Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » ACTA in limba romana

ACTA in limba romana

  Publicat: 17 Feb 2012       27044 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Acordul comercial de combatere a contrafacerii (sau ACCC; in engleza: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, abreviat ACTA)

1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda dreptul de retransmisie pe teritoriul României a unui serviciu de programe care nu se încadreaza în prevederile art. 75 alin. (1) si (2) din Legea audiovizualului 504/2002.


(2) Atunci cand o parte solicita identificarea marfurilor care fac obiectul sechestrului ca o conditie preliminara pentru emiterea unui ordin mentionat la alineatul (1), partea respectiva nu solicita ca marfurile sa fie mai amplu descrise decat este necesar pentru a le identifica in scopul sechestrului.

1 Se intelege ca partile nu sunt obligate sa prevada posibilitatea de a impune in paralel pedepse privative de libertate si amenzi. (3) In cazul infractiunilor precizate la alineatele 1, 2, 3 si 4 de la articolul 23 (Infractiuni) pentru care o parte prevede proceduri si sanctiuni penale, partea respectiva prevede ca autoritatile sale competente sa aiba autoritatea de a dispune confiscarea sau distrugerea tuturor marfurilor de marca contrafacute sau a marfurilor piratate. In cazurile in care marfurile de marca contrafacute si marfurile piratate nu sunt distruse, autoritatile competente se asigura ca, in afara circumstantelor exceptionale, astfel de marfuri sunt indepartate din circuitele comerciale, astfel incat sa se evite orice prejudiciu care ar putea fi adus titularului dreptului. Fiecare parte se asigura ca distrugerea sau confiscarea unor astfel de marfuri are loc fara niciun fel de despagubire pentru contravenient.

(4) In cazul infractiunilor precizate la alineatele 1, 2, 3 si 4 de la articolul 23 (Infractiuni) pentru care o parte prevede proceduri si sanctiuni penale, partea respectiva prevede ca autoritatile sale competente sa aiba competenta de a dispune confiscarea sau distrugerea materialelor si instrumentelor utilizate in mod predominant la crearea de marfuri de marca contrafacute sau marfuri piratate si, cel putin pentru infractiunile grave, a activelor care rezulta sau sunt obtinute, in mod direct sau indirect, prin activitatea care aduc atingere unui drept . Fiecare parte se asigura ca distrugerea sau confiscarea unor astfel de materiale, instrumente sau active are loc fara niciun fel de despagubire pentru contravenient.

(5) In cazul infractiunilor precizate la alineatele 1, 2, 3 si 4 de la articolul 23 (Infractiuni) pentru care o parte prevede proceduri si sanctiuni penale, partea respectiva poate sa prevada ca autoritatile sale judiciare sa aiba competenta de a dispune:

(a) sechestrul activelor a caror valoare corespunde celei a activelor care rezulta sau sunt obtinute, in mod direct sau indirect, prin activitatea despre care se presupune ca aduc atingere unui drept; si
(b) confiscarea activelor a caror valoare corespunde celei a activelor care rezulta sau sunt obtinute, in mod direct sau indirect, prin activitatea care aduc atingere unui drept .

ARTICOLUL 26 - Punerea in aplicare a sanctiunilor penale ex officio

Fiecare parte prevede ca, in cazurile corespunzatoare, autoritatile sale competente sa poata actiona din proprie initiativa pentru a deschide o ancheta sau o actiune in justitie cu privire la infractiunile precizate la alineatele 1, 2, 3 si 4 de la articolul 23 (Infractiuni) pentru care partea respectiva prevede proceduri si sanctiuni penale.

SECTIUNEA 5 - APLICAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA IN MEDIUL DIGITAL

ARTICOLUL 27 - Aplicarea legii in mediul digital

(1) Fiecare parte se asigura ca legislatia sa cuprinde proceduri de aplicare a legii, de genul celor enuntate la sectiunea 2 (Punerea in aplicare a sanctiunilor civile) si la sectiunea 4 (Punerea in aplicare a sanctiunilor penale) care sa permita o actiune eficace impotriva oricarui act de incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala, care are loc in mediul digital, inclusiv masuri de remediere eficiente destinate sa previna orice incalcare si masuri de remediere care sa constituie un mijloc de descurajare a oricarei incalcari ulterioare.

(2) In conformitate cu alineatul (1), procedurile de aplicare a legii ale fiecarei parti se aplica incalcarii dreptului de autor sau drepturilor conexe asupra retelelor digitale, care pot include utilizarea ilegala de mijloace de difuzarea la scara larga in scopul incalcarii. Aceste proceduri sunt puse in aplicare astfel incat sa se evite crearea de obstacole in calea activitatii legitime, inclusiv comertul electronic si, in conformitate cu legislatia partii respective, respecta principii fundamentale precum libertatea de expresie, un proces echitabil si protectia vietii private1.

1 De exemplu, fara a aduce atingere legislatiei unei parti, adoptarea sau mentinerea unui regim care prevede limitari privind responsabilitatea furnizorilor de servicii online sau masurile de remediere disponibile impotriva acestora, pastrand, in acelasi timp, drepturile legitime ale titularului dreptului.

(3) Fiecare parte se straduieste sa promoveze, in cadrul mediului de afaceri, eforturi de cooperare menite sa abordeze in mod eficace contrafacerea marcilor de comert si incalcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe pastrand, in acelasi timp, o competitie legitima si, in conformitate cu legislatia partii respective, principii fundamentale precum libertatea de expresie, un proces echitabil si protectia vietii private.

(4) O parte poate sa furnizeze, in conformitate cu actele sale cu putere de lege si cu normele sale administrative, autoritatilor sale competente autoritatea de a solicita unui furnizor de servicii online sa divulge rapid unui titular al dreptului suficiente informatii pentru a identifica un abonat despre al carui cont se presupune ca a fost utilizat pentru incalcare, atunci cand respectivul titular al dreptului a depus o cerere, suficienta din punct de vedere juridic, cu privire la contrafacerea marcilor de comert sau la incalcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe si atunci cand astfel de informatii sunt cerute pentru a proteja sau a aplica drepturile respective. Aceste proceduri sunt puse in aplicare astfel incat sa se evite crearea de obstacole in calea activitatii legitime, inclusiv comertul electronic si, in conformitate cu legislatia partii respective, respecta principii fundamentale precum libertatea de expresie, un proces echitabil si protectia vietii private.

(5) Fiecare parte prevede o protectie juridica corespunzatoare si sanctiuni juridice eficace impotriva neutralizarii masurilor tehnice eficace1 folosite de autori, artisti interpreti sau executanti sau de producatorii de fonograme in exercitarea drepturilor lor in cadrul operelor, interpretarilor, executiilor sau fonogramelor lor si care restrang actele cu privire la acestea, care nu sunt autorizate de catre autorii, artistii interpreti sau executanti sau de catre producatorii de fonograme in cauza sau care nu sunt permise de lege.

1 In sensul prezentului articol, masuri tehnice inseamna orice tehnologie, dispozitiv sau componenta care, in cursul normal al functionarii sale, este prevazuta sa impiedice sau sa restrictioneze acte, cu privire la opere, interpretari, executii sau fonograme, care nu sunt autorizate de autori, artisti interpreti sau executanti sau de producatori de fonograme, astfel cum prevede legislatia unei parti. Fara a aduce atingere domeniului de aplicare al dreptului de autor sau al drepturilor conexe incluse in legislatia unei parti, masurile tehnice sunt considerate eficiente atunci cand utilizarea operelor, interpretarilor, executiilor sau fonogramelor protejate este controlata de autori, artisti interpreti sau executanti sau de producatori de fonograme, prin aplicarea unui control al accesului relevant sau a unui proces de protectie relevant, cum ar fi criptarea sau bruierea sau a unui mecanism de control al copierii, care indeplineste obiectivul protectiei.

(6) In scopul de a garanta protectia juridica corespunzatoare si sanctiunile juridice eficace mentionate la alineatul (5), fiecare parte ofera protectie cel putin impotriva:

(a) in masura in care legislatia sa prevede acest lucru:
(i) neutralizarii neautorizate a unei masuri tehnice eficace, executate stiind sau avand motive rezonabile pentru a sti; si
(ii) oferirii publicului, prin intermediul comercializarii unui dispozitiv sau al unui produs, inclusiv programele pentru calculator, sau al unui serviciu, ca o modalitate de a neutraliza o masura tehnica eficace; si

(b) fabricarea, importul sau distribuirea unui dispozitiv sau produs, inclusiv programe pentru calculator sau furnizarea unui serviciu care:
(i) este conceput sau produs in principal in vederea neutralizarii unei masuri tehnice eficace; sau
(ii) are numai un scop limitat din punct de vedere comercial in afara celui de a neutraliza o masura tehnica eficace1.

1 In aplicarea alineatelor (5) si (6), nicio parte nu este obligata sa solicite ca proiectarea sau proiectarea si selectia partilor si a componentelor pentru un produs electronic de consum, de telecomunicatii sau informatic sa ofere un raspuns vreunei masuri tehnice speciale, atat timp cat produsul nu contravine in alt fel masurilor sale de implementare a acestor alineate.

(7) Pentru a proteja informatiile privind regimul drepturilor in format electronic1, fiecare parte prevede protectie juridica corespunzatoare si sanctiuni juridice eficace impotriva oricarei persoane care savarseste una din urmatoarele fapte cu stiinta si fara autorizatie sau, in cazul sanctiunilor civile, avand motive intemeiate de a crede ca aceasta fapta va determina, va permite, va facilita sau va disimula o incalcare a unui drept de autor sau a unor drepturi conexe:

(a) eliminarea sau modificarea oricarei informatii privind regimul drepturilor in format electronic;
(b) distribuirea, importul in vederea distribuirii, radiodifuzarea sau televizarea, comunicarea catre public sau punerea la dispozitia publicului a unor opere, interpretari, executii sau fonograme, stiind ca informatiile privind regimul drepturilor in format electronic au fost eliminate sau modificate fara autorizatie .

Afişează ACTA in limba romana pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ACTA    ACTA in romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contradictia dintre dispozitivul si considerentele unei hotarari judecatoresti. Imposibilitatea punerii in acord a acestora pe calea cererii de lamurire dispozitiv si inlaturare a dispozitiilor contradictorii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 71 din 24.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Serviciul de garda. Organizarea timpului de lucru in cazul activitatilor exercitate de militari
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dialogurile MCP (IV) – Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut