din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1498 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara

  Publicat: 21 Jul 2011       4727 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Nici o prevedere legala nu prevede obligativitatea comunicarii convocatorului intr-un anumit interval de timp, fiecarui actionar in parte .


Prin sentinta comerciala nr. . . din . . pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI a Comerciala, instanta a respins ca neintemeiata cererea formulata de reclamanta A. D. S. in contradictoriu cu parata SC U. SA, avand drept obiect anularea Hotararii nr. . . din . . . a AGEA.
Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut faptul ca in cauza au fost respectate dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, rep. cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor precum si cele ale art. 1172 din acelasi act normativ, potrivit carora reclamanta in calitatea sa de actionar avea dreptul in cazul in care nu i s-ar fi comunicat in timp util documentele, sa solicite punerea acestora la dispozitie, la sediul societatii, demers pe care insa nu l-a facut.
Impotriva acestei sentinte comerciale, reclamanta, in termenul legal prevazut de dispozitiile art. 301 Cod procedura civila a declarat recurs pentru solutionarea caruia la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V a Comerciala la data de . . . a fost inregistrat dosarul nr. . . .
Recurenta reclamanta considera ca sentinta apelata este nelegala si netemeinica deoarece:
- instanta de fond nu a luat in considerare faptul ca, comunicarea convocatorului s-a facut doar cu 4 zile inainte de data de 9. 04. 2009;
-a analizat superficial materialul probator administrat, ignorand un aspect esential in dezlegarea pricinii, referitor la suprafata de 7. 188 m. p. categoria curti constructii aferenta Fermei 2, care nu ar fi facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate numitilor P. N. O. si P. S. R. .
In consecinta se solicita admiterea recursului, in sensul admiterii actiunii A. D. S. .
Curtea a pus in discutia partilor calificarea caii de atac in raport cu obiectul cauzei.
Ambele parti au fost de acord cu faptul ca impotriva sentintei comerciale atacate se putea exercita calea de atac a apelului si nu a recursului, astfel incat dosarul a continuat sa fie solutionat intr-un complet legal constituit potrivit caii de atac stabilita.
Curtea verificand legalitatea si temeinicia lucrarilor dosarului de fond potrivit dispozitiile art. 295 alin. 1 Cod procedura civila, al dispozitiilor legale invocate si a sustinerilor partilor constata ca apelul este nefondat pentru urmatoarele motive:
1. Referitor la indeplinirea formelor legale privind convocarea actionarilor .
Potrivit dispozitiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 rep. , convocatorul AGEA, pentru sedinta din 9. 04. 2009, a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a IV a la data de 9. 03. 2009 si in ziarul "Bursa" la 21. 03. 2009.
Nici o alta prevedere legala sau statutara nu prevedea obligativitatea comunicarii convocatorului intr-un anumit interval de timp, fiecarui actionar in parte .
Asa cum s-a aratat intimata a respectat dispozitiile art. 117 alin. 1, 2 si 3 din Legea nr. 31/1990, art. 243 din Legea nr. 297/2004 si art. 15 din actul constitutiv, publicand convocatorul sedintei AGEA atat in Monitorul Oficial cat si in ziarul "Bursa".
Singura obligatie a intimatei conform dispozitiilor legale mentionate, era aceea a publicarii convocatorului.
In plus, de aceasta obligatie, intimata a pus la dispozitia apelantei la sediul acesteia, fara vreo solicitare a A. D. S. in acest sens, convocatorul sedintei.
Faptul ca nici in aceste conditii apelanta nu si-a desemnat un reprezentant in adunarea generala nu poate fi imputabil intimatei, care isi indeplinesc obligatiile legale conform dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 297/2004 si art. 1172 din Legea nr. 31/1990 rep de a pune la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, documentele sau informatiile aflate pe ordinea de zi, respectand astfel dreptul la informare al apelantei.
Referitor la sustinerea apelantei potrivit careia, intimata nu a suspus spre aprobare reprogramarea sedintei, aceasta va fi respinsa ca nefondata, avand in vedere faptul ca in cadrul sedintei, se supuneau spre aprobare numai punctele aflate pe ordinea de zi, si in nici un caz cele propuse, printr-o adresa chiar in ziua sorocita tinerii adunarii.
Referitor la nesuprapunerea suprafetelor de teren conform titlului de proprietate, Curtea retine conform inscrisurilor existente in dosarul de fond, faptul ca prin Hotararea nr. 1178 a AGEA SC U. SA, la pct. 1 pe ordinea de zi figura diminuarea capitalului social cu suma de 26. 632,60 lei reprezentand contravaloarea activului "Ferma 2" activ iesit din patrimoniul societatii ca urmare a retrocedarii acestuia fostilor proprietari.
In raport de acest aspect, intrucat pe calea actiunii in anulare a unei hotarari AGA nu se pot aduce critici referitoare la legalitatea emiterii titlului de proprietate in baza caruia, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 s-a adoptat in mod corect o hotarare, Curtea a respins ca nefondat si cel de-al doilea motiv de apel, apreciind ca aspectele invocate pot fi analizate in contextul dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 1/2000, neincidente in prezenta cauza.
Pentru toate aceste argumente, Curtea in baza dispozitiilor art. 296 Cod procedura civila a respins apelul ca nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Legea 1/2000    Legea 31/1990    Adunarea Generala Extraordinara    AGEA
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale � intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu