Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, din 12.09.2019

Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, din 12.09.2019

  Publicat: 02 Oct 2019       810 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 798 din 02.10.2019 si aprobate prin Ordinul nr. 237/2019.

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.

CAPITOLUL I

Scop, domeniu de aplicare si definitii

Articolul 1
Prezentele norme stabilesc procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear.

Articolul 2
(1) Prezentele norme se aplica la desemnarea de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) a laboratoarelor care efectueaza incercari si etalonari pentru domeniul nuclear si care intra in categoria celor ce pot fi desemnate de catre CNCAN.
(2) Prezentele norme se aplica de asemenea si la desemnarea de catre CNCAN a organismelor/laboratoarelor dozimetrice. Suplimentar fata de cerintele prezentei norme, la desemnarea organismelor/laboratoarelor dozimetrice se aplica cerintele prevazute in reglementari specifice.
(3) Prezentele norme se aplica impreuna cu standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari.
(4) Laboratoarele de etalonare trebuie sa demonstreze ca respecta prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3
(1) Laboratoarele apartinand titularilor de autorizatie care efectueaza incercari si etalonari ca parte a propriei practici autorizate de catre CNCAN nu necesita emiterea unui certificat de desemnare.
(2) Laboratoarele apartinand titularilor de autorizatie care efectueaza incercari si etalonari ca parte a propriei practici autorizate de catre CNCAN trebuie sa faca dovada respectarii cerintelor cap. III, in cadrul procesului de autorizare a practicii.

Articolul 4
In scopul aplicarii prezentelor norme, pe langa termenii definiti in Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerintele de baza de securitate radiologica, se definesc termenii si expresiile prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme.

CAPITOLUL II
Dispozitii generale

Articolul 5
(1) Laboratoare din domeniul nuclear pentru care este necesara emiterea unui certificat de desemnare de catre CNCAN sunt:
a) laboratoare pentru incercari;
b) laboratoare pentru etalonari;
c) organisme/laboratoare dozimetrice.
(2) Incercarile si etalonarile pentru care un laborator poate solicita eliberarea certificatului de desemnare de catre CNCAN sunt prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme.

Articolul 6
Laboratoarele care solicita eliberarea unui certificat de desemnare de catre CNCAN pot fi:
a) laboratoare acreditate de catre organismul national de acreditare;
b) laboratoare neacreditate.

CAPITOLUL III
Cerinte generale de competenta a laboratoarelor

SECTIUNEA 1
Cerinte privind impartialitatea si confidentialitatea

Articolul 7
(1) Toate activitatile laboratorului trebuie efectuate, structurate si gestionate astfel incat sa se asigure impartialitatea.
(2) Managementul laboratorului trebuie sa se angajeze ca asigura impartialitatea.
(3) Personalul laboratorului trebuie sa identifice in mod continuu riscurile referitoare la impartialitatea sa si sa prezinte modul in care aceste riscuri sunt eliminate sau minimizate.

Articolul 8
(1) Personalul laboratorului este responsabil pentru asigurarea confidentialitatii informatiilor obtinute sau create in timpul desfasurarii activitatilor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(2) Personalul laboratorului trebuie sa informeze clientul asupra informatiilor pe care intentioneaza sa le faca publice.

SECTIUNEA a 2-a
Cerinte structurale

Articolul 9
Laboratorul trebuie sa fie organizat pentru a permite desfasurarea activitatii astfel incat rezultatul incercarilor si etalonarilor efectuate sa nu fie influentat negativ de eventuale deficiente din acest domeniu, si anume:
a) laboratorul trebuie sa aiba o structura juridica bine definita, acesta putand functiona ca o entitate juridica sau in cadrul unei entitati juridice. Laboratorul poate fi structurat in mai multe unitati tehnice corespunzatoare tipurilor de activitati;
b) laboratorul trebuie sa identifice managementul care are responsabilitatea generala pentru laborator;
c) laboratorul, prin managementul sau, trebuie sa defineasca si sa documenteze gama de activitati de laborator care se conformeaza cerintelor de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear;
d) laboratorul trebuie sa fie independent fata de client.

Articolul 10
Laboratorul trebuie:
a) sa isi defineasca structura organizatorica si de management, precum si locul sau in cadrul oricarei organizatii- mama si relatiile dintre management, operatiuni tehnice si servicii-suport;
b) sa isi specifice responsabilitatea, autoritatea si interdependenta pentru intregul personal care conduce, efectueaza sau verifica activitati care influenteaza rezultatul activitatilor de laborator;Afişează Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, din 12.09.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme    Laborator    Domeniul nuclear    Ordinul 237/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a salariatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Concedierea disciplinara pentru o fapta savarsita in afara programului de lucru
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contestarea in instanta a notificarii de incetare a CIM in timpul sau la finalul perioadei de proba
Sursa: MCP Cabinet avocati

Neinlaturarea raspunderii disciplinare de o hotarare penala de achitare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Angajarea mai multor persoane pe aceeasi functie, pe posturi diferite
Sursa: MCP Cabinet avocati

O companie aeriana este responsabila pentru prejudiciile cauzate de un pahar cu cafea fierbinte care se varsa
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Persoanele care nu actioneaza in calitate de furnizori sau de cumparatori pe piata afectata de o intelegere pot solicita repararea prejudiciului cauzat de aceasta intelegere
Sursa: EuroAvocatura.ro