Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » ACTA in limba romana

ACTA in limba romana

  Publicat: 17 Feb 2012       22099 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Acordul comercial de combatere a contrafacerii (sau ACCC; in engleza: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, abreviat ACTA)

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acte specifice efectuate de autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind
Unitate a autoritatii vamale in care pot fi indeplinite, in totalitate sau in parte, formalitatile prevazute in reglementarile vamale
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acte specifice efectuate de autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind
Unitate a autoritatii vamale in care pot fi indeplinite, in totalitate sau in parte, formalitatile prevazute in reglementarile vamale
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.


(2) Atunci cand o parte furnizeaza informatii scrise in temeiul dispozitiilor prezentului acord, partea care primeste informatiile se abtine, in conformitate cu legislatia si practicile sale, de la divulgarea sau utilizarea informatiilor in alt scop decat acela pentru care au fost furnizate, in afara cazului in care dispune de consimtamantul prealabil al partii care furnizeaza informatiile.

SECTIUNEA 2 - DEFINITII GENERALE

ARTICOLUL 5 -Definitii generale

In sensul prezentului acord si in absenta unor dispozitii contrare:

(a) ACCC inseamna Acordul comercial de combatere a contrafacerii;
(b) Comitet inseamna Comitetul ACCC instituit in temeiul capitolului V (Acorduri institutionale);
(c) autoritati competente cuprind autoritatile corespunzatoare judiciare, administrative sau de aplicare a legii in conformitate cu legislatia unei parti;
(d) marfuri de marca contrafacute inseamna orice marfuri, inclusiv ambalajul, care poarta, fara a fi autorizate, o marca de comert care este identica cu marca de comert inregistrata in mod valabil pentru aceste marfuri sau care nu se poate distinge in aspectele sale esentiale de o astfel de marca de comert si care incalca astfel drepturile posesorului marcii de comert in cauza in temeiul legislatiei tarii in care sunt invocate procedurile enuntate in capitolul II (Cadrul juridic pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala);
(e) tara are acelasi sens cu cel enuntat in notele explicative ale Acordului OMC;
(f) tranzit vamal inseamna procedura vamala caruia ii sunt supuse marfurile transportate sub control vamal de la un birou vamal la altul;
(g) zile inseamna zile calendaristice;
(h) proprietatea intelectuala se refera la toate categoriile de proprietate intelectuala care fac obiectul sectiunilor 1-7 din partea II a Acordului TRIPS;
(i) marfuri in tranzit inseamna marfuri in tranzit vamal sau transbordare;
(j) persoana inseamna o persoana fizica sau juridica;
(k) marfuri piratate inseamna orice marfuri care sunt copii realizate fara consimtamantul titularului dreptului sau al persoanei autorizate in mod corespunzator de titularul dreptului in tara de productie si care sunt realizate direct sau indirect pornind de la un articol in cazul in care realizarea copiei respective ar fi constituit o incalcare a unui drept de autor sau a unui drept conex in temeiul legislatiei tarii in care sunt invocate procedurile enuntate in capitolul II (Cadrul juridic pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala);
(l) titularul dreptului include o federatie sau o asociatie care are statutul juridic de a revendica drepturi de proprietate intelectuala;
(m) teritoriu, in sensul sectiunii 3 (Masuri la frontiera) din capitolul II (Cadrul juridic pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala), inseamna teritoriul vamal si toate zonele libere1 ale unei parti;
(n) transbordare inseamna procedura vamala careia ii sunt supuse marfurile transferate sub control vamal de la mijlocul de transport care le importa la mijlocul de transport care le exporta in interiorul zonei unui birou vamal care este atat biroul de import, cat si biroul de export;
(o) Acordul TRIPS inseamna Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala, inclus in anexa 1C la acordul OMC;
(p) OMC inseamna Organizatia Mondiala a Comertului; si
(q) Acordul OMC inseamna Acordul de la Marrakesh de instituire a Organizatiei Mondiale a Comertului, incheiat la 15 aprilie 1994.

1 Pentru mai multa certitudine, partile confirma ca zona libera inseamna o parte de pe teritoriul unei parti, in care, in sensul drepturilor si taxelor de import, toate marfurile introduse sunt considerate, in general, ca fiind situate in exteriorul teritoriului vamal.


CAPITOLUL II - CADRUL JURIDIC PENTRU APLICAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA

SECTIUNEA 1 - OBLIGATII GENERALE

ARTICOLUL 6 -Obligatii generale cu privire la aplicarea legii

(1) Fiecare parte se asigura ca legislatia sa cuprinde proceduri de aplicare a legii care sa permita o actiune eficace impotriva oricarui act care ar incalca drepturile de proprietate intelectuala care fac obiectul prezentului acord, inclusiv masuri de remediere eficiente destinate sa previna orice incalcare si masuri de remediere care sa constituie un mijloc de descurajare a oricarei incalcari ulterioare. Aceste proceduri sunt aplicate intr-un mod care sa evite crearea de obstacole in calea comertului legitim si sa ofere protectie impotriva folosirii lor abuzive.

(2) Procedurile adoptate, mentinute sau aplicate pentru a pune in aplicare dispozitiile prezentului capitol sunt loiale si echitabile si prevad o protectie corespunzatoare a drepturilor tuturor participantilor care fac obiectul acestor proceduri. Aceste proceduri nu trebuie sa fie complexe sau sa implice costuri inutile, termene nerezonabile sau intarzieri nejustificate.

(3) In cadrul punerii in aplicare a dispozitiilor prezentului capitol, fiecare parte ia in considerare necesitatea proportionalitatii intre gravitatea incalcarii, interesele partilor terte si masurile, masurile de remediere si sanctiunile aplicabile.

(4) Nicio dispozitie a prezentului capitol se interpreteaza in sensul incat sa solicite unei parti ca functionarii sai sa fie responsabili pentru acte efectuate atunci cand isi exercita indatoririle oficiale.

SECTIUNEA 2 - PUNEREA IN APLICARE A SANCTIUNILOR CIVILE1

ARTICOLUL 7 - Disponibilitatea procedurilor civile

(1) Fiecare parte pune la dispozitia titularilor de drepturi proceduri judiciare civile privind aplicarea oricarui drept de proprietate intelectuala, astfel cum se specifica in prezenta sectiune.

1 O parte poate exclude brevete si protectia informatiilor nedivulgate din domeniul de aplicare al prezentei sectiuni.


(2) In masura in care orice masura de remediere civila poate fi ordonata ca urmare a procedurilor administrative cu privire la fondul unui caz, fiecare parte prevede ca aceste proceduri sunt conforme cu principii echivalente, pe fond, cu cele enuntate in prezenta sectiune.

ARTICOLUL 8 -Actiuni in incetare

Afişează ACTA in limba romana pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ACTA    ACTA in romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere privind constatarea ca durata contractului de munca incheiat intre parti este de 8 h/zi. Reconstituirea vechimii in munca. Plata drepturilor salariale cuvenite si neachitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 342 din 05 noiembrie 2019

Contract de munca temporara. Plata orelor suplimentare. Renuntarea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GORJ - Sentinta Nr. 33 din 17 Ianuarie 2020

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

Data expirarii contractului individual de munca incheiat pe durata determinata. Determinarea imprejurarii daca s-a implinit ori nu termenul pentru care s-a incheiat contractul
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ORADEA - DECIZIA CIVILa NR. 453 din 15 iulie 2020

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati