Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

  Publicat: 18 Apr 2012       23942 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Publicata in Monitorul Oficial nr. 255 din 17 aprilie 2012

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Care duce la inlaturarea efectelor unui act juridic (spre exemplu termen extinctiv).
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Reprezinta un mod dobandire a dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea neintrerupta a acestuia in termenul si in conditiile cerute de lege
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Reprezinta un mod dobandire a dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea neintrerupta a acestuia in termenul si in conditiile cerute de lege
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:

AĞArt. 80
Cererile de inscriere, precum si actiunile in justitie intemeiate pe dispozitiile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de data introducerii lor, vor fi solutionate potrivit normelor materiale in vigoare la data incheierii actului sau, dupa caz, la data savarsirii ori producerii faptului juridic generator, modificator sau extinctiv al dreptului supus inscrierii ori rectificarii, cu respectarea normelor procedurale in vigoare in momentul introducerii lor.Ağ

10. Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AĞArt. 82
(1) Dispozitiile art. 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliara se aplica numai in cazurile in care posesia a inceput dupa data intrarii in vigoare a acestuia. Pentru cazurile in care posesia a inceput inainte de aceasta data sunt aplicabile dispozitiile referitoare la uzucapiune in vigoare la data inceperii posesiei. Cu privire la imobilele pentru care, la data inceperii posesiei, inainte de intrarea in vigoare a Codului civil, nu erau deschise carti funciare, raman aplicabile dispozitiile in materie de uzucapiune din Codul civil din 1864.
(2) In cazul posesiilor incepute dupa intrarea in vigoare a Codului civil, daca erau deschise carti funciare, pana la inceplinirea conditiilor prevazute in art. 56 alin. (1), uzucapiunea extratabulara prevazuta in art. 930 din Codul civil isi produce efectele de la data introducerii cererii de chemare in judecata prin care s-a solicitat constatarea indeplinirii cerintelor legale ale acestui mod de dobandire, daca actiunea a fost admisa, respectiv de la data invocarii exceptiei uzucapiunii, daca aceasta exceptie a fost admisa.Ağ

11. Dupa articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 82^1, cu urmatorul cuprins:
AĞArt. 82^1
(1) Drepturile asupra locurilor de veci/inhumare din cimitire, dobandite in conditiile legii, se transmit, indiferent de natura lor juridica, prin succesiune si acte juridice intre vii cu titlu gratuit.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi constituite, in temeiul reglementarilor in vigoare la 1 octombrie 2011, si dupa intrarea in vigoare a Codului civil.Ağ

12. La articolul 104, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AĞArt. 104
(1) Constituirea, continutul si opozabilitatea drepturilor reale de garantie sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data nasterii creantei garantate sau, dupa caz, la data incheierii contractului prin care garantia a fost contituita.Ağ

13. La articolul 104, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
AĞ(4) Dispozitiile cap. VI din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificarile ulterioare, raman aplicabile in cazul executarii garantiilor reale mobiliare constituite in temeiul aceleiasi legi.Ağ

14. Dupa articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 106^1, cu urmatorul cuprins:
AĞArt. 106^1
Raspunderea prevazuta de art. 1.258 din Codul civil poate fi angajata numai in limita prejudiciului nereparat prin anularea sau constatarea nulitatii contractului ce a fost dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva. Angajarea acestei raspunderi nu inlatura angajarea raspunderii si a altor persoane, in conditiile legii.Ağ

15. Dupa articolul 110 se introduc doua noi articole, articolele 110^1 si 110^2, cu urmatorul cuprins:
AĞArt. 110^1
Clauza exoneroatoare de raspunderea prevazuta la art. 1.363 din Codul civil privitoare la divulgarea secretului comercial sau profesional de care sunt tinuti profesionistii se aplica atat in cazul raspunderii delictuale pentru fapta proprie, cat si in cazul raspunderii contractuale.

Art. 110^2
Dispozitiile art. 1.415 din Codul civil sunt aplicabile ori de cate ori, potrivit legii sau contractului, debitorul sau, dupa caz, titularul unui drept ori facultati trebuie sa execute o obligatie sau o prestatie, sa accepte ori sa exercite un drept sau o facultate ori, dupa caz, sa adere al un contract, desi nici legea si nici contractul nu prevad un termen in acest scop.Ağ

16. Articolul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AĞArt. 114
Dispozitiile art. 1.521-1.528 din Codul civil privitoare la punerea in intarziere a debitorului sunt aplicabile in cazul obligatiilor nascute dupa data intrarii sale in vigoare.Ağ

17. Dupa articolul 118 se introduce un nou articol, articolul 118^1, cu urmatorul cuprins:
AĞArt. 118^1
(1) In cazul restituirii prestatiilor reciproce, dispuse in temeiul legii sau al unui contract, daca bunul piere in mod fortuit si nu a fost asigurat, iar debitorul obligatiei de restituire a fost de buna-credinta sau obligatia de restituire nu provine din culpa sa, obligatia de restituire se stinge potrivit art. 1.642 din Codul civil, caz in care si creditorul este liberat de propria sa obligatie de restituire, insa numai daca a fost de buna-credinta sau cauza restituirii nu ii este imputabila.
(2) Daca bunul aratat la alin. (1) a pierit numai in parte, creditorul are dreptul de a reduce propria sa prestatie pana la limita a ceea ce el primeste.Ağ

18. Dupa articolul 123 se introduce un nou articol, articolul 123^1, cu urmatorul cuprins:
AĞArt. 123^1
In vederea aplicarii prevederilor art. 1.746 din Codul civil, numai vecinii care sunt proprietari de fond forestier beneficiaza de dreptul de preemptiune.Ağ

19. Dupa articolul 143 se introduce un nou articol, articolul 143^1, cu urmatorul cuprins:
AĞArt. 143^1
Dispozitiile art. 2.010 alin. (3) din Codul civil se aplica si in cazul stabilirii remuneratiei intermediarului, potrivit art. 2.097 din Codul civil, sau a remuneratiei depozitarului, potrivit art. 2.106 din Codul civil.Ağ

20. La articolul 151, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AĞArt. 151
Afişează Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noul cod civil    Legea 287/2009    OUG 79/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Contestatie impotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii in munca, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 403/29.09.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Motive de recurs. Invocarea omisso medio a unor critici
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila - Decizia civila nr. 125 din 20 martie 2019

Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii. Raport de prepusenie. Actiunea in regres a comitentului. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2142 din 21 octombrie 2020

Teren vandut in baza unui titlu constatat nul. Actiune in restituirea pretului. Prescriptia dreptului material la actiune
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 961 din 27 mai 2020

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019Articole Juridice

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert – aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu