Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » HG 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara

HG 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara

  Publicat: 21 May 2010       3798 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


HG 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 21 mai 2010

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Puterile publice existente in stat.In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 9 alin. (3) din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1
(1) Se aproba standardul de cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale organizate si administrate in conditiile legii.
(2) Standardul de cost prevazut la alin. (1) sta la baza determinarii necesarului anual de fonduri aferente functionarii unitatilor medico-sociale.

Art. 2
(1) Nivelul standardului de cost/an/pat pentru serviciile acordate in unitatile medico-sociale este 29.865 lei si cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli de personal aferente medicilor si personalului medical, precum si cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare;
b) cheltuielile de personal pentru personalul nemedical, precum si cheltuielile pentru hrana si bunuri si servicii necesare intretinerii si functionarii unitatilor medico-sociale, reparatii, consolidari, dotari.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. a) se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, din sume alocate prin transferuri catre bugetele locale, in limita sumei de 8.804 lei/an/pat;
(3) Cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. b) se suporta de la bugetul local, in limita sumei de 21.061 lei/an/pat.
(4) In situatia in care, drept urmare a nevoilor specifice si situatiilor particulare ale persoanei internate, costurile necesare furnizarii serviciului respectiv depasesc nivelul prevazut de standardul de cost, consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor aloca sumele necesare din veniturile proprii.

Art. 3
Normarea personalului din unitatile de asistenta medico-sociala se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) personal medico-sanitar:

 • un medic la 25 de paturi;

 • un cadru sanitar mediu la 15 paturi/tura;
  b) personal auxiliar:

 • o infirmiera la 12 paturi/tura;
  c) personal TESA (inclusiv personal de conducere):

 • 10% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii;
  d) muncitori si alt personal de deservire:

 • 10% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii.

  Art. 4
  Pentru a raspunde nevoilor beneficiarilor, precum si pentru a se asigura un minimum de calitate asistentei medicale comunitare, normarea personalului care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara se realizeaza potrivit urmatoarelor normative de personal:
  a) un asistent medical comunitar la 500 de persoane asistate;
  b) un mediator sanitar rom la 700 de persoane consiliate.

  Art. 5
  Autoritatile administratiei publice locale care au in administrare unitatile medico-sociale si care au preluat activitatea de asistenta medicala comunitara raspund de repartizarea sumelor transferate din bugetul Ministerului Sanatatii pentru finantarea la timp si in bune conditii din bugetele proprii a sumelor necesare acestora, precum si de organizarea lor potrivit prevederilor legale

 • Afişează HG 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara pe o singură pagină  Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    HG 459/2010    Spitale    Medici       Asistenta medicala comunitara    Personal TESA    Paturi spital    Infirmiere

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

  Jurisprudenţă

  Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

  Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

  Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

  Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

  Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
  Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

  Cerere de fuziune prin contopire
  Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

  Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

  Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
  Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

  Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
  Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

  Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite  Articole Juridice

  Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
  Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

  Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
  Sursa: Dobre Ion

  Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
  Sursa: Irina Maria Diculescu

  Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
  Sursa: Irina Maria Diculescu

  Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
  Sursa: Irina Maria Diculescu

  Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
  Sursa: Irina Maria Diculescu

  Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
  Sursa: Irina Maria Diculescu