Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, actualizata

INTEGRAL: Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, actualizata


Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adoptiei.

Actualizata prin Legea nr. 57/2016.


CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1


Urmatoarele principii trebuie respectate in mod obligatoriu in cursul procedurii adoptiei:


a) principiul interesului superior al copilului;


b) principiul cresterii si educarii copilului intr-un mediu familial;


c) principiul continuitatii in educarea copilului, tinandu-se seama de originea sa etnica, culturala si lingvistica;


d) principiul informarii copilului si luarii in considerare a opiniei acestuia in raport cu varsta si gradul sau de maturitate;


e) principiul celeritatii in indeplinirea oricaror acte referitoare la procedura adoptiei;


f) principiul garantarii confidentialitatii in ceea ce priveste datele de identificare ale adoptatorului sau, dupa caz, ale familiei adoptatoare, precum si in ceea ce priveste identitatea parintilor firesti.


Art. 2


In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a) adoptat - persoana care a fost sau urmeaza sa fie adoptata, in conditiile prezentei legi;


b) adoptator - persoana care a adoptat sau doreste sa adopte, in conditiile prezentei legi;


c) adoptie interna - adoptia in care atat adoptatorul sau familia adoptatoare, cat si adoptatul au resedinta obisnuita in Romania;


d) adoptie internationala - adoptia in care adoptatorul sau familia adoptatoare si copilul ce urmeaza sa fie adoptat au resedinta obisnuita in state diferite, iar, in urma incuviintarii adoptiei, copilul urmeaza sa aiba aceeasi resedinta obisnuita cu cea a adoptatorului;


e) atestat - documentul eliberat, in conditiile prezentei legi, care certifica existenta abilitatilor parentale ale solicitantului, precum si indeplinirea garantiilor morale si conditiilor materiale necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului;


f) Conventia de la Haga - Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993 si ratificata de Romania prin Legea nr. 84/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994, cu modificarile ulterioare;


g) copil - persoana care nu a implinit varsta de 18 ani sau nu a dobandit capacitate deplina de exercitiu, in conditiile legii;


h) directia - directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, institutie publica, cu personalitate juridica, infiintata in subordinea consiliilor judetene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in conditiile legii;


i) familie adoptatoare - sotul si sotia care au adoptat sau doresc sa adopte, in conditiile prezentei legi;


j) familie - parintii si copiii aflati in intretinerea acestora;


k) familie extinsa - rudele copilului pana la gradul al patrulea inclusiv;


l) familie substitutiva - persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care, in conditiile legii, asigura cresterea si ingrijirea copilului;


m) Oficiu - organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, infiintat prin reorganizarea Comitetului Roman pentru Adoptii, cu atributii de supraveghere si coordonare a activitatilor referitoare la adoptie;


n) parinte firesc - persoana fata de care copilul are stabilita filiatia fireasca, in conditiile legii;


o) planul individualizat de protectie - documentul prin care se realizeaza planificarea serviciilor, prestatiilor si masurilor de protectie speciala a copilului, pe baza evaluarii psihosociale a acestuia si a familiei sale, in vederea integrarii copilului care a fost separat de familia sa intr-un mediu familial stabil permanent, in cel mai scurt timp posibil;


p) stat primitor - statul in care are resedinta obisnuita adoptatorul sau familia adoptatoare, in cazul adoptiei internationale, si in care se deplaseaza adoptatul in urma incuviintarii adoptiei.


Art. 3


In intelesul prezentei legi, prin resedinta obisnuita in Romania a adoptatorului/familiei adoptatoare se intelege situatia:


a) cetatenilor romani sau cetatenilor romani cu multipla cetatenie, dupa caz, care au domiciliul in Romania, care au locuit efectiv si continuu pe teritoriul Romaniei in ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de atestare; la stabilirea continuitatii nu sunt considerate intreruperi absentele temporare care nu depasesc 3 luni si nici cele determinate de sederea pe teritoriul altui stat ca urmare a existentei unor contracte de munca impuse de derularea unor activitati desfasurate in interesul statului roman, precum si ca urmare a unor obligatii internationale asumate de Romania;


b) cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European sau strainilor care au drept de rezidenta permanenta ori, dupa caz, drept de sedere permanenta pe teritoriul Romaniei.


Art. 4


In intelesul prezentei legi, prin resedinta obisnuita in Romania a copilului se intelege situatia:


a) copiilor cetateni romani cu domiciliul in Romania care au locuit efectiv si continuu pe teritoriul Romaniei in ultimele 12 luni anterioare introducerii cererii de incuviintare a adoptiei;


b) copiilor cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European sau straini care au drept de rezidenta permanenta ori, dupa caz, drept de sedere permanenta pe teritoriul Romaniei si care au locuit in mod efectiv si continuu pe teritoriul Romaniei in ultimele 12 luni anterioare introducerii cererii de incuviintare a adoptiei.


Art. 5


Pe tot parcursul procedurii de adoptie directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul este obligata sa ofere copilului informatii si explicatii clare si complete, potrivit varstei si gradului sau de maturitate, referitoare la etapele si durata procesului de adoptie, la efectele acesteia, precum si la adoptator sau familia adoptatoare si rudele acestora.


CAPITOLUL II: Conditii de fond si conditii vizand exprimarea consimtamantului la adoptie


Art. 6


(1) Doua persoane nu pot adopta impreuna, nici simultan si nici succesiv, cu exceptia cazului in care sunt sot si sotie.


(2) Cu toate acestea, o noua adoptie poate fi incuviintata atunci cand:


a) adoptatorul sau sotii adoptatori au decedat; in acest caz, adoptia anterioara se considera desfacuta pe data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de incuviintare a noii adoptii;


b) adoptia anterioara a incetat din orice alt motiv;


c) copilul adoptat are un singur parinte, necasatorit, iar acesta se afla intr-o relatie stabila si convietuieste cu o persoana de sex opus, necasatorita, care nu este ruda cu acesta pana la gradul al patrulea, si declara prin act autentic notarial ca noul adoptator a participat direct si nemijlocit la cresterea si ingrijirea copilului pentru o perioada neintrerupta de cel putin 5 ani.


(3) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. c), dispozitiile legale privitoare la adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv, precum si cele privitoare la nume, domiciliu, drepturile si obligatiile dintre parinti si copii, exercitarea autoritatii parintesti, drepturile succesorale, actele de identitate aplicabile pentru copilul nascut in afara casatoriei cu filiatia stabilita fata de ambii parinti se aplica in mod corespunzator.


(4) Ori de cate ori prin prezenta lege sau prin alte dispozitii legale se face trimitere la situatia copilului adoptat de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv, trimiterea se considera a fi facuta si la situatia prevazuta la alin. (2) lit. c).


(5) Conditia vizand existenta relatiei stabile si a convietuirii se verifica de catre instanta judecatoreasca investita cu judecarea cererii privind incuviintarea adoptiei si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba.


Art. 7


(1) Persoana care a fost condamnata definitiv pentru o infractiune contra persoanei sau contra familiei, savarsita cu intentie, precum si pentru infractiunea de pornografie infantila si infractiuni privind traficul de droguri sau precursori nu poate adopta.


(2) Persoana ori familia al carei copil beneficiaza de o masura de protectie speciala sau care este decazuta din drepturile parintesti nu poate adopta.


(3) Interdictia se aplica si persoanelor care doresc sa adopte singure, ai caror soti sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se gasesc in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) .


(4) Copilul din afara casatoriei, recunoscut de tata pe cale administrativa, precum si copilul a carui paternitate a fost stabilita prin hotarare judecatoreasca prin care s-a luat act de recunoasterea de catre tata sau care consfinteste invoiala partilor, fara a se fi cercetat temeinicia cererii, pot fi adoptati de catre sotia tatalui numai daca filiatia este confirmata prin rezultatul expertizei realizate prin metoda serologica ADN.


(5) In cazul adoptiei copilului de catre sotia celui care a recunoscut copilul nascut in afara casatoriei, instanta judecatoreasca va admite cererea de incuviintare a adoptiei numai daca paternitatea este confirmata prin rezultatul expertizei filiatiei prevazute la alin. (4) . Cheltuielile determinate de efectuarea expertizei sunt suportate de catre adoptator. In situatia in care adoptatorul nu dispune de resursele financiare necesare, acestea vor fi suportate din bugetul de stat.


Art. 8


(1) Instanta judecatoreasca poate trece peste refuzul parintilor firesti sau, dupa caz, al tutorelui de a consimti la adoptia copilului daca se dovedeste, prin orice mijloc de proba, ca acestia refuza in mod abuziv sa isi dea consimtamantul la adoptie si instanta apreciaza ca adoptia este in interesul superior al copilului, tinand seama si de opinia acestuia data in conditiile legii, cu motivarea expresa a hotararii in aceasta privinta.


(2) Se poate considera refuz abuziv de a consimti la adoptie si situatia in care, desi legal citati, parintii firesti sau, dupa caz, tutorele, nu se prezinta la doua termene consecutive fixate pentru exprimarea consimtamantului.


(3) Consimtamantul la adoptie nu poate fi exprimat in locul parintilor firesti/tutorelui copilului de catre curator, mandatar sau o alta persoana imputernicita in acest sens.


(4) In mod exceptional, in situatia in care unul dintre parintii firesti, desi au fost realizate demersuri suficiente, nu a putut fi gasit pentru exprimarea consimtamantului, consimtamantul celuilalt parinte este indestulator. Cand ambii parinti se afla in aceasta situatie, adoptia se poate incheia fara consimtamantul lor.


(5) Instanta poate incuviinta luarea consimtamantului la locuinta celui chemat sa exprime consimtamantul, printr-un judecator delegat, daca partea, din motive temeinice, este impiedicata sa se prezinte in fata instantei.


(6) Persoana care locuieste in circumscriptia altei instante, in cazul prevazut la alin. (5) , isi exprima consimtamantul prin comisie rogatorie.


Art. 9


Parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, tutorele acestuia, trebuie sa consimta la adoptie in mod liber si neconditionat, numai dupa ce li s-a explicat, intr-un limbaj accesibil, consecintele exprimarii consimtamantului si asupra incetarii legaturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine, ca urmare a incuviintarii adoptiei. Obligatia de a asigura consilierea si informarea inaintea exprimarii consimtamantului la adoptie ii revine directiei in a carei raza teritoriala locuiesc in fapt parintii firesti sau, dupa caz, tutorele, directia realizand si un raport in acest sens. Raportul se comunica directiei de la domiciliul copilului, in termen de 15 zile lucratoare de la solicitarea acesteia.


Art. 91


In situatia prevazuta la art. 8 alin. (4) , directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul are obligatia intocmirii unui raport cu privire la indeplinirea demersurilor pentru gasirea parintilor firesti. Raportul se anexeaza cererii de deschiderea procedurii adoptiei.


Art. 10


Nu poate fi adoptat copilul ai carui parinti firesti nu au implinit 14 ani.


Art. 11


Parintele minor care a implinit 14 ani isi exprima consimtamantul asistat de catre ocrotitorul sau legal.


Art. 12


(1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa indeplineasca garantiile morale, precum si conditiile materiale necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului.


(2) Indeplinirea garantiilor si conditiilor prevazute la alin. (1) , precum si existenta abilitatilor parentale se certifica de catre autoritatile competente prin eliberarea atestatului prevazut la art. 16 alin. (4) , cu ocazia evaluarii realizate potrivit prevederilor prezentei legi.


Art. 13


(1) Consimtamantul parintilor firesti sau, dupa caz, al tutorelui se da in fata instantei judecatoresti odata cu solutionarea cererii de deschidere a procedurii adoptiei.


(2) In cazul adoptiei copilului de catre sotul parintelui sau, consimtamantul parintelui firesc se da in fata instantei judecatoresti odata cu solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei.


(3) Odata cu solicitarea consimtamantului prevazut la alin. (1) si (2) , instanta solicita directiei raportul de consiliere si informare care confirma indeplinirea obligatiei prevazute la art. 9.


Art. 14


(1) Consimtamantul la adoptie al copilului care a implinit varsta de 10 ani se da in fata instantei judecatoresti, in faza incuviintarii adoptiei.


(2) Adoptia nu va putea fi incuviintata fara consimtamantul copilului care a implinit varsta de 10 ani.


(3) Anterior exprimarii consimtamantului, directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul care a implinit varsta de 10 ani il va sfatui si informa pe acesta, tinand seama de varsta si de maturitatea sa, in special asupra consecintelor adoptiei si ale consimtamantului sau la adoptie, si va intocmi un raport in acest sens.


Art. 15


Consimtamantul adoptatorului sau familiei adoptatoare se da in fata instantei judecatoresti odata cu solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei.


Art. 151


In cazul adoptiei persoanei care a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, consimtamantul adoptatorului sau familiei adoptatoare, precum si cel al adoptatului se exprima in fata instantei judecatoresti. Consimtamantul parintilor firesti nu este necesar.CAPITOLUL III: Procedura adoptiei interne


SECTIUNEA 1: Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare in vederea obtinerii atestatului


Art. 16


(1) Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare reprezinta procesul prin care se realizeaza identificarea abilitatilor parentale, se analizeaza indeplinirea garantiilor morale si a conditiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare, precum si pregatirea acestora pentru asumarea, in cunostinta de cauza, a rolului de parinte.


(2) Odata cu evaluarea prevazuta la alin. (1) vor fi analizate si caracteristicile psihologice, sociale si medicale ale celorlalti membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc impreuna cu solicitantul, precum si opinia acestora cu privire la adoptie.


(3) Evaluarea se realizeaza pe baza solicitarii adoptatorului sau familiei adoptatoare de catre directia de la domiciliul acestora sau de catre organismele private autorizate sa desfasoare activitati in cadrul procedurii adoptiei interne si trebuie sa aiba in vedere:


a) personalitatea si starea sanatatii adoptatorului sau familiei adoptatoare, viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de crestere si educare a unui copil;


b) situatia economica a persoanei/familiei, analizata din perspectiva surselor de venit, a continuitatii acestora, precum si a cheltuielilor persoanei/familiei;


c) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreste sa adopte;


d) motivele pentru care, in cazul in care numai unul dintre cei 2 soti solicita sa adopte un copil, celalalt sot nu se asociaza la cerere;


e) impedimente de orice natura relevante pentru capacitatea de a adopta.


(31) Organismele private autorizate sa desfasoare activitati in cadrul procedurii adoptiei interne, prevazute la alin. (3) , au obligatia de a incheia protocol de colaborare cu directia in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea.


(4) In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, directia in a carei raza teritoriala isi are domiciliul adoptatorul sau familia adoptatoare elibereaza atestatul de persoana sau familie apta sa adopte, care se constituie ca anexa la dispozitia directorului general/executiv al directiei. In situatia in care sotii familiei adoptatoare si-au stabilit domicilii diferite, atestatul se elibereaza de catre directia de la domiciliul unuia dintre soti, in functie de optiunea acestora.


(5) Modelul-cadru al atestatului de persoana sau familie apta sa adopte, precum si modelul si continutul unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei se aproba prin ordin al presedintelui Oficiului.


(6) Atestatul eliberat de directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare este valabil pentru o perioada de 2 ani. Valabilitatea acestui atestat se prelungeste de drept pana la incuviintarea adoptiei, in situatia in care:


a) a fost introdusa pe rolul instantei judecatoresti cererea de incuviintare a adoptiei copilului aflat in plasament de cel putin un an;


b) a fost introdusa pe rolul instantei judecatoresti cererea de incredintare in vederea adoptiei;


c) persoana/familia atestata are deja incredintati, in vederea adoptiei, unul sau mai multi copii.


(61) Pe durata de valabilitate a atestatului, adoptatorul sau familia adoptatoare are obligatia de a informa directia cu privire la orice schimbare intervenita in situatia sa socio-psiho-medicala, anexand, dupa caz, acte doveditoare.


(7) Valabilitatea atestatului se prelungeste la solicitarea persoanei/familiei, prin dispozitia directorului general/executiv al directiei, pana la incuviintarea adoptiei, in situatia in care s-a finalizat procedura de potrivire si a fost intocmit raportul privind potrivirea practica dintre copil si familia adoptatoare.


(8) Atestatul poate fi retras in urmatoarele situatii:


a) in situatia in care se constata faptul ca persoana/familia adoptatoare a ascuns sau a furnizat informatii false cu ocazia realizarii evaluarii sau pe durata de valabilitate a atestatului;


b) cand se constata faptul ca nu mai sunt indeplinite conditiile in baza carora a fost eliberat atestatul;


c) in situatia in care se constata implicarea directa a persoanei/familiei atestate in identificarea unui copil potential adoptabil; aceasta dispozitie nu se aplica in situatia in care se constata ca persoana/familia atestata este ruda pana la gradul al patrulea cu copilul;


d) la propunerea Oficiului, atunci cand constata ca eliberarea atestatului a fost in mod vadit netemeinica sau nelegala;


e) la cererea motivata a persoanei sau familiei atestate.


(9) Valabilitatea atestatului inceteaza de drept:


a) ca urmare a expirarii;


b) ca urmare a modificarii configuratiei familiei atestate, prin decesul unuia dintre membrii familiei sau prin divort;


c) in cazul casatoriei sau decesului persoanei atestate;


d) dupa incuviintarea adoptiei, odata cu ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti de incuviintare a adoptiei, cand atestatul si-a produs in integralitate efectele pentru care a fost eliberat.


(10) Parcurgerea etapei de pregatire pentru asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte nu este necesara in cazul in care persoana sau familia solicita evaluarea in vederea eliberarii unui nou atestat ca urmare a incetarii valabilitatii acestuia in conditiile alin. (9) lit. a), b) si d), precum si in cazul persoanelor sau familiilor care solicita evaluarea si care au in plasament de cel putin un an copilul pe care doresc sa il adopte.


Art. 17


(1) In situatia in care solicitantul locuieste in fapt la adresa de resedinta, evaluarea se realizeaza de catre directia in a carei raza teritoriala isi are stabilita resedinta sau de catre un organism privat autorizat sa desfasoare activitati in cadrul procedurii adoptiei interne.


(2) In situatia in care sotii familiei adoptatoare si-au stabilit domicilii diferite, evaluarea se realizeaza de catre directia de la domiciliul sotului unde acestia locuiesc in fapt sau de catre un organism privat autorizat sa desfasoare activitati in cadrul procedurii adoptiei interne.


Art. 18


(1) Rezultatele evaluarii prevazute la art. 16 se consemneaza intr-un raport final de evaluare a capacitatii de a adopta a solicitantului, care contine si propunerea privind eliberarea sau neeliberarea atestatului. Raportul se intocmeste in maximum 90 de zile de la depunerea cererii de evaluare si se comunica solicitantului.


(2) In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, directia emite dispozitia privind eliberarea atestatului.


(3) In cazul unui rezultat nefavorabil al evaluarii, adoptatorul sau familia adoptatoare poate formula contestatie in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea raportului prevazut la alin. (1) .


(4) In cazul in care rezultatul evaluarii nu este contestat in termenul prevazut la alin. (3) , directia emite dispozitia privind neeliberarea atestatului.


Art. 19


(1) Contestatia prevazuta la art. 18 alin. (3) se depune si se inregistreaza la directia competenta sa elibereze atestatul, aceasta avand obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea contestatiei, sa o transmita Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie - A.N.P.D.C.A. Contestatia se transmite insotita de copia dosarului persoanei/familiei in cauza si se solutioneaza in termen de maximum 30 de zile de la inregistrare de catre o comisie constituita prin decizie a presedintelui A.N.P.D.C.A.


(2) Comisia prevazuta la alin. (1) este alcatuita din reprezentanti ai A.N.P.D.C.A., ai Colegiului National al Asistentilor Sociali si ai Colegiului Psihologilor din Romania.


(3) Organizarea si functionarea comisiei se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


Art. 20


(1) In solutionarea contestatiei, comisia prevazuta la art. 19 alin. (1) analizeaza documentatia transmisa de directie si poate solicita orice alte date/documente suplimentare relevante pentru solutionarea acesteia de la directie, contestatar sau de la alte persoane fizice ori juridice.


(2) In situatia in care comisia apreciaza contestatia ca fiind intemeiata, formuleaza in atentia directiei urmatoarele recomandari si propuneri:


a) completarea procesului de evaluare cu noi informatii sau documente relevante;


b) realizarea unei noi evaluari sociale si/sau psihologice de catre cabinete individuale, cabinete asociate sau societati profesionale care au incheiat conventii cu comisia;


c) eliberarea atestatului in situatiile in care se constata ca sunt indeplinite conditiile legale de eliberare a acestuia si propunerea cuprinsa in raportul prevazut la art. 18 alin. (1) este in mod vadit netemeinica sau nelegala.


(3) Comisia poate respinge contestatia formulata ca fiind nefondata, tardiva sau introdusa de o persoana fara calitate ori neimputernicita sa formuleze contestatie.


(4) Rezultatul solutionarii contestatiei se comunica atat directiei, cat si contestatarului.


Art. 21


(1) In urma comunicarii rezultatului solutionarii contestatiei de catre comisie, directia poate decide urmatoarele:


a) mentinerea propunerii formulate in raportul prevazut la art. 18 alin. (1) si emiterea dispozitiei privind neeliberarea atestatului;


b) completarea procesului de evaluare cu noi informatii sau documente relevante;


c) realizarea unei noi evaluari sociale si/sau psihologice, in conditiile prevederilor art. 20 alin. (2) lit. b);


d) eliberarea atestatului.


(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), in emiterea dispozitiei privind eliberarea/neeliberarea atestatului se vor lua in considerare concluziile rezultate ca urmare a noilor evaluari sociale sau psihologice realizate.


Art. 22


In cazul in care se realizeaza o noua evaluare in conditiile art. 21 alin. (1) lit. c), costurile implicate de aceasta se suporta de catre contestatar.


Art. 23


Dispozitia privind neacordarea/retragerea atestatului de persoana/familie apta pentru adoptie poate fi atacata, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la instanta competenta in materia adoptiei de la domiciliul adoptatorului.


Art. 24


Obtinerea atestatului nu este necesara in urmatoarele cazuri:


a) pentru adoptia persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu;


b) pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv.


Art. 25


Pe parcursul procesului de evaluare, adoptatorul sau familia adoptatoare este obligata sa colaboreze cu specialistii care realizeaza evaluarea, refuzul acestora de a participa la toate etapele evaluarii constituind motiv pentru formularea propunerii privind neacordarea atestatului.SECTIUNEA 2: Deschiderea procedurii adoptiei interne


Art. 26


(1) Planul individualizat de protectie, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are ca finalitate adoptia interna daca:


a) dupa instituirea masurii de protectie speciala a trecut un an si parintii firesti ai copilului, in grija carora acesta nu a putut fi lasat din motive neimputabile parintilor, precum si rudele pana la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut fi gasite, nu realizeaza niciun demers pentru reintegrarea sau integrarea copilului in familie;


b) dupa instituirea masurii de protectie speciala au trecut 6 luni si parintii firesti ai copilului si rudele pana la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut fi gasite, nu colaboreaza cu autoritatile in vederea realizarii demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului in familie;


c) dupa instituirea masurii de protectie speciala au trecut 6 luni si parintii si rudele copilului pana la gradul al patrulea nu au putut fi gasite;


d) dupa instituirea masurii de protectie speciala, parintii si rudele copilului pana la gradul al patrulea care au putut fi gasite declara in scris ca nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului si in termen de 30 de zile nu au revenit asupra declaratiei. Directia are obligatia inregistrarii acestor declaratii, precum si a celor prin care parintii si rudele pana la gradul al patrulea revin asupra declaratiilor initiale;


e) copilul a fost inregistrat din parinti necunoscuti. In acest caz, adoptia ca finalitate a planului individualizat de protectie se stabileste in maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere al acestuia.


(2) In termenele prevazute la alin. (1) lit. b) si, respectiv, la lit. c), directia are obligatia sa faca demersurile necesare identificarii si contactarii parintilor firesti/rudelor copilului pana la gradul al patrulea, sa informeze periodic parintii firesti si rudele copilului care au putut fi gasite asupra locului in care se afla efectiv copilul, asupra modalitatilor concrete in care pot mentine relatii personale cu acesta, precum si asupra demersurilor necesare in vederea reintegrarii sau integrarii.


(3) Planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia si in situatia in care parintii si rudele copilului pana la gradul al patrulea, care au putut fi gasite, desi nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului, refuza sa semneze declaratia prevazuta la alin. (1) lit. d). In acest caz, directia intocmeste un proces-verbal in care se mentioneaza aceste imprejurari si care se contrasemneaza de secretarul/reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale unde locuiesc, in fapt, parintii sau rudele.


Art. 27


(1) In situatia copilului pentru care s-a instituit plasamentul la o ruda pana la gradul al patrulea, planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia interna, numai in situatia in care managerul de caz apreciaza ca este in interesul copilului deschiderea procedurii adoptiei.


(2) In situatia copiilor care au implinit varsta de 14 ani, planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia daca exista solicitari de adoptie a acestora din partea unor familii/persoane atestate. In situatia fratilor care nu pot fi separati, daca unul dintre ei a implinit varsta de 14 ani, planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia numai daca exista solicitari de adoptie a acestora impreuna din partea unor familii sau persoane atestate.


Art. 271


(1) In situatia stabilirii adoptiei ca finalitate a planului individualizat de protectie, managerul de caz are obligatia de a informa persoanele alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie pentru o perioada de minimum 6 luni, cu privire la acest demers. Data la care a fost realizata informarea, precum si modalitatea concreta in care s-a realizat aceasta se consemneaza intr-un proces-verbal.


(2) Persoanele prevazute la alin. (1) , care intentioneaza sa adopte copilul alaturi de care s-au bucurat de viata de familie pentru o perioada de minimum 6 luni, au obligatia sa depuna cererea privind eliberarea atestatului in termen de maximum 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal. Pentru motive obiective, neimputabile solicitantului, la cererea motivata a acestuia, termenul poate fi prelungit cu maximum 10 zile.


(3) Nedepunerea cererii in termenele prevazute la alin. (2) conduce la pierderea prioritatii in realizarea potrivirii cu copilul respectiv.


Art. 28


(1) Dosarul copilului pentru care s-a stabilit adoptia interna, ca finalitate a planului individualizat de protectie, se transmite compartimentului de adoptii si postadoptii din cadrul directiei, in vederea luarii in evidenta a cazului si sesizarii instantei judecatoresti de la domiciliul copilului, pentru deschiderea procedurii adoptiei interne.


(2) Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul va sesiza instanta judecatoreasca de la domiciliul copilului pentru incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne in termen de 30 de zile de la luarea in evidenta a cazului de catre compartimentul de adoptii si postadoptii.


(3) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului se face cu citarea parintilor firesti ai copilului sau, dupa caz, a tutorelui si a directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului. In cazul cererilor de deschidere a procedurii adoptiei in care sunt incidente prevederile art. 8 alin. (4) , citarea parintilor firesti care nu au putut fi gasiti se face prin afisarea citatiei la usa instantei si la ultimul domiciliu cunoscut al acestora. Dispozitiile Codului de procedura civila cu privire la numirea curatorilor in cazul in care se dispune citarea prin publicitate nu sunt aplicabile. Procedura de Citare se socoteste indeplinita in a 5-a zi de la afisarea citatiei.


(4) Comunicarea hotararii judecatoresti in situatia in care parintii firesti nu au putut fi gasiti se face, pentru acestia, prin afisare la usa instantei.


Art. 29


(1) Incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face numai daca:


a) planul individualizat de protectie are ca finalitate adoptia interna;


b) sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 26 sau, dupa caz, cele prevazute la art. 27;


c) parintii copilului sau, dupa caz, tutorele, isi exprima consimtamantul la adoptie, in conditiile legii. Dispozitiile art. 8, precum si prevederile legale care reglementeaza situatiile speciale privind consimtamantul parintilor se aplica in mod corespunzator.


(2) Directia are obligatia sa faca dovada efectuarii corespunzatoare a demersurilor prevazute la art. 26 alin. (2) .


(3) In situatia copilului pentru care s-a instituit tutela, incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face la solicitarea directiei in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul, numai daca instanta constata indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. c) si apreciaza ca deschiderea procedurii adoptiei interne este in interesul superior al copilului.


(4) In cazul admiterii cererii de deschidere a procedurii adoptiei interne, in dispozitivul hotararii judecatoresti se va face mentiune despre constatarea existentei consimtamantului ambilor parinti, al unui singur parinte, al tutorelui sau, dupa caz, despre suplinirea consimtamantului in conditiile art. 8 si se va incuviinta deschiderea procedurii adoptiei interne.


(5) Hotararea judecatoreasca irevocabila prin care instanta admite cererea directiei produce urmatoarele efecte:


a) drepturile si obligatiile parintesti ale parintilor firesti sau, dupa caz, cele exercitate de persoane fizice ori juridice se suspenda si vor fi exercitate de catre presedintele consiliului judetean sau, dupa caz, de catre primarul sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza copilul;


b) drepturile si obligatiile parintesti exercitate la momentul admiterii cererii de catre presedintele consiliului judetean, primarul sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza copilul sau, dupa caz, de tutore se mentin.


(6) Efectele hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii adoptiei se mentin pana la implinirea de catre copil a varstei de 14 ani. Prin exceptie, efectele hotararii se prelungesc peste aceasta data, pana la incuviintarea adoptiei, in cazul copilului pentru care exista solicitari de adoptie din partea unor familii sau persoane atestate.


(7) In situatia fratilor care nu pot fi separati, odata cu implinirea varstei de 14 ani de catre cel putin unul dintre acestia, efectele hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii adoptiei inceteaza de drept pentru fratii inseparabili. Prin exceptie, efectele hotararii se prelungesc peste aceasta data, pana la incuviintarea adoptiei, daca exista solicitari de adoptie a respectivilor frati impreuna, din partea unor familii sau persoane atestate.


Art. 30


(1) Daca, ulterior ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii adoptiei, dispare cauza care, potrivit legii, a facut imposibila exprimarea de catre unul dintre parinti a consimtamantului la adoptie, impotriva hotararii se poate face cerere de revizuire.


(2) Cererea de revizuire se poate introduce pana la data pronuntarii hotararii de incuviintare a adoptiei de oricare dintre parintii firesti ai copilului sau de catre directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne.


(3) Cererea de revizuire se solutioneaza in camera de consiliu, cu citarea parintilor firesti, a directiei care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne si, daca este cazul, a directiei in a carei raza administrativ-teritoriala se afla domiciliul adoptatorului sau al familiei adoptatoare. Participarea procurorului este obligatorie.


Art. 31


(1) Cererea de revizuire suspenda solutionarea cererii de incredintare a copilului in vederea adoptiei sau, dupa caz, de incuviintare a adoptiei, daca vreuna dintre acestea se afla pe rolul instantei judecatoresti.


(2) Directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne are obligatia de a informa de indata instanta prevazuta la alin. (1) despre depunerea cererii de revizuire.


(3) Masura de protectie a copilului sau, dupa caz, incredintarea in vederea adoptiei se prelungeste de drept pe perioada solutionarii revizuirii. Dispozitiile art. 45 sunt aplicabile in mod corespunzator.


(4) Daca instanta judecatoreasca dispune revocarea masurii incredintarii, va hotari, la propunerea directiei generale in a carei raza administrativ-teritoriala se afla domiciliul copilului, o masura provizorie de protectie a copilului, pana la solutionarea revizuirii.


Art. 32


(1) In cazul in care incuviinteaza cererea de revizuire, instanta va solicita consimtamantul parintelui care nu si l-a dat anterior, numai dupa depunerea de catre directia in a carei raza teritoriala locuieste acesta a unui raport de consiliere si informare in conformitate cu prevederile art. 9.


(2) Efectuarea unei noi anchete sociale care sa vizeze situatia actuala a parintilor firesti, precum si potentialul de reintegrare a copilului in familia biologica este obligatorie. Efectuarea anchetei sociale si intocmirea raportului sunt de competenta directiei in a carei raza teritoriala locuieste parintele firesc.


(3) Dispozitiile art. 8 sunt aplicabile in mod corespunzator.


Art. 33


In cazul in care, dupa suspendarea prevazuta la art. 31, parintele care s-a aflat in imposibilitatea de a-si exprima consimtamantul se opune adoptiei si nu sunt motive pentru aplicarea prevederilor art. 8, cererea de incredintare a copilului in vederea adoptiei sau, dupa caz, de incuviintare a adoptiei se repune pe rol la solicitarea directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului si se respinge.


Art. 34


Directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne are obligatia de a formula de indata cerere de revizuire sau, dupa caz, de a solicita suspendarea oricarei proceduri judiciare, precum si a oricarui alt demers privind adoptia, daca ia cunostinta, pana la data pronuntarii hotararii de incuviintare a adoptiei, despre incetarea cauzei care a determinat imposibilitatea parintelui de a-si exprima vointa cu privire la adoptie.


Art. 35


Dispozitiile prezentei sectiuni nu sunt aplicabile in cazul adoptiei copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv si in cazul adoptiei persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu.SECTIUNEA 3: Potrivirea dintre copil si persoana/familia adoptatoare


Art. 36


(1) Potrivirea este o etapa premergatoare incredintarii in vederea adoptiei prin care se identifica si selecteaza persoana/familia atestata ca fiind apta sa adopte, care raspunde nevoilor identificate ale copilului si se stabileste compatibilitatea dintre copil si persoana/familia adoptatoare.


(2) Potrivirea se realizeaza acordandu-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse si altor persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie pentru o perioada de minimum 6 luni, in masura in care acest lucru nu contravine interesului sau superior. In potrivire se includ numai acele rude si persoane care detin atestat valabil de persoana/familie adoptatoare.


(3) Persoanele alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie sunt: tutorele, asistentul maternal profesionist, persoana/familia de plasament sau, dupa caz, alte persoane care au convietuit/convietuiesc cu copilul, daca acestia s-au implicat direct si nemijlocit in ingrijirea si educarea lui, iar copilul a dezvoltat relatii de atasament fata de ei.


(4) Procesul de potrivire include o componenta initiala si una practica si se realizeaza de catre compartimentul de adoptii si postadoptii din structura directiei.


Art. 37


(1) Potrivirea initiala se realizeaza pentru copiii care au deschisa procedura adoptiei, aflati in evidenta Registrului national pentru adoptii, denumit in continuare R.N.A., prin identificarea si selectarea din cadrul acestui registru a tuturor persoanelor/familiilor atestate care raspund nevoilor fiecarui copil.


(2) Lista persoanelor/familiilor prevazute la alin. (1) se genereaza de catre R.N.A. si se acceseaza de catre directia de la domiciliul copilului, pentru continuarea demersurilor de potrivire.


(3) Selectia celei mai potrivite persoane/familii care urmeaza sa parcurga etapa potrivirii practice se realizeaza de catre compartimentul de adoptii si postadoptii din structura directiei, numai din lista prevazuta la alin. (2) .


Art. 38


Metodologia de potrivire initiala si practica dintre copil si persoana/familia atestata ca apta sa adopte, precum si criteriile pe baza carora se realizeaza potrivirea se elaboreaza de catre A.N.P.D.C.A. si se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


Art. 39


(1) La finalul procedurii de potrivire, compartimentul de adoptii si postadoptii din cadrul directiei intocmeste un raport de potrivire, in care sunt consemnate concluziile referitoare la constatarea compatibilitatii dintre copil si persoana/familia adoptatoare, precum si propunerea vizand sesizarea instantei judecatoresti pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei.


(2) Dupa intocmirea raportului de potrivire, directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului sesizeaza, in maximum 5 zile, instanta judecatoreasca pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei.SECTIUNEA 4: Incredintarea in vederea adoptiei


Art. 40


(1) Adoptia nu poate fi incuviintata de catre instanta judecatoreasca decat dupa ce copilul a fost incredintat pentru o perioada de 90 de zile persoanei sau familiei care doreste sa il adopte, astfel incat instanta sa poata aprecia, in mod rational, asupra relatiilor de familie care s-ar stabili daca adoptia ar fi incuviintata.


(2) Capacitatea de adaptare, fizica si psihica, a copilului la noul mediu familial va fi analizata in raport cu conditiile de natura socioprofesionala, economica, culturala, de limba, religie si cu orice alte asemenea elemente caracteristice locului in care traieste copilul in perioada incredintarii si care ar putea avea relevanta in aprecierea evolutiei ulterioare a acestuia in cazul incuviintarii adoptiei.


Art. 41


(1) In cazul cererilor de incredintare in vederea adoptiei, instanta judecatoreasca se pronunta exclusiv pe baza actelor depuse de directia in a carei raza teritoriala sa afla domiciliul copilului, fara citarea partilor. (2) Incredintarea in vederea adoptiei se dispune de catre instanta judecatoreasca de la domiciliul copilului, pentru o perioada de 90 de zile. Odata cu admiterea cererii de incredintare in vederea adoptiei, instanta se pronunta si asupra incetarii masurii de protectie speciala.


(3) Hotararile prin care se solutioneaza cererile de incredintare in vederea adoptiei sunt executorii de la data pronuntarii.


(4) Directia de la domiciliul adoptatorilor are obligatia ca, in termen de 5 zile de la punerea in executare a hotararii prin care s-a dispus incredintarea in vederea adoptiei, sa transmita o copie a acestei hotarari autoritatilor competente sa elibereze documentele de calatorie pentru adoptat.


Art. 42


(1) Incredintarea in vederea adoptiei nu este necesara in urmatoarele cazuri:


a) pentru adoptia persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu;


b) pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv;


c) pentru adoptia copilului pentru care a fost deschisa procedura adoptiei si acesta se afla in plasament la unul dintre sotii familiei adoptatoare sau la familia adoptatoare de cel putin 6 luni;


(d) pentru adoptia copilului de catre tutorele sau, daca au trecut cel putin 6 luni de la data instituirii tutelei.


(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) persoana sau familia care doreste sa adopte va putea solicita in mod direct instantei judecatoresti incuviintarea adoptiei, in conditiile prezentei legi.


Art. 43


(1) Pe durata incredintarii copilului in vederea adoptiei, domiciliul acestuia se afla la persoana sau familia careia i-a fost incredintat. Efectuarea actelor obisnuite necesare exercitarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor parintesti, cu exceptia celor care conduc la incheierea unui act juridic, se realizeaza de catre persoana sau familia careia acesta i-a fost incredintat.


(2) Dreptul de a reprezenta copilul in actele juridice sau, dupa caz, de a incuviinta actele pe care acesta le incheie, precum si dreptul de a administra bunurile copilului se exercita de catre presedintele consiliului judetean sau primarul sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei. Dreptul de administrare poate fi delegat, in mod exceptional, catre persoana sau familia careia i s-a incredintat copilul pentru efectuarea unor acte speciale, in interesul copilului, care vor fi expres mentionate in cuprinsul documentului prin care se acorda delegarea.


Art. 44


(1) In perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, directia de la domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si persoana sau familia careia i-a fost incredintat, intocmind in acest sens rapoarte bilunare.


(2) La sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei, directia intocmeste un raport final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si adoptatori, pe care il comunica instantei competente in vederea solutionarii cererii de incuviintare a adoptiei.


(3) In situatiile prevazute la art. 42 alin. (1) lit. c) si d), directia are obligatia sa realizeze un raport cu privire la evolutia relatiilor dintre copil si adoptatori, ce va fi transmis instantei de judecata investita cu solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei.


(4) Cererea de incuviintare a adoptiei adresata instantei judecatoresti prelungeste de drept perioada de incredintare pana la solutionarea cererii prin hotarare judecatoreasca definitiva. Pe aceasta perioada, dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator.


Art. 45


(1) Daca pe durata perioadei de incredintare in vederea adoptiei directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare constata neadaptarea copilului cu persoana sau familia adoptatoare ori existenta oricaror alte motive de natura sa impiedice finalizarea procedurii de adoptie, sesizeaza de indata instanta judecatoreasca, in vederea revocarii sau, dupa caz, prelungirii masurii incredintarii.


(2) Dispozitiile privind procedura de judecata a cererilor referitoare la incredintare se aplica in mod corespunzator si in cazul cererilor prevazute la alin. (1) . Hotararea prin care instanta de fond dispune revocarea sau prelungirea incredintarii este executorie de drept.


Art. 46


Daca, in situatia prevazuta la art. 45 alin. (1) , instanta judecatoreasca dispune revocarea masurii incredintarii, se reia procesul de potrivire.


Art. 461


(1) Adoptatorul sau, optional, oricare dintre sotii familiei adoptatoare, care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din activitati salariale si asimilate acestora sau, dupa caz, activitati independente sau activitati agricole, denumit in continuare persoana indreptatita, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include si perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara, raportata la indicatorul social de referinta, in cuantum de 3,4 ISR.


(2) Concediul si indemnizatia prevazute la alin. (1) se acorda pe baza cererii persoanei indreptatite, la care se anexeaza certificatul de grefa in baza caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, documentul care atesta mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, inregistrat la directia in a carei raza administrativ-teritoriala a fost protejat copilul, precum si dovada intrarii efective in concediu sau a suspendarii activitatii. Cererea se completeaza potrivit modelului care se aproba prin normele metodologice de aplicarea prezentei legi.


(3) Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc si se acorda incepand cu ziua urmatoare celei in care a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei.


(4) Persoanele indreptatite carora li s-au stabilit drepturile prevazute la alin. (1) nu pot beneficia, in perioada concediului de acomodare, de drepturile acordate in baza art. 2 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


(5) Pe perioada concediului prevazut la alin. (1) , persoana indreptatita beneficiaza de plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate. Cuantumul contributiei se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale, prevazuta de lege, la valoarea indemnizatiei acordate.


(6) Fondurile necesare platii indemnizatiei prevazute la alin. (1) , a contributiei prevazute la alin. (5) , cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.


(7) Cererea si documentele doveditoare se depun si se inregistreaza la agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana si a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita.


(8) Calculul si plata indemnizatiei, inclusiv a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, se fac de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, prin agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, si se achita, in functie de optiunea persoanei indreptatite, in cont bancar sau la domiciliul acesteia, respectiv la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.


(9) Procedura de plata a indemnizatiei care se acorda pe perioada concediului de acomodare se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


Art. 462


Concediul de acomodare si plata indemnizatiei inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care se produce una din urmatoarele situatii:


a) a expirat perioada maxima de un an prevazuta pentru concediul de acomodare;


b) la cererea persoanei indreptatite;


c) copilul a implinit 18 ani;


d) a avut loc decesul copilului;


e) persoana indreptatita care urma sa adopte in calitate de persoana singura a decedat;


f) a ramas definitiva hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei.


Art. 463


(1) Concediul de acomodare si plata indemnizatiei se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care se produce una dintre urmatoarele situatii:


a) s-a dispus plasamentul copilului in regim de urgenta;


b) a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei.


(2) Suspendarea prevazuta la alin. (1) inceteaza in ziua urmatoare celei in care a ramas definitiva hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/familia la care fusese incredintat in vederea adoptiei sau, dupa caz, in ziua urmatoare celei in care a ramas definitiva hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus respingerea revocarii incredintarii in vederea adoptiei.


(3) Reluarea concediului de acomodare si a platii indemnizatiei aferente suspendate se face la cererea persoanei indreptatite, incepand cu data depunerii acesteia, daca nu au intervenit situatii care sa determine incetarea drepturilor.


Art. 464


(1) Asupra drepturilor prevazute la art. 461 alin. (1) nu se datoreaza impozit si nici contributiile sociale obligatorii stabilite de lege, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate, care se plateste in conditiile art. 461 alin. (5) .


(2) Perioada concediului prevazut la art. 461 alin. (1) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Perioada concediului prevazut la art. 461 alin. (1) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare si se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale, in conditiile prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


(4) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii se utilizeaza 25% din castigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective.


(5) Perioada concediului prevazut la art. 461 alin. (1) constituie vechime in munca, in serviciu si in specialitate, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta.


(6) In situatia in care indemnizatia a fost acordata si pe perioada in care s-a dispus incetarea sau suspendarea concediului si a indemnizatiei prevazute la art. 461 alin. (1) , sumele acordate cu titlu necuvenit se recupereaza de la persoana indreptatita in conditii similare celor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, pentru alte beneficii de asistenta sociala.


Art. 465


(1) Angajatorii au obligatia de a acorda salariatului sau, dupa caz, salariatilor sot si sotie care adopta timp liber pentru efectuarea evaluarilor impuse de obtinerea atestatului si realizarea potrivirii practice, fara diminuarea drepturilor salariale, in limita a maximum 40 de ore pe an.


(2) Timpul liber se acorda pe baza cererii solicitantului, la care se anexeaza calendarul intalnirilor sau, dupa caz, programul de vizite, intocmite de directia competenta.


(3) Nerespectarea de catre angajator a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.


(4) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (3) si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre persoanele imputernicite in acest sens din cadrul Inspectiei Muncii.


(5) Contraventiei prevazute la alin. (3) ii sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.SECTIUNEA 5: Incuviintarea adoptiei


Art. 47


Incuviintarea adoptiei este de competenta instantelor judecatoresti.


Art. 48


(1) Cererea de incuviintare a adoptiei poate fi introdusa direct de catre adoptator sau familia adoptatoare, in situatia adoptiei persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu, si, in cazul adoptiei copilului, de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv. In toate celelalte cazuri cererea de incuviintare a adoptiei va fi introdusa fie de catre adoptator sau familia adoptatoare, fie de catre directia de la domiciliul acestora la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, la implinirea termenelor prevazute pentru adoptia copilului aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 42 alin. (1) lit. c) si d).


(2) Cererea de incuviintare a adoptiei este insotita de urmatoarele acte:


a) certificatul de nastere al copilului, in copie legalizata;


b) certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de catre unitati publice nominalizate de catre directia de sanatate publica;


b1) raportul de consiliere a copilului care a implinit varsta de 10 ani, in vederea exprimarii consimtamantului;


c) atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;


d) hotararea judecatoreasca irevocabila de incredintare in vederea adoptiei;


e) certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare, in copie legalizata;


f) certificatul de casatorie al adoptatorului sau al sotilor din familia adoptatoare, in copie legalizata;


g) cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupa caz, al fiecarui membru al familiei adoptatoare;


h) certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista caruia este inscris;


i) hotararea judecatoreasca irevocabila de deschidere a procedurii adoptiei interne a copilului;


j) raportul de consiliere si informare a parintilor firesti in cazul adoptiei copilului de catre sotul parintelui firesc;


k) documentul care consemneaza rezultatul expertizei pentru confirmarea filiatiei fata de tata, realizata prin metoda serologica ADN, in cazul adoptiei copilului de catre sotia parintelui firesc atunci cand copilul a fost recunoscut de tata pe cale administrativa, precum si in cazul in care paternitatea copilului a fost stabilita prin hotarare judecatoreasca prin care s-a luat act de recunoasterea de catre tata sau care consfinteste invoiala partilor, fara a se fi cercetat temeinicia cererii;


l) declaratia notariala pe propria raspundere, prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. c).


Art. 49


(1) Judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei se face cu citarea directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, a directiei care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne si a persoanei ori familiei adoptatoare.


(2) Judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu se face cu citarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare si a adoptatului, iar judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv se face cu citarea adoptatorului si a parintilor firesti ai adoptatului.


(3) Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia adoptatoare va avea obligatia de a depune rapoartele finale prevazute la art. 44 alin. (2) sau, dupa caz, art. 44 alin. (3) , pana cel mai tarziu cu 5 zile inaintea termenului la care a fost citata pentru judecarea cauzei, precum si, dupa caz, de a da instantei judecatoresti orice relatii necesare pentru solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei.


Art. 50


(1) Instanta poate solicita din nou consimtamantul la adoptie al parintilor firesti, daca exista indicii ca dupa data la care consimtamantul a devenit irevocabil au intervenit elemente noi, de natura sa determine revenirea asupra consimtamantului initial. Directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne are obligatia sa aduca la cunostinta instantei, prin intermediul directiei in a carei raza administrativ-teritoriala se afla domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare, daca este cazul, existenta oricaror elemente noi cu privire la situatia parintelui firesc ori a familiei extinse, care ar putea determina modificarea finalitatii planului individualizat de protectie.


(2) Chemarea parintilor firesti in fata instantei competente sa incuviinteze adoptia se face prin invitatie adresata acestora, in camera de consiliu, fara a se indica date cu privire la dosar sau alte date care ar permite, in orice fel, divulgarea identitatii sau a altor informatii cu privire la persoana ori familia adoptatoare.


(3) Instanta poate invita, la aceeasi data, directia competenta potrivit art. 28 alin. (2) si directia competenta potrivit art. 48 alin. (1) .


(4) In cazul in care parintii se prezinta personal in fata instantei si isi exprima refuzul de a mai consimti la adoptie, instanta suspenda solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei. Declaratia parintilor firesti impreuna cu incheierea de suspendare se comunica directiei competente potrivit art. 28 alin. (2) , care va formula cerere de revizuire a hotararii de deschidere a procedurii adoptiei. Dispozitiile art. 30 si 31 se aplica in mod corespunzator


Art. 51


(1) Instanta judecatoreasca va admite cererea de incuviintare a adoptiei numai daca, pe baza probelor administrate, si-a format convingerea ca adoptia este in interesul superior al copilului.


(2) In termen de 5 zile de la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a incuviintat adoptia, directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului va instiinta, in scris, parintii firesti despre aceasta, precum si autoritatile romane competente sa elibereze documentele de identitate sau de calatorie pentru adoptat.


CAPITOLUL IV: Procedura adoptiei internationale


SECTIUNEA 1: Dispozitii generale


Art. 52


(1) Adoptia internationala a copilului cu resedinta obisnuita in Romania de catre o persoana/familie cu resedinta obisnuita in strainatate poate fi incuviintata numai pentru copiii care se afla in evidenta Oficiului si numai in urmatoarele situatii:


a)adoptatorul sau unul dintre sotii familiei adoptatoare este ruda pana la gradul al patrulea inclusiv cu copilul pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne;


b)adoptatorul sau unul dintre sotii familiei adoptatoare este si cetatean roman;


c)adoptatorul este sot al parintelui firesc al copilului a carui adoptie se solicita.


(2) Adoptia prevazuta la alin. (1) lit. b) este permisa pentru copiii pentru care s-a admis cererea de deschidere a procedurii adoptiei si nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie adoptatoare cu resedinta obisnuita in Romania sau una dintre persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), intr-un termen de un an de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a admis cererea de deschidere a procedurii adoptiei.


Art. 53


Cererea de incuviintare a adoptiei se transmite instantei judecatoresti de catre Oficiu dupa finalizarea demersurilor administrative prealabile prevazute in prezentul capitol.


Art. 54


(1) Adoptia internationala are efectele prevazute de lege si presupune deplasarea copilului pe teritoriul statului primitor, in urma incuviintarii adoptiei de catre instanta judecatoreasca romana.


(2) Efectele adoptiei internationale, precum si efectele in cazul anularii adoptiei internationale asupra cetateniei adoptatului sunt prevazute de Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata.


Art. 55


(1) In cazul adoptiilor internationale in care adoptatul are resedinta obisnuita in strainatate, iar adoptatorul sau familia adoptatoare are resedinta obisnuita in Romania, cererile de adoptie ale solicitantilor se transmit autoritatilor straine competente, numai prin intermediul Oficiului.


(2) Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare in situatia prevazuta la alin. (1) se realizeaza potrivit prevederilor sectiunii 1 a cap. III.


SECTIUNEA 2: Procedura administrativa prealabila sesizarii instantei judecatoresti


Art. 56


(1) Cererile persoanelor sau familiilor care au resedinta obisnuita pe teritoriul altui stat, parte a Conventiei de la Haga, si care doresc sa adopte un copil din Romania sunt transmise Oficiului prin intermediul autoritatii centrale competente din statul respectiv sau al organizatiilor sale acreditate.


(2) In cazul statelor care nu sunt parti la Conventia de la Haga, cererile prevazute la alin. (1) se transmit Oficiului prin intermediul autoritatii desemnate cu atributii in domeniul adoptiei internationale sau prin intermediul organizatiilor acreditate in acest sens in statul de primire.


(3) Organizatiile acreditate prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie autorizate si de Oficiu, in conformitate cu metodologia aprobata prin hotarare a Guvernului*).


Art. 57


Cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare este luata in evidenta de Oficiu numai daca autoritatea centrala competenta din statul primitor sau organizatiile sale acreditate si autorizate in conditiile legii atesta ca:


a)adoptatorul sau familia adoptatoare indeplineste conditiile de eligibilitate pentru adoptie si este apt sa adopte in conformitate cu legislatia aplicabila in statul primitor;


b)adoptatorul sau familia adoptatoare a beneficiat de consilierea necesara in vederea adoptiei in statul primitor;


c)este asigurata urmarirea evolutiei copilului dupa adoptie pe o perioada de cel putin 2 ani;


d)sunt asigurate servicii postadoptie pentru copil si familie in statul primitor.


e)adoptatul va beneficia in tara straina de aceeasi situatie legala ca si aceea a unui copil biologic al adoptatorului.


Art. 58


(1) Cererile transmise A.N.P.D.C.A. trebuie insotite de documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 57, precum si de documentele prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


(2) Documentele prevazute la alin. (1) vor fi transmise in original sau, dupa caz, in copie legalizata, si insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele intocmite sau legalizate de o autoritate sau de un agent public apartinand statului primitor pot fi transmise si prezentate in fata instantelor romane fara a fi necesara indeplinirea formalitatilor de supralegalizare/apostilare.


Art. 59


(1) Potrivirea initiala si practica a copilului cu adoptatorul sau familia adoptatoare cu resedinta obisnuita in strainatate se realizeaza de compartimentul de adoptii si postadoptii din structura directiei de la domiciliul copilului. Metodologia de potrivire, precum si criteriile pe baza carora se realizeaza aceasta se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


(2) Persoana sau familia selectata ca urmare a realizarii potrivirii initiale are obligatia sa se deplaseze in Romania si sa locuiasca efectiv pe teritoriul tarii pentru o perioada de cel putin 30 de zile consecutive, in scopul realizarii potrivirii practice cu copilul.


(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2) , directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului va intocmi un raport cu privire la evolutia relatiilor dintre copil si persoana sau familia adoptatoare.


Art. 60


Oficiul va notifica autoritatilor centrale competente sau organizatiilor acreditate din statul primitor selectarea adoptatorului sau familiei adoptatoare.


Art. 61


Odata cu notificarea prevazuta la art. 60, Oficiul va solicita autoritatii centrale competente sau organizatiei acreditate din statul primitor sa-i comunice urmatoarele:


a)acordul adoptatorului sau al familiei adoptatoare cu privire la selectia prevazuta la art. 59;


b)acordul cu privire la continuarea procedurii de adoptie.


c)actul din care rezulta ca exista garantiile ca adoptatul are posibilitatea sa intre si sa locuiasca permanent in statul primitor.


Art. 62


Prevederile art. 60 si 61 lit. a) nu se aplica in situatiile prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a) si c).


Art. 621


Ulterior inregistrarii acordurilor prevazute la art. 61 lit. a) si b) A.N.P.D.C.A. emite acordul vizand continuarea procedurii de adoptie internationala si il transmite de indata autoritatii centrale din statul primitor.


SECTIUNEA 3: Incuviintarea adoptiei internationale de catre instanta


Art. 63


(1) Cererea de incuviintare a adoptiei, insotita de documentele prevazute la art. 56-58 si art. 59 alin. (3) , se inainteaza de catre Oficiu instantei judecatoresti.


(2) Judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei internationale se face cu citarea directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, al persoanei sau al familiei adoptatoare, precum si a Oficiului.


(3) Prevederile cap. VII se aplica in mod corespunzator.


Art. 64


Pe baza hotararii judecatoresti definitive de incuviintare a adoptiei A.N.P.D.C.A. elibereaza, la cererea adoptatorului/familiei adoptatoare, in termen de 5 zile lucratoare, un certificat care atesta ca adoptia este conforma cu normele Conventiei de la Haga.


Art. 65


Deplasarea adoptatului din Romania in statul in care adoptatorul sau familia adoptatoare are resedinta obisnuita este posibila numai atunci cand hotararea de incuviintare a adoptiei este definitiva. Adoptatul se deplaseaza numai insotit de adoptator sau de cel putin unul dintre sotii din familia adoptatoare, in conditii de siguranta corespunzatoare nevoilor adoptatului.


CAPITOLUL V: Regimul juridic general al informatiilor privind adoptia


Art. 66


Persoanele adoptate au dreptul de a-si cunoaste originile si propriul trecut si beneficiaza de sprijin in realizarea demersurilor vizand contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice.


Art. 67


(1) Persoanele adoptate au dreptul sa solicite si sa obtina informatii referitoare la locul nasterii, traseul institutional si istoricul personal care nu dezvaluie identitatea parintilor firesti/rudelor biologice. Informatiile care atesta adoptia pot fi furnizate numai persoanelor care au dobandit capacitate deplina de exercitiu.


(3) Furnizarea informatiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre Oficiu.


Art. 671


(1) Dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu, adoptatul poate solicita tribunalului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul sau ori, in cazul in care nu are domiciliul in Romania, Tribunalului Bucuresti, sa-i autorizeze accesul la informatiile aflate in posesia oricaror autoritati publice cu privire la identitatea parintilor sai firesti/rudelor sale biologice.


(2) Anterior sesizarii instantei judecatoresti, adoptatul are obligatia de a solicita A.N.P.D.C.A. eliberarea unui document care sa ateste realizarea adoptiei si daca inainte de adoptie acesta a avut stabilita filiatia fata de cel putin unul dintre parintii biologici, precum si de a participa la cel putin o sedinta de consiliere din care sa rezulte daca adoptatul este echilibrat din punct de vedere psihoemotional.


Art. 672


(1) Consilierea prevazuta la art. 671 alin. (2) poate fi realizata de catre directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului, de organisme private autorizate, precum si de cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale de asistenta sociala si/sau de psihologie, care au incheiat conventii cu A.N.P.D.C.A.


(2) In cazul in care adoptatul nu are domiciliul in Romania, activitatea de consiliere poate fi realizata de catre autoritatile/organismele straine abilitate in acest sens, conform legii statului pe al carui teritoriu locuieste acesta.


(3) Realizarea activitatii de consiliere se atesta prin intocmirea unui raport de consiliere, care se comunica adoptatului.


Art. 673


(1) Cererea adresata instantei judecatoresti pentru autorizarea accesului la informatiile vizand identitatea parintilor firesti se depune la instanta insotita de copia documentului de identitate a solicitantului, de documentul care atesta adoptia si stabilirea filiatiei fata de cel putin unul dintre parintii firesti, precum si de raportul care atesta realizarea activitatii de consiliere.


(2) In situatia in care activitatea de consiliere este realizata de autoritatile/organismele straine abilitate, raportul se depune la instanta judecatoreasca in original sau copie legalizata, insotit de traducerea autorizata in limba romana.


(3) Judecarea cererilor privind autorizarea accesului la informatiile vizand identitatea parintilor firesti se face cu citarea adoptatului si a A.N.P.D.C.A.


(4) Instanta admite cererea daca, potrivit probelor administrate, constata ca solicitantul este o persoana adoptata care a avut stabilita filiatia fata de cel putin unul dintre parintii biologici, a beneficiat de consiliere, iar instanta si-a format convingerea ca adoptatul este echilibrat din punct de vedere psihoemotional.


Art. 674


(1) Parintii firesti sau rudele biologice ale persoanelor adoptate pot obtine informatii vizand persoana adoptata referitoare la confirmarea adoptiei, anul incuviintarii acesteia, caracterul intern sau international al adoptiei, precum si daca persoana adoptata figureaza in evidentele autoritatilor ca fiind in viata sau decedata.


(2) Alte informatii vizand adoptatul pot fi furnizate parintilor biologici sau rudelor biologice ale acestuia, numai daca exista acordul expres al adoptatului care a dobandit capacitate deplina de exercitiu sau, in cazul in care adoptatul este minor, acordul persoanei sau familiei adoptatoare. Acordul se solicita de A.N.P.D.C.A., dupa caz, prin intermediul directiei sau al autoritatii centrale a statului de primire, respectiv al organizatiei straine acreditate implicate in derularea adoptiei.


(3) Furnizarea informatiilor prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza de A.N.P.D.C.A.


Art. 68


(1) Adoptatorii sunt obligati sa informeze gradual copilul ca este adoptat, incepand de la varste cat mai mici. In realizarea acestei obligatii adoptatorii pot beneficia de sprijin acordat prin intermediul specialistilor din cadrul compartimentului de adoptii si postadoptii al directiei sau prin intermediul organismelor private autorizate, al cabinetelor individuale, al cabinetelor asociate sau al societatilor civile profesionale de asistenta sociala si/sau de psihologie care au incheiat conventii cu A.N.P.D.C.A.


(2) Identitatea parintilor firesti ai adoptatului poate fi dezvaluita inainte de dobandirea de acesta a capacitatii depline de exercitiu, numai pentru motive medicale, de A.N.P.D.C.A., la cererea oricaruia dintre adoptatori, a adoptatului ori a reprezentantului unei institutii medicale, insotita de documentele medicale justificative.


(3) Persoanele adoptate care detin informatii asupra identitatii parintilor firesti se pot adresa direct A.N.P.D.C.A. pentru realizarea demersurilor vizand contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice.


Art. 69


Metodologia privind contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informatii vizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilor firesti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii vizand persoana adoptata se aproba prin hotarare a Guvernului.


Art. 70


Informatiile relevante referitoare la adoptie, la originea copilului, in special cele cu privire la identitatea parintilor firesti, precum si datele asupra istoricului medical al copilului si familiei sale se pastreaza minimum 50 de ani de la data ramanerii irevocabile a hotararii de incuviintare a adoptiei.CAPITOLUL VII: Dispozitii privind procedura de judecata


Art. 74


(1) Instantele judecatoresti romane sunt competente sa judece cererile prevazute de prezenta lege daca cel putin una dintre parti are resedinta obisnuita in Romania.


(2) Instantele judecatoresti romane sunt exclusiv competente sa judece cererile prevazute de prezenta lege daca copilul care urmeaza a fi adoptat are resedinta obisnuita in Romania si este cetatean roman sau apatrid.


(3) Cererile prevazute de prezenta lege, precum si cele privind incetarea adoptiei sunt de competenta tribunalului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului. Cauzele pentru judecarea carora nu se poate determina instanta competenta se judeca de Tribunalul Bucuresti.


Art. 75


Actiunile si cererile ce cad sub incidenta prezentei legi sunt scutite de taxa judiciara de timbru.


Art. 76


Cererile prevazute la art. 74 alin. (3) se solutioneaza de complete specializate ale instantei judecatoresti, in camera de consiliu, cu participarea obligatorie a procurorului.


Art. 761


(1) In solutionarea cauzelor care privesc aplicarea prezentei legi, dispozitiile art. 200 din Codul de procedura civila privind verificarea cererii si regularizarea acesteia nu sunt aplicabile.


(2) Cererea se depune in atatea exemplare cate sunt necesare pentru comunicare si un exemplar pentru instanta, inscrisurile care insotesc cererea se depun intr-un singur exemplar.


(3) Primind cererea, presedintele instantei ia masuri pentru fixarea, de indata, a primului termen de judecata, care nu poate depasi 15 zile de la data inregistrarii cererii, precum si pentru citarea si comunicarea cererii.


(4) Intampinarea nu este obligatorie. Partile au posibilitatea redactarii de note privind sustinerile lor si depunerii acestora la dosar pana la primul termen de judecata.


(5) In cazul amanarii judecarii cererii, termenul acordat nu poate depasi 15 zile.


(6) Prima instanta se pronunta prin sentinta, pe baza inscrisurilor si, in masura in care acest mijloc de proba nu este suficient sau imprejurarile cauzei o cer, pot fi administrate si alte probe.


(7) Pronuntarea hotararii se poate amana cu cel mult 48 de ore, iar redactarea hotararii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.


(8) Hotararea se comunica partilor in termen de 48 de ore de la redactare.


Art. 762


(1) Hotararile prin care se solutioneaza cererile prevazute de prezenta lege sunt supuse numai apelului in termen de 10 zile, cu exceptia hotararilor judecatoresti prin care se solutioneaza cererea de deschidere a procedurii adoptiei, unde termenul de apel este de 30 de zile.


(2) Apelul poate fi exercitat de oricare dintre parti, precum si de procuror.


(3) Apelul se judeca de urgenta si cu precadere, cu citarea partilor, in camera de consiliu. Dispozitiile art. 761 alin. (5) si (7) sunt aplicabile.


Art. 763


Cauzele privind incetarea adoptiei se judeca cu citarea:


a) adoptatorului sau, dupa caz, a familiei adoptatoare;


b) adoptatului personal sau, dupa caz, prin reprezentant legal;


c) directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului si A.N.P.D.C.A.


Art. 764


(1) Hotararile prin care se solutioneaza cererile prevazute de prezenta lege sunt executorii, daca legea nu prevede altfel, de la data ramanerii definitive.


(2) Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile cartii a III-a A«Procedura necontencioasa judiciaraA» din Codul de procedura civila.


Art. 77


Oficiul actioneaza pentru apararea drepturilor si interesului superior al copiilor ce fac obiectul procedurilor de adoptie, scop in care poate introduce cereri si poate formula aparari in toate cauzele ce intra sub incidenta prezentei legi.


Art. 78


(2) La judecarea cererii referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului, a cererii de incredintare in vederea adoptiei, a cererii de desfacere a adoptiei, precum si a cererii privind nulitatea adoptiei, ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani este obligatorie, iar la incuviintarea adoptiei copilului care a implinit varsta de 10 ani acestuia i se va solicita consimtamantul.


(3) In cazul in care ascultarea copilului nu este obligatorie, acestuia i se solicita opinia, in masura in care este posibil.


(4) Opinia copilului exprimata la judecarea cererilor prevazute de prezenta lege va fi luata in considerare si i se va acorda importanta cuvenita, avandu-se in vedere varsta si gradul acestuia de maturitate. In situatia in care instanta hotaraste in contradictoriu cu opinia exprimata de copil, aceasta este obligata sa motiveze ratiunile care au condus la inlaturarea opiniei copilului.


CAPITOLUL VIII: Registrul national pentru adoptii


Art. 79


(1) In scopul organizarii la nivel national a evidentei in materia adoptiei si al realizarii etapei de potrivire, A.N.P.D.C.A, are obligatia de a gestiona R.N.A.


(2) Registrul contine datele referitoare la adoptatorul sau familia adoptatoare, cu cetatenie fie romana, fie straina, precum si cele referitoare la copiii pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne, pentru cei pentru care a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, de incuviintare a adoptiei, de desfacere a adoptiei sau de declarare a nulitatii acesteia.


(1) Directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului sau, dupa caz, al adoptatorului sau familiei adoptatoare introduce in R.N.A. copia electronica a urmatoarelor documente:


a) hotararea judecatoreasca prin care s-a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei nationale;


b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei;


c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei;


d) hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii sau, dupa caz, de desfacere a adoptiei;


e) dispozitia privind eliberarea/neeliberarea atestatului si, dupa caz, atestatul;


f) raportul final de evaluare a capacitatii de a adopta a solicitantului;


g) raportul final de inchidere a cazului prevazut la art. 82 alin. (3) ;


h) alte documente necesare organizarii evidentei prevazute la art. 79, care se stabilesc prin decizia presedintelui A.N.P.D.C.A.


(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se introduc in R.N.A. in termen de 5 zile de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, cele prevazute la alin. (1) lit. e) si f), in termen de 5 zile de la data emiterii dispozitiei, iar documentul prevazut la alin. (1) lit. g), in termen de 5 zile de la intocmire.


(3) Odata cu introducerea in R.N.A. a documentelor prevazute la alin. (1) lit. a) si e), directia va introduce si informatiile cu privire la copil si persoana/familia adoptatoare necesare realizarii potrivirii initiale.


(4) Documentele si informatiile referitoare la persoana/familia adoptatoare cu resedinta obisnuita in strainatate se introduc in R.N.A. de A.N.P.D.C.A.CAPITOLUL IX: Monitorizare si activitati postadoptie


Art. 81


Monitorizarea postadoptie reprezinta etapa ulterioara incuviintarii adoptiei prin care se urmareste evolutia copilului adoptat si a relatiilor dintre acesta si parintii adoptatori in vederea integrarii depline a copilului in familia adoptatoare si identificarii precoce a eventualelor dificultati ce pot sa apara in aceasta perioada.


Art. 82


(1) In cazul adoptiei interne, monitorizarea postadoptie se realizeaza de catre directia de la domiciliul copilului, care are obligatia intocmirii unor rapoarte trimestriale pe o perioada de cel putin 2 ani dupa incuviintarea adoptiei.


(2) In perioada de monitorizare postadoptie, adoptatorii au obligatia de a colabora cu directia pentru a inlesni realizarea rapoartelor trimestriale si de a o informa cu privire la schimbarea domiciliului ori la modificarile intervenite in structura familiei.


(3) La incheierea perioadei de monitorizare postadoptie, directiile intocmesc un raport final de inchidere a cazului si introduc in R.N.A. copia electronica a acestuia. In situatia in care, ulterior incuviintarii adoptiei, prenumele copilului adoptat este schimbat pe cale administrativa, raportul va avea anexata si copia actului care a stat la baza schimbarii prenumelui.


Art. 83


(1) In situatia in care adoptatorul/familia adoptatoare isi stabileste domiciliul/resedinta in raza teritoriala a altei directii decat cea care a initiat procedura de monitorizare, aceasta are obligatia de a notifica directiei in a carei raza teritoriala se afla noul domiciliu/noua resedinta a adoptatorului/familiei adoptatoare necesitatea preluarii obligatiei de monitorizare postadoptie.


(2) In situatia in care adoptatorul/familia adoptatoare, impreuna cu copilul adoptat, isi stabileste domiciliul/resedinta in alta tara, directia de la domiciliul acestuia/acesteia realizeaza continuarea monitorizarii postadoptie cu sprijinul Oficiului. In aceste cazuri, la solicitarea directiei, Oficiul faciliteaza obtinerea rapoartelor trimestriale prin contactarea serviciilor sociale competente publice sau private din statul in care adoptatorul/familia adoptatoare si-a stabilit domiciliul/resedinta.


Art. 84


(1) In cazul adoptiei internationale a copilului cu resedinta obisnuita in Romania de catre o persoana/familie cu resedinta obisnuita in strainatate, Oficiul are obligatia sa urmareasca evolutia acestuia si a relatiilor lui cu parintele sau cu parintii sai adoptivi cel putin 2 ani dupa incuviintarea adoptiei, prin intermediul autoritatii centrale competente sau al organizatiei acreditate ori autorizate din statul primitor


(2) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) , Oficiul trebuie sa solicite realizarea monitorizarii postadoptie si transmiterea de rapoarte trimestriale autoritatii centrale competente sau organizatiei acreditate si autorizate din statul primitor.


(3) In cazul adoptiei internationale a unui copil cu resedinta obisnuita in strainatate de catre o persoana/familie cu resedinta obisnuita in Romania, obligatia monitorizarii postadoptie revine directiei in a carei raza teritoriala locuiesc adoptatorii. Durata perioadei de monitorizare postadoptie poate fi mai mare de 2 ani, daca legea tarii de provenienta a copilului o cere. Rapoartele intocmite in aceasta perioada se vor inainta Oficiului.


Art. 85


(1) Activitatile postadoptie se realizeaza planificat si vizeaza acordarea de suport si asistenta de specialitate adoptatului si adoptatorilor, care sa raspunda nevoilor identificate atat in timpul perioadei de monitorizare postadoptie sau semnalate direct de catre cei adoptati ori de catre persoana/familia adoptatoare in perioada de monitorizare postadoptie, cat si ulterior expirarii acestei perioade.


(2) Obligatia realizarii activitatilor prevazute la alin. (1) revine directiei de la domiciliul solicitantului. Aceste activitati pot fi realizate si de catre organisme private, precum si de catre cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale de asistenta sociala si/sau de psihologie, care au incheiat conventii cu Oficiul.


(3) Modelul-cadru al conventiilor prevazute la alin. (2) , precum si la art. 20 alin. (2) lit. b) se aproba prin ordin al presedintelui Oficiului.


(4) Activitatile postadoptie pot consta in:


a) informare si consiliere pentru copii si parinti;


b) organizarea de cursuri pentru dezvoltarea capacitatilor parentale;


c) constituirea de grupuri de suport pentru copii si parinti;


d) sprijinirea adoptatorilor in vederea informarii copilului cu privire la adoptia sa.


e) consilierea adoptatului in vederea dezvaluirii identitatii parintilor firesti/rudelor biologice;


f) consilierea si pregatirea adoptatului/parintilor firesti/rudelor biologice in vederea contactarii.


Art. 86


(1) Pe perioada monitorizarii postadoptie, participarea la activitatile prevazute la art. 85 alin. (4) este obligatorie pentru adoptatori daca rapoartele intocmite pe aceasta perioada consemneaza o propunere motivata in acest sens. O astfel de propunere poate fi formulata in situatiile in care se apreciaza ca exista riscul compromiterii relatiei dintre parinti si copilul/copiii adoptati ori ar putea determina, in timp, esecul adoptiei.


(2) In situatia in care adoptatorii, in mod nejustificat, refuza sa dea curs propunerii formulate potrivit alin. (1) sau refuza sa informeze copilul cu privire la adoptia sa, responsabilul de caz propune prelungirea perioadei de monitorizare postadoptie peste termenul minim prevazut la art. 82 alin. (1) .


CAPITOLUL X: Dispozitii finale, tranzitorii si sanctiuni


Art. 87


Oficiul ia toate masurile ce se impun, conform prevederilor Conventiei de la Haga, in vederea prevenirii castigurilor necuvenite, financiare sau de alta natura, ce ar putea fi realizate cu prilejul adoptiei si descurajarii oricaror practici contrare obiectivelor acestei conventii si prezentei legi.


Art. 88


Sunt interzise donatiile si sponsorizarile, precum si oferirea de catre adoptator sau familia adoptatoare, in nume propriu ori prin persoane interpuse, in mod direct sau indirect, de orice foloase materiale necuvenite Oficiului, directiilor implicate sau persoanelor fizice din cadrul institutiilor publice implicate in procesul de adoptie.


Art. 89


(1) Este interzisa participarea organismelor private in procedura adoptiei internationale desfasurata in Romania. Interdictia se aplica si membrilor sau personalului acestora, cu exceptia situatiei in care au calitatea de adoptator.


(2) Autoritatile romane pot colabora in ceea ce priveste adoptia internationala cu organisme private care isi desfasoara activitatea pe teritoriul statului primitor, numai daca acestea sunt acreditate de statul respectiv si autorizate conform prevederilor art. 56 alin. (3).


(3) In situatia in care se constata nerespectarea dispozitiilor alin. (1) si (2), Oficiul este obligat sa solicite instantei judecatoresti dizolvarea persoanei juridice implicate.


(4) Serviciile si activitatile care pot fi derulate de catre organismele private in cadrul adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


Art. 90


Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, potrivit legii, nerespectarea prevederilor art. 9 teza a II-a si a III-a, art. 18 alin. (1) teza a II-a, art. 39 alin. (2), art. 51 alin. (2) , art. 82 alin. (3) teza I, precum si neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor prevazute la art. 44 alin. (1) -(3) si art. 82 alin. (1).


Art. 91


(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:


a) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (3);


b) nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1);


c) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 26 alin. (2);


d) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 31 alin. (2);


e) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 34;


f) neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 45 alin. (1);


g) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 82 alin. (2).


(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:


a) cu avertisment sau amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele prevazute la lit. a), b) si g);


b) cu avertisment sau amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, cele prevazute la lit. c)-f).


(21)Contravenientul poate achita, in termen de 48 de ore, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2).


(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane anume desemnate din cadrul Oficiului.


(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 911


(1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul prevazut la art. 461.


(2) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu pe perioada concediului prevazut la art. 461, cu exceptia concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului angajatorului sau a desfiintarii acestuia, in conditiile legii.


(3) Nerespectarea de catre angajator a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.


(4) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (3) si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre persoanele imputernicite in acest sens din cadrul Inspectiei Muncii.


Art. 92


(1) Fapta parintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a pretinde sau de a primi, pentru sine sau pentru altul, bani ori alte foloase materiale in scopul adoptiei copilului se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea drepturilor parintesti.


(2) Fapta persoanei care, fara drept, intermediaza adoptarea unui copil, in scopul obtinerii de foloase materiale, se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.


Art. 981


Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului civil.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice