Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Hotararea nr. 69/2010 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora

Hotararea nr. 69/2010 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora

  Publicat: 07 Feb 2010       1682 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Hotararea nr. 69/2010 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 29/01/2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Urma lasata prin presare pe o suprafata.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. III1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 264/2009, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .


Articol unic. - Dupa articolul 2 din Hotararea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 in 2 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmatorul cuprins:"Art. 21. - (1) Documentele prevazute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 contin datele biometrice ale titularului, corespunzator categoriilor prevazute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate in pasapoarte si in documente de calatorie emise de statele membre, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 385 din 29 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.(2) Datele biometrice prevazute la alin. (1) sunt prelevate, la depunerea cererii pentru eliberarea documentelor prevazute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, de catre personalul anume desemnat din cadrul Oficiului Roman pentru Imigrari si sunt folosite numai in scopurile prevazute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare.(3) Impresiunile digitale sunt prelevate sub forma unei amprente plane a degetului aratator de la ambele maini. In cazul in care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzatoare si/sau degetele aratatoare prezinta rani, se preia amprenta plana, de buna calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, dupa caz. Sunt exceptate de la obligatia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele din categoriile prevazute la art. 1 alin. (2a) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare.(4) La prelevarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie sa aiba capul acoperit sau ochii inchisi, iar expresia fetei acestuia trebuie sa reprezinte o stare comuna. Prin exceptie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, sau cu ochelari, cand din motive medicale este imperios necesar, cu conditia ca fata titularului, de la baza barbiei si pana la frunte, sa fie vizibila in mod clar si fara umbre de lumina.(5) Datele biometrice prelevate in conditiile alin. (2) se stocheaza in mediul de stocare electronica a documentelor prevazute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, in baza de date a Sistemului National de Evidenta a Strainilor si in bazele de date de productie gestionate potrivit art. 4 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1.319/2008 privind organizarea si functionarea Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice.(6) Dupa personalizarea documentelor prevazute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 si transmiterea acestora la autoritatea competenta sa le elibereze, datele biometrice stocate in bazele de date de productie se sterg prin procedura automata.(7) Impresiunile digitale stocate in baza de date a Sistemului National de Evidenta a Strainilor se sterg prin procedura automata imediat dupa ridicarea documentelor prevazute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, iar daca nu au fost ridicate la data programata pentru eliberarea acestora, cel tarziu la implinirea unui termen de 3 luni de la aceasta data .(8) La ridicarea documentelor prevazute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, titularul poate solicita verificarea datelor stocate in mediul de stocare electronica, sens in care i se asigura conditiile corespunzatoare de securitate si confidentialitate.(9) Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal necesare eliberarii documentelor prevazute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 se exercita potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.(10) Personalul care prelucreaza date cu caracter personal necesare eliberarii documentelor prevazute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 are obligatia de a respecta confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare."


PRIM-MINISTRU
EMIL BOCContrasemneaza:

Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Manoiu


Bucuresti, 29 ianuarie 2010.Nr. 69.Afişează Hotararea nr. 69/2010 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Pasapoarte biometrice    cip    Pasapoarte electronice    Legea 677/2001

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ: Judecatorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o cale extraordinara de atac, in etapa admisibilitatii in principiu (contestatie in anulare, revizuire si recurs in casatie)
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatiei sau in temeiul contractului, al practicilor statornicite intre parti ori al uzantelor
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 259/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati