Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Debite datorate asociatiei de proprietari. Acord de mediere

Debite datorate asociatiei de proprietari. Acord de mediere

  Publicat: 26 Mar 2013       8288 citiri        Secţiunea: Mediere  


Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Pe rol solutionarea cauzei civile avand ca obiect pretentii, actiune formulata de reclamanta Asociatia de proprietari 637 C. cu sediul in Constanta, in contradictoriu cu paratul A.V., domiciliat in Constanta.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act adoptat de organele de stat,
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reprezentantul reclamantei, dl. G.P., conform delegatiei de la dosar, paratul A.V.. Prezenta cerere este scutita de la plata taxei de timbru. Procedura este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care: Reprezentantul reclamantei depune la dosar acordul de mediere incheiat la 13.01.2011 in baza contractului de mediere nr.3/23.11.2010 si solicita sa se ia act
de invoiala partilor.
Paratul arata ca este de acord cu acordul de mediere, recunoscandu-si semnatura aplicata pe acest inscris.
Instanta ramane in pronuntare asupra acordului de mediere incheiat intre parti.
INSTANTA,
I. Cererea formulata, apararile paratei si procedura in fata instantei
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta, sub numar de dosar 18079/212/2010, reclamanta Asociatia de proprietari 637 C. a chemat in judecata paratul A.V., solicitand instantei obligarea paratului la plata sumei 5477,61 lei -reprezentand cheltuieli de intretinere datorate de petent aferente cotei de contributie la cheltuielile de intretinere comune pentru perioada ianuarie 2007-martie 2010.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca paratul este proprietarul apartamentului nr. 410 situat in Constanta si, deoarece acesta nu a achitat contravaloarea sumelor restante la intretinere, reclamanta s-a adresat instantei de judecata cu prezenta cerere .
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 114/1996.
In dovedirea sustinerilor, au fost anexate o serie de inscrisuri, respectiv fisa personala a apartamentului debitoarei, listele de plata, notificare adresata debitorului, proces-verbal privind cota de penalitate, modul de calcul al penalitatilor.
Paratul legal citat nu a formulat intampinare.
La termenul de judecata din data de 18.01.2010: prezente in instanta, partile au prezentat un acord de mediere, solicitand instantei sa pronunte o hotarare care sa consfinteasca invoiala acestora.
II. Asupra solicitarii partilor:
Norme legale incidente:
Legea nr. 192/2006:
Art. 1. - (1) Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.
Art. 61. - (1) in cazul in care conflictul a fost dedus judecatii, solutionarea acestuia prin mediere poate avea loc din initiativa partilor ori la recomandarea instantei, acceptata de parti, cu privire la drepturi asupra carora partile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect solutionarea in tot sau in parte a litigiului.
Art. 63. - (1) in cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila.
Art. 271. - Partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea hotarare care sa consfinteasca invoiala lor. Daca partile se infatiseaza la ziua fixata pentru judecata, cererea pentru darea hotararii va putea fi primita, chiar de un singur judecator, urmand ca hotararea sa fie data de instanta in sedinta.
Daca ele se infatiseaza intr-o alta zi, instanta va da hotararea in camera de consiliu .
Art. 272. - invoiala va fi infatisata in scris si va alcatui dispozitivul hotararii. Abrogat prin punctul 86 din Ordonanta de urgenta nr. 138/2000, incepand cu 02.05.2001.
Art. 273. - Hotararea care consfinteste invoiala partilor se da fara drept de apel.

In speta dedusa judecatii sunt intrunite conditiile aplicarii textelor de lege anterior citate, astfel incat instanta va lua act de invoiala partilor materializata prin acordul de mediere, care va alcatui dispozitivul prezentei hotarari.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:
In temeiul dispozitiilor art.63 din Legea nr. 192/2006 coroborat cu dispotiile art. 271 din Codul de procedura civila, instanta ia act de Acordul de mediere incheiat intre parti la data de 13.01.2011 si procesul-verbal de inchidere a medierii la Biroul de mediator F.D,, invoiala partilor alcatuind dispozitivul prezentei hotarari in cauza civila formulata de reclamanta Asociatia de proprietari 637 C, cu sediul in Constanta, in contradictoriu cu paratul A.V., domiciliat in Constanta, in sensul ca:
``ACORD DE MEDIERE
incheiat la data de 13.01.2001 in baza Contractului de mediere nr. 3/23.11.2010.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006 partile consimt la incheierea prezentului acord, liber exprimat si neafectat de nici un viciu de consimtamant, fiind intru-totul de acord cu cele convenite dupa cum urmeaza:
Eu, A.V., proprietar al garsonierei 410, sunt de acord sa ma oblig la plata intretinerii datorata de 8421,6 lei catre Asociatia de proprietari nr. 637 O, cate o 100 lei lunar pana cel mai tarziu in data de 28 ale fiecarei luni plus intretinerea lunara la zi pana la achitarea datoriei integrale incepand cu februarie 2011.
Eu, P.M., presedinte al Asociatiei de proprietari 637 O, sunt de acord cu solutia propusa privind achitarea datoriei la intretinere integral; in cazul neplatii a doua luni consecutive, suntem in drept la recuperarea sumei ramase de achitat, fara nici o alta comunicare ."
Cu recurs in 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica, azi 18.01.2011.
Pronuntata de: Judecatoria Constanta, Sectia civila, Sentinta civila nr. 850 din 18.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Constanta    Mediere    Mediator    Legea 192/2006    Acord de mediere    Contract de mediere    Cheltueili de intretinere    Legea 114/1996
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Incidenta teoriei impreviziunii. Contract de credit. Actiune avand ca obiect adaptarea contractului cu efect retroactiv, de la data incheierii actului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 620 din 11 martie 2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro