Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Radiere mentiune privind infiintarea si autorizarea punctului de lucru

Radiere mentiune privind infiintarea si autorizarea punctului de lucru

  Publicat: 21 Nov 2012       5962 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala, la data de 04.09.2009, sub nr.35410/3/2009, reclamanta A P B C 7 BIS a chemat in judecata pe paratii SC M SRL si ORC-T.B. solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna radierea mentiunii privind infiintarea si autorizarea punctului de lucru situat in Bucuresti, Aleea Baiut, nr.4, bl.C7 bis, parter (intre scara B si C), sector 6, apartinand SC M SRL.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.


Prin sentinta comerciala nr. 10416/04.11.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a-VI-a Comerciala a fost admisa exceptia lipsei calitatii de reprezentant a semnatarului actiunii.


Prin decizia comerciala nr. 840/01.06.2010 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti -Sectia a-VI-a Comerciala, a fost admis recursul formulat de recurenta reclamanta inpotriva sentintei comerciale nr. 10416/04.11.2010, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VI a Comerciala, casata sentinta recurata si trimisa cauza spre rejudecare.


Prin sentinta comerciala nr. 10416/04.11.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala, a fost respinsa cererea formulata de reclamanta A P B C 7 BIS, in contradictoriu cu parata SC M SRL si cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, ca neintemeiata.


Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut ca, din actele dosarului rezulta ca locatorul SC M P SRL detinea spatiul in baza contractului de inchiriere incheiat cu M S, inregistrat la ASFP Sector 2 sub nr. A 238401/09.08.2005, contract de inchiriere prelungit succesiv prin Actul aditional nr. 1 si prin Actul aditional nr. 2/02.08.2007, pana la data de 2017.


De asemenea prin Actul Aditional nr. 1 /01.11.2006 proprietara spatiului si-a dat acordul pentru subanchirierea spatiului de catre chirias.


Prin incheierea nr. 47903/17.08.2007 pronuntata de judecatorul delegat la ORC-TB a fost admisa cererea de inregistrare mentiuni nr.365621/15.08.2007 formulata de parata SC M SRL, dispunandu-se inregistrarea in registrul comertului a punctului de lucru in Aleea Baiut nr.4, bl.C7 bis, parter, sector 6, in baza contractului de inchiriere nr.15/18.07.2007 si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a Hotararii Asociatului Unic nr. 2/01.08.2007.


Potrivit art. 25 alin 1 din Legea nr. 26/1990 orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotararea judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in registrul comertului.


Tribunalul retine ca in speta de fata, reclamanta nu a facut dovada ca au fost modificate sau desfiintate printr-o hotarare judecatoreasca, irevocabila, actele care au stat la baza inregistrarii punctului de lucru mai sus mentionat si nici dovada prejudiciului suferit de reclamanta prin inregistrarea mentiunii a carei radiere o solicita.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta A de P B C7 BIS, solicitand modificarea hotararii in sensul admiterii cererii.


In motivare, recurenta a aratat ca desfiintarea punctului de lucru a^f solicitat-o ca urmare a lipsei unui act esential necesar infiintarii si autorizarii punctului de lucru si nu ca urmare a desfiintarii unui act care a stat la baza autorizarii lui.


Infiintarea si autorizarea punctului de lucru mentionat s-a facut cu incalcarea normelor legale in materie care impun acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor direct afectati pentru un spatiu aflat intr-o cladire cu mai multe apartamente.


Se invoca prevederile art. 19 pct. 1, 157 si 69 alin. 1 lit. b) din Ordinul nr. 2594/C/2008, din care reiese ca acordul asociatiei de proprietari era strict necesar pentru infiintare si autorizare.


Prin autorizarea desfasurarii activitatii acestei activitati la parterul unui bloc de locuinte au fost incalcate prevederile art. 64 din Legea nr. 114/1996 - legea locuintei, precum si dispozitiile art. 14, art. 42 din legea nr. 230/200


A mai invocat recurenta ca Oficiul Registrului Comertului opereaza direct radierea unui sediu social sau al unui punct de lucru atunci cand aceasta este solicitata de catre reprezentantii legali ai societatii si nu de terte persoane .


Analizand sentinta atacata in raport de motivele invocate, Curtea retine ca instanta de fond a aplicat gresit dispozitiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, recursul fiind fondat.


La data de 21.07.2007, intimata SC M SRL a incheiat cu SC M P SRL un contract de inchiriere a spatiului situat in Bucuresti, Aleea Baiut, nr. 4, bl.C7 bis, parter, pentru o perioada de 10 ani, imobilul fiind destinat desfasurarii jocurilor de noroc .


SC M P SRL detinea spatiul in baza contractului de inchiriere cu M S , incheiat la data de 09.08.2005 si prelungit ulterior pana in anul 2017.


Prin Hotararea asociatului unic al SC M SRL din data de 01.10.2007 s-a hotarat infiintarea unui punct de lucru al societatii in spatiul situat la adresa mentionata mai sus, iar prin actul aditional din 06.08.2007 la contractul de inchiriere s-a stabilit ca spatiul va avea ca destinatie si desfasurarea de activitati prevazute de Codul CAEN la nr. 5540 - baruri.


Prin Incheierea pronuntata de judecatorul delegat la ORCTB a fost admisa cererea de inregistrare mentiuni nr. 365621/15.08.2007 formulata de intimata parata si s-a dispus inregistrarea in registrul comertului a punctului de lucru situat in Bucuresti, Aleea Baiut, nr. 4, bl.C7 bis, parter.


Curtea constata ca solutionarea cererii de inregistrare a mentiunii s-a facut fara a se solicita A P Bloc C7 BIS si vecinilor acordul pentru infiintarea punctului de lucru unde urma a se deschide un bar.


Spatiul comercial se afla la parterul unui bloc cu 10 etaje, cu destinatia de locuinte, astfel incat pentru desfasurarea de activitati comerciale, care pot produce poluare fonica, aglomeratie, dezordine sau disconfort locatarilor este obligatorie obtinerea acordului asociatiei de proprietari si a vecinilor direct afectati, conform art. 69 alin. 1 lit.b) din Ordinul nr. 2594/C din 10 octombrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor.


Nu pot fi retinute sustinerile intimatei parate din cuprinsul intampinarii depuse in fond in sensul ca acordul vecinilor nu era necesar intrucat si anterior incheierii contractului de inchiriere, spatiul avea destinatie comerciala intrucat, asa cum se observa din actul aditional din data de 06.08.2007, destinatia acestuia a fost schimbata urmand a se deschide un bar, ceea ce presupune aglomeratie, zgomot si consum de alcool.


Or, desfasurarea unei astfel de activitati intr-un condominiu poate aduce prejudicii celorlalti proprietari, prin incalcarea drepturilor consacrate de Legea locuintei nr. 114/1996, de a locui intr-un mediu propice odihnei, educatiei copiilor si igienei.


In acest spirit, prin articolul 119 din din Ordinul nr. 2594/C din 10 octombrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor se prevede in mod expres ca cererea de inregistrare a mentiunii privind schimbarea sediului social va fi insotita de inscrisurile prevazute la art. 69 alin. (1) lit. b)..


In consecinta, la schimbarea sediului social este obligatorie prezentarea acordului asociatiei de proprietari si a vecinilor, chiar daca anterior spatiul a fost afectat tot unei activitati comerciale, fiind dreptul coproprietarilor de a decide sa aprobe desfasurarea unor activitati si sa refuze altele, care le-ar putea crea disconfort.


In cauza, intimata parata nu a obtinut acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor, astfel incat inregistrarea punctului de lucru in registrul cometrului s-a facut cu incarcarea prevederilor legale mentionate anterior.


Curtea constata ca sunt sunt aplicabile prevederile art. 25 alin. 1 din Legea nr. 26/1990 pentru radierea inregistrarii din registrul comertului a mentiunii pagubitoare, la cererea persoanei interesate, in conditiile in care se solicita a se dispune aceasta masura pentru lipsa unui inscris prevazut de lege, ceea ce face imposibila pronuntarea unei hotarari de desfiintare sau modificare a actului care a stat la baza inregistrarii.


Pentru considerentele expuse, Curtea, in temeiul articolului 312 alin.1-3 Cod procedura civila a admis recursul declarat si a modificat in tot sentinta recurata in sensul ca a dispus radierea din registrul comertului a mentiunii sediului secundar al intimatei parate.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.825 din data 11.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Punct de lucru    Exceptia lipsei calitatii de reprezentant    Oficiul Registrului Comertului    Sediu social    Legea 114/1996    Persoana fizica    Persoana juridica    Contract de inchiriere    Chirias    Legea 26/1990    Proprietar
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati