Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » ACTA in limba romana

ACTA in limba romana

  Publicat: 17 Feb 2012       26070 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Acordul comercial de combatere a contrafacerii (sau ACCC; in engleza: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, abreviat ACTA)

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acte specifice efectuate de autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind
Unitate a autoritatii vamale in care pot fi indeplinite, in totalitate sau in parte, formalitatile prevazute in reglementarile vamale
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acte specifice efectuate de autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind
Unitate a autoritatii vamale in care pot fi indeplinite, in totalitate sau in parte, formalitatile prevazute in reglementarile vamale
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.


(2) Atunci cand o parte furnizeaza informatii scrise in temeiul dispozitiilor prezentului acord, partea care primeste informatiile se abtine, in conformitate cu legislatia si practicile sale, de la divulgarea sau utilizarea informatiilor in alt scop decat acela pentru care au fost furnizate, in afara cazului in care dispune de consimtamantul prealabil al partii care furnizeaza informatiile.

SECTIUNEA 2 - DEFINITII GENERALE

ARTICOLUL 5 -Definitii generale

In sensul prezentului acord si in absenta unor dispozitii contrare:

(a) ACCC inseamna Acordul comercial de combatere a contrafacerii;
(b) Comitet inseamna Comitetul ACCC instituit in temeiul capitolului V (Acorduri institutionale);
(c) autoritati competente cuprind autoritatile corespunzatoare judiciare, administrative sau de aplicare a legii in conformitate cu legislatia unei parti;
(d) marfuri de marca contrafacute inseamna orice marfuri, inclusiv ambalajul, care poarta, fara a fi autorizate, o marca de comert care este identica cu marca de comert inregistrata in mod valabil pentru aceste marfuri sau care nu se poate distinge in aspectele sale esentiale de o astfel de marca de comert si care incalca astfel drepturile posesorului marcii de comert in cauza in temeiul legislatiei tarii in care sunt invocate procedurile enuntate in capitolul II (Cadrul juridic pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala);
(e) tara are acelasi sens cu cel enuntat in notele explicative ale Acordului OMC;
(f) tranzit vamal inseamna procedura vamala caruia ii sunt supuse marfurile transportate sub control vamal de la un birou vamal la altul;
(g) zile inseamna zile calendaristice;
(h) proprietatea intelectuala se refera la toate categoriile de proprietate intelectuala care fac obiectul sectiunilor 1-7 din partea II a Acordului TRIPS;
(i) marfuri in tranzit inseamna marfuri in tranzit vamal sau transbordare;
(j) persoana inseamna o persoana fizica sau juridica;
(k) marfuri piratate inseamna orice marfuri care sunt copii realizate fara consimtamantul titularului dreptului sau al persoanei autorizate in mod corespunzator de titularul dreptului in tara de productie si care sunt realizate direct sau indirect pornind de la un articol in cazul in care realizarea copiei respective ar fi constituit o incalcare a unui drept de autor sau a unui drept conex in temeiul legislatiei tarii in care sunt invocate procedurile enuntate in capitolul II (Cadrul juridic pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala);
(l) titularul dreptului include o federatie sau o asociatie care are statutul juridic de a revendica drepturi de proprietate intelectuala;
(m) teritoriu, in sensul sectiunii 3 (Masuri la frontiera) din capitolul II (Cadrul juridic pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala), inseamna teritoriul vamal si toate zonele libere1 ale unei parti;
(n) transbordare inseamna procedura vamala careia ii sunt supuse marfurile transferate sub control vamal de la mijlocul de transport care le importa la mijlocul de transport care le exporta in interiorul zonei unui birou vamal care este atat biroul de import, cat si biroul de export;
(o) Acordul TRIPS inseamna Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala, inclus in anexa 1C la acordul OMC;
(p) OMC inseamna Organizatia Mondiala a Comertului; si
(q) Acordul OMC inseamna Acordul de la Marrakesh de instituire a Organizatiei Mondiale a Comertului, incheiat la 15 aprilie 1994.

1 Pentru mai multa certitudine, partile confirma ca zona libera inseamna o parte de pe teritoriul unei parti, in care, in sensul drepturilor si taxelor de import, toate marfurile introduse sunt considerate, in general, ca fiind situate in exteriorul teritoriului vamal.


CAPITOLUL II - CADRUL JURIDIC PENTRU APLICAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA

SECTIUNEA 1 - OBLIGATII GENERALE

ARTICOLUL 6 -Obligatii generale cu privire la aplicarea legii

(1) Fiecare parte se asigura ca legislatia sa cuprinde proceduri de aplicare a legii care sa permita o actiune eficace impotriva oricarui act care ar incalca drepturile de proprietate intelectuala care fac obiectul prezentului acord, inclusiv masuri de remediere eficiente destinate sa previna orice incalcare si masuri de remediere care sa constituie un mijloc de descurajare a oricarei incalcari ulterioare. Aceste proceduri sunt aplicate intr-un mod care sa evite crearea de obstacole in calea comertului legitim si sa ofere protectie impotriva folosirii lor abuzive.

(2) Procedurile adoptate, mentinute sau aplicate pentru a pune in aplicare dispozitiile prezentului capitol sunt loiale si echitabile si prevad o protectie corespunzatoare a drepturilor tuturor participantilor care fac obiectul acestor proceduri. Aceste proceduri nu trebuie sa fie complexe sau sa implice costuri inutile, termene nerezonabile sau intarzieri nejustificate.

(3) In cadrul punerii in aplicare a dispozitiilor prezentului capitol, fiecare parte ia in considerare necesitatea proportionalitatii intre gravitatea incalcarii, interesele partilor terte si masurile, masurile de remediere si sanctiunile aplicabile.

(4) Nicio dispozitie a prezentului capitol se interpreteaza in sensul incat sa solicite unei parti ca functionarii sai sa fie responsabili pentru acte efectuate atunci cand isi exercita indatoririle oficiale.

SECTIUNEA 2 - PUNEREA IN APLICARE A SANCTIUNILOR CIVILE1

ARTICOLUL 7 - Disponibilitatea procedurilor civile

(1) Fiecare parte pune la dispozitia titularilor de drepturi proceduri judiciare civile privind aplicarea oricarui drept de proprietate intelectuala, astfel cum se specifica in prezenta sectiune.

1 O parte poate exclude brevete si protectia informatiilor nedivulgate din domeniul de aplicare al prezentei sectiuni.


(2) In masura in care orice masura de remediere civila poate fi ordonata ca urmare a procedurilor administrative cu privire la fondul unui caz, fiecare parte prevede ca aceste proceduri sunt conforme cu principii echivalente, pe fond, cu cele enuntate in prezenta sectiune.

ARTICOLUL 8 -Actiuni in incetare

Afişează ACTA in limba romana pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ACTA    ACTA in romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contradictia dintre dispozitivul si considerentele unei hotarari judecatoresti. Imposibilitatea punerii in acord a acestora pe calea cererii de lamurire dispozitiv si inlaturare a dispozitiilor contradictorii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 71 din 24.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Serviciul de garda. Organizarea timpului de lucru in cazul activitatilor exercitate de militari
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dialogurile MCP (IV) – Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea juridica a unui editor care emite un sfat inexact privind sanatatea umana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Principiul egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin se refera deopotriva pentru „aceeasi munca” si pentru o „munca de aceeasi valoare”
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene