Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Regulamentul de organizare si functionare al Institutului National de Sanatate Publica

Regulamentul de organizare si functionare al Institutului National de Sanatate Publica

  Publicat: 12 Feb 2019       7670 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Documente atasate
organigrama INSP
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 108 din 12.02.2019 a fost publicat Ordinul nr. 82/2019 pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Institutului National de Sanatate Publica.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Ansamblul de aparatura specifica lucrarilor de birou
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,

Art. 58. - Atributiile Biroului achizitii publice sunt urmatoarele:

a) elaboreaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte structuri ale Institutului;

b) elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;

c) organizeaza desfasurarea procedurilor de achizitie si a achizitiei directe, conform reglementarilor legale in vigoare, receptia bunurilor achizitionate, precum si repartitia acestora catre structurile solicitante;

d) participa in comisiile de intocmire, evaluare, negociere si atribuire a contractelor de achizitie publica;

e) indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, conform legislatiei in vigoare;

f) aplica si finalizeaza procedurile de atribuire;

g) constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice.

SECTIUNEA a 18-a

Compartimentul relatii publice, comunicare si secretariat

Art. 59. - Atributiile Compartimentului relatii publice, comunicare si secretariat sunt urmatoarele:

a) asigura evidenta centrelor regionale de sanatate publica: denumire, nominalizarea conducerilor, adresele complete si numerele de telefon/fax;

b) asigura evidenta contactelor de la institutiile din sistemul sanitar: denumirea, nominalizarea conducerilor, adresele complete si numerele de telefon/fax;

c) inregistreaza lucrarile transmise de Institut catre petenti si alte autoritati, precum si cele primite la conducerea directiei si tine evidenta repartizarii acestora, urmarind rezolvarea lor in termenele stabilite;

d) inscrie in registrul specific persoanele venite in audienta la conducerea Institutului, problemele prezentate de catre acestea si solutiile date;

e) inregistreaza si tine evidenta lucrarilor primite sau transmise prin fax;

f) asigura transmiterea corespondentei de la Institut, inclusiv modul de trimitere;

g) intocmeste evidenta deplasarilor in teren ale salariatilor Institutului;

h) urmareste si sprijina solutionarea legala si in termen a cererilor si petitiilor;

i) asigura desfasurarea optima a activitatii de relatii publice;

j) informatiile care constituie secrete de stat si de serviciu vor fi accesate si gestionate conform standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate;

k) monitorizarea presei;

l) asigura relatia cu mass-media;

m) raspunde la solicitarile in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut de lege;

n) acorda relatii publicului, telefonic sau direct persoanelor care solicita audienta;

o) gestioneaza arhiva Institutului, conform legii;

p) indeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea Institutului.

SECTIUNEA a 19-a

Serviciul administrativ, tehnic si mentenanta

Art. 60. - (1) Atributiile Serviciului administrativ, tehnic si mentenanta sunt urmatoarele:

a) asigura urmarirea derularii contractelor de prestare servicii necesare bunei desfasurari a activitatii Institutului si legatura permanenta cu toti prestatorii de servicii;

b) asigura evidenta si buna functionare a parcului auto al Institutului (revizii-reparatii, intocmirea raportarilor lunare a consumului de combustibil, extras din foile de parcurs, urmarirea mentinerii consumului de combustibil in conformitate cu prevederile legale);

c) centralizarea referatelor de necesitate emise de sectii, compartimente, laboratoare, colective, birouri si servicii pentru achizitii de rechizite, birotica si papetarie, aparatura, mobilier etc.;

d) elaboreaza proceduri de lucru pentru achizitii curente la nivelul CRSP, in conditiile legii;

e) intocmirea documentatiei privind aprobarea listei pentru investitii si obtinerea aprobarilor de la ordonatorul principal de credite;

f) verifica si certifica facturile emise de furnizorii de servicii din punctul de vedere al valorii, precum si specificatiile de calcul in concordanta cu documentatiile ce stau la baza contractului;

g) receptia tuturor serviciilor prestate de furnizorii de servicii, intocmirea proceselor-verbale de receptie si avizarea acestora de catre comisia de receptie;

h) receptia tuturor produselor achizitionate conform procedurilor legale;

i) intocmirea notelor de intrare-receptie si gestionarea bunurilor in magazia Institutului;

j) eliberarea bunurilor din magazie catre toate structurile Institutului;

k) actioneaza pentru asigurarea si urmarirea derularii tuturor contractelor de furnizari/servicii/lucrari necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii Institutului;

l) primirea corespondentelor prin posta, posta rapida si prin curieri, analiza si distribuirea pe sectii si compartimente, inregistrarea tuturor documentelor la zi in caietul de evidenta speciala;

m) relatii cu publicul si informatii la solicitari directe si telefonice;

n) pastrarea si utilizarea, in conformitate cu prevederile legale, a stampilelor din dotare;

o) repartizarea cu operativitate a documentelor.

(2) In cadrul Serviciului administrativ, tehnic si mentenanta functioneaza depozitul de chimicale si arhiva.

CAPITOLUL III

Bugetul de venituri si cheltuieli

Art. 61. - (1) Activitatea financiara a Institutului se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite.

(2) Proiectul de buget de venituri si cheltuieli se elaboreaza de catre Serviciul financiar-contabilitate impreuna cu directorul general adjunct economic si se inainteaza spre aprobare Ministerului Sanatatii, la propunerea directorului general al Institutului.

Documente Atasate
organigrama INSP

Afişează Regulamentul de organizare si functionare al Institutului National de Sanatate Publica pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Institutul National de Sanatate Publica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut