Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Majorare impozite si taxe locale datorate de persoane juridice

Majorare impozite si taxe locale datorate de persoane juridice

  Publicat: 23 Nov 2012       4113 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal sub nr. 49909/3/CA/2009, astfel cum a fost precizata si completata, reclamanta S.C. Romtelecom S.A. a solicitat, in contradictoriu cu paratii Consiliul Local al orasului Ocna Mures, Orasul Ocna Mures prin Primar si Primarul orasului Ocna Mures, anularea in parte a Hotararii Consiliului Local al orasului Ocna Mures nr.176/2008 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2009, adoptata in sedinta din data de 27.11.2008, respectiv art. 20 lit. a) din anexa, care prevede : "Majorarea cu 20% a impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele juridice, dupa cum urmeaza : a. impozitul si taxa pe cladiri".

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.


Totodata, s-a solicitat obligarea paratului Orasul Ocna Mures la restituirea tuturor sumelor achitate in plus de reclamanta, conform dispozitiilor art. 20 lit. a) din H.C.L. nr. 176/2008, fata de cele stabilite potrivit dispozitiilor art. 1 lit. a) din aceeasi hotarare .


Pe baza probei cu inscrisuri administrata in cauza, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a pronuntat Sentinta civila nr. 1312/21.04.2010, prin care a dispus : respingerea exceptiei necompetentei teritoriale, respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive si respingerea actiunii ca neintemeiata.


Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut, in esenta, urmatoarele :


Prin Hotararii Consiliului Local al orasului Ocna Mures nr.176/2008 s-au aprobat noile taxe si impozite locale aferente anului fiscal 2009, iar in anexa, la art. 1, s-a stabilit cota pe baza careia se calculeaza impozitul pe cladiri pe anul 2009 pentru persoanele juridice, la nivelul de 1,5% din valoarea de inventar pentru imobilele reevaluate in ultimii 3 ani si la 10% pentru imobilele persoanelor juridice nereevaluate.


De asemenea, la art. 20 din anexa la H.C.L. nr. 176/2008 se prevede "majorarea cu 20% a impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele juridice, dupa cum urmeaza : a. impozitul si taxa pe cladiri ...".


In motivarea actului administrativ normativ, in preambulul sau este trecut ca si temei al emiterii sale Legea nr. 215/2001, art. 27 din Legea nr. 273/2006 si art. 247 - 296 din Legea nr. 571/2003.


Verificand legalitatea actului administrativ atacat, tribunalul a retinut, raportat la art. 253 si art. 287 din Legea nr. 571/2003, ca impozitul pe cladiri a fost stabilit concret la cota maxima de 1,5% din valoarea de inventar, conform Cap. II din Titlul IX al Codului fiscal.


De asemenea, s-a retinut ca reclamanta este in eroare si interpreteaza gresit dispozitiile legale atunci cand afirma ca parata nu are dreptul sa depaseasca cota de impozit de 1,5% din valoarea de inventar, deoarece posibilitatea de a majora toate taxele si impozitele locale prevazute de art. 248 Cod fiscal este stabilita in favoarea paratei la art. 287 Cod fiscal.


Interpretarea reclamantei, in sensul ca impozitul pe cladiri nu poate depasi cota de 1,5% este incorecta si nelegala, in aprecierea tribunalului, pe motiv ca este in contradictie cu dispozitiile legale, ajungandu-se la o neaplicare a prevederilor art. 287 Cod fiscal.


Sustinerea reclamantei potrivit careia hotararea contestata incalca prevederile pct. 222 din H.G. nr. 44/2004 nu a fost retinuta de tribunal, pe motiv ca art. 287 Cod fiscal nu impune ca majorarea sa fie justificata de "conditiile specifice zonei", aceasta conditie fiind stabilita prin H.G. nr. 44/2004, norma care adauga la lege, cu incalcarea normelor de tehnica legislativa.


In concluzie, tribunalul a constatat ca hotararea atacata a fost emisa in aplicarea legii, cu respectarea competentei de emitere, cu respectarea si interpretarea corecta a Codului fiscal, astfel ca a dispus respingerea actiunii ca neintemeiata, in temeiul art. 1 si art. 18 din Legea nr. 554/2004, art. 253 si art. 287 din Codul fiscal.


Impotriva Sentintei civile nr. 1312/21.04.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a declarat recurs, in termen legal, reclamanta S.C. Romtelecom S.A., invocand, in esenta, urmatoarele :


1. Prin nepronuntarea asupra tuturor motivelor invocate de S.C. Romtelecom S.A. in sustinerea actiunii, instanta nu a solutionat fondul cauzei.


Astfel, prin actiunea formulata, reclamanta a invocat nelegalitatea hotararii atacate prin raportare inclusiv la dispozitiile Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, iar prin hotararea pronuntata, instanta de fond a hotarat respingerea cererii fara a lua in considerare si a dispune asupra aspectelor invocate, existand o nepronuntare in mod integral pe fondul cererii.


2. Prin hotararea pronuntata, instanta fondului a facut o gresita aplicare a legii, respectiv a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1), (2) si (3), art. 287 din Codul fiscal, pct. 222 din H.G. nr. 44/2004, intrucat posibilitatea majorarii de catre autoritatile deliberative a impozitelor si taxelor locale doar in situatia identificarii unor conditii specifice zonei respective care sa poata justifica luarea acestei masuri si doar cu respectarea regulilor privind nediscriminarea intre categoriile de contribuabili, reprezinta o conditie stabilita printr-un text de lege in vigoare, emis in virtutea autorizarii date Ministerului de Finante, respectiv Guvernului, prin intermediul art. 1 alin. (1) din Codul fiscal.


Prin urmare, judecatorul fondului era obligat sa verifice legalitatea hotararii astfel adoptate de Consiliul Local Ocna Mures si prin raportare la indeplinirea sau nu a conditiilor impuse prin pct. 222 din H.G. nr. 44/2004.


3. Prin hotararea pronuntata, instanta a interpretat gresit actul juridic dedus judecatii, schimband natura si intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia.


In acest sens, recurenta a subliniat ca, desi s-a invederat instantei de fond faptul ca reprezentantii orasului Ocna Mures au adoptat hotararea cu incalcarea dispozitiilor pct. 222 din H.G. nr. 44/2004, prin solutia pronuntata, instanta a refuzat efectuarea controlului de legalitate a hotararii atacate din prisma motivului invocat, retinand inaplicabilitatea sa in cauza.


4. Hotararea instantei de fond este nelegala si datorita faptului ca solutia a fost pronuntata printr-o gresita aplicare a legii, respectiv a dispozitiilor art. 253 alin. (2) si art. 287 din Codul fiscal, din interpretarea carora rezulta ca, prin hotararea consiliului local se stabileste cota de impozit, care poate fi cuprins intre 0,25% si 1,50% inclusiv. Or, la art. 1 lit. a) din anexa hotararii contestate s-a stabilit o cota de impozit pe cladiri, datorata de persoanele juridice pentru anul 2009, de 1,5% din valoarea de inventar pentru cele reevaluate in ultimii 3 ani, anterior anului 2009, iar la art. 20 din aceeasi anexata s-a prevazut majorarea acestei cote cu 20%, astfel incat, in final, cota totala a impozitului a fost stabilita la valoarea de 1,8%.


5. In cauza a fost pronuntata o hotarare cu incalcarea si aplicarea gresita a legii, intrucat neindeplinirea in fapt a conditiilor impuse de pct. 222 din H.G. nr. 44/2004 determina nelegalitatea hotararii contestate.


Sub acest aspect, s-a invederat instantei faptul ca hotararea de consiliu a fost adoptata cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare, aceasta fiind emisa in afara identificarii unor conditii specifice zonei care ar fi permis autoritatii publice locale sa acceseze registrul fiscal special reglementat prin intermediul dispozitiilor art. 287 din Codul fiscal.


6. Hotararea instantei de fond este nelegala si pentru faptul ca, prin intermediul ei, instanta a validat posibilitatea autoritatilor publice locale de a incalca prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.


Recurenta a facut trimitere la dispozitiile art. 78 si art. 79 din Legea nr. 24/2000, precum si la pct. 290 alin. (2) din H.G. nr. 44/2004, acesta din urma impunand Consiliului Local sa adopte hotararile privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pana cel tarziu la data de 31 mai a anului anterior celui pentru care acestea urmau sa se aplice.


In concluzie, pentru motivele aratate, recurenta a solicitat admiterea recursului, casarea sentintei recurate si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond, iar in subsidiar, admiterea recursului, retinerea cauzei spre rejudecare si pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna admiterea actiunii, anularea in parte a Hotararii Consiliului Local al orasului Ocna Mures nr.176/2008, respectiv in ceea ce priveste art. 20 lit. a) din Anexa la aceasta, precum si obligarea paratei Primaria orasului Ocna - Mures la restituirea sumelor la plata carora societatea a fost obligata in mod ilegal, in baza hotararii astfel atacate, in valoare totala de 5.991 lei.


In drept, cererea de recurs a fost intemeiata pe dispozitiile art. 304 pct. 8, 9 si art. 312 alin. (3) Cod Procedura Civila.


Prin intampinarea formulata la data de 31.01.2011, intimatul Consiliul Local al orasului Ocna Mures a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei atacate ca fiind legala si temeinica, sustinand, in esenta, ca prevederea din Hotararea nr. 176/2008, prin care s-a stabilit cota de impozitare de 1,5% este una perfect legala, prin raportare la dispozitiile art. 253 si art. 287 din Codul fiscal.


Curtea, examinand sentinta recurata, prin prisma criticilor formulate, in raport de actele si lucrarile dosarului si de dispozitiile legale incidente, constata ca recursul este fondat, in considerarea urmatoarelor argumente :


Este intemeiata critica ce vizeaza neexaminarea de catre instanta de fond a tuturor motivelor de nelegalitate invocate de reclamanta S.C. Romtelecom S.A. in sustinerea actiunii avand ca obiect anularea partiala a Hotararii Consiliului Local al orasului Ocna Mures nr.176/27.11.2008.


Astfel, desi actiunea in anulare a fost precizata pe parcursul judecatii cauzei, atat prin cererea "completatoare si precizatoare", inregistrata la instanta la data de 17.03.2010, cat si prin raspunsul la intampinarea depusa de Consiliul Local Ocna Mures si cererea de precizare a capatului de cerere privitor la restituirea sumei de 5.991 lei, instanta de fond a respins actiunea ca neintemeiata, fara a analiza toate motivele de nelegalitate invocate in sustinerea acesteia.


Sub acest aspect, se constata ca nelegalitatea H.C.L. nr. 176/2008 a fost invocata si pentru nerespectarea prevederilor art. 78 si 79 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, iar prin hotararea pronuntata, instanta de fond nu a analizat temeinicia acestui motiv de nelegalitate, o astfel de analiza impunandu-se in conditiile in care actiunea a fost respinsa in integralitate ca neintemeiata.


Prin urmare, in cauza este incident motivul de nelegalitate prevazut de art. 304 pct. 7 raportat la art. 261 pct. 5 Cod Procedura Civila.


Potrivit dispozitiilor art. 78 din Legea nr. 24/2000, actele normative ale autoritatilor administratiei publice locale se adopta ori se emis pentru reglementarea unor activitati de interes local, in limitele stabilite prin Constitutie si prin lege.


La randul sau, art. 79 din acelasi act normativ prevede ca :


"(1) La elaborarea proiectelor de hotarari, ordine sau dispozitii se va avea in vedere caracterul lor de acte subordonate legii, hotararilor si ordonantelor Guvernului si altor acte de nivel superior.


(2) Reglementarile cuprinse in hotararile consiliilor locale si ale consiliilor judetene, precum si cele cuprinse in ordinele prefectilor sau in dispozitiile primarilor nu pot contraveni Constitutiei Romaniei si reglementarilor din actele normative de nivel superior."


Prevederile art. 20 lit. a) din Anexa la Hotararea Consiliului Local al orasului Ocna Mures nr.176/2008 au fost adoptate cu incalcarea dispozitiilor art. 78 si art. 79 din Legea nr. 24/2000, in sensul ca emiterea lor contravine art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.


Potrivit dispozitiilor art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cota de impozit pe cladiri datorat de persoanele juridice se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv.


Se observa ca legiuitorul a stabilit limitele minime si maxime ale impozitului pe cladiri, dreptul de dispozitie al organelor administratiei publice locale urmand a fi exercitat cu respectarea acestora.


Or, in cazul H.C.L. nr. 176/27.11.2008, a carei anulare partiala s-a solicitat, se constata ca, la art. 1 lit. a) din anexa s-a stabilit o cota de impozit pe cladiri datorata de persoanele juridice pentru anul 2009, de 1,5% din valoarea de inventar pentru cele reevaluate in ultimii 3 ani, anterior anului 2009. Prin art. 20 lit. a) din aceeasi anexa s-a prevazut majorarea cu 20% a impozitului si taxei pe cladiri datorate de persoanele juridice.


Este evident ca, aplicandu-se o majorare de 20% a impozitului pe cladiri datorat de persoanele juridice, stabilit la nivelul maxim de 1,5% prin art. 1 lit. a) din anexa la hotararea contestata, se ajunge la o cota a impozitului ce depaseste limita maxima de 1,5% prevazuta de art. 253 alin. (2) din Codul fiscal.


In mod eronat instanta de fond a retinut legalitatea majorarii cu 20% dispusa prin art. 20 din anexa la hotararea contestata, facandu-se trimitere la prevederile art. 287 din Legea nr. 571/ 2003, care au urmatorul continut :


"Nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b) - d)."


Posibilitatea conferita autoritatilor administratiei publice locale prin acest text de lege, de majorare a taxelor si impozitelor prevazute de Titlul IX al Legii nr. 571/2003 cu pana la 20% nu poate fi exercitata insa decat cu respectarea limitelor impuse de art. 253 alin. (2) din acelasi act normativ.


Or, prin art. 20 lit. a) din anexa la hotararea contestata s-a aplicat majorarea in procentul maxim de 20% prevazut de art. 287, in conditiile in care insasi cota de impozit a fost stabilita la limita maxima, de 1,5% impusa de art. 253 alin. (2), ajungandu-se astfel la incalcarea acestor ultime dispozitii legale, care instituie in mod imperativ o cota maxima a impozitului pe cladiri datorat de persoanele juridice, de 1,5% inclusiv din valoarea de inventar.


Prin urmare, este intemeiata critica recurentei privitoare pronuntarea hotararii instantei de fond cu interpretarea si aplicarea eronata a dispozitiilor legale incidente cauzei, motiv de nelegalitate prevazut de art. 304 pct. 9 Cod Procedura Civila.


Retinand nelegalitatea hotararii contestate, pentru motivele evidentiate, nu se mai impune analiza celorlalte critici aduse hotararii instantei de fond de catre recurenta - reclamanta.


In concluzie, in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. (3) Cod Procedura Civila, Curtea va dispune admiterea recursului, modificarea in parte a sentintei recurate, in sensul admiterii in parte a actiunii precizate, anularea in parte H.C.L. nr. 176/2008, anume art. 20 lit. a din anexa.


Capatul de cerere privind restituirea sumei de 5991 lei, pretins a fi fost achitata in temeiul hotararii contestate, va fi respins ca neintemeiat, intrucat inscrisurile depuse de reclamanta in dovedirea sustinerilor sale nu sunt concludente sub aspectul platii acestei sume cu titlu de impozit pe cladiri aferent anului 2009, in temeiul HCL nr. 176/2008.


Vor fi mentinute dispozitiile sentintei recurate in privinta solutionarii exceptiilor.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.326 din data 14.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Legea 24/2000    Legea 554/2004    HG 44/2004    Legea 273/2006    Legea 571/2003    Legea 215/2001    Impozit local    Taxe locale    Persoana juridica    Exceptia necompetentei teritoriale    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati