Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Nulitate absoluta contract de vanzare-cumparare incheiat de chirias cumparator

Nulitate absoluta contract de vanzare-cumparare incheiat de chirias cumparator

  Publicat: 19 Nov 2012       2130 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prin decizia civila nr. 865 A/09.06.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a IV-a Civila s-a respins, ca nefondat , apelul declarat de apelantii-parati P.V si P.G., impotriva sentintei civile nr. 8863/26.06.2008, pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, a admis apelul declarat de apelantii-reclamanti N.A., B. I. si M. D.A. impotriva aceleiasi sentinte, a schimbat in parte sentinta civila apelata, in sensul ca a obligat paratii la plata catre reclamanti a sumei de 39.611 Euro, in echivalent in lei la data platii, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta pentru perioada 14.06.2004-20.06.2008.
Tribunalul a constatat ca, intr-adevar, reclamanta a suferit un prejudiciu, constand in lipsa de folosinta a imobilului ocupat de parati, incepand cu data la care s-a respins apelul declarat impotriva sentintei civile nr. 2523/09.04.2003 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, prin decizia civila nr. 2302A/04.12.2003 a Tribunalului Bucuresti Sectia a III-a Civila. La acest moment, sentinta civila nr. 2523/09.04.2003 putea fi investita cu formula executorie, conform dispozitiilor art. 376 alin. 1 C.pr.civ., decizia pronuntata in apel fiind definitiva, potrivit art. 377 alin. 1 pct. 3 C.pr.civ.

Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Asemanare intre doua sau mai multe notiuni, situatii, fenomene etc.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.

Ocuparea de catre apelantii-parati a imobilului, ulterior datei la care actiunea in revendicare a fostului proprietar a fost admisa in mod definitiv si titlul de proprietate al paratilor a fost anulat, constituie o fapta ilicita ce a produs reclamantei prejudiciul constand in imposibilitatea exercitarii tuturor prerogativelor dreptului de proprietate, respectiv a posesiei si a folosintei.
Incepand de la data ramanerii definitive a sentintei civile nr. 2523/09.04.2003 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, paratii aveau obligatia de a preda imobilul reclamantei M.G., iar prin folosirea in continuare a locuintei, acestia i-au produs reclamantei un prejudiciu reprezentat de beneficiul nerealizat, respectiv chiria pe care aceasta ar fi putut sa o perceapa din inchirierea imobilului.
Tribunalul a retinut asadar ca momentul de la care paratii datoreaza contravaloarea lipsei de folosinta este 14.06.2004, avand in vedere ca reclamanta a introdus cererea de chemare in judecata la data de 14.06.2007, solicitand calcularea lipsei de folosinta pentru o perioada de 3 ani, ulterior majorandu-si pretentiile, in sensul acordarii sumei datorate de parati pana la data pronuntarii hotararii primei instante. Contravaloarea lipsei de folosinta se va calcula pana la data parasirii locuintei de catre apelantii-parati, respectiv 20.06.2008.
Impotriva acestei decizii, au declarat recurs paratii P.V si P.G.
Prin decizia civila nr.22/13.01.2011, a fost admis recursul, a fost modificata in parte decizia recurata si a fost respins apelului declarat de apelantii-reclamanti N.A., B. I. si M. D.-A impotriva sentintei civile nr. 8863/26.06.2008, pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti si au fost mentinute celelalte dispozitii ale apelului.
In motivarea deciziei, au fost retinute urmatoarele:
Primul motiv de recurs care poate fi incadrat in dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila este nefondat.
Exceptia lipsei calitatii procesuale active este neintemeiata, atata timp cat prin sentinta civila nr. 2523/2003 a Judecatoriei sector 1, ramasa irevocabila in urma respingerii recursului, s-a recunoscut ca reclamanta are calitatea de proprietara in ceea ce priveste imobilul in litigiu, admitandu-i-se actiunea si fiind obligati paratii sa ii lase in deplina proprietate si linistita posesie imobilul in cauza.
Si cel de-al doilea motiv de recurs, intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, este nefondat.
In urma constatarii nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare incheiat de chiriasii cumparatori si a admiterii actiunii in revendicare, paratii nu au redobandit automat calitatea de chiriasi. Desi paratii invoca in favoarea lor dispozitiile art. 11 alin. 1 din OUG nr. 40/1999, privind prelungirea de drept a contractului de inchiriere, incheiat anterior pana la incheierea unui nou contract, paratii, recurenti in prezentul litigiu nu pot beneficia de prevederile OUG nmr.40/1999, cat timp, conform art. 13 lit. b din Legea nr. 241/2001, prelungirea contractului de inchiriere nu se aplica in cazul contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatie de locuinta particulara prev. la art. 1-7, ai caror titulari de contract sau membrii de familie mentionati in contract sunt proprietari ai unei locuinte corespunzatoare sau au instrainat o locuinta corespunzatoare, dupa data de 1.01.1990, in aceeasi localitate.
Nefondata este si critica ce este cuprinsa in cel de-al treilea motiv de recurs intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, deoarece, neavand calitatea de chiriasi, potrivit argumentelor anterior expuse, paratii nu pot sa solicite sa se calculeze chiria in conformitate cu art. 26 din OUG nr.40/1999, in locul lipsei de folosinta, astfel cum pretind.
Criticile din motivul patru de recurs intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila sunt fondate.
Dreptul reclamantei de a solicita contravaloarea lipsei de folosinta s-a nascut numai la momentul ramanerii irevocabile a sentintei prin care s-a anulat titlul de proprietate al paratilor, si anume la data de 22.01.2007, pana la aceasta data existand prezumtia ca paratii detin un titlu de proprietate, si anume contractul de vanzare-cumparare nr.4938/1997, care inca nu fusese desfiintat irevocabil.
In sprijinul acestui argument, adaugam si interpretarea prin analogie a art. 5 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, din care reiese ca legiuitorul a luat in considerare data cand hotararea de desfiintare a contractului de vanzare-cumparare al chiriasului cumparator a ramas definitiva si irevocabila, atunci cand a antamat aspecte privind cererile de restituire a pretului actualizat formulate de chiriasii ale caror contracte de vanzare-cumparare au fost desfiintate.
Adaugam de asemenea argumentul de text care reiese din art. 20 alin. 2 din Legea nr.10/2001, in care se arata ca in cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, chiriasii care au cumparat cu buna credinta imobilele in care locuiau si ale caror contracte au fost desfiintate, fie ca urmare a unei actiuni in anulare, fie ca urmare a unei actiuni in revendicare, prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, au dreptul la asigurarea cu prioritate a unei locuinte din fondurile de locuinte gestionate de Consiliile Locale sau de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.
Consideram asadar, ca in ceea ce privesc criticile formulate de catre parati si reiterate in motivul 4 de recurs, acestea sunt intemeiate, iar sub acest aspect, admitandu-se recursul, se va modifica in parte decizia recurata si se va respinge apelul reclamantilor, mentinand celelalte dispozitii ale deciziei cu privire la respingerea apelului paratilor, in conformitate cu dispozitiile art. 304 pct. 9 si art. 312 alin. 1 Cod procedura civila.
Criticile din ultimul motiv de recurs, nu pot fi analizate, intrucat se refera la modul de calcul al expertului, paratii criticand modul in care s-au facut calculele de catre acesta, astfel incat, acest motiv nu poate fi incadrat in nici unul din punctele art. 304 Cod procedura civila, referindu-se la o apreciere gresita a unei probe - raportul de expertiza.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.22 din data 13.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti    Contract de vanzare-cumparare    Legea 10/2001    Lipsa de folosinta    Formula executorie    Proprietar    Legea 241/2001    Revendicare    Legea 112/1995    OUG 40/1999    Titlu de proprietate    Drept de proprietate    Chirie    Chirias    Contract de inchiriere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020Articole Juridice

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu