Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019

Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019

  Publicat: 02 Nov 2019       2077 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 876 din 31.10.2019

Scopul politicii comunitare in domeniul mediului este de conserva, proteja si imbunatati calitatea mediului si de a proteja sanatatea oamenilor. De asemenea, are in vedere rezervele de materii prime, prin utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale. In cele din urma, prin aceasta politica se urmareste promovarea de masuri, la nivel international, pentru a rezolva problemele de mediu regionale si globale (Articolul 174).
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Prevazut in cap. II, t. I, C.proc. pen.,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.

(2) Analiza CEBP de tip B trebuie sa demonstreze asigurarea retinerii materialelor radioactive, inclusiv mentinerea a cel putin unei bariere fizice in calea eliberarii necontrolate a acestora in mediul inconjurator . In acest scop, este necesara racirea combustibilului nuclear topit, inclusiv transferul caldurii pana la sursa finala de racire.

Articolul 24
(1) Trebuie demonstrat ca SSCE a caror functionare este creditata pentru prevenirea topirii combustibilului nuclear sau pentru atenuarea consecintelor CEBP, inclusiv echipamentele mobile si facilitatile de conectare a acestora, au capacitatea adecvata si sunt calificate in mod corespunzator pentru a-si indeplini functiile relevante pentru perioada de timp necesara.
(2) Daca actiunile de management al accidentelor se bazeaza pe utilizarea echipamentelor mobile, trebuie instalate facilitati de conectare disponibile permanent, accesibile din punct de vedere fizic si al conditiilor radiologice in situatia CEBP, pentru a asigura utilizarea acestor echipamente. Trebuie demonstrata fezabilitatea actiunilor de instalare si respectarea ferestrei de timp in care echipamentele instalate au efectul preconizat. Trebuie asigurate intretinerea, inspectia si testarea echipamentelor mobile si a facilitatilor de conectare a acestora.

Articolul 25
(1) Trebuie implementat un proces sistematic de evaluare a tuturor instalatiilor nucleare care folosesc in comun sisteme, servicii si resurse, acolo unde este cazul, pentru a se asigura ca resursele de personal, echipamentele si materialele necesar a fi utilizate in conditii de accident sunt suficiente si eficiente pentru fiecare din instalatiile nucleare potential afectate, in orice moment de timp . In particular, daca in ACEBP se considera fezabil suportul acordat intre instalatii nucleare de pe acelasi amplasament, trebuie precizate conditiile in care acest lucru se poate realiza si demonstrat ca nu creeaza un detriment niciuneia dintre aceste instalatii.
(2) Amplasamentul instalatiei nucleare trebuie sa aiba autonomie in asigurarea resurselor pentru sustinerea indeplinirii functiilor de securitate nucleara pentru o perioada de timp suficienta, de cel putin 72 de ore, de la momentul producerii CEBP si pana la momentul pentru care se poate demonstra cu un grad mare de incredere ca se pot aduce resurse din afara amplasamentului.

Articolul 26
ACEBP trebuie sa demonstreze urmatoarele:
a) reactorul poate fi adus in stare subcritica si mentinut in stare subcritica pe o perioada nelimitata, cu o marja de siguranta suficienta;
b) se asigura prevenirea criticitatii in instalatiile de depozitare a combustibilului nuclear uzat;
c) se asigura cel putin o cale fiabila de transfer al caldurii reziduale din zona activa catre o sursa finala de racire;
d) se asigura sisteme care limiteaza concentratia hidrogenului si a altor gaze combustibile din anvelopa, pentru prevenirea exploziilor;
e) se asigura masuri pentru retinerea materialelor radioactive in interiorul cladirii reactorului;
f) se asigura sisteme pentru limitarea temperaturii si presiunii in cladirea reactorului, pentru pastrarea integritatii structurale a acesteia si pentru prevenirea emisiilor necontrolate de materiale radioactive in afara acesteia;
g) se asigura sisteme de instrumentatie si control, calificate pentru conditiile in care trebuie sa functioneze, care pot fi creditate pentru implementarea procedurilor de management al accidentelor.

Articolul 27
(1) Pentru CEBP de tip A trebuie demonstrat ca eliberarile de materiale radioactive in mediu sunt reduse la minimul practic posibil.
(2) Pentru CEBP de tip B trebuie demonstrat ca se limiteaza amploarea si durata oricaror eliberari de materiale radioactive in mediu, in masura in care este practic posibil, astfel incat:
a) sa permita suficient timp pentru luarea actiunilor de protectie necesare pentru populatia din vecinatatea instalatiei nucleare;
b) sa se evite contaminarea pe termen lung a unor arii extinse din vecinatatea amplasamentului instalatiei nucleare.


SECTIUNEA a 3-a
Obiectivele si criteriile de securitate nucleara

Articolul 28
Obiectivul general de securitate nucleara, exprimat calitativ, este cel stabilit prin prevederile art. 4 din Normele fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 114 din 30 mai 2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 14 iunie 2017. Pentru a demonstra indeplinirea acestui obiectiv este necesara elaborarea atat a ADSN, respectiv a ABP si ACEBP, cat si a EPSN de nivel 1 si de nivel 2.

Articolul 29
(1) Criteriile de doza pentru ABP se regasesc in tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la prezentele norme.
(2) Criteriile de doza pentru diferite categorii de EBP, stabilite in anexa nr. 4 la prezentele norme, au fost alese cu scopul de a furniza o baza pentru stabilirea criteriilor de proiectare a SSCE importante pentru securitatea nucleara. Aceste criterii de doza sunt impuse ca limite stricte de autorizare pentru instalatiile nucleare pentru care autorizatiile pentru fazele de proiectare, amplasare, constructie si montaj se emit pentru prima oara dupa data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
(3) Pentru instalatiile nucleare existente la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, criteriile de doza trebuie sa fie utilizate ca referinta pentru punerea in aplicare la timp a imbunatatirilor rezonabile din punct de vedere practic in materie de securitate nucleara aduse inclusiv in cadrul procesului de revizuire periodica a securitatii nucleare. Titularul de autorizatie trebuie sa demonstreze ca au fost luate, prin proiectul instalatiei nucleare, toate masurile practicabile pentru indeplinirea acestor criterii de doza si ca orice abateri de la acestea vor fi compensate prin masuri organizatorice care sa ofere un nivel de protectie echivalent .
(4) Criteriile de doza au fost astfel stabilite incat evenimentele cu o frecventa estimata de aparitie relativ ridicata sa aiba doar consecinte radiologice minore sau neglijabile, iar evenimentele care ar putea genera consecinte radiologice severe sa aiba o frecventa estimata de aparitie foarte scazuta.
(5) In situatia in care frecventa estimata de aparitie a unui eveniment sau a unei secvente de evenimente este la limita dintre doua clase de evenimente, se vor utiliza criteriile de doza din clasa care are asociata frecventa cea mai mare.
(6) Frecventele estimate asociate evenimentelor din tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 nu iau in considerare frecventa estimata de aparitie a unor conditii meteorologice specifice.
(7) Parametrii caracteristici pentru conditiile meteorologice, utilizati pentru evaluarea consecintelor radiologice ale EBP, trebuie specificati in analize, iar alegerea lor trebuie justificata. Acesti parametri includ, de exemplu, clasa de stabilitate atmosferica, temperatura aerului ambiental, inaltimea stratului de amestec, directia, viteza si traiectoria vantului, tipul si intensitatea precipitatiilor.
(8) Daca se poate demonstra ca masurile de raspuns la urgenta care au ca scop reducerea consecintelor radiologice sunt fezabile, acestea pot fi considerate in ADSN.

Articolul 30
(1) Titularul de autorizatie trebuie sa identifice toate EBP pentru instalatia nucleara, sa justifice clasificarea evenimentelor in functie de frecventa estimata de aparitie si sa stabileasca, pentru fiecare clasa de evenimente in parte, cerinte si criterii de acceptare subordonate criteriilor de doza, care se vor aplica la proiectarea si la verificarea proiectului sistemelor de securitate protective.
(2) Criteriile de acceptare se vor stabili pentru toate EBP, pentru a confirma eficienta SSCE in a mentine integritatea barierelor fizice impotriva eliberarilor necontrolate de materiale radioactive.
(3) Criteriile de acceptare calitative trebuie sa indeplineasca urmatoarele principii generale:
a) se previne aparitia defectarilor ca o consecinta a evenimentului de initiere;
b) se asigura mentinerea SSCE intr-o configuratie care permite indepartarea efectiva a caldurii reziduale;
c) se previne dezvoltarea unor configuratii complexe sau fenomene fizice care nu pot fi modelate cu un grad mare de certitudine;
d) se indeplinesc cerintele de proiectare pentru SSCE cu functii de securitate nucleara.
(4) Pentru a demonstra satisfacerea criteriilor de acceptare calitative, titularul de autorizatie trebuie sa identifice criterii de acceptare cantitative, inainte de realizarea ADSN. Aceste criterii de acceptare trebuie sa se bazeze pe date experimentale adecvate.
(5) Urmatoarele categorii de criterii de acceptare cantitative trebuie specificate si justificate de catre titularul de autorizatie:
a) criteriile de acceptare pentru protectia integritatii elementului de combustibil nuclear, inclusiv temperatura maxima in centrul pastilei de combustibil, parametrii care caracterizeaza tranzitia de la fierberea nucleica la fierberea in film si temperatura maxima a tecii elementului combustibil; de asemenea, trebuie specificate criteriile pentru gradul maxim admisibil de defectare a combustibilului nuclear in orice accident baza de proiect;
b) criteriile pentru protectia incintei sub presiune a circuitului primar de racire a reactorului, inclusiv presiunea maxima, temperatura maxima, tranzientii si incarcarile termice si de presiune; daca sunt aplicabile, criterii similare trebuie specificate si pentru protectia circuitului secundar de racire;
c) criteriile pentru protectia cladirii reactorului, respectiv pentru sistemul anvelopei reactorului, la instalatiile nucleare prevazute cu un astfel de sistem, inclusiv temperatura maxima, presiunea maxima si rata de scapari la diferite valori ale presiunii.
(6) Criteriile de acceptare stabilite de titularul de autorizatie se vor documenta, impreuna cu bazele acestora, si se vor transmite CNCAN pentru informare si evaluare in vederea aprobarii.
(7) Rezultatele ADSN trebuie sa indeplineasca criteriile de acceptare cu marje suficiente pentru a tine seama de incertitudinile asociate cu analiza . In situatiile in care criteriile de acceptare calitative sau cantitative nu sunt indeplinite, proiectul SSCE trebuie revizuit/modificat corespunzator.

Afişează Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme    Analize deterministe    Securitate nucleara    Cerinte generale    CNCAN

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati