Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 52/2015 - modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

INTEGRAL: OUG nr. 52/2015 - modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor


A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 828 din 5 noiembrie 2015 Ordonanta de Urgenta nr. 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

In contextul in care, in Romania, incendiul este cel mai frecvent tip de risc care poate genera situatii de urgenta, au fost stabilite o serie de criterii a caror nerespectare poate conduce la periclitarea vietii ocupantilor si a fortelor de interventi e, la neasigurarea stabilitatii elementelor portante si la propagarea focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati.


Avand in vedere faptul ca prin continuarea functionarii unor constructii sau amenajari se incalca grav cerinta ``securitate la incendiu", aspect care poate avea consecinte deosebit de grave mai ales in cazul cladirilor civile, cu aglomerari de persoan e, in care prezenta este una pasagera,
tinand cont de faptul ca statistica internationala releva consecinte grave, cu multiple decese, in cazul unor incendii produse la constructii din categoria mentionata, mai ales ca in plan national, in cazul incendiilor produse in ultimii ani la construct ii cu destinatii ce fac obiectul prezentului act normativ, s-au inregistrat victime omenesti si/sau daune materiale semnificative, intrucat starile de pericol create ca urmare a incalcarii normelor de aparare impotriva incendiilor s-au manifestat intr-o serie de incendii ce au afectat obiective puse in functiune fara autorizatie de securitate la incendiu, in considerarea faptului ca aceste elemente au un impact major si vizeaza interesul public, constituind o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.Articol unic.- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


La articolul 19, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``b) sa asigure identificarea, evaluarea si implementarea masurilor de aparare impotriva incendiilor conform criteriilor stabilite;


c) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora;".


2.La articolul 21, litera d) se abroga.


3.La articolul 29, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Criteriile privind obligatia identificarii, evaluarii si implementarii masurilor de aparare impotriva incendiilor se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."


4.Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``Art. 46. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 44 se fac de catre personalul prevazut la art. 28 alin. (2).


(2) Pe durata de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor potrivit art. 44 pct. VI, acestora li se aplica/ridica sigiliul de catre personalul prevazut la art. 28 alin. (2).
(3) Primarii constata si sanctioneaza contraventiile prevazute la art. 44 pct. I lit. b), pct. III lit. a) si e) si pct. IV lit. a).


(4) Prin derogare de la dispozitiile art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii nu suspenda executarea sanctiunii contraventionale complementare aplicate potrivit art. 44 pct. VI.


(5) In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 44 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."


5.Dupa articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu urmatorul cuprins:
``Art. 461. - (1) Aplicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru vizeaza aplicarea acestuia doar pe caile de acces destinate clientilor si in situatia in care operatorul economic are sediul/punctul de lucru si domiciliul in aceeasi locatie cu privire la care se efectueaza aplicarea sigiliului.


(2) Concomitent cu aplicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru, personalul prevazut la art. 28 alin. (2) afiseaza la loc vizibil un anunt referitor la oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor operatorului economic.
(3) Anuntul prevazut la alin. (2) se afiseaza din interiorul constructiilor sau amenajarilor operatorului economic in punctul de lucru pe geamurile tuturor usilor de acces destinate intrarii clientilor sau pe geamul ferestrelor, dupa caz, in asa fel incat sa fie vizibil din exterior.
(4) Anuntul prevazut la alin. (2) se tipareste cu litere de tipar de minimum 10 cm si are urmatorul continut:
AA«Oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor de catre ............ pentru incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati.AA»


(5) In momentul aplicarii/ridicarii sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru personalul prevazut la art. 28 alin. (2) incheie un proces-verbal de aplicare/ridicare a sigiliului.
(6) Daca aplicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru nu poate fi realizata la data constatarii faptei, personalul prevazut la art. 28 alin. (2) incheie un proces-verbal in care se descriu fapta si imprejurarile care nu au permis aplicarea sigiliului.
(7) Ridicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru poate avea loc in oricare dintre urmatoarele situatii:


a) implinirea termenului pentru care a fost dispusa oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor constructiilor ori amenajarilor operatorului economic in punctul de lucru;
b) in baza unei hotarari judecatoresti executorii;


c) schimbarea proprietarului sau utilizatorului spatiului in care se afla constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru, in conditiile in care se schimba destinatia constructiei sau profilul de activitate;


d) lucrari de reparatii urgente sau necesare realizarii cerintei de securitate la incendiu in incinta constructiilor sau amenajarilor operatorului economic in punctul de lucru;
e) obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.


(8) In cazurile prevazute la alin. (7) lit. b)-e) contravenientul are obligatia de a solicita, in scris, institutiei in care isi desfasoara activitatea personalul prevazut la art. 28 alin. (2) care a aplicat sigiliul la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru ridicarea sigiliului, atasand totodata inscrisuri doveditoare.


(9) Ridicarea sigiliului se realizeaza in maximum 5 zile de la primirea solicitarii.
(10) In cazul prevazut la alin. (7) lit. d) termenul pentru care a fost dispusa perioada de ridicare a sigiliului nu poate depasi timpul necesar realizarii lucrarilor in cauza. Dupa realizarea scopului pentru care a fost solicitata ridicarea sigiliului, la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru se aplica sigiliul pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.
(11) Operatorul economic poate face solicitarea prevazuta la alin. (7) lit. c) o singura data pe toata perioada pentru care a fost dispusa masura opririi functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor in punctul de lucru."Comentează: OUG nr. 52/2015 - modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
Legislaţie

Legea nr. 130/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Publicata in Monitorul Oficial nr. 575 din 15.07.2019 ...

Legea nr. 132/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilier
Publicata in Monitorul Oficial nr. 575 din 15.07.2019 ...

Legea nr. 133/2019 pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare
Publicata in Monitorul Oficial nr. 576 din 15.07.2019 ...

H.G. 431/2019 pentru modificarea si completarea H.G. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica si a H.G. nr. 740/2016 privind punerea la disp
Hotararea nr. 431/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 487/2016 privind c ...

INSTRUCTIUNI TEHNICE privind continutul cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a Proiectului tehnic de refacere a mediului | Ordin
Publicate in Monitorul Oficial nr. 567 din 10.07.2019 si aprobate prin Ordinul ANRM 254/2019. ...

HG nr. 470/2019 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a OUG nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de au
Hotararea nr. 470/2019 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgent ...

Hotararea COPSI nr. 7/2019 pentru modificarea Normelor privind competentele profesionale, educatia, formarea si atestarea profesionala ale psihologilo
Hotararea nr. 7/2019 pentru modificarea Normelor privind competentele profesionale, educatia, formar ...

Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Publicata in Monitorul Oficial nr. 564 din 09.07.2019 ...

Ordonanta de urgenta nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative
Publicata in Monitorul Oficial nr. 553 din 05.07.2019. ...Articole Juridice

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vin
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 383/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea OUG nr. 85/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL: Decizia ICCJ nr. 4/2019 cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 205/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 165/2013 privind masurile pen
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul jud
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Ştiri Juridice