Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Conflict negativ de competenta. Contestatie impotriva dispozitiei de ridicare a autoturismului

Conflict negativ de competenta. Contestatie impotriva dispozitiei de ridicare a autoturismului

  Publicat: 27 Nov 2012       3396 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
La data de 03.03.2011 sub nr. 25791/3/2010 pe rolul acestei instante, a fost inregistrata, cauza avand ca obiect, solutionarea conflictului negativ de competenta ivit intre Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti si Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a de Contencios Administrativ si Fiscal.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Activitatea de solutionare, de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,


Astfel, prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti,la data de 07.07.2009 sub nr. 11409/300/2009, reclamantul B.I, in contradictoriu cu parata Politia Comunitara Sector 2 Bucuresti a formulat contestatie impotriva dispozitiei de ridicare a autoturismului, inmatriculat cu nr...., in data de 29.05.2009, solicitand sa-i fie inapoiata suma de 523,6 lei reprezentand taxele de ridicare, transport si depozitare.


Prin sentinta civila nr. 9146/27.11.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti in dosarul nr. 11409/300/2009 a fost admisa exceptia necompetentei materiale si declinata competenta de solutionare in favoarea Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX a - contencios administrativ si fiscal.


In motivarea solutiei, judecatoria a retinut ca instantei de contencios ii revine competenta de solutionare a cererii, deoarece din considerentele actiunii rezulta ca reclamantul urmareste anularea unui act adminstrativ.


Pe rolul Tribunalului Bucuresti, sectia a IX -a - contencios administrativ si fiscal cauza a fost inregistrata la data de 26.05.2010 sub nr. 25791/3/2010.


La primul termen de judecata, tribunalul, luand act de cererea completatoare depusa de reclamant, prin care, a solicitat, in contradictoriu cu paratii SC S SA, Primaria Sectorului 2 Bucuresti si Brigada de Politie Rutiera si anularea procesului verbal seria CC nr. 003569294/29.05.2009 si restituirea sumei de 523,6 lei reprezentand plata pentru reintrarea in posesie a autoturismului, a pus in discutie exceptia necompetentei materiale fata de disp. art. 1 alin. 1 C.pr.civ. si art. 32 alin. 2 din OG nr. 2/2001, exceptie cu privire la care a retinut ca exceptia ridicata din oficiu este intemeiata intrucat obiectul litigiului este reprezentat de plangerea contraventionala formulata impotriva unui proces-verbal apreciat de catre reclamant ca nelegal si netemeinic, iar potrivit art. 31 din OG nr. 2/2001 competenta materiala de judecare a plangerilor contraventionale apartine judecatoriei, ci nu tribunalului.


A mai retinut tribunalul ca, potrivit art. 5 al. 2 din Legea nr. 554/2004 nu pot fi atacate in contenciosul administrativ actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin lege organica, o alta procedura judiciara.


De asemenea, prin art. 10 al. 1 din Legea nr. 554/2004 se stabileste competenta in judecarea litigiilor privind actele administrative in favoarea sectiilor de contencios administrativ competente, daca prin lege speciala nu se prevede altfel.


Prin urmare, tribunalul a apreciat ca nu este competent cu judecarea actiunii, astfel ca a admis exceptia necompetentei pusa in discutie din oficiu si a declinat competenta de solutionare a a acestuia in favoarea Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti.


A constatat ivit conflictul negativ de competenta si, in temeiul art. 21 si art. 22 alin. 3 C.pr.civ., a inaintat dosarul Curtii de Apel Bucuresti - sectia de contencios administrativ si fiscal, in vederea solutionarii acestuia.


In conformitate cu dispozitiile art. 22 alin. 5 C.pr.civ. Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal stabileste ca Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti este competenta cu solutionarea cauzei, avand in vedere urmatoarele considerente:


Este necontestat ca, prin actiunea initiala, reclamantul a solicitat in contradictoriu cu Primaria Sectorului 2 Bucuresti, anularea dispozitiei de ridicare a autoturismului inmatriculat cu nr. ........ in data de 29.05.2009, precum si restituirea taxelor aferente privind ridicarea, transportul si depozitarea si ca, ulterior, reclamantul a formulat o cerere completatoare, prin care a aratat ca intelege sa se judece in contradictoriu si cu D.S.P.M.B. - Brigada de Politie Rutiera a Sectorului 2 - Politia Comunitara Sector 2, solicitand si " anularea procesului - verbal de constatare seria CC nr. 003569294 din 29.05.2009 si restituirea sumei de 523.60 lei, reprezentand plata pentru reintrarea in posesia autoturismului".


Astfel fiind, Curtea constata ca instantele au fost investite cu 2 capete de cerere:


1) contestarea dispozitiei de ridicare a autoturismului si restituirea taxelor aferente sumei platite pentru restituirea acestuia;


2) anularea procesului - verbal de sanctionare contraventionala cu " avertisment" incheiat in data de 29.05.2009, in baza OUG nr. 195/2002, republicata.


Daca in ceea ce priveste capatul de cerere referitor la anularea procesului - verbal de sanctionare contraventionala, dispozitiile art. 118 alineat (1) din OUG nr. 195/2002, republicata, stabilesc in mod expres, in sarcina judecatoriei competenta de solutionare a cauzei, necomportand alte discutii, in ceea ce priveste competenta de solutionare a capatului de cerere referitor la anularea dispozitiei de ridicare a autoturismului, Curtea constata ca tot judecatoriei ii revine spre solutionare si acest capat al actiunii, avand in vedere urmatoarele argumente:


Astfel, potrivit art. 64 din OUG nr. 195/2002: " Politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila.


Ridicarea si depozitarea vehiculului in locuri special amenajate se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.


Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul, depozitarea autovehiculului stationat neregulamentar se suporta de detinatorul acestuia".


Ridicarea vehiculelor dispusa de politia rutiera in conditiile prevazute de alineat 1 se realizeaza, potrivit procedurii stabilite prin regulament.


Totodata, potrivit art. 97 alineat (1) litera d) din aceeasi ordonanta " in cazurile prevazute in prezenta ordonanta, politistul rutier dispune si una din masurile tehnico - administrative".


d) ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar".


Deci, cu alte cuvinte, masura luata de autoritatea publica parata, in conditiile art. 64 din OUG nr. 195/2002 este o masura accesorie, denumita operatiune tehnico - administrativa potrivit dispozitiilor art. 97 alineat 1 litera d din acelasi act normativ.


Cum, potrivit dispozitiilor art. 118 alineat 1 din Ordonanta mentionata "(1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere in a carui raza de competenta a fost constatata fapta " nu exista nicio ratiune si nici temei legal pentru ca sanctiunea principala sa fie contestata la o instanta, iar masura accesorie a ridicarii autoturismului la o alta instanta.


Astfel fiind, in conformitate cu dispozitiile art. 22 alineat 5 C.pr.civ. Curtea stabileste competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2671 din data 04.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti    OUG 195/2002    OG 2/2001    Legea 554/2004    Tribunalul Bucuresti    Act administrativ    Conflict negativ de competenta    Politia Comunitara Sector 2 Bucuresti    Exceptia necompetentei materiale    Dispozitie de ridicare a autoturismului
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de chemare in judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu