Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea 44/2019 de punere in aplicare a Rgulamentului UE privind comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plata cu cardul

Legea 44/2019 de punere in aplicare a Rgulamentului UE privind comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plata cu cardul

  Publicat: 13 Mar 2019       3059 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 44/2019 privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plata cu cardul

Publicata in Monitorul Oficial nr. 191 din 11.03.2019

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Articolul 1

Prezenta lege stabileste masurile necesare punerii in aplicare, la nivel national, a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plata cu cardul, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 123 din 19 mai 2015, denumit in continuare Regulamentul (UE) 2015/751, in ceea ce priveste desemnarea autoritatii competente, stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru nerespectarea prevederilor acestui regulament, precum si stabilirea procedurilor extrajudiciare de solutionare a disputelor intre beneficiarii platilor si prestatorii de servicii de plata in legatura cu incalcarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/751.

Articolul 2
Termenii si expresiile utilizate in prezenta lege au semnificatia prevazuta in Regulamentul (UE) 2015/751.

Articolul 3
Urmatoarele entitati intra sub incidenta prezentei legi:
a) prestatorii de servicii de plata care emit si/sau accepta plata cu cardul, prevazuti la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) persoanele juridice, in calitate de beneficiari ai platilor in sensul Regulamentului (UE) 2015/751;
c) societatile care administreaza schemele de plata cu cardul, atat cele cvadripartite, cat si cele tripartite care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei;
d) entitatile de prelucrare;
e) prestatorii de servicii tehnice in legatura cu cardurile.


CAPITOLUL II
Autoritatea competenta


Articolul 4
(1) In aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) 2015/751, Banca Nationala a Romaniei este desemnata autoritate competenta responsabila cu asigurarea respectarii de catre entitatile prevazute la art. 3 a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/751, cu exceptia prevederilor art. 8 paragrafele (2) si (6) si art. 10 paragrafele (1), (2), (4) si (5) ale Regulamentului (UE) 2015/751, pentru care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor este autoritate nationala responsabila cu supravegherea respectarii acestora in relatia dintre prestatorii de servicii de plata si consumatori, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 677/2016 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plata cu cardul.
(2) In calitate de autoritate competenta, Banca Nationala a Romaniei monitorizeaza conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) 2015/751, contracareaza incercarile prestatorilor de servicii de plata de a eluda prevederile Regulamentului (UE) 2015/751 si dispune toate masurile necesare pentru a aloca resursele corespunzatoare pentru indeplinirea responsabilitatilor care ii revin.

Articolul 5
In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege, Banca Nationala a Romaniei poate:
a) sa solicite entitatilor prevazute la art. 3 orice date, informatii, contracte sau orice alte documente, inclusiv rapoarte si opinii externe, pe care le considera necesare;
b) sa efectueze investigatii, inclusiv prin inspectii on-site, la sediul prestatorilor de servicii de plata, societatilor care administreaza schemele de plata cu cardul, prestatorilor de servicii tehnice si entitatilor de prelucrare;
c) sa coopereze cu alte autoritati nationale si autoritati competente din state membre ale Uniunii Europene;
d) sa prelucreze orice date si informatii relevante, inclusiv date cu caracter personal, cu privire la operatiunile care fac obiectul Regulamentului (UE) 2015/751, cu respectarea reglementarilor legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL III
Masuri de remediere si sanctiuni administrative


Articolul 6
(1) In calitate de autoritate competenta in sensul prevederilor art. 4 alin. (1), Banca Nationala a Romaniei aplica sanctiuni administrative pentru incalcarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2015/751, in conformitate cu prevederile prezentei legi, si poate dispune masuri de remediere, dupa caz.
(2) Masurile de remediere si sanctiunile administrative dispuse trebuie sa fie eficiente, proportionale cu faptele si deficientele constatate si de natura a avea un efect descurajant.
(3) La stabilirea masurii de remediere si/sau a sanctiunii administrative, precum si, dupa caz, a cuantumului sanctiunii pecuniare, Banca Nationala a Romaniei are in vedere toate circumstantele relevante, inclusiv, dupa caz:
a) gravitatea si durata faptei;
b) gradul de vinovatie a persoanei responsabile de incalcare;
c) valoarea profiturilor obtinute sau a pierderilor evitate de catre persoana responsabila, in masura in care acestea pot fi determinate;
d) cooperarea persoanei responsabile cu autoritatea competenta;
e) incalcarile savarsite anterior de persoana responsabila;
f) masurile luate de catre persoana responsabila pentru a impiedica repetarea faptelor.

Articolul 7
(1) In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate sa dispuna masuri de remediere necesare in scopul inlaturarii deficientelor constatate si/sau a cauzelor acestora.
(2) In situatia in care entitatile care desfasoara activitati care intra sub incidenta prezentei legi nu se conformeaza masurilor de remediere dispuse de Banca Nationala a Romaniei, aceasta poate aplica sanctiunile administrative prevazute la art. 9.

Articolul 8

Afişează Legea 44/2019 de punere in aplicare a Rgulamentului UE privind comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plata cu cardul pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Banci    Comision bancar    Card bancar    Banca Nationala a Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia C.C.R. nr. 36/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii in ansamblul sau
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 140/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Reclamantul a urmarit in esenta transformarea cererii de ordonanta presedintiala in actiune de drept comun, chiar daca a indicat gresit dispozitiile art. 104 Cod procedura civila
Pronuntaţă de: Tribunalul Vrancea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 393/2016, in sedinta publica din 31 mai 2016

Diurna reprezinta potrivit jurisprudentei C.J.U.E. „alocatie specifica detasarii” si, ca atare, parte a salariului minim. Totodata, potrivit modificarilor Codului fiscal, diurna intra in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a pentru Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia civila nr. 99/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017Articole Juridice

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva asupra acestor soferi, suporta sarcina lor salariala si dispune de puterea efectiva de a-i concedia
Sursa: EuroAvocatura.ro

O reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul Uniunii nu impiedica statele membre sa prevada proceduri civile de confiscare independent de constatarea unei infractiuni
Sursa: EuroAvocatura.ro

Instanta este obligata sa verifice din proprie initiativa alte clauze ale contractului in masura in care acestea sunt legate de obiectul litigiului cu care a fost sesizata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu