Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

  Publicat: 15 Oct 2012       23365 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 9 octombrie 2012

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

f) desfacerea disciplinarea a contractului individual de munca .

Art. 145
(1) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 144 alin. (3) se aplica de inspectorul-sef pentru persoanele cu functii de conducere si pentru personalul cu functii de executie.
(2) In cazul in care exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, inspectorul-sef dispune cercetarea prealabila, care se efectueaza de un inspector judiciar desemnat de acesta.
(3) In vederea desfasurarii cercetari prealabile, inspectorul judiciar desemnat convoaca persoana cercetata pentru a fi audiata,iar aceasgta are dreptul sa isi formuleze si sa isi sustina apararile.
(4) Rezultatul cercetarii prealabile se consemneaza intr-un raport in care se propune, dupa caz, aplicarea sanctiunii disciplinare sau clasarea cauzei daca abaterea nu se confirma.
(5) Decizia inspectorului-sef prin care s-a aplicat sanctiunea disciplinara se comuncia celui in cauza in termen de 5 zile de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(6) Sub sanctiunea nulitatii absolute, decizia cuprinde in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din actele normative in vigoare care au fost incalcate de cel sanctionat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de cel sanctionat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara;
e) intermenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;
f) instanta competenta la care actiunea disciplinara poate fi contestata.
(7) Comunicarea deciziei se face personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata trimisa la domiciliul sau la resedinta indicata de acesta.
(8) Decizia de sanctionare poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii la instanta competenta .

Art. 146
Functionarii publici pot fi sanctionati in conditiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VII - Dispozitii finale


Art. 147
(1) Anexa privind criteriile si procedura de evaluare a activitatii profesionale a inspectorilor judiciari face parte integranta din prezentul regulament.
(2) Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie de catre Inspectia Judiciara, ale Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraaturii nr. 801/2012, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 148
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA la regulament - Criteriile si procedura de evaluare a activitatii profesionale a inspectorilor judiciari



Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Evaluarea inspectorilor judiciari are ca obiectiv stabilirea nivelului de competenta profesionala al acestora si vizeaza imbunatatirea performantelor profesionale si cresterea eficientei activitatii Inspectiei Judiciare.
(2) Procesul de evaluare a inspectorilor judiciari implica parcurgerea urmatoarelor etape: analiza datelor care contin rezultatele activitatii profesionale a inspectorului judiciar evaluat, autoanaliza si autoaprecierea, intervalul de evaluare si acordarea calificativului.

Art. 2
(1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de performanta profesionala, inspectorii judiciari sunt supusi anual unei evaluari privind eficienta, calitatea activitatii si integritatea.
(2) In cazul inspectorilor judiciari numiti in functii de conducere, evaluaea se face si asupra modului de indep,linire a atributiilor manageriale.

Art. 3
Indicatorii sunt stabiliti in fucntie de specificul activitatii inspectorilor judiciari, astfel incat sa stimuleze dezvoltarea profesionala si sa le diferentieze performantele profesionale, fara a le afecta independena.




Afişează Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    CSM    Suspendare din functie    Inspectia Judiciara    Legea 317/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 483 din data de 21.06.2016

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016

Evaluare profesionala a magistratilor. Contestare in instanta a rezultatelor obtinute
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 371 din 15 februarie 2016

Respectarea principiului libertatii contractuale. Stabilirea competentei jurisdictionale. Arbitraj
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 344 din 18 februarie 2016



Articole Juridice

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac