Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Regulamentul nr. 5/2009, pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 6/2008 privind modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte

Regulamentul nr. 5/2009, pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 6/2008 privind modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte

  Publicat: 27 Mar 2009       18042 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Regulamentul nr. 5/2009, pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 6/2008 privind modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 180 din 23/03/2009

Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Scurta (auto) biografie care cuprinde toate datele privind starea civila, situatia profesionala etc., a unei persoane (care participa la un concurs, la un examen etc.).
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Scurta (auto) biografie care cuprinde toate datele privind starea civila, situatia profesionala etc., a unei persoane (care participa la un concurs, la un examen etc.).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Sistem de organizare
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Sistem de organizare
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).

PARTEA I
Informatii generale

1. Identitatea achizitorului potential:

a) in cazul persoanei fizice:

(1) numele si prenumele, data si locul nasterii, cetatenia si adresa, cu prezentarea unei copii de pe actul de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de titular;

(2) un curriculum vitae complet, care sa cuprinda informatii privind educatia si pregatirea profesionala, experienta profesionala anterioara si activitatile sau functiile desfasurate in prezent, cu detalierea aspectelor relevante de natura sa sustina indeplinirea criteriului de competenta profesionala;

b) in cazul persoanei juridice:

(3) denumirea inregistrata si cea de afaceri si adresa sediului social, sustinute de documente doveditoare (act constitutiv);

(4) dovada inregistrarii conform legislatiei nationale;

(5) o prezentare a activitatilor desfasurate pana in prezent, cu detalierea aspectelor relevante care sa sustina indeplinirea criteriului de competenta profesionala;

(6) lista completa a persoanelor care asigura conducerea activitatii persoanei juridice si curriculum vitae pentru fiecare persoana, in care sa se detalieze experienta profesionala anterioara si activitatile desfasurate in prezent, in sustinerea indeplinirii criteriului de competenta profesionala;

(7) identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai persoanei juridice;

c) in cazul unui trust care este instituit deja sau care va rezulta din achizitie:

(8) identitatea tuturor persoanelor care vor administra activele in conformitate cu termenii documentelor de instituire a trustului si participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate;

(9) identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai proprietatii trustului.

2. Alte informatii referitoare la achizitor:

a) in cazul persoanei fizice:

(10) cu privire la achizitor si la orice companie condusa sau controlata vreodata de catre achizitor, informatii referitoare la:

(a) existenta ori absenta unei inregistrari in cazierul judiciar sau orice ancheta ori procedura penala, actiuni civile sau administrative relevante si actiuni de natura disciplinara (inclusiv interdictia de a ocupa o functie de conducere a unei entitati, proceduri de faliment, insolventa ori proceduri similare), cu prezentarea certificatelor de cazier judiciar si, dupa caz, fiscal sau de documente echivalente;

(b) investigatii, masuri, proceduri speciale de supraveghere sau sanctiuni adoptate de autoritatea de supraveghere fata de persoana in cauza;

(c) refuzul unei inregistrari, autorizari, dobandirii calitatii de membru sau a licentei de a desfasura o activitate comerciala, afacere sau profesie; retragerea, revocarea ori radierea unei inregistrari, autorizatii, a calitatii de membru sau a licentei; excluderea dintr-o activitate ori profesie de catre o autoritate guvernamentala sau de reglementare;

(d) demiterea din functie ori dintr-o pozitie de trust, relatie fiduciara sau o situatie similara ori solicitarea de a demisiona din functie sau de a renunta la o astfel de pozitie;

(11) informatii cu privire la existenta unei evaluari anterioare a reputatiei in calitate de actionar sau de persoana care asigura conducerea activitatii unei institutii financiare, realizata deja de catre o alta autoritate de supraveghere (identitatea acelei autoritati si o dovada privind rezultatul acelei evaluari);

(12) informatii cu privire la existenta unei evaluari anterioare, realizata deja de o alta autoritate din afara sectorului financiar (identitatea acelei autoritati si o dovada privind rezultatul acelei evaluari);

(13) informatii furnizate de achizitor cu privire la situatia si puterea sa financiara: detalii referitoare la sursele de venit, la bunurile aflate in proprietate si la obligatiile asumate, inclusiv gajuri si alte garantii acordate etc.; informatiile vor fi sustinute de documente doveditoare sau, in cazul in care nu este posibila probarea lor, de o declaratie pe propria raspundere;

(14) informatii financiare, incluzand rapoarte de rating si rapoarte publice ale entitatilor controlate sau conduse de catre achizitor si, daca sunt disponibile, rapoarte de rating sau rapoarte publice ale achizitorului insusi;

(15) descrierea intereselor si relatiilor financiare1 si nefinanciare2 ale achizitorului:

(a) cu orice alt actionar existent al institutiei de credit vizate;

(b) cu orice persoana imputernicita sa exercite drepturile de vot in institutia vizata3;

(c) cu orice persoana avand responsabilitati de administrare si/sau de conducere in institutia de credit vizata;

(d) cu institutia de credit vizata si cu grupul acesteia;

(e) orice alte interese sau activitati ale achizitorului care ar putea fi in conflict cu institutia de credit vizata si solutiile posibile pentru acele conflicte de interese;

b) in cazul persoanei juridice:

(16) cu privire la achizitor, la orice persoana care asigura conducerea activitatii sale si la orice entitate care se afla sub controlul sau, informatii referitoare la:

(a) existenta ori absenta unei inregistrari in cazierul judiciar sau orice ancheta ori procedura penala, actiuni civile sau administrative relevante si actiuni de natura disciplinara (inclusiv interdictia de a ocupa o functie de conducere a unei entitati, situatii de faliment, insolventa sau proceduri similare), cu prezentarea certificatelor de cazier judiciar si, dupa caz, fiscal sau de documente echivalente;

(b) investigatii, masuri, proceduri speciale de supraveghere sau sanctiuni adoptate de autoritatea de supraveghere fata de persoana in cauza;

(c) refuzul unei inregistrari, autorizari, dobandirii calitatii de membru sau a unei licente de a desfasura o activitate comerciala, afacere sau profesie; retragerea, revocarea ori radierea unei inregistrari, autorizatii, a calitatii de membru sau a licentei; excluderea dintr-o activitate ori profesie de catre o autoritate guvernamentala sau de reglementare;

(17) informatii cu privire la existenta unei evaluari anterioare a reputatiei in calitate de actionar sau de persoana care asigura conducerea activitatii unei institutii financiare, realizata deja de catre o alta autoritate de supraveghere (identitatea acelei autoritati si o dovada privind rezultatul acelei evaluari);

(18) informatii cu privire la existenta unei evaluari anterioare, realizata de o alta autoritate din afara sectorului financiar (identitatea acelei autoritati si o dovada privind rezultatul acelei evaluari);

(19) descrierea intereselor si relatiilor financiare4 si nefinanciare5 ale achizitorului:

(a) cu orice alt actionar existent al institutiei de credit vizate;

(b) cu orice persoana imputernicita sa exercite drepturile de vot in institutia de credit vizata6;

(c) cu orice persoana avand responsabilitati de administrare si/sau de conducere in institutia de credit vizata;

(d) cu institutia de credit vizata si cu grupul acesteia;

(e) orice alte interese sau activitati ale achizitorului care ar putea fi in conflict cu institutia de credit vizata si solutiile posibile pentru acele conflicte de interese;

(20) structura actionariatului achizitorului, cu precizarea identitatii tuturor actionarilor care au o influenta semnificativa si a procentului detinut de acestia din capitalul social si din drepturile de vot, si informatii cu privire la acordurile dintre actionari;

(21) daca achizitorul face parte dintr-un grup (ca filiala sau ca societate-mama), o schema organizatorica detaliata a intregii structuri corporatiste, inclusiv regulile de administrare si conducere intra-grup si informatii cu privire la procentul din capitalul social si din drepturile de vot al actionarilor relevanti si la activitatile desfasurate in prezent de catre grup;

(22) identificarea institutiei/institutiilor supravegheate din cadrul grupului si denumirea autoritatilor de supraveghere in cauza;

Afişează Regulamentul nr. 5/2009, pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 6/2008 privind modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    BNR

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati