Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, din 12.09.2019

Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, din 12.09.2019

  Publicat: 02 Oct 2019       2100 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 798 din 02.10.2019 si aprobate prin Ordinul nr. 237/2019.

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.

CAPITOLUL I

Scop, domeniu de aplicare si definitii

Articolul 1
Prezentele norme stabilesc procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear.

Articolul 2
(1) Prezentele norme se aplica la desemnarea de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) a laboratoarelor care efectueaza incercari si etalonari pentru domeniul nuclear si care intra in categoria celor ce pot fi desemnate de catre CNCAN.
(2) Prezentele norme se aplica de asemenea si la desemnarea de catre CNCAN a organismelor/laboratoarelor dozimetrice. Suplimentar fata de cerintele prezentei norme, la desemnarea organismelor/laboratoarelor dozimetrice se aplica cerintele prevazute in reglementari specifice.
(3) Prezentele norme se aplica impreuna cu standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari.
(4) Laboratoarele de etalonare trebuie sa demonstreze ca respecta prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3
(1) Laboratoarele apartinand titularilor de autorizatie care efectueaza incercari si etalonari ca parte a propriei practici autorizate de catre CNCAN nu necesita emiterea unui certificat de desemnare.
(2) Laboratoarele apartinand titularilor de autorizatie care efectueaza incercari si etalonari ca parte a propriei practici autorizate de catre CNCAN trebuie sa faca dovada respectarii cerintelor cap. III, in cadrul procesului de autorizare a practicii.

Articolul 4
In scopul aplicarii prezentelor norme, pe langa termenii definiti in Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerintele de baza de securitate radiologica, se definesc termenii si expresiile prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme.

CAPITOLUL II
Dispozitii generale

Articolul 5
(1) Laboratoare din domeniul nuclear pentru care este necesara emiterea unui certificat de desemnare de catre CNCAN sunt:
a) laboratoare pentru incercari;
b) laboratoare pentru etalonari;
c) organisme/laboratoare dozimetrice.
(2) Incercarile si etalonarile pentru care un laborator poate solicita eliberarea certificatului de desemnare de catre CNCAN sunt prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme.

Articolul 6
Laboratoarele care solicita eliberarea unui certificat de desemnare de catre CNCAN pot fi:
a) laboratoare acreditate de catre organismul national de acreditare;
b) laboratoare neacreditate.

CAPITOLUL III
Cerinte generale de competenta a laboratoarelor

SECTIUNEA 1
Cerinte privind impartialitatea si confidentialitatea

Articolul 7
(1) Toate activitatile laboratorului trebuie efectuate, structurate si gestionate astfel incat sa se asigure impartialitatea.
(2) Managementul laboratorului trebuie sa se angajeze ca asigura impartialitatea.
(3) Personalul laboratorului trebuie sa identifice in mod continuu riscurile referitoare la impartialitatea sa si sa prezinte modul in care aceste riscuri sunt eliminate sau minimizate.

Articolul 8
(1) Personalul laboratorului este responsabil pentru asigurarea confidentialitatii informatiilor obtinute sau create in timpul desfasurarii activitatilor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(2) Personalul laboratorului trebuie sa informeze clientul asupra informatiilor pe care intentioneaza sa le faca publice.

SECTIUNEA a 2-a
Cerinte structurale

Articolul 9
Laboratorul trebuie sa fie organizat pentru a permite desfasurarea activitatii astfel incat rezultatul incercarilor si etalonarilor efectuate sa nu fie influentat negativ de eventuale deficiente din acest domeniu, si anume:
a) laboratorul trebuie sa aiba o structura juridica bine definita, acesta putand functiona ca o entitate juridica sau in cadrul unei entitati juridice. Laboratorul poate fi structurat in mai multe unitati tehnice corespunzatoare tipurilor de activitati;
b) laboratorul trebuie sa identifice managementul care are responsabilitatea generala pentru laborator;
c) laboratorul, prin managementul sau, trebuie sa defineasca si sa documenteze gama de activitati de laborator care se conformeaza cerintelor de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear;
d) laboratorul trebuie sa fie independent fata de client.

Articolul 10
Laboratorul trebuie:
a) sa isi defineasca structura organizatorica si de management, precum si locul sau in cadrul oricarei organizatii- mama si relatiile dintre management, operatiuni tehnice si servicii-suport;
b) sa isi specifice responsabilitatea, autoritatea si interdependenta pentru intregul personal care conduce, efectueaza sau verifica activitati care influenteaza rezultatul activitatilor de laborator;

Afişează Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, din 12.09.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme    Laborator    Domeniul nuclear    Ordinul 237/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comerciala, iar nu civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019Articole Juridice

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta pe propriul teritoriu
Sursa: EuroAvocatura.ro

Persoanele juridice de drept public pot fi raspunzatoare pentru daunele aduse mediului cauzate prin activitati desfasurate in interesul colectivitatii
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati