Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Cercetarea disciplinara, ascultarea si verificarea sustinerilor facute de salariat sunt obligatorii. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere

Cercetarea disciplinara, ascultarea si verificarea sustinerilor facute de salariat sunt obligatorii. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere

  Publicat: 24 May 2021       935 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea formulata si inregistrata sub nr. x pe rolul Tribunalului G., astfel cum a fost precizata, contestatoarea L.L. a solicitat in contradictoriu cu intimata S. C P.S.S. a. G. anularea Deciziei nr. 36/30.11.2016 de suspendarea a contractului individual de munca si a Deciziei nr. 1/11.05.2018 prin care a fost concediata disciplinar, reintegrarea pe postul avut anterior emiterii decizii de concediere, plata unei despagubiri egala cu salariile indexate, majorate si actualizate de la data 30.11.2016 pana la data de 01.06.2018 si plata dobanzii legale pana la data achitarii debitului. De asemenea, a mai solicitat si plata cheltuielilor de judecata .

Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Motivandu-si in fapt contestatia a aratat ca, prin Decizia nr. 36/30.11.2016 intimata P.S.S. a. G. a dispus suspendarea contractului sau de munca, in temeiul disp. art. 52 lit. ``c`` din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), decizie care nu i-a fost comunicata.


A sustinut ca primea toata corespondenta ce tinea de Oficiul juridic, la biroul din incinta S.C. GALGROS S. a. G. si ca a procedat la intocmirea tuturor lucrarilor necesare apararii intereselor societatii si, in baza delegatiei semnata de catre reprezentantul acesteia, s-a prezentat in instanta.


Ulterior, la data de 11.05.2018, societatea intimata P.S.S. a. G. a emis Decizia nr. 1/11.05.2018, prin care s-a dispus desfacerea disciplinara contractului sai de munca, pe motiv ca ar fi lipsit nemotivat de la serviciu, fara a fi parcursa procedura prealabila instituita de Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) si fara a i se comunica decizia in cauza.


A precizat contestatoarea ca, a intrat in posesia celor doua decizii, prin intermediul aparatorului ales, av. N.I., careia, la termenul din 26.02.2019, cu ocazia judecarii Dosarul nr. x inregistrat pe rolul Tribu n alului G., i-au fost inmanate.


A mai aratat ca nu a primit drepturile salariale ce i se cuvin pentru munca prestata, din luna octombrie 2016.


In sustinerea contestatiei a solicitat proba cu inscrisuri, interogatoriu si expertiza contabila.


In drept a invocat disp. Codului muncii, respectiv art. 268 alin. 1, art. 40 alin. 2 lit. c, art. 55, art. 65 alin. l, art. 80, 159, 166 alin. 4, 168 alin, 1, 2, art. 171, si dispozitiile art. 82, 172 si 274 Cod procedura civila (reprezentare juridica in instanta - www.MCP-Avocati.ro)


Intimata legal citata nu a formulat intampinare si nu a propus probe in aparare.


In temeiul disp. art. 258 Cod procedura civila (reprezentare juridica in instanta - www.MCP-Avocati.ro), I nstanta a incuviintat proba cu inscrisuri .


Prezenta cerere este scutita de la plata taxei judiciare de timbru, in temeiul disp. art. 270 C odul muncii.


Analizand si coroborand materialul probator administrat in prezenta cauza, instanta retine urmatoarele:


Contestatoarea L.L. a fost salariata societatii intimate P.S. S. a. G., in functia de jurist.


Prin Decizia nr. 36/30.11.2016 (fila 6 la dosar), intimata a dispus suspendarea raporturilor de munca, in temeiul disp. art. 52 lit. ``c`` din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), decizie care, potrivit sustinerilor contestatoarei nu i-a fost comunicata.


Ulterior, emiterii deciziei de suspendare a raporturilor de munca, prin Decizia nr. 1/11.05.2018 (fila 7 la dosar) intimata a dispus desfacerea disciplinara a contractului individual de munca al contestatoarei, in temeiul disp. art. 61 lit.``a `` din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Din continutul acesteia se retine ca masura concedierii a fost determinata de faptul ca in perioada 29.03 - 11.05.2018, contestatoarea ar fi absentat nemotivat, aspect consemnat in procesul verbal de cercetare disciplinara.


In conformitate cu dispozitiile art. 267 alin. 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 264 alin. (1) lit. a) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) (ce se refera la sanctiunea avertismentului) nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.


Alin. (4) al art. 267 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) statueaza ca in cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.


Cercetarea prealabila a faptei ce constituie abatere, ascultarea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de el in aparare inainte de aplicarea sanctiunii disciplinare sunt obligatorii, iar in cazul in care aceasta conditie legala nu a fost indeplinita, sanctiunea care intervine este nulitatea deciziei de desfacere disciplinara a contractului de munca .


De asemenea, potrivit art. 267 alin. (2) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.


Ratiunea pentru care legiuitorul, in art. 267 alin. (2) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), a inserat cerinta convocarii scrise, prin precizarea obiectului, datei, orei si locului intrevederii a fost aceea de a da posibilitatea salariatului de a-si pregati apararile si probele in cunostinta de cauza fata de fapta care ii este imputata si care trebuie sa ii fie comunicata.


Mai mult decat atat, decizia trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente prevazute de Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro):


- descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;


- precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;


- motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;


- temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;


- termenul in care sanctiunea poate fi contestata;


- instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata,


Or din continutul acesteia, se retine ca nu au fost indicate motive pentru care au fost inlaturate apararile contestatorului.


Analiza legalitatii deciziei de concediere disciplinara contestata prevaleaza examinarii temeiniciei acesteia, astfel incat instanta a procedat doar la examinarea cerintelor legale cerute pentru valabilitatea deciziei sub aspectul indeplinirii conditiilor de forma si de fond vizand legalitatea deciziei.


Instanta a constatat ca angajatorul a emis actul de sanctionare fara respectarea acestora, respectiv nu exista nicio proba care sa dovedeasca efectuarea cercetarii displinare a contestatoarei, iar in continutul deciziei, nu se face referire la motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea sens in care se va dispune anularea acesteia.


Din cuprinsul copiilor S. C pronuntate de Curtea de Apel G., Judecatoria G.(filele 31 - 44 la dosar) se retine ca interesele societatii intimate au fost aparate de catre contestatoare in calitate de consilier juridic in perioada in care raporturile de munca au fost suspendate asa incat, este lesne de inteles ca a prestat activitate .


In sensul art. 272 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare. Astfel, este suficient ca angajatul sa invoce nerespectarea contractului individual de munca pentru ca angajatorului sa ii revina sarcina de a proba contrariul.


Plata salariului se dovedeste, potrivit art. 168 alin. 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.


In cauza, reclamanta a invocat neplata drepturilor banesti si, potrivit art. 272 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), ii revenea paratei obligatia de a dovedi indeplinirea obligatiilor sale.


Astfel, avand in vedere ca, contestatoare a dovedit ca a prestat activitate pe perioada in care intimata a dispus suspendarea raporturilor de munca printr-o decizie ce nu i-a fost comunicata, activitate pentru care nu a fost remunerata, ca decizia de concediere este nelegala, se va admite contestatia, se va dispune anularea Deciziei nr. 36/30.11.2016 de suspendarea a contractului individual de munca si nr. 1/11.05.2018 prin care contestatoarea a fost concediata disciplinar, va obliga intimata catre contestatoare la plata unei despagubiri egala cu salariile indexate, majorate si actualizate de la data 30.11.2016 pana la data de 01.06.2018.


Fata de dispozitiile OG nr. 9/2000 prin care s-a stabilit nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti, in vigoare pana la data de 01 septembrie 2011, cand a devenit aplicabila OG nr. 13/2001 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, care de asemenea intareste aceasta distinctie, reglementand atat dobanda remuneratorie, cat si dobanda penalizatoare, instanta va obliga intimata catre contestatoare reclamanta si la plata dobanzii legale aferenta drepturilor salariale calculata de la data scadentei platii acestora, pana la data achitarii debitului.


Avand in vedere disp. art. 453 Cod procedura civila (reprezentare juridica in instanta - www.MCP-Avocati.ro) va obliga intimata catre contestatoarea la plata cheltuielilor de judecata, in cuantum de 400 lei, reprezentand onorariu avocat.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Admite contestatia formulata de contestatoarea L.L., domiciliata in mun. G., 1, in contradictoriu cu intimata .G., cu sediul in mun. G., avand ca obiect - ``contestatie decizie suspendare contract de munca``.


Dispune anularea Deciziei nr. 36/30.11.2016 de suspendarea a contractului individual de munca al contestatoarei L.L., emisa de intimata .


Dispune anularea Deciziei nr. 1/11.05.2018 de concediere a contestatoarei si reincadrarea acesteia pe postul avut anterior emiterii deciziei.


Obliga pe intimata sa plateasca contestatoarei o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si actualizate de la data 30.11.2016 pana la data de 01.06.2018.


Obliga pe intimata sa plateasca contestatoarei dobanda legala aferenta drepturilor salariale, pana la data platii.


Obliga pe intimata sa plateasca contestatoarei suma de 400 lei, tu titlu de cheltuieli de judecata .


Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare .


Cererea de apel se depune la Tribunalul G.- Sectia I Civila.


Pronuntata astazi, 03.07.2020 prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 378/2020


Citeşte mai multe despre:    nulitate absoluta    absente nemotivate    abatere disciplinara    cercetare disciplinara prealabila    state de plata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Actiune in constatarea nulitatii hotararii adoptate de consiliul judetean. Conflict de interese. Calitate procesuala activa. Regimul juridic al nulitatii in materia contenciosului administrativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal Decizia civila nr. 84 din 31 ianuarie 2019

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020

Mobbing-ul este considerat un fenomen la granita cu discriminarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 571 din data de 08 septembrie 2020Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

C.C.R: Respingerea motivata a probelor nu aduce atingere oralitatii, nemijlocirii si contradictorialitatii.
Sursa: Irina Maria Diculescu