Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Evaluare daune morale pentru nerespectarea drepturilor prevazute de Legea 10/2001

Evaluare daune morale pentru nerespectarea drepturilor prevazute de Legea 10/2001

  Publicat: 19 Nov 2012       5468 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr. 711 din 19.05.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a V-a civila, s-a respins cererea formulata de reclamantii N.M.I. si D.G. in contradictoriu cu paratul Municipiul Bucuresti prin Primar General, ca neintemeiata.
Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut ca prin cererea cu care au investit instantele, astfel cum a fost precizata, reclamantii NMI si DG au solicitat obligarea paratului Municipiului Bucuresti prin Primarul General la plata sumei de 40.000 lei, reprezentand daune morale pentru prejudiciul moral provocat prin durata excesiv de lunga a solutionarii notificarilor lor si la plata sumei de 700 lei, reprezentand cheltuieli de executare silita efectuate in incercarea de punere in executare a hotararii pronuntate de Tribunalul Bucuresti, prin care paratul a fost obligat la emiterea dispozitiei in temeiul Legii nr. 10/2001.

Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Denumire data monedei unice europene.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire data monedei unice europene.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).

In ceea ce priveste solicitarea reclamantilor privind obligarea paratului la plata de daune morale pentru prejudiciul moral cauza prin solutionarea cu intarziere a notificarilor formulate in baza Legii nr. 10/2001, tribunalul a apreciat ca aceasta este neintemeiata. Astfel, reclamantii nu au probat ca prin fapta paratei li s-a cauzat un prejudiciu moral, cu toate ca sarcina probei le revenea, in conformitate cu dispozitiile art. 1169 Cod civil si art. 129 alin. 1 C.pr.civ. Reclamantii au sustinut ca prejudiciul moral consta in suferinta provocata si umilinta la care au fost si sunt in continuare supusi de catre parat, prin solicitarea acelorasi acte de mai multe ori, prin neprimirea lor in audiente, neprimirea lor pentru sustinerea cauzei, pentru drumurile interminabile la sediul paratului si adresele nenumarate depuse pentru a cere ca paratul sa-si respecte obligatiile legale, raspunsurile si comportamentul neprofesional si obraznic al angajatilor paratului, insa nu au administrat probe cu care sa faca dovada acestor afirmatii.
Cat priveste solicitarea reclamantilor privind obligarea paratului la plata sumei de 700 lei reprezentand cheltuieli de executare silita efectuate in incercarea de punere in executare silita a hotararii prin care paratul a fost obligat la solutionarea notificarilor, tribunalul a apreciat ca nici aceasta nu este intemeiata.
Potrivit dispozitiilor art. 3717 alin. 4 Cod procedura civila, procesul - verbal prin care executorul judecatoresc stabileste cheltuieli de executare constituie titlu executoriu.
Astfel fiind, reclamantii trebuia sa puna in executare silita procesul - verbal nr. 117 din 17.07.2008 prin care executorul judecatoresc SS a stabilit suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli de executare, instanta neputand pronunta o hotarare judecatoreasca, care constituie si aceea titlu executoriu pentru aceeasi suma
Impotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantii NMI si DGa, criticand solutia pentru netemeinicie, aratand ca instanta le-a respins cererea de obligare a paratului la plata de daune morale.
Prin decizia civila nr.64/26 ianuarie 2011, a fost admis recursul, a fost modificata sentinta, in sensul ca a fost admisa actiunea si a fost obligat paratul la plata sumei de 20.000 lei daune morale catre reclamanti.
In motivarea deciziei, s-au retinut urmatoarele:
Prin actiunea formulata la data de 18.09.2008 reclamantii N.M.I. si D.G. au chemat in judecata pe paratul Municipiul Bucuresti prin Primarul General, solicitand instantei ca prin hotararea ce va fi pronuntata sa se dispuna obligarea paratului la emiterea dispozitiei de acordare de despagubiri in suma de 600.000 euro pentru terenul situat in Bucuresti, str. Arhitect Harjeu, parcela 119, sector 2.
Un alt doilea capat de cerere precizat pe parcursul judecarii cauzei se refera la obligarea paratului la plata de daune morale pentru intarzierea in solutionarea notificarii nr. 2371/27.07.2001 emisa de Biroul de Executori Judecatoresti Boambes, Raileanu si Badea in baza dispozitiilor Legii nr. 10/2001.
Reclamantii au invederat instantei ca au obtinut o hotarare judecatoreasca irevocabila, respectiv sentinta civila nr. 1090/07.09.2007 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a III-a civila, prin care Primaria Municipiului Bucuresti prin Primarul General a fost obligata sa emita o dispozitie motivata conform Legii nr. 10/2001, ca raspuns la notificarea nr. 2371/27.07.2001 emisa de Biroul de Executori Judecatoresti pentru terenul situat in Bucuresti.
Pentru a pune in executare sentinta irevocabila mentionata, au apelat la executorul judecatoresc S.S., care a emis somatie de executare, solicitand Primariei Municipiului Bucuresti prin Primarul General sa-si indeplineasca obligatia stabilita in sarcina sa prin hotarare .
Desi s-a emis somatie de executare in dosarul de executare, Primaria Municipiului Bucuresti nu si-a indeplinit obligatia stabilita prin hotararea irevocabila a Tribunalului Bucuresti.
Ca urmare, reclamantii au formulat la data de 18.09.2008 actiune in baza dispozitiilor Legii nr. 10/2001, solicitand totodata si daune morale, avand in vederea intarzierea in executarea obligatiei de catre parat.
Cererea reclamantilor se intemeiaza pe dispozitiile art. 23 si urmatoarele din Legea nr. 10/2001 care stabilesc obligatia unitatii notificate de a emite decizie sau dispozitie motivata in termen de 60 de zile de la data primirii notificarii.
Termenul este imperativ, iar nu de recomandare, pentru ca, daca s-ar accepta caracterul de norma de recomandare al textului de lege care il reglementeaza, s-ar ajunge la situatia inacceptabila, in care solutionarea notificarii ar putea fi amanata sine die de catre unitatea detinatoare, sub pretextul nedepunerii actelor doveditoare.
Conduita obligatorie a unitatii notificate este aceea de a solutiona notificarea, inclusiv prin respingerea ei, in eventualitatea in care nu ar fi fost depuse la dosar acte, care sa dovedeasca dreptul de proprietate si calitatea de persoana indreptatita.
Cu atat mai mult cu cat, in speta, recurentii - reclamanti au obtinut o hotarare judecatoreasca prin care paratul este obligat sa solutioneze notificarea, acesta este in culpa, nu numai pentru intarzierea in solutionarea notificarii, dar si pentru neexecutarea hotararii judecatoresti.
Analizand conditiile raspunderii civile delictuale, se constata ca reclamantii au fost nevoiti sa astepte peste noua ani fara ca notificarea sa fie solutionata intr-un sens sau altul. Prejudiciul moral suferit consta in starea de disconfort psihic provocat, nu doar de perioada lunga de asteptare, dar si de nemultumirea si revolta cauzate de faptul ca, prin conduita sa, parata a nesocotit orice prevedere legala, ignorand pentru o perioada indelungata de timp toate solicitarile reclamantilor.
Fapta ilicita a paratului consta in depasirea termenului prevazut de lege pentru solutionarea notificarii, existand legatura de cauzalitate directa intre fapta ilicita si prejudiciul moral suferit.
In ceea ce priveste evaluarea daunelor morale, instanta va avea in vedere perioada foarte lunga de timp inauntrul careia paratul a inteles sa nesocoteasca prevederile legale si disconfortul psihic suferit de reclamanti prin tratarea cu superficialitate a cererilor legale depuse la primarie, nerespectarea drepturilor prevazute de lege si lipsa oricarui raspuns intr-o perioada de peste noua ani, de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001.
Ca element de comparatie pentru stabilirea cuantumului daunelor morale, instanta se va raporta la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, respectiv la cea mai recenta hotarare publicata in Monitorul Oficial nr. 85/02.02.2011, cauza Chis contra Romaniei pronuntata la data de 14 septembrie 2010, unde s-a constatat incalcarea art. 6 alin. 1 din Conventie, referitor la executarea hotararilor judecatoresti si a fost obligat statul la suma de 4800 euro daune morale catre reclamant.
In speta, Curtea evalueaza daunele morale la 20.000 lei, care se apropie, in echivalent, de suma stabilita de Curtea Europeana .
Trebuie subliniat ca in mod constant instantele de judecata au acordat daune morale, stabilind ca exista un prejudiciu, in situatia in care notificarea emisa in temeiul Legii nr. 10/2001 nu a fost solutionata in termenul legal, ignorand cererile repetate ale persoanelor care urmareau sa-si realizeze drepturile prevazute de lege. Ca practica judiciara, in acest sens, pot fi mentionate deciziile nr. 4506/2008, nr. 5958/2007 si nr. 5583/2007 pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Civila si de Proprietate Intelectuala.
Fata de aceste considerente, Curtea in baza dispozitiilor art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, urmeaza sa admita recursul, sa modifice sentinta recurata, in sensul ca va admite actiunea si va obliga paratul la plata sumei de 20.000 lei daune morale catre reclamanti.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.64 din data 26.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Prejudiciu moral    CEDO    Raspundere civila delictuala    Daune morale    Executare silita    Debitor    Angajat    Angajator    Salariat    Creditor    Titlu executoriu    Legea 10/2001
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati