Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

  Publicat: 15 Oct 2012       23654 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 9 octombrie 2012

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
(protectia persoanelor cu handicap). Proces prin care sunt determinate, in unitatea de protectie speciala, cerintele de ingrijire, asistenta, recuperare, etc. ale utilizatorului in vederea stabilirii si implementarii planului personalizat de servicii al acestuia;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

a) atunci cand unul dintre membrii comisiei de evaluare ese sot, ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv, cu inspectorul judiciar evaluat;
b) cand exista sau a existat in periaoda de 5 ani inainte de evaluare un litigiu intre unul dintre membrii comisiei de evaluare si inspectorul judiciar evaluat.
(7) Daca un membru al comisiei de evaluare se afla intr-o situatie care, desi nu se incadreaza in cazurile de incompatibilitate prevazute la alin. (6), este de natura sa ii afecteze obiectivitatea in evaluarea unui inspector judiciar, acesta are obligatia de a anunta de indata presedintele comisiei de evaluare.
(8) In situatiile prevazute la alin. (6) si (7) membrul comisiei de evaluare, care este incompatibil, este inlocuit de un membru supleant.


Capitolul V - Procedura de evaluare


Art. 11
Evaluarea inspectorilor judiciari se efectueaza anual, de regula in luna martie a anului urmator.

Art. 12
(1) Activitatea de evaluare a activitatii profesionale a inspectorilor judiciari se desfasoara pe parcursul intregii perioade de un an.
(2) Comisia de evaluare intocmeste un dosar de evaluare pentru fiecare inspector judiciar, dosar care cuprinde procesul-verbal incheiat anual, raportul de evaluare final, precum si observatiile si obiectiunile inspectorului judiciar evaluat.

Art. 13
(1) Pentru fiecare inspector judiciar se intocmeste anual un proces-verbal in care se mentioneaza date privind eficienta, calitatea activitatii profesionale si integritatea.
(2) Pentru evaluarea calitatii lucrarilor inspectorilor judiciari, atat inspectorul judiciar evaluat, cat si comisia selectioneaza, fiecare, un numar de cel putin 10 lucrari apreciate ca relevante pentru activitatea desfasurata in anul pentru care se efectueaza evaluarea .
(3) Consiliul Superior al Magistraturii comunica, la cererea comisiei de evaluare, datele din mapele profesionale ale inspectorilor judiciari, pe care aceasta le considera relevante pentru activitatea de evaluare.

Art. 14
Autoevaluarea reprezinta procesul prin care inspectorul judiciar formuleaza propriile aprecieri cu privire la activitatea desfasurata in perioada supusa evaluarii, acordand note motivate la fiecare indicator, aceasta avand rolul de a pregati inspectorul judiciar pentru un dialog constructiv cu membrii comisiei de evaluare, in cadrul interviului.

Art. 15
Interviul de evaluare reprezinta discutia purtata intre inspectorul judiciar si membrii comisiei de evaluare, atat cu privire la aspectele care nu au putut fi clarificate ca urmare a culegerii datelor si informatiilor necesare evaluarii, cat si cu privire la aspectele in legatura cu care inspectorul udiciar a formulat obiectiuni.

Art. 16
(1) Raportul de evaluare a activitatii profesionale are caracter confidential, se intocmese separat pentru fiecare inspector judiciar, pe baza proceselor-verbale anuale, dupa care se comunica celui evaluat.
(2) Raportul de evaluare cuprinde descrierea activitatilor desfasurate de comisia de evaluare, fisa de evaluare, eventualele recomandari facute inspectorului judiciar evaluat si se intocmeste in 3 exemplare, dintre care unul se comunica inspectorului judiciar, unul se pastreaza la dosarul de evaluare, iar unul se ataseaza la mapa profesionala.
(3) Prin raportul de evaluare a activitatii profesionale a inspectorului judiciar se acorda unul dintre urmatoarele calificative: "Foarte bine", "Bine", "Satisfacator" sau "Nesatisfacator".
(4) Inainte de intocmirea raportului final de evaluare, comisia intocmeste un proiect de raport care se comunica inspectorului judiciar, acesta avand dreptul de a formula obiectiuni, in termen de 15 zile de la primirea proiectului.
(5) Observatiile si obiectiunile se depun la comisia de evaluare care se pronunta asupra acestora in termen de 15 zile. In situatia in care observatiile sau obiectiunile inspectorului judiciar se admit, se fac modificarile corespunzatoare in cuprinsul raportului de evaluare.

Art. 17
(1) Fiecare indicator se noteaza cu note cuprinse intre 1 si 10, iar fiecare nota acordata se motiveaza, facandu-se, daca este cazul, recomandarile necesare.
(2) In cazul in care exista subindicatori, nota acordata la indicatorul respectiv reprezinta media aritmetica a notelor acordate la subindicatorii corespunzatori acestui criteriu.
(3) Nota obtinuta de inspectorul judiciar evaluat la fiecare criteriu de evaluare reprezinta media aritmetica a notelor acordate la indicatorii corespunzatori acestui criteriu.
(4) Calificativul se acorda in functie de media aritmetica a notelor obtinute de inspectoul judiciar evaluat la fiecare criteriu de evaluare, asfel:
de la 9 (inclusiv) la 10 - calificativul "Foarte bine";
de la 7 (inclusiv) la 9 - calificativul "Bine";
de la 5 (inclusiv) la 7 - calificativul "Satisfacator";
sub nota 5 - calificativul "Nesatisfacator".

Art. 18
(1) Inspectorii judiciari nemultumiti de calificativul acordat pot face contestatie la sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturi in termen de 30 de zile de la comunicare .
(2) Contestatia se depune la presedintele comisiei de evaluare, care in cursul aceleiasi zile o transmite sectiei competente din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, impreuna cu raportul de evaluare, insotit de copii ale documentelor avute in vedere la evaluare si punctul de vedere al comisiei cu privire la contestatia formulata.
(3) Pentru solutionarea contestatiei sectiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere inspectorului-sef sau inspectorului judiciar evaluat orice informatii pe care le considera necesare, iar citarea inspectorului judiciar pentru a fi audiat ese obligatorie.
(4) Hotararile sectiilor pot fi atacate la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conforma rt. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republciata, in termen de 5 zile de la comunicare .
(5) Hotararile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive si irevocabile.
Afişează Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Suspendare din functie    Inspectia Judiciara    Legea 317/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Neindicarea salariului confidential al membrilor de familie in declaratia de avere nu poate fi sanctionata cu amenda
Pronuntaţă de: Judecatoria Pascani Sentinta civila nr. 1976 din 20 noiembrie 2020

Valabilitatea actelor aditionale de majorare a salariului nesemnate de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 641 din 01.07.2019

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 483 din data de 21.06.2016

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016Articole Juridice

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac