Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Cerere de inlocuire a lichidatorului judiciar

Cerere de inlocuire a lichidatorului judiciar

  Publicat: 22 Nov 2012       6626 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
"Prin sentinta comerciala nr.132 din 07.03.2011 pronuntata de Tribunalul Teleorman a fost admisa contestatia formulata de lichidatorul judiciar BNP C. SPRL Craiova cu sediul in Craiova, str. A.I. Cuza nr. 46, bl. 10 A, parter, judetul Dolj si a fost respinsa ca nefondata cererea creditoarei Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman cu sediul in Alexandria, str. Dunarii, nr.188, judet Teleorman, de inlocuire a lichidatorului judiciar BNP C. SPRL Craiova.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,


Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a aratat ca la data de 11.02.2011, lichidatorul judiciar BNP C. SPRL Craiova a formulat contestatie impotriva deciziei Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman nr. 3298/09.02.2011 solicitand constatarea nelegalitatii acesteia avand in vedere ca nu avea dreptul a emite o decizie decat urmare a procedurii speciale prevazute expres si imperativ de Ordinul 1009/2007 al Ministerului Finantelor Publice.


Prin decizia nr. 3298/9.02.2011, Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman a decis inlocuirea lichidatorului judiciar BNP C. SPRL numit in aceasta calitate prin sentinta comerciala nr. 303/15.11.2010 pronuntata de Tribunalul Teleorman in dosarul nr. 6048/87 cu T. si Asociatii SPRL cu un onorariu lunar de 500 lei, avand in vedere dispozitiile art. 19 alin. 3 din Lg. 85/2006.


Analizand actele si lucrarile dosarului, judecatorul sindic a constatat ca cererea de inlocuire a lichidatorului judiciar este nefondata.


Potrivit art. 22 alin. 2 din Lg. 85/2006, in orice stadiu al procedurii, judecatorul sindic din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor il poate inlocui pe lichidatorul judiciar prin incheiere motivata pentru motive temeinice. Incheierea de inlocuire se pronunta in camera de consiliu de urgenta cu citarea lichidatorului judiciar si a comitetului creditorilor.


In speta, creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman nu a facut dovada unor motive temeinice ale schimbarii lichidatorului cu atat mai mult cu cat nici nu a respectat procedura prevazuta de Ordinul 109/2007 al Ministerului Finantelor Publice.


Fata de aceste consideratii, judecatorul sindic a admis contestatia formulata in cauza.


Impotriva sentintei comerciale nr.132 din 07.03.2011 pronuntata de Tribunalul Teleorman a declarat recurs recurenta creditoare Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman care a solicitat admiterea recursului si, in principal, casarea sentintei recurate si trimiterea cauzei spre rejudecare in vederea admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale active a B.N.P. C. SPRL si, in subsidiar, modificarea acesteia in sensul respingerii contestatiei formulate de catre administratorul judiciar.


Hotararea pronuntata a fost criticata ca fiind lipsita de temei legal si data cu aplicarea gresita a legii (art. 304 pct. 9 C.pr.civ.).


Astfel, referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale active a lichidatorului judiciar, s-a sustinut ca este intemeiata, deoarece art. 9 alin. 3 din legea nr. 85/2006 prevede in mod clar care sunt persoanele care pot formula contestatie impotriva deciziei emise in baza art. 19 alin. 21 din lege, iar lichidatorul nu este printre acestea.


De asemenea, a aratat ca in mod gresit intimata a admis contestatia formulata de intimata reclamanta avand in vedere ca Ordinul A.N.A.F. nr. 1009/2007 este un act administrativ, un act de ordin intern care nu face obiectul acestei cauze, legea speciala fiind Legea nr. 85/2006 privind insolventa. Desemnarea administratorilor judiciari conform ordinului precizat are loc in urma unei selectii de oferte analizate la nivelul comisiei constituite in cadrul D.G.F.P. Teleorman si nu prin decizie de numire a acestora. Instanta de fond nu a respectat legea deoarece a retinut ca D.G.F.P: nu avea dreptul de a emite o asemenea decizie . De asemenea, instanta de fond nu avea dreptul sa respinga cererea, de fapt sa anuleze decizia in cauza, ci numai sa ia act de aceasta daca in termen de 3 zile nu a fost contestata de nici un creditor si sa numeasca administratorul judiciar/lichidatorul desemnat, asa cum prevede art. 19 alin. 3 din actul normativ de mai sus.


S-a mai expus ca instanta de fond era obligata conform legii sa puna in aplicare prevederile art. 19 alin. 4 din legea nr. 85/2006, tinand seama in mod special ca D.G.F.P. Teleorman in aceasta cauza este creditor majoritar si ca decizia nr. 3298/09.02.2011 a D.G.F.P. Teleorman este emisa potrivit art. 19 alin. 21 din acelasi act normativ.


Prin intampinare, BNP C. SPRL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. M. S.A. a invocat exceptia tardivitatii declararii recursului, iar pe fond a solicitat respingerea acestuia, pe motiv ca D.G.F.P Teleorman nu avea dreptul de a emite o decizie decat ca urmare a respectarii procedurii speciale prevazute de Ordinul 1009/2007.


Analizand recursul prin prisma motivelor de recurs expuse si care vizeaza prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. si a art. 3041 C.pr.civ., se constata ca este intemeiat.


Exceptia tardivitatii formularii recursului invocata de catre lichidatorul judiciar BNP Consult SPRL nu este intemeiata.


Astfel, potrivit art. 8 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, termenul de recurs este de 7 zile, daca legea nu prevede altfel". Comunicarea hotararii se face potrivit art. 7 alin. 1 din lege, adica prin Buletinul procedurilor de insolventa.


In cauza, sentinta comerciala nr.132 din 07.03.2011 a fost publicata in Buletinul procedurilor de insolventa nr. 4650/19.04.2011, iar recursul a fost declarat la data de 08.04.2011.


Se constata ca recursul nu este declarat peste termenul legal de 7 zile de la data comunicarii hotararii atacate. Exceptia tardivitatii recursului nefiind intemeiata, urmeaza a fi respinsa.


Este fondata critica invocata de catre recurenta in sensul ca, potrivit art. 19 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar nu poate formula contestatia prevazuta de acest text de lege.


Conform art. 19 alin. 21 din Legea nr. 85/2006, "creditorul care detine cel putin 50 % din valoarea totala a creantelor poate sa decida, fara consultarea adunarii creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori sa confirme administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia".


Conform alin. 3 al art. 19 din lege, "creditorii pot contesta la judecatorul sindic, pentru motive de nelegalitate, decizia prevazuta la alin. 2 si 21, in termen de 3 zile de la data publicarii acesteia in Buletinul procedurilor de insolventa".


Din continutul acestor prevederi legale reiese ca, in ceea ce priveste contestarea deciziei creditorului majoritar de desemnare a administratorului sau lichidatorului judiciar, calitate procesuala activa au ceilalti creditori si nu lichidatorul judiciar.


Este deci intemeiat primul motiv de recurs referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale active a lichidatorului judiciar de a formula actiune intemeiata pe prevederile art. 19 alin. 3 din Legea nr. 85/2006.


Ca urmare, nemaifiind necesara analizarea celorlalte motive de recurs, se constata ca, fata de cele aratate, este intemeiat recursul si, in baza art. 312 alin. 1-3 C.pr.civ. va fi admis si va fi modificata sentinta atacata in sensul ca va fi admisa exceptia lipsei calitatii procesuale active a lichidatorului si va fi respinsa contestatia acestuia ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa."


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1476 din data 17.10.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Teleorman    Lichidator judiciar    Creditor    Debitor    Insolventa    Faliment    Legea 85/2006    Exceptia lipsei calitatii procesual active
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu