Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Regulamentul nr. 5/2009, pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 6/2008 privind modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte

Regulamentul nr. 5/2009, pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 6/2008 privind modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte

  Publicat: 27 Mar 2009       17669 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Regulamentul nr. 5/2009, pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 6/2008 privind modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 180 din 23/03/2009

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.

Avand in vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 11 si 12, ale art. 25-28, ale art. 108, 146 si 147 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 referitoare la institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 privind modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 16 aprilie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul regulamentului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"REGULAMENT
privind inceperea activitatii si modificarile in situatia
institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a
sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte"

2. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) In intelesul prezentului regulament, sintagma persoane cu functie de conducere de nivel mediu a unor activitati de importanta deosebita desemneaza persoanele nominalizate sa asigure conducerea structurilor care privesc activitatile de administrare si control al riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie si creditare."

3. Dupa capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul I1 "Dispozitii privind inceperea activitatii", cuprinzand articolele 21-24, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL I1
Dispozitii privind inceperea activitatii

Art. 21. - (1) Inainte de inceperea activitatii, institutiile de credit, persoane juridice romane, trebuie sa obtina aprobarea Bancii Nationale a Romaniei pentru persoanele cu functie de conducere de nivel mediu a unor activitati de importanta deosebita.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa dispuna de reputatie si experienta adecvata naturii, extinderii si complexitatii activitatii institutiei de credit si responsabilitatilor incredintate.

(3) Banca Nationala a Romaniei evalueaza, de la caz la caz, pentru fiecare dintre persoanele cu functie de conducere de nivel mediu a unor activitati de importanta deosebita, daca sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (2), luand in considerare informatiile legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, precum si orice alte circumstante relevante.

(4) In vederea evaluarii de catre Banca Nationala a Romaniei a persoanelor prevazute la alin. (1), institutia de credit va prezenta Bancii Nationale a Romaniei o cerere de aprobare, insotita, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate, de urmatoarele informatii si documente:

a) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae, care va cuprinde cel putin informatii legate de studiile absolvite, cu mentionarea institutiei de invatamant, a naturii cursurilor si a anului absolvirii, si o prezentare detaliata a activitatii desfasurate, cu indicarea denumirii, adresei si a profilului activitatii entitatii in cadrul careia a activat, a naturii si duratei activitatilor desfasurate, precum si a responsabilitatilor exercitate. Daca este cazul, se va indica si autoritatea insarcinata cu supravegherea fiecareia dintre entitatile in cadrul carora persoana respectiva a desfasurat activitate;

c) informatiile prevazute in chestionarul - anexa nr. 4 la Regulamentul nr. 11/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor fi furnizate in mod corespunzator sub semnatura persoanei in cauza;

d) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care isi are domiciliul/resedinta.

Art. 22. - (1) In termen de 5 zile de la data inceperii activitatii, institutia de credit va notifica acest fapt Bancii Nationale a Romaniei si va transmite acesteia reglementarile interne, in limba romana, referitoare la activitatile desfasurate.

(2) Daca nu se prevede altfel, reglementarile interne vor fi transmise in format electronic, cu mentionarea hotararii organului competent care le-a aprobat.

(3) Daca, potrivit unor dispozitii exprese, reglementarile interne ale institutiilor de credit fac obiectul validarii/avizarii/aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, acestea vor fi transmise atat in format electronic, cat si pe suport hartie si vor fi insotite de hotararea organului competent care le-a aprobat si de o fundamentare a acestora.

Art. 23. - Concomitent cu notificarea prevazuta la art. 22 alin. (1), se va transmite Bancii Nationale a Romaniei o declaratie din care sa rezulte ca institutia de credit indeplineste in totalitate cerintele prevazute de legislatia in vigoare in domeniul protectiei valorilor.

Art. 24. - Dispozitiile art. 21-23 se aplica in mod corespunzator si in cazul sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte."

4. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:

"i) persoanele cu functie de conducere de nivel mediu a unor activitati de importanta deosebita."

5. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:

"Art. 31. - Notificarea unei achizitii propuse de catre un achizitor potential sau a deciziei de reducere a unei participatii calificate intr-o institutie de credit, persoana juridica romana, se realizeaza in conditiile prevederilor art. 25-31 din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celor cuprinse in sectiunea a 21-a din prezentul regulament."

6. La articolul 4 alineatul (1), litera e) se abroga.

7. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - (1) In cazul schimbarii unui director ori a unui membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, a unui membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, precum si in cazul numirii unor persoane in astfel de functii nou-create, persoanele propuse trebuie sa fie aprobate de Banca Nationala a Romaniei inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor."

8. Dupa articolul 15 se introduce o noua subsectiune, subsectiunea 2.9 "Persoanele cu functie de conducere de nivel mediu a unor activitati de importanta deosebita", cuprinzand articolul 151, cu urmatorul cuprins:

"2.9. Persoanele cu functie de conducere de nivel mediu a unor activitati de importanta deosebita

Art. 151. - (1) In cazul schimbarii persoanelor cu functie de conducere de nivel mediu a unor activitati de importanta deosebita sau, dupa caz, al numirii unor persoane in astfel de functii nou-create, persoanele propuse pentru functiile respective trebuie sa fie aprobate de Banca Nationala a Romaniei inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor.

(2) Cererea de aprobare va indica si motivul schimbarii persoanelor care au ocupat anterior functiile respective si va fi insotita de hotararea organului competent si de documentatia prevazuta la art. 21 alin. (4).

(3) Evaluarea persoanelor prevazute la alin. (1) se realizeaza pe baza cerintelor prevazute de lege, avandu-se in vedere si prevederile art. 21 alin. (2)-(4)."

9. Dupa sectiunea a 2-a "Modificari supuse aprobarii prealabile" se introduce o noua sectiune, sectiunea a 21-a "Notificarea unei achizitii propuse sau a deciziei de reducere a unei participatii calificate", cuprinzand articolele 152-1517, cu urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA a 21-a
Notificarea unei achizitii propuse sau a deciziei de reducere

Afişează Regulamentul nr. 5/2009, pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 6/2008 privind modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    BNR

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut