Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa

Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa

  Publicat: 19 Apr 2013       5241 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Pe rol judecarea recursului formulat de M. N., s.a., cu sediul in Targu-M(...)-3, impotriva sentintei nr.348/26.05.2008 a T r i b u n a l u l u i M u r e s – Sectia contencios administrativ si fiscal pronuntata in dosarul nr(...).

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
CODUL MUNCII
A fost promulgat la 11.09.1865
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

La apelul nominal se constata lipsa partilor.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, constatandu-se ca recursul este declarat si motivat in termenul procedural, fiind timbrat cu o taxa judiciara de timbru in suma de 39,00 lei si un timbru judiciar in valoare de 0,15 lei, iar intimatul-parat Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale a depus intampinare, solicitand judecarea cauzei si in lipsa, conform art.242 alin.2 Cod procedura civila.
In raport de actele si lucrarile dosarului, instanta retine cauza in pronuntare.
CURTEA DE APEL
Prin sentinta civila nr. 348 din 26 mai 2008 a Tribunalului M u r e s, pronuntata in dosarul nr(...), s-a respins exceptia necompetentei materiale a instantei, precum si exceptiile inadmisibilitatii si a lipsei calitatii procesuale pasive a N. si s-a respins actiunea formulata de reclamantii M. N., B. G, V. N., V. F., V. E., S. B., O. I, G. F., S. B., S. D., S. B. si E. I., toti cu domiciliul ales in Targu - M,(...), .8, jud.M, prin mandatar jr.F. N., in contradictoriu cu paratii MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, cu sediul in B,(...), sector 5, AMINISTERUL AGRICULTURII si DEZVOLTARII RURALE, cu sedul in B,(...), sector 3 si INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR M,(...), T. de M, jud.M
Pentru a pronunta in acest sens, instanta de fond a retinut ca reclamantii au solicitat obligarea paratilor la plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa, actualizata cu indicele de inflatie pana la data platii efective, motivand ca in calitate de functionari publici, angajati ai paratei J. M, trebuiau sa beneficieze de dispozitiile art. 1 din Legea nr. 142/1998 ce reglementeaza pentru salariatii din unitatile bugetare dreptul de a primi tichete de masa, drept de care nu au beneficiat.
Instanta de fond, retine ca potrivit art. 1 din Legea nr. 142/1998 salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si a celorlalte persoane juridice si fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite angajatori, pot primi alocatie individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa suportata integral pe costuri de catre angajatori, iar tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat, dupa caz, ale bugetelor locale pentru unitatile din sectorul bugetar si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate conform legii pentru celelalte categorii de angajatori.
Prima instanta a apreciat ca acordarea tichetelor de masa este conditionata de realizarea unor beneficii si de propunerea alocarii acestor drepturi cu aceasta destinatie speciala de catre ordonatorul de credite.
Fata de aceasta hotarare au declarat, in termen, recurs reclamantii, solicitand admiterea recursului, modificarea integrala a hotararii atacate si, pe fondul cauzei admiterea actiunii, motivand ca se incadreaza in categoriile expres si limitativ prevazute de art. 1 din Legea nr. 142/1998. De asemenea, invoca si practica judiciara in domeniu in sensul acordarii tichetelor de masa, invocand existenta unei discriminari in situatia neacordarii acestora.
Analizand actele de la dosar, atat prin prisma motivelor de recurs, cat si in baza art.3041 Cod pr.civila, instanta de recurs retine urmatoarele:
Art.1 alin. 1 si 2 din Legea nr. 142/1998 prevede urmatoarele: ``Salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite in continuare angajator, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral pe costuri de angajator .
Tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori``.

Norma de la aliniatul 1 al art. 1 din Legea nr. 142/1998 este o norma imperativa, ea fiind una de ordine publica.
Este adevarat ca legiuitorul a prevazut prin sintagma ``a€¦ pot primia€¦`` o posibilitate pentru ordonatorul de credite bugetar de a acorda tichete de masa, insa aceasta posibilitate este prevazuta de legiuitor in corelatie cu aliniatul 2 al aceluiasi articol 1 din Legea nr. 142/1998, in sensul in care posibilitatea se reflecta in prevederea bugetara fie prin lege, daca institutia sau autoritatea publica este finantata de la bugetul de stat, fie prin dispozitii legale specifice (hotarari ale consiliului judetean sau local etc.) in cazul in care acestea sunt finantate de bugetele locale (a se vedea in acest sens art. 1 si urm. din Legea nr. 500/2002 in primul caz si art. 1 si urm din Legea nr. 273/2006 in cel de-al doilea caz).
Este clar, nu numai din dispozitiile specific bugetare, reglementate de cele doua legi, dar chiar si din cuprinsul aliniatului 2 al articolului 1 din Legea nr. 142/1998, ca pentru a fi acordat dreptul concretizat in tichetele de masa este nevoie sa existe angajamentul legal in care sa se prevada acest drept .
Or, reclamantii - recurenti nu au solicitat instantei obligarea ordonatorului de credite de a adopta angajamentul legal (art. 2 pct. 3 din Legea nr. 500/2002 si din Legea nr. 273/2006) in baza caruia sa se prevada o obligatie pe seama fondurilor publice si conform caruia sa se angajeze bugetar suma alocata dreptului reprezentat de tichetele de masa, ci doar obligatia subsecventa de a-i fi achitate sumele de bani reprezentand contravaloarea tichetelor de masa .
Cu alte cuvinte, in lipsa unui angajament legal, asa cum este el prevazut de art. 2 pct. 3 din Legile nr. 500/2002 si 273/2006, si in lipsa angajamentului bugetar, potrivit art. 2 pct. 2 din aceleasi legi, la care sa fie obligati paratii, nu se poate cere pur si simplu obligarea paratilor de a le satisface drepturile concretizate de tichetele de masa, cu atat mai mult cu cat dispozitiile alin. 3 ale art. 4 din Legile nr. 500/2002 si 273/2006 prevad ca angajarea cheltuielilor bugetare nu se pot face decat in limita creditelor bugetare. Or, fara angajamentul legal si bugetar aceste plati nu pot fi facute.
Functionarii publici nu intra in categoria salariatilor bugetari enumerati exhaustiv de art. 1 din Legea 142/1998. Astfel, este de observat ca o conditie esentiala si in acelasi timp imperativa, este ca angajatul bugetar sa aiba incheiat un contract individual de munca, contract ale carui caracteristici si modalitati sunt configurate de Legea 53/2003 ( Codul Muncii).
Or, raporturile juridice dintre autoritatile si institutiile publice la care functioneaza functionarii publici si acestia din urma sunt denumite de art. 1 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici ca fiind ``raporturi de serviciu``, iar functionarii sunt numiti in acord cu art. 2 alin. 2 din acelasi act normativ.
Asadar, functionarul public nu are incheiat contract individual de munca cu unitatea publica la care functioneaza astfel ca nu intra in categoriile enumerate de art. 1 din Legea 142/1998.
Asadar, nici din acest punct de vedere actiunea introductiva de instanta nu este intemeiata.
In ce priveste practica judiciara depusa la dosar mentionam ca aceasta nu este obligatorie pentru instanta si este doar o sentinta despre care nu se face dovada ca ar fi ramas sau nu irevocabila.
Pentru toate aceste argumente, in baza art.312 Cod pr.civila instanta va respinge recursul formulat in cauza, ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge recursul formulat de reclamantii M. N., B. G, V. N., V. F., V. E., S. B., O. I, G. F., S. B., S. D., S. B. si E. I., toti cu domiciliul ales in Targu - M,(...), .8, jud.M,impotriva sentintei nr. 348 din 26 mai 2008 a Tribunalului Mures - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal pronuntata in dosarul nr(...).
IREVOCABILA.
Pronuntata in sedinta publica din 26 mai 2009.


Pronuntata de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580/R din 26.05.2009


Citeşte mai multe despre:    Functionari publici    Tichete de masa    Legea 188/1999    Legea 142/1998    Legea 500/2002    Legea 273/2006    Raporturi de serviciu    Contract individual de munca   Comentează: Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa
Alte Speţe

Tichetele de masa reprezinta un drept al salariatilor in temeiul legii, nu o vocatie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia I civila, Decizia civila nr. 27/2017, in sedinta publica de la 17 ianuarie 2017

RIL. Litigiile avand ca obiect drepturile banesti solicitate de jandarmi, pompieri si personalul militar cu statut de functionari publici sunt de competenta instantelor de contencios administrativ
Pronuntaţă de: ICCJ

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Privarea salariatului de drepturile banesti cuvenite. Spor pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale
Pronuntaţă de: Tribunalul M, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 1013/2016

Codul muncii este aplicabil si primarilor si viceprimarilor in raporturile juridice cu unitatea administrativ-teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Conditii privind revizuirea in cazul hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 179 din 11 februarie 2016

ICCJ. Motivarea chestiunii de drept ref. la reprezentarea conventionala a persoanelor juridice in fata instantei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Subiectul activ si elementele constitutive ale infrantiunii de conflict de interese
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 50/A din 16 februarie 2015

Angajarea raspunderii civile a functionarului public pentru prejudiciile provocate cu vinovatie autoritatii publice unde isi desfasoara activitatea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 4643 din 11 octombrie 2011

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere vacante. Nelegalitatea participarii unui functionar public
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 1113 din 27 februarie 2009Articole Juridice

Legea salarizarii unice nu instituie o procedura prealabila in litigiile privind stabilirea si plata drepturilor salariale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Raporturi juridice de munca ”sui generis” intre primar/viceprimar si unitatile administrativ-teritoriale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. Muncii] Efectele contractului individual de munca pe durata termenului de preaviz
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Acordarea tichetelor de masa pentru salariatii angajati cu norma partiala
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Acordarea tichetelor de masa in cazul stipularii exprese in contractual individual de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea dispozitiilor ref. la infractiunea de abuz in serviciu prev. de art. 246 Cod penal 1969, art. 297 alin. (1) Cod penal si art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000
Sursa: Euroavocatura.ro

Munca la negru – definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim