Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Act de recunoastere paternitate emis in Olanda. Recunoastere efecte pe teritoriul Romaniei

Act de recunoastere paternitate emis in Olanda. Recunoastere efecte pe teritoriul Romaniei

  Publicat: 27 Nov 2012       3101 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Prin cererea inregistrata la data de 15.06.2010 pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a V-a Civila, sub nr. 29057/3/2010, reclamantul M.D. – L., in contradictoriu cu P.S. 5 Bucuresti si J.M.W.M., a solicitat instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna:

Legaturta juridica intre copil si tata izvorand din descendenta naturala sau din infiere.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind casatoria si familia, rudenia, ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Legaturta juridica intre copil si tata izvorand din descendenta naturala sau din infiere.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile dintre mai multe state, respectiv relatiile din cadrul comunitatii internationale.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Legatura juridica dintre o persoana si parintii ei.
Efecte induse - Efecte secundare (colaterale) ale unui acord sau ale unei concentrari dintre cel putin doua intreprinderi, care afecteaza concurenta dintre ele, pe o alta piata relevanta decat cea vizata de intelegerea sau de concentrarea in cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.


1) recunoasterea pe teritoriul Romaniei a efectelor ``actului de recunoastere copil`` nr. 0118/2007, emis de starea civila din localitatea W. - Olanda, prin functionar C.A.M. J. la data de 12.11.2007, prin care s-a facut recunoasterea de paternitate de catre tatal sau, cu acordul reclamantului;


2 ) sa i se incuviinteze sa poarte numele de familie al tatalui sau, ``J.``, in conformitate cu dispozitiile art. 173 alin. 2 si art. 178 din Legea nr. 105/1992 si art. 62 alin. 2 din Codul familiei.


Prin sentinta civila nr. 1036 din 26.08.2010, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civila a preschimbat termenul din 11.01.2011 la 26.08.2010; a admis cererea formulata, a recunoscut pe teritoriul Romaniei efectele ``Actului nr. 0118/12.11.2007 de recunoastere a paternitatii`` facut de J.M.W.M. din Olanda, in fata functionarului de Stare Civila din localitatea W., Olanda, prin care acesta a recunoscut ca este tatal petentului M.D.-L., nascut la data de 08.02.1985, in T., Romania si a fost de acord sa-i poarte numele ``J.`` si a incuviintat reclamantului sa poarte numele reunite ale parintilor ``J. - M.``.


Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca, prin ``Actul nr. 0118/12.11.2007 de recunoastere a paternitatii`` facut de J.M.W.M. din Olanda, in fata functionarului de Stare Civila din localitatea W., Olanda, tatal reclamantului a facut recunoasterea de paternitate, cu acordul acestuia, fiind emis in acest sens respectivul act, a carei recunoastere pe teritoriul Romaniei o solicita.


Tribunalul a apreciat ca hotararea invocata constituie un act de jurisdictie in sensul Regulamentului CE nr. 2201/2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor in materia familiala.


In Capitolul III - Sectiunea 1 - art. 21 din Regulament se stipuleaza ca o hotarare pronuntata in aceasta materie intr-un stat membru va fi recunoscuta intr-un alt stat membru de plin drept, fara a fi nevoie de indeplinirea vreunei alte proceduri speciale.


Se precizeaza insa, in acelasi articol, ca orice parte interesata poate sa solicite o hotarare prin care sa se arate daca hotararea este sau nu recunoscuta.


Fata de aceste imprejurari si de faptul ca in cauza nu este incident vreunul dintre cazurile de refuz al recunoasterii hotararii straine prevazute de art. 22 din aceeasi Sectiune, tribunalul - vazand si dispozitiile art. I3 din O.U.G. nr. 119/2006 (potrivit carora cererile pentru recunoasterea pe teritoriul Romaniei a hotararilor in materie matrimoniala pronuntate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, in conditiile prevederilor Regulamentului nr. 2.201/2003, sunt de competenta tribunalului, hotararea pronuntata putand fi atacata numai cu recurs) - a admis cererea reclamantului si a constatat recunoscute de drept pe teritoriul Romaniei efectele ``Actului nr. 0118/12.11.2007 de recunoastere a paternitatii`` facut de J.M.W.M. din Olanda, in fata functionarului de Stare Civila din localitatea W., Olanda.


Totodata, a incuviintat reclamantului sa poarte numele reunite ale parintilor ``J. - M.``.


Impotriva acestei hotarari judecatoresti, la data de 21.01.2011, reclamantul M.D. - L. a declarat recurs, care a fost inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a Civila si pentru Cauze cu Minori si de Familie la data de 15.03.2011.


Prin motivarea cererii sale, a aratat ca nu a solicitat instantei sa ii incuviinteze sa poarte numele reunite ale parintilor "J. - M.".


La data de 12.11.2007, tatal reclamantului a facut recunoasterea de paternitate, cu acordul acestuia, fiind emis ``Actul de recunoastere copil" nr. 0118 de catre Oficiul Starii Civile din cadrul Primariei din localitatea W. - Olanda, unde el domiciliaza, act pe care l-a anexat in traducere legalizata.


In baza acestui act, a fost emis de catre Primaria Municipiului Tulcea un nou certificat de nastere, cu seria NF nr. 170854, la data de 09.07.2008, in care a fost trecut numele tatalui sau natural - J.M.W.M., la rubrica ``Date parinti - TATAL".


Recurentul - reclamant a mai aratat ca tatal sau a dat o declaratie speciala la Notarul public Mr. D. G. Hoek din localitatea W. - Olanda, la data de 21.01.2008, prin care a aratat ca ii acorda consimtamantul sau de a purta numele de familie ``J.", pe care l-a anexat in traducere legalizata.


In consecinta, in mod corect i s-a admis cererea astfel cum a fost formulata si s-a dispus recunoasterea pe teritoriul Romaniei a Actului de recunoastere de paternitate nr. 0118/12.11.2007, emis de autoritatea straina - starea civila din cadrul Primariei din localitatea W. - Olanda si i s-a incuviintat sa poarte numele de familie al tatalui sau J..


In mod eronat insa instanta a trecut in dispozitivul hotararii prin care i s-a admis cererea ca i se incuviinteaza sa poarte numele reunite ale parintilor, desi nu a solicitat acest lucru, adica in loc de numele J. pe cel de J. - M..


Examinand sentinta recurata prin prisma criticilor formulate si in conformitate cu prevederile art. 3041 Cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele:


Prin actul de recunoastere copil nr. 0118/12.11.2007 facut de J.M.W.M. in fata functionarului de Stare Civila din localitatea W., Olanda, acesta a recunoscut ca este tatal petentului M.D.-L., nascut la data de 08.02.1985, in Tulcea, Romania si a fost de acord sa-i poarte numele ``J.``.


Curtea constata, avand in vedere si prevederile art. 1 alin. 3 lit. a din Regulamentului CE nr. 2201/2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor in materia familiala, ca actul sus mentionat constituie un act jurisdictional in sensul dispozitiilor art. 165 din Legea nr. 105/1992, ca cererea solutionata de autoritatea competenta din Olanda nu era de competenta exclusiva a jurisdictiei romane, conform art. 151 din Legea nr. 105/1992, fiind indeplinita conditia competentei instantei straine, atat in dreptul international privat, cat si in dreptul intern al statului strain si fata de dispozitiile art. 6 din Legea nr. 105/1992, considera indeplinita si conditia reciprocitatii.


Curtea constata, asadar, ca au fost indeplinite cumulativ conditiile prevazute de art. 167 din Legea nr. 105/1992 si ca in cauza nu este incident vreunul dintre cazurile de refuz al recunoasterii hotararii straine prevazute de art. 168 din Legea nr. 105/1992, astfel ca in temeiul art. 170 si 172 din Legea nr. 105/1992 se impunea recunoasterea pe teritoriul Romaniei a efectelor actului de recunoastere si in privinta numelui pe care urmeaza sa il poarte pe viitor persoana a carei filiatie a fost astfel stabilita.


Pe de alta parte, in conditiile in care efectele stabilirii paternitatii in privinta numelui copilului s-au produs in temeiul actului jurisdictional strain recunoscut conform celor expuse anterior, ele au forta juridica si constituie un impediment in analizarea unei cereri cu acelasi obiect si de catre instantele romane, deoarece aceasta ar avea semnificatia lipsirii actului de respectivele efecte . De aceea, nu poate fi retinuta incidenta in cauza si a dispozitiilor art. 62 alin. 2 Cod familiei, text de lege invocat de catre recurentul reclamant in acelasi timp cu dispozitiile Legii nr. 105/1992.


Fata de aceste considerente, retinand ca prima instanta a facut o gresita aplicare a dispozitiilor legale privind efectele recunoasterii hotararilor straine pe teritoriul Romaniei, in temeiul art. 312 Cod procedura civila, Curtea urmeaza sa admita recursul si sa modifice in parte sentinta recurata, in sensul ca pe baza actului 0118/12.11.2007 emis in Olanda, recurentul - reclamant urmeaza sa poarte si numele tatalui - ``J.", mentinand totodata celelalte dispozitii ale sentintei.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.384 din data 04.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalului Bucuresti    OUG 119/2006    Consimtamant    Legea 105/1992    Drept international privat    Act de recunoastere paternitate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu