Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF

Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF

  Publicat: 06 Jun 2019       3279 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 457 din 06.06.2019.

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ARTICOLUL 1
Definitii
In intelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Comisia de agreare - comisia constituita la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru realizarea procedurilor de agreare a practicienilor in insolventa, in vederea sustinerii si desemnarii acestora in procedurile de insolventa;
b) comisiile de selectie - comisiile constituite la nivelul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al organelor fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru selectia practicienilor agreati, in vederea sustinerii desemnarii acestora in procedurile de insolventa;
c) comisiile de solutionare a plangerilor prealabile - comisiile constituite la nivelul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al organelor fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru solutionarea plangerilor prealabile formulate de practicienii in insolventa descalificati sau respinsi, dupa caz;
d) agrearea practicienilor in insolventa - activitatea realizata de Comisia de agreare pentru verificarea ofertelor depuse de practicienii in insolventa, privind indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul ordin;
e) selectarea practicienilor in insolventa - activitatea realizata de comisiile de selectie in derularea procedurii de selectie a practicienilor in insolventa agreati, prin analizarea si stabilirea rezultatului selectiei ofertelor depuse de catre acestia, in functie de criteriile stabilite prin prezentul ordin, pentru sustinerea desemnarii de catre organele fiscale centrale, in procedurile de insolventa in care acestea au calitatea de creditori;
f) ofertant - entitatea care isi desfasoara activitatea sub una dintre urmatoarele forme de exercitare a profesiei de practician in insolventa: cabinet individual, cabinete asociate, societati civile profesionale cu raspundere limitata (SPRL), intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata (IPURL), precum si consortiul format prin acordul a doua forme de exercitare a profesiei de practician in insolventa;
g) evidenta practicienilor in insolventa - reprezinta lista practicienilor in insolventa inregistrati in evidenta Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, denumita in continuare UNPIR, actualizata lunar si transmisa catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

ARTICOLUL 2
Constituirea comisiilor de agreare si selectie si componenta acestora
(1) La nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se constituie Comisia de agreare a practicienilor in insolventa, in vederea organizarii procedurilor de agreare, cu urmatoarea componenta:
- presedinte - seful serviciului care coordoneaza activitatea de insolventa din cadrul Directiei generale juridice;
- membru titular - seful serviciului din cadrul Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor bugetare desemnat de seful ierarhic superior;
- membru titular - seful serviciului din cadrul Directiei generale de planificare, monitorizare si sinteza desemnat de seful ierarhic superior.
Secretariatul este asigurat de doi reprezentanti, din care unul din cadrul Directiei generale juridice si altul din cadrul Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor bugetare sau inlocuitori ai acestora, desemnati de conducatorul acestei directii.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici din cadrul directiilor de care apartin, desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei directii.
(2) Procedurile de selectie a practicienilor in insolventa agreati, in scopul sustinerii desemnarii acestora in procedurile de insolventa, se realizeaza de catre Comisia de selectie constituita la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru contribuabilii cu creante mai mari de 5.000.000 lei inclusiv.
(3) Pentru creantele mai mici decat plafonul prevazut la alin. (2), selectia se efectueaza de comisiile de selectie a practicienilor in insolventa constituite la nivelul organelor fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) Comisia de selectie constituita la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are urmatoarea componenta:
- presedinte - directorul general al Directiei generale juridice sau inlocuitorul desemnat de acesta;
- membru titular - directorul general al Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor bugetare;
- membru titular - directorul general al Directiei generale de planificare, monitorizare si sinteza.
Secretariatul este asigurat de doi reprezentanti ai Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau inlocuitori ai acestora, desemnati de conducatorul acestei directii.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici din cadrul directiilor de care apartin, desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei directii.
(5) La nivelul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili si organelor fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se constituie comisia de selectie in vederea selectarii practicienilor in insolventa agreati, pentru sustinerea desemnarii acestora in procedurile de insolventa deschise pentru contribuabilii pe care ii administreaza, astfel:
a) la nivelul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se constituie comisia de selectie a practicienilor in insolventa, urmand a efectua selectia practicienilor in insolventa in situatia in care organul fiscal are calitatea de creditor pentru creante de pana la 5.000.000 lei. Comisia are urmatoarea componenta:
- directorul general adjunct care coordoneaza activitatea de colectare - presedinte;
- directorul general adjunct care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala - membru titular;
- seful serviciului juridic - membru titular, iar secretariatul va fi asigurat de doi functionari publici din cadrul serviciului juridic ori inlocuitori ai acestora desemnati de conducatorul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.
Presedintele comisiei poate fi inlocuit de functionarul public de conducere desemnat in mod expres de conducatorul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei directii;
b) la nivelul fiecarei administratii judetene/de sector se constituie, prin decizie a conducatorului directiei generale regionale a finantelor publice, comisia de selectie a practicienilor in insolventa, cand organul fiscal are calitatea de creditor pentru creante mai mici de 5.000.000 lei. Comisia va fi constituita din:
- seful de administratie adjunct care coordoneaza activitatea de colectare - presedinte;
- seful de administratie adjunct care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala - membru titular;
- seful serviciului/biroului juridic al administratiei - membru titular.
Secretariatul va fi asigurat de doi functionari publici din cadrul biroului/compartimentului procedura insolventei si lichidari sau serviciului/biroului juridic ori inlocuitori ai acestora desemnati de conducatorul administratiei judetene/de sector.
Presedintele comisiei poate fi inlocuit de functionarul public de conducere desemnat in mod expres de conducatorul Directiei generale regionale a finantelor publice.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei directii;
c) prin exceptie de la prevederile lit. b), la nivelul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, se constituie comisia de selectie de la nivelul administratiei pentru administrarea contribuabililor mijlocii, pentru efectuarea selectiilor contribuabililor mijlocii care detin creante mai mici de 5.000.000 lei. Comisia are urmatoarea componenta:
- seful de administratie adjunct care coordoneaza activitatea de colectare - presedinte;
- seful de administratie adjunct care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala - membru titular;
- seful serviciului/biroului juridic al administratiei - membru titular.
Secretariatul va fi asigurat de doi functionari publici din cadrul biroului/compartimentului procedura insolventei si lichidari sau serviciului/biroului juridic ori inlocuitori ai acestora desemnati de conducatorul administratiei judetene a finantelor publice.
Presedintele comisiei poate fi inlocuit de functionarul public de conducere desemnat in mod expres de conducatorul directiei generale regionale a finantelor publice.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici desemnati in mod expres de conducatorul administratiei pentru administrarea contribuabililor mijlocii.

Afişează Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 1443/2019    ANAF    Practicieni in insolventa

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Cerere de suspendare a executarii. Stabilirea cuantumului sumei datorate cu titlu de cautiune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5099 din 18 noiembrie 2010

Determinarea bazei de impunere prin estimare. Contestarea cuantumului obligatiilor fiscale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.1737 din 25 martie 2010

Suspendarea judecatii cand dezlegarea pricinii atarna, in totul sau in parte, de existenta sau neexistenta unui drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2331 din 19 aprilie 2011

Suspendare act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 442/2013

Evaziune fiscala. Termenul pana la care persoana vatamata prin comiterea unei fapte penale se poate constitui parte civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel - Decizia nr. 266 din 16-mar-2012

ANAF. Debite restante. Majorari de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1090 din data 16.05.2011

Contestatie impotriva raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a planului de distribuire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 94 din data 16.01.2012

Procedura de restituire catre contribuabili a sumelor de la buget
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 476 din 2 februarie 2012Articole Juridice

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Aplicarea sistemului TVA la incasare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Stabilirea rezidentei fiscale in Romania de catre persoanele fizice
Sursa: EuroAvocatura.ro