Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

  Publicat: 20 Feb 2020       3677 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004

Forma Republicata si Actualizata de la 17 februarie 2020

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;

Programul de functionare al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in raporturile cu justitiabilii

Articolul 137

(1) Programul de functionare al Inaltei Curti de Casatie si Justitie incepe, de regula, la ora 8,00 si se termina la ora 16,00.

(2) Pentru motive temeinice presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie pot dispune prelungirea programului, in conditiile prevazute de lege.

Articolul 138

(1) Sedintele de judecata incep, de regula, la ora 9,00. In cazuri justificate pot fi stabilite sedinte de judecata succesive sau in cursul dupa-amiezii.

(2) Ora pentru chemarea partilor in fata instantei se stabileste in functie de programarea sedintelor de judecata .

(3) In cazul amanarii judecatii, atunci cand partile convin, instanta poate stabili o ora de strigare a dosarului pentru termenul urmator.

Articolul 139

(1) Arhivele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt deschise zilnic pentru public cel putin patru ore.

(2) Programul de acces la arhive se aproba de presedintii de sectii, iar pentru Sectiile Unite, completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completurile de 5 judecatori, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se afiseaza la loc vizibil.

Articolul 140

(1) Cererile si actele se depun de catre persoanele interesate la Registratura generala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Pentru obtinerea de informatii persoanele interesate se pot adresa Registraturii generale si arhivelor Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Articolul 141

Regulile de conduita in incinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si indrumarile catre compartimentele care au relatii cu publicul se afiseaza la loc vizibil.

Articolul 142

(1) Accesul publicului in incinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie este permis dupa 30 de minute de la inceperea programului, iar in salile de judecata, cu cel putin 30 de minute inainte de deschiderea sedintelor de judecata .

(2) Publicul nu are acces in birourile judecatorilor si in alte birouri decat cele care au relatii cu publicul, precum si in incinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dupa terminarea programului de functionare.

Articolul 143

Personalul auxiliar de specialitate, precum si personalul economico-financiar si administrativ au obligatia de a purta ecuson in incinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

CAPITOLUL XVI

Dispozitii finale

Articolul 144

Judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, magistratilor-asistenti si celorlalte persoane incadrate la Inalta Curte de Casatie si Justitie li se interzice divulgarea informatiilor clasificate secrete de stat sau secrete de serviciu .

Articolul 145

(1) Fisele posturilor pentru magistratii-asistenti, personalul auxiliar de specialitate si celelalte categorii de personal se intocmesc de conducatorul compartimentului, se aproba de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se aduc la cunostinta personalului, sub semnatura .

(2) Fisele posturilor se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari ale atributiilor.

Articolul 146

(1) In cursul lunii ianuarie a fiecarui an se face evaluarea activitatii din anul precedent a personalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia judecatorilor si a magistratilor-asistenti, a caror activitate se evalueaza potrivit Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor si Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a magistratilor-asistenti din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia judecatorilor, poate fi avansat in grade si trepte profesionale, precum si in functii de conducere, potrivit legii, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea profesionala si a aptitudinilor dovedite, confirmate de sefii ierarhici.

Articolul 147. - Derogari (1), Jurisprudenta

Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, si ale celorlalte regulamente adoptate in aplicarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste prevederi nu sunt contrare dispozitiilor legale privind Inalta Curte de Casatie si Justitie si dispozitiilor cuprinse in prezentul regulament.

Articolul 148

(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 147 din prezentul regulament, dispozitiile art. 102 alin. (1), (2) si (5), art. 110 alin. (4), (5), (7), (8) si (9) si art. 131 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, nu se aplica la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Cauzele avand ca obiect cererile, propunerile, plangerile sau contestatiile date prin lege in competenta judecatorului de drepturi si libertati se inregistreaza in sistemul ECRIS ca dosare distincte.

(3) Planificarea de permanenta se realizeaza pentru fiecare zi, pe materii, cel putin lunar.

(4) Incidentele procedurale se solutioneaza, de regula, in ziua in care au fost invocate.

(5) In situatia in care incidentele procedurale se refera la o parte din membrii completului de judecata, solutionarea acestora se va face de catre un complet constituit prin includerea judecatorului sau a judecatorilor prevazuti in planificarea de permanenta de la termenul de judecata stabilit in cauza. Daca in cauza nu este stabilit termenul de judecata, solutionarea incidentelor procedurale se va face de catre un complet constituit prin includerea judecatorului sau a judecatorilor prevazuti in planificarea de permanenta din ziua in care acestea au fost invocate.

(6) In cazul in care dupa solutionarea incidentelor procedurale conform alin. (5) din prezentul articol se constata incompatibilitatea unuia sau unora dintre membrii completului de judecata, intregirea completului se realizeaza prin participarea judecatorului sau a judecatorilor care au solutionat incidentele procedurale.

(7) In caz de absenta, compunerea completului de judecata se va realiza prin participarea judecatorilor din planificarea de permanenta, dupa cum urmeaza:

a) pentru dosarele care au termen de judecata, inlocuirea judecatorului se face cu judecatorii din planificarea de permanenta de la termenul de judecata acordat in cauza;

b) pentru dosarele care nu au termen de judecata, inlocuirea judecatorului se face cu judecatorii din planificarea de permanenta de la sedinta de judecata urmatoare actului de procedura ce trebuie indeplinit in dosar;

c) pentru toate situatiile de inlocuire se va intocmi proces- verbal.

(8) Hotararile judecatoresti pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie se tehnoredacteaza integral cu caractere Times New Roman 14, la distanta de un rand, cu alineate la inceput de paragraf si cu diacritice specifice limbii romane.

(9) Prin derogare de la dispozitiile art. 147 din prezentul regulament, dispozitiile art. 97 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, nu se aplica la nivelul Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(10) Cererile de restituire a taxei judiciare de timbru sau a cautiunii, formulate la nivelul completurilor de 5 judecatori, dupa ramanerea definitiva a hotararii, se repartizeaza aleatoriu.

(11) Cererile de reexaminare care fac obiectul unor dosare asociate, conform art. 97 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, altele decat cele avute in vedere de alin. (5) al aceluiasi articol, se trimit completului imediat urmator celui care a pronuntat hotararea atacata.

(12) Pentru cererile de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptii de neconstitutionalitate, formulate in dosarele aflate pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, se creeaza dosar asociat, de la momentul inregistrarii lor. Cererile vor fi solutionate prin incheiere, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (4) si (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 149

Afişează Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Regulament Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Raspunderea patrimoniala a salariatului.Caracterul ilicit se analizeaza in functie de cum fapta salariatului a condus la producerea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 5291/2019 din 19.11.2019

Efectele nulitatii retroactiveaza pana la momentul emiterii deciziei de concediere, printr-o fictiune a legii prezumandu-se existenta neintrerupta a raportului de munca dintre parti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2057/2020

Antepronuntarea comisiei asupra sanctiunii atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 870/2020 din 04.06.2020

Disciplina muncii este o conditie obiectiva, necesara si indispensabila desfasurarii activitatii fiecarui angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 548 din data de 10 Octombrie 2019

Incalcarea dispozitiilor scrise sau verbale ale angajatorului. Nerespectarea disciplinei muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 548/10.10.2019 Curtea de Apel GALATI

Inmanarea catre salariat a convocatorului in ziua in care trebuie sa aiba loc sedinta de cercetare disciplinara incalca dreptul la aparare al salariatului. Nulitate decizie de sanctionare.
Pronuntaţă de: Tribunalul BACAU - Sentinta Civila nr. 158/18.05.2020

ICCJ: Excluderea asociatului din cauza neintelegerilor grave intre asociati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Convocarea salariatului prin posta electronica. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6165/2020

Absentele nemotivate constituie o singura abatere disciplinara cu caracter continuu
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Sentinta civila nr. 490/2019

Lipsa prestarii efective a muncii poate atrage sanctionarea disciplinara a salariatului pentru absente nemotivate
Pronuntaţă de: Tribunalul BRAILA Sentinta civila nr. 490/12.06.2019Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu