Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, din 12.09.2019

Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, din 12.09.2019

  Publicat: 02 Oct 2019       1776 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 798 din 02.10.2019 si aprobate prin Ordinul nr. 237/2019.

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.

CAPITOLUL I

Scop, domeniu de aplicare si definitii

Articolul 1
Prezentele norme stabilesc procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear.

Articolul 2
(1) Prezentele norme se aplica la desemnarea de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) a laboratoarelor care efectueaza incercari si etalonari pentru domeniul nuclear si care intra in categoria celor ce pot fi desemnate de catre CNCAN.
(2) Prezentele norme se aplica de asemenea si la desemnarea de catre CNCAN a organismelor/laboratoarelor dozimetrice. Suplimentar fata de cerintele prezentei norme, la desemnarea organismelor/laboratoarelor dozimetrice se aplica cerintele prevazute in reglementari specifice.
(3) Prezentele norme se aplica impreuna cu standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari.
(4) Laboratoarele de etalonare trebuie sa demonstreze ca respecta prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3
(1) Laboratoarele apartinand titularilor de autorizatie care efectueaza incercari si etalonari ca parte a propriei practici autorizate de catre CNCAN nu necesita emiterea unui certificat de desemnare.
(2) Laboratoarele apartinand titularilor de autorizatie care efectueaza incercari si etalonari ca parte a propriei practici autorizate de catre CNCAN trebuie sa faca dovada respectarii cerintelor cap. III, in cadrul procesului de autorizare a practicii.

Articolul 4
In scopul aplicarii prezentelor norme, pe langa termenii definiti in Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerintele de baza de securitate radiologica, se definesc termenii si expresiile prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme.

CAPITOLUL II
Dispozitii generale

Articolul 5
(1) Laboratoare din domeniul nuclear pentru care este necesara emiterea unui certificat de desemnare de catre CNCAN sunt:
a) laboratoare pentru incercari;
b) laboratoare pentru etalonari;
c) organisme/laboratoare dozimetrice.
(2) Incercarile si etalonarile pentru care un laborator poate solicita eliberarea certificatului de desemnare de catre CNCAN sunt prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme.

Articolul 6
Laboratoarele care solicita eliberarea unui certificat de desemnare de catre CNCAN pot fi:
a) laboratoare acreditate de catre organismul national de acreditare;
b) laboratoare neacreditate.

CAPITOLUL III
Cerinte generale de competenta a laboratoarelor

SECTIUNEA 1
Cerinte privind impartialitatea si confidentialitatea

Articolul 7
(1) Toate activitatile laboratorului trebuie efectuate, structurate si gestionate astfel incat sa se asigure impartialitatea.
(2) Managementul laboratorului trebuie sa se angajeze ca asigura impartialitatea.
(3) Personalul laboratorului trebuie sa identifice in mod continuu riscurile referitoare la impartialitatea sa si sa prezinte modul in care aceste riscuri sunt eliminate sau minimizate.

Articolul 8
(1) Personalul laboratorului este responsabil pentru asigurarea confidentialitatii informatiilor obtinute sau create in timpul desfasurarii activitatilor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(2) Personalul laboratorului trebuie sa informeze clientul asupra informatiilor pe care intentioneaza sa le faca publice.

SECTIUNEA a 2-a
Cerinte structurale

Articolul 9
Laboratorul trebuie sa fie organizat pentru a permite desfasurarea activitatii astfel incat rezultatul incercarilor si etalonarilor efectuate sa nu fie influentat negativ de eventuale deficiente din acest domeniu, si anume:
a) laboratorul trebuie sa aiba o structura juridica bine definita, acesta putand functiona ca o entitate juridica sau in cadrul unei entitati juridice. Laboratorul poate fi structurat in mai multe unitati tehnice corespunzatoare tipurilor de activitati;
b) laboratorul trebuie sa identifice managementul care are responsabilitatea generala pentru laborator;
c) laboratorul, prin managementul sau, trebuie sa defineasca si sa documenteze gama de activitati de laborator care se conformeaza cerintelor de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear;
d) laboratorul trebuie sa fie independent fata de client.

Articolul 10
Laboratorul trebuie:
a) sa isi defineasca structura organizatorica si de management, precum si locul sau in cadrul oricarei organizatii- mama si relatiile dintre management, operatiuni tehnice si servicii-suport;
b) sa isi specifice responsabilitatea, autoritatea si interdependenta pentru intregul personal care conduce, efectueaza sau verifica activitati care influenteaza rezultatul activitatilor de laborator;

Afişează Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, din 12.09.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme    Laborator    Domeniul nuclear    Ordinul 237/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Judecatorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o cale extraordinara de atac, in etapa admisibilitatii in principiu (contestatie in anulare, revizuire si recurs in casatie)
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati