Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordinul 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii

Ordinul 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii

  Publicat: 02 Mar 2015       12286 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii

Publicat in Monitorul Oficial nr. 135 din 23 februarie 2015

La un an dupa Tratatul de la Nisa si adoptarea Declaratiei de la Nisa , care face apel la continuarea reformei institutionale si dupa Conferinta Interguvernamentala 2000, Consiliul European, reunit la Laeken , a adoptat la 15 decembrie 2001 Declaratia privind Viitorul Uniunii Europene sau Declaratia de la Laeken , prin care se angajeaza constuiasca o Uniune mai democratica, mai transparenta si mai eficienta.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

(2) Formatul hartie al declaratiei fiscale se arhiveaza la organul fiscal care a primit declaratia .
4. (1) In situatia in care contribuabilul a utilizat mai multe cai de transmitere a declaratiei fiscale, va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii.
(2) Orice corectie ulterioara a unei declaratii fiscale, cu exceptia decontului de TVA, se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, in conditiile legii.

C. Solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare
1. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii se solutioneaza potrivit art. 117^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse in termenul legal de declarare, inclusiv solicitarile de rambursare aferente lunii noiembrie a anului anterior celui in care persoanele impozabile au dobandit calitatea de contribuabili mijlocii, depuse de catre contribuabilii care devin contribuabili mijlocii incepand cu data de 1 ianuarie si nesolutionate pana la data preluarii de catre administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti - Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, se solutioneaza dupa cum urmeaza:
2.1. in cazul deconturilor de TVA pentru care s-au emis deciziile de rambursare a TVA si nu a fost finalizata etapa de compensare/restituire pana la data predarii, se transfera dosarul solicitarii, inclusiv Decizia de rambursare a TVA aprobata, administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti - Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii in vederea finalizarii procedurii;
2.2. deconturile pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare a TVA pana la data predarii se transfera administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti - Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii, in vederea solutionarii.
Pentru solutionarea acestor deconturi, administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti - Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii aplica procedura corespunzatoare categoriei de contribuabili din care facea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului de TVA.
Organul fiscal, competent la data depunerii decontului, transmite administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti - Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii, deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare nesolutionate, insotite, in mod obligatoriu, de urmatoarele:
a) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, se incadrau in categoria contribuabililor mari:
- referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilii mari;
- orice alte acte procedurale intocmite potrivit procedurii de solutionare, pana la data predarii;
b) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, beneficiau de regimul special de rambursare pentru exportatori:
- decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori;
- referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de exportatori;
- orice alte acte procedurale intocmite potrivit procedurii de solutionare, pana la data predarii;
c) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, nu erau considerati mari contribuabili, contribuabili mijlocii sau exportatori:
- fisa de calcul al Standardului Individual Negativ (SIN);
- fisa indicatorilor de inspectie fiscala;
- fisa de analiza de risc;
- referatul pentru analiza documentara;
- orice alte acte procedurale intocmite potrivit procedurii de solutionare, pana la data predarii.
Organul fiscal, competent la data depunerii decontului, transmite administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti - Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii si informatiile inscrise in baza de date cuprinzand persoanele impozabile, care devin contribuabili mijlocii incepand cu data de 1 ianuarie, ale caror deconturi se incadreaza in categoria de risc fiscal mare, ca urmare a informatiilor primite de la organele fiscale, in conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse, in termenul legal de declarare, de catre contribuabilii care incepand cu data de 1 ianuarie nu mai indeplinesc criteriile pentru a fi contribuabili mijlocii, inclusiv solicitarile de rambursare aferente lunii noiembrie a ultimului an in care aceste persoane au avut calitatea de contribuabili mijlocii, si nesolutionate pana la data preluarii de catre noul organ de administrare, se solutioneaza dupa cum urmeaza:
3.1. in cazul deconturilor de TVA pentru care s-au emis deciziile de rambursare a TVA si nu a fost finalizata etapa de compensare/restituire pana la data predarii, se transfera dosarul solicitarii, inclusiv Decizia de rambursare a TVA aprobata, noului organ fiscal competent, in vederea finalizarii procedurii;
3.2. deconturile de TVA pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare a TVA pana la data predarii se transfera noului organ fiscal competent, in vederea solutionarii.
Pentru solutionarea acestor deconturi, noul organ fiscal competent aplica procedura corespunzatoare categoriei de contribuabili mijlocii, din care facea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului de TVA. Administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti - Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii transmit/transmite noului organ fiscal deconturile de TVA nesolutionate, insotite in mod obligatoriu de Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii si de orice alte acte procedurale intocmite potrivit procedurii de solutionare, pana la data predarii.
Administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti - Administratia Fiscala Pentru contribuabilii mijlocii transmit/transmite noului organ fiscal si informatiile inscrise in baza de date cuprinzand persoanele impozabile, care nu mai indeplinesc criteriile pentru a fi contribuabili mijlocii dupa data de 1 ianuarie, ale caror deconturi se incadreaza in categoria de risc fiscal mare, ca urmare a informatiilor primite de la organele fiscale, in conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

D. Solicitarea documentelor de catre contribuabilii mijlocii administrati la administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
Solicitarea documentelor de catre contribuabilii mijlocii se face prin cerere adresata administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice, astfel:
a) depusa la registratura;
b) transmisa prin posta;
c) transmisa prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail.

E. Eliberarea documentelor solicitate de contribuabilii mijlocii administrati la administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii se face astfel:
1. la sediul administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, imputernicitului sau reprezentantului legal al contribuabilului;
2. prin transmitere postala, la cererea contribuabilului, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

F. Procedura de plata a obligatiilor fiscale la contribuabilii mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
1. Contribuabilii mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice efectueaza plata obligatiilor fiscale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri fiscale, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii pentru activitatea sediilor secundare ale acestora, la unitatea de trezorerie a statului cu rol de municipiu resedinta de judet.
2. Contribuabilii mijlocii administrati la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, efectueaza plata obligatiilor fiscale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri fiscale, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii pentru activitatea sediilor secundare ale acestora, la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti.
3. Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare ale contribuabililor mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, se achita la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet, respectiv la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, pe a carei raza teritoriala isi are domiciliu fiscal contribuabilul mijlociu.
4. In situatia in care contribuabilul mijlociu face plata impozitului pe veniturile din salarii datorat de sediul sau secundar, documentele de plata intocmite de contribuabilul mijlociu in acest scop vor cuprinde in mod obligatoriu si urmatoarele informatii:
a) codul de identificare fiscala si denumirea persoanei care face plata, respectiv contribuabilul mijlociu care a infiintat sediul secundar;
b) codul de identificare fiscala al sediului secundar pentru care se face plata;
c) codul IBAN al contului de impozit pe salarii.
5. Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat in luna anterioara, unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet/Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti vireaza lunar, potrivit prevederilor legale in vigoare si precizarilor Ministerului Finantelor Publice, cotele defalcate prevazute de lege cuvenite bugetelor locale astfel:
Afişează Ordinul 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 468/2015    ANAF    Bugetul de stat    Asigurari sociale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Cerere de suspendare a executarii. Stabilirea cuantumului sumei datorate cu titlu de cautiune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5099 din 18 noiembrie 2010

Determinarea bazei de impunere prin estimare. Contestarea cuantumului obligatiilor fiscale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.1737 din 25 martie 2010

Suspendarea judecatii cand dezlegarea pricinii atarna, in totul sau in parte, de existenta sau neexistenta unui drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2331 din 19 aprilie 2011

Suspendare act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 442/2013

Evaziune fiscala. Termenul pana la care persoana vatamata prin comiterea unei fapte penale se poate constitui parte civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel - Decizia nr. 266 din 16-mar-2012

ANAF. Debite restante. Majorari de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1090 din data 16.05.2011

Contestatie impotriva raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a planului de distribuire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 94 din data 16.01.2012

Procedura de restituire catre contribuabili a sumelor de la buget
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 476 din 2 februarie 2012Articole Juridice

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Aplicarea sistemului TVA la incasare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Stabilirea rezidentei fiscale in Romania de catre persoanele fizice
Sursa: EuroAvocatura.ro