Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Criterii de distribuire a pretului obtinut prin executare silita a unui imobil asupra caruia exista atat un privilegiu imobiliar al asociatiei de proprietari, cat si o ipoteca conventionala a bancii

Criterii de distribuire a pretului obtinut prin executare silita a unui imobil asupra caruia exista atat un privilegiu imobiliar al asociatiei de proprietari, cat si o ipoteca conventionala a bancii

  Publicat: 11 Feb 2013       8256 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin contestatia la executare inregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. 3066/212/2012 contestatoarea ASOCIATIA DE PROPRIETARI A. a solicitat in contradictoriu cu intimatii S. D. si BANCA T. SA SUCURSALA CONSTANTA anularea procesului verbal nr. 32/07.02.2012 incheiat in dosarul de executare nr. 1206/2010 al BEJ B. I.

Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Creditor a carui creanta este garantata in realizarea ei, in virtutea legii, printr-un privilegiu.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare

In motivarea cererii contestatoarea arata, in esenta ca, in mod gresit, la distribuirea sumelor rezultate din executarea silita, executorul judecatoresc a dat prioritate ipotecii detinuta de Banca T., deoarece, Asociatia de proprietari detine o ipoteca legala, in conformitate cu prevederile Legii 230/2007, inscrisa in cartea funciara spre deosebire de creditoarea Banca Transilvania, care detine o ipoteca conventionala.
In drept, au fost invocate disp. art. 570, 564 C. pr.civ., art. 51 din Legea 230/2007, art. 2335 C.civ.
Intimatii, legal citati, nu au formulat intampinare.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri in cadrul careia a fost atasat in copie dosarul de executare .
Prin sentinta civila nr. 4369/14.03.2012 instanta a respins, ca nefondata, contestatia la executare .
Pentru a hotari in acest fel, a retinut instanta de fond ca la cererea creditoarei Asociatia de proprietari A. a fost inceputa executarea silita impotriva debitorului S. D., in temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 13148/21.05.2010 a Judecatoriei Constanta, formandu-se dosarul de executare silita nr. 1206/2010 al BEJ B. I.
In cadrul acestui dosar, intimata BANCA T. SA-SUCURSALA CONSTANTA a formulat cerere de inscriere la masa credala, avand in vedere ca debitorul avea incheiat cu aceasta contractul de credit nr. 1607/2006, garantat cu contractul de ipoteca nr.xxx/IPO/01/06.09.2006.
Prin procesul verbal nr. 32/07.02.2012 s-a dispus distribuirea sumei de 9300 lei rezultata in urma vanzarii silite a imobilului proprietatea debitorului astfel: 250 lei catre contestatoare reprezentand avans cheltuieli de executare, suma de 5326,52 lei reprezentand cheltuieli de executare catre BEJ B.si suma de 3723,48 lei catre Banca T. SA - Sucursala Constanta.
Din inscrisurile aflate la dosarul cauzei rezulta ca Banca si-a intabulat dreptul de ipoteca asupra imobilului proprietatea debitorului la data de 07.09.2006, conform incheierii de carte funciara nr. 50869, iar contestatoarea si-a intabulat acest drept abia la data de 27.10.2011, conform incheierii nr. 82077 a OCPI Constanta.
Or, fata de prevederile art. 1778 din vechiul C.civ., instanta a apreciat ca intimata Banca are rang prioritar fata de contestatoare, astfel incat distribuirea pretului rezultat in urma executarii silite a fost in mod corect facuta de executorul judecatoresc.
Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a declarat recurs contestatoarea, criticand-o pentru nelegalitate.
Sustine recurenta ca instanta de fond a nesocotit dispozitiile art. 51 din Legea nr. 230/2007, atunci cand nu a observat ca asociatia de proprietari are un rang prioritar asupra apartamentelor proprietarilor din condominiu pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei, nu a observat dispozitiile art. 2.327 si art. 2.335 din Noul Cod civil, potrivit cu care ``creditorul privilegiat este preferat celorlalti creditori chiar daca drepturile acestora s-au nascut ori au fost inscrise mai inainte.``
Desi legal citat, intimatul nu s-a prezentat, nu a depus intampinare si nu a administrat alte probe in aparare.
Analizand legalitatea sentintei civile recurate, prin prisma criticilor de nelegalitate ce i se aduc, critici ce se circumscriu motivelor de modificare a sentintei civile recurate, prevazute de art. 304 pct. 9 C.pr.civ. retinem urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art. 51 din Legea nr. 230/2007 ``(1) Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute.``
Potrivit art. 26 din Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 18/01/2008 ``Asociatia de proprietari are, potrivit legii, un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si a altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute.``
Conform art. 2.342. la care face trimitere recurenta Asociatia de proprietari ``(1) In caz de concurs intre privilegii sau intre acestea si ipoteci, creantele se satisfac in ordinea urmatoare:
1. creantele privilegiate asupra unor bunuri mobile, prevazute la art. 2.339;
2. creantele garantate cu ipoteca sau gaj.
(2) Creditorul care beneficiaza de un privilegiu special este preferat titularului unei ipoteci mobiliare perfecte daca isi inscrie privilegiul la arhiva inainte ca ipoteca sa fi devenit perfecta. Tot astfel, creditorul privilegiat este preferat titularului unei ipoteci imobiliare daca isi inscrie privilegiul in cartea funciara mai inainte ca ipoteca sa fi fost inscrisa.
Potrivit art. 157 din Legea nr. 71/2011 de punere in aplicare a art. 2.342 ``Dispozitiile art. 2.342 din Codul civil se aplica numai privilegiilor speciale.``

Dispozitiile legale enuntate in sustinerea recursului nu au incidenta insa in prezenta cauza, de vreme ce executarea silita a fost pornita in anul 2010, anterior intrarii in vigoare a Noului Cod civil, astfel incat aceasta nu poate fi reglementata decat de dispozitiile legale in vigoare la acea data, chiar daca data incheierii procesului verbal de distribuire a pretului este ulterioara, respectiv 07.02.2012.
Ordinea de preferinta este astfel aceea stabilita de art. 563 C.pr.civ. ,,(1) In cazul in care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand, pana la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus si alti creditori titlurile lor, executorul judecatoresc procedeaza la distribuirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta, daca legea nu prevede altfel: creantele reprezentand cheltuieli de judecata, pentru masuri asiguratorii sau de executare silita, pentru conservarea bunurilor al caror pret se distribuie, precum si orice alte cheltuieli facute in interesul comun al creditorilor; iar conform art. 564. ,,Daca exista creditori care, asupra bunului vandut, au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate, in conditiile prevazute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunului, creantele lor vor fi platite inaintea creantelor prevazute la art. 563 alin. 1 lit. b).,,
De asemenea, potrivit art. 1738 din vechiul cod civil ``Intre creditori, privilegiile nu produc nici un efect, in privinta imobilelor, decat atunci cand ele s-au adus la cunostinta publica, prin inscriptie, si numai de la data acelei inscriptii in registrele notariatelor de stat, destinate pentru aceasta, dupa modelul determinat de lege, afara de singurele exceptii ce urmeaza.``
Prin urmare, recurenta are calitatea de creditor privilegiat a intimatului, privilegiul sau special derivand din legea nr. 230/2007, in caz de concurs intre privilegiul acestuia si ipoteca imobiliara recunoscuta in favoarea bancii T. SA Sucursala Constanta, recurentul fiind creditor cu rang preferabil numai daca si-a inscris privilegiul in Cartea funciara mai inainte ca ipoteca sa fi fost inscrisa. Ori, aceasta conditie nu este intrunita in cauza, de vreme ce ipoteca este inscrisa din anul 2006, data incheierii contractului de ipoteca, de altfel, iar contestatoarea si-a intabulat acest drept abia la data de 27.10.2011, conform incheierii nr. 82077 a OCPI Constanta, cum in mod corect a retinut si instanta de fond .
Din interpretarea coroborata a textelor de lege enuntate, rezulta ca nu importa data la care s-a nascut dreptul fiecaruia dintre creditori, altfel spus anterioritatea sau posterioritatea creantei, de vreme ce rangul preferabil al urmaririi este dat de momentul inscrierii in Cartea funciara.
In considerarea argumentelor de fapt si de drept expuse, apreciind ca instanta de fond a dat o dezlegare corecta litigiului, prin interpretarea corecta a dispozitiilor legale in materie, in temeiul dispozitiilor art. 312 alin.1 C.pr.civ. recursul va fi respins, ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta contestatoare ASOCIATIA DE PROPRIETARI A., cu sediul in Constanta, impotriva sentintei civile nr.4369/14.03.2012 pronuntate de Judecatoria Constanta, in dosarul civil nr.3066/212/2012, in contradictoriu cu intimatii S. D., domiciliata in judetul Constanta si BANCA T. SA SUCURSALA CONSTANTA, cu sediul in Constanta.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 4 octombrie 2012.
Pronuntata de: Tribunalul Constanta, Decizia nr. 1063 din 04.10.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Constanta    Ipoteca    Asociatie de proprietari    Executare silita    Legea 230/2007    Concurs    Carte funciara    Privilegiu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Accesiune reala imobiliara artificiala. Actiuni in constatare formulate, succesiv, cu privire la aceeasi suprafata de teren
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1883 din 7 octombrie 2020

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019Articole Juridice

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

Instanta este obligata sa verifice din proprie initiativa alte clauze ale contractului in masura in care acestea sunt legate de obiectul litigiului cu care a fost sesizata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului caracterul clar si inteligibil al clauzei cuprinse in contractele de imprumut ipotecar care prevad aplicarea unei rate a dobanzii variabile bazate pe indicele caselor de economii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferentierea termenelor de solutionare a cererilor de restituire a imobilelor preluate abuziv si egalitatea in drepturi
Sursa: Irina Maria Diculescu