei la momentul intocmirii deci, in 2004 a unei constructii cu destinatia de garaj la adresa mentionata nu si asupra aspectului ca intimata reclamanta este detinatoarea acestui garaj, aspect care a fost combatut prin probe cu aceeasi forta juridica.


In consecinta s-a constatat ca nu se poate retine ca intimatei reclamante ii erau aplicabile dispozitiile art. 283 alin. 1 si 3 din Codul fiscal si art. 20 alin 1 lit. f din Cod pr. fiscala.


Impotriva acestei decizii a declarat recurs parata Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 Bucuresti, cererea fiind inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, sectia a IVa civila.


Recursul a fost intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 7 si 9 C.pr. civ., recurenta parata invocand faptul ca hotararea atacata nu este motivata si este data cu aplicarea gresita a legii.


In sedinta publica din data de 20.01.2011, Curtea, din oficiu a invocat, ca motiv de ordine publica, in conditiile art. 306 alin. 2 C.pr.civ., exceptia necompetentei materiale si functionale atat a instantei de fond, cat si a instantei de apel, raportat la natura litigiului dedus judecatii.


Examinand cu prioritate aceasta exceptie, fata de dispozitiile art. 137 alin. 1 C.pr. civ., Curtea retine urmatoarele:


Obiectul cererii de chemare in judecata il reprezinta obligarea paratei Directia Impozite si Taxe Locale sector 1, la rectificarea situatiei fiscale a reclamantei, in sensul exonerarii si/ sau recalcularii taxei pentru utilitati locale publice pentru garaje, stabilita in sarcina acesteia, care este in cuantum de 4.014,64 lei, potrivit deciziei de impunere aflata la fila 6 dosar judecatorie.


Prin urmare, cererea vizeaza un raport juridic fiscal, privind o taxa datorata bugetului local, stabilita ca atare in sarcina reclamantei si pe care aceasta o contesta, in sensul mentionat.


Fiind vorba de un litigiu de natura fiscala, sunt incidente, in privinta competentei materiale de solutionare a cererii, dispozitiile prevazute de OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, care, la articolul 218, fac trimitere, sub acest aspect, la instanta de contencios administrativ competenta .


Potrivit art. 10 alin.1 din Legea 554/2003 a contenciosului administrativ, litigiile privind... taxe si impozite ..., precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei se solutioneaza in fond de tribunalele administrativ-fiscale.


Asadar, in cauza, in raport cu obiectul litigiului, competenta de solutionare a cererii in prima instanta revenea, potrivit dispozitiilor legale enuntate Tribunalului Bucuresti, sectia Contencios administrativ si fiscal.


Prin urmare, in mod gresit cauza a fost solutionata de judecatorie in prima instanta, hotararea fiind data cu incalcarea competentei materiale absolute, prevazute de normele legale enuntate, ceea ce atrage si nelegalitatea hotararii pronuntate in apel, care a fost data cu incalcarea dispozitiilor art. 297 alin. 2 teza 1 C.pr.civ., fiind incident motivul de modificare prevazut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ.


Ca atare, in temeiul art. 312 alin. 1, 2 si 3 C.pr.civ., gasind intemeiat motivul de ordine publica invocat in conditiile art. 306 alin. 2 C.pr.civ., Curtea va admite recursul declarat de recurenta parata, va modifica in tot decizia recurata, va admite apelul impotriva sentintei civile nr. 8361/ 18.06.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, pe care o va schimba in tot, in sensul ca va admite exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei si va declina competenta solutionarii cauzei in prima instanta, in favoarea Tribunalului Bucuresti, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 39 din data 20.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti    Exceptia necompetentei materiale    Legea 554/2003    OG 92/2003    Contract de vanzare-cumparare    Legea 27/1994    Legea 571/2003    Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1    Taxa pentru utilitati locale public
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu