Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: LEGEA 132/1997, actualizata, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public

INTEGRAL: LEGEA 132/1997, actualizata, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public


LEGE nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, Republicata si actualizata 2020

Cu referire la Hotarirea nr. 2/2019 privind aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimarii fondurilor folosite la plata despagubirilor acestora, valabile pe anul 2019 (M.Of. 280 din 12-apr-2019)


CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Articolul 1


Rechizitia de bunuri si prestarile de servicii reprezinta masura cu caracter exceptional prin care autoritatile publice imputernicite prin lege obliga operatorii economici, institutiile publice, precum si alte persoane juridice si fizice la cedarea temporara a unor bunuri mobile sau imobile, in conditiile prezentei legi.


Articolul 2


(1) Bunurile rechizitionate sunt puse la dispozitie fortelor destinate apararii nationale sau a autoritatilor publice, la declararea mobilizarii partiale sau totale a fortelor armate ori a starii de razboi, la instituirea starii de asediu sau de urgenta, atat pentru prevenirea, localizarea, inlaturarea urmarilor unor dezastre, cat si pe timpul acestor situatii.


(2) Bunurile consumptibile si cele perisabile pot fi rechizitionate definitiv, cu plata despagubirilor prevazute de lege.


(3) Cetatenii apti de munca pot fi chemati pentru prestari de servicii in interes public, constand in efectuarea unor lucrari sau desfasurarea unor activitati in situatiile prevazute la alin. (1) .


Articolul 3


Rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public se fac in scopul:


a) rezolvarii problemelor materiale de orice natura, asigurarii de mana de lucru si de cartiruire sau cazare necesare fortelor destinate apararii, autoritatilor publice, sinistratilor, refugiatilor, populatiei afectate de consecintele razboiului si prizonierilor de razboi;


b) functionarii operatorilor economici si institutiilor publice;


c) functionarii si exploatarii sistemelor de telecomunicatii si cailor de comunicatii.


Articolul 4


Rechizitionarea de bunuri si chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii in interes public se dispun astfel:


a) la declararea mobilizarii partiale sau totale, precum si a starii de razboi, prin decretul de declarare emis de Presedintele Romaniei;


b) la instituirea starii de asediu sau de urgenta, prin decretul de instituire emis de Presedintele Romaniei;


c) in cazul prevenirii, localizarii si inlaturarii urmarilor unor dezastre, prin hotarare a Guvernului sau prin ordine ale prefectilor.


Articolul 5


(1) Se pot rechizitiona:


a) mijloace de transport cu tractiune animala, auto, feroviare, aeriene si navale;


b) instalatii portuare si dane;


c) sisteme, instalatii si tehnica de aerodrom, de comunicatii si de telecomunicatii;


d) surse de alimentare energetice;


e) tehnica de calcul;


f) tehnica si materiale topografice, tipografice, audiovizuale, de constructii si de cai ferate;


g) carburanti-lubrifianti, utilaje si materiale pentru transportul si depozitarea acestora;


h) cladiri;


i) terenuri;


j) piese de schimb si materiale pentru intretinere si reparatii;


k) utilaje si materiale pentru dotarea atelierelor de reparatii;


l) articole de echipament, de protectie, de regie, de gospodarie si de igiena personala;


m) alimente si materiale pentru preparat, servit, distribuit si transportat hrana;


n) animale;


o) furaje;


p) tehnica, aparatura si materiale sanitar-veterinare.


(2) Pentru bunurile prevazute la alin. (1) lit. a) -f) , h) , i) si n) planificarea rechizitiei se realizeaza din timp de pace prin planul de rechizitii judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.


(3) Bunurile sunt rechizitionate de la proprietarii sau detinatorii lor legali.


(4) Bunurile rechizitionabile vor avea starea tehnica si de calitate necesara folosirii lor in scopul pentru care se rechizitioneaza.


(5) Odata cu bunurile rechizitionate se predau si echipamentele aferente, fara de care nu pot fi utilizate.


(6) Nimeni nu poate fi obligat a da un bun, daca in momentul cererii nu il are in posesie sau in folosinta legala.


Articolul 6


(1) Rechizitionarea bunurilor si chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii in interes public, in situatiile prevazute de prezenta lege, se fac de catre centrele militare, in caz de mobilizare sau de razboi, precum si de catre prefect, pentru prevenirea, localizarea si inlaturarea urmarilor unor dezastre.


(2) Rechizitionarea navelor, a mijloacelor plutitoare si portuare se face de catre Statul Major al Fortelor Navale.


(3) Rechizitionarea aeronavelor, instalatiilor si tehnicii de aerodrom se face de catre Statul Major al Fortelor Aeriene.


(4) In mod exceptional, in timp de razboi, orice comandant de subunitate sau unitate militara similara sau superioara batalionului, care, in lupta, actioneaza independent, este autorizat sa hotarasca rechizitionarea de bunuri ori chemarea persoanelor fizice la prestari de servicii in interes public, numai prin autoritatile administratiei publice locale si cu asumarea raspunderii proprii.


Articolul 7


(1) Stabilirea imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare se face, in comun, de catre autoritatile administratiei publice locale si de catre reprezentantii beneficiarilor.


(2) Proprietarii sau detinatorii cu orice titlu ai imobilelor sunt obligati sa le puna la dispozitia beneficiarilor cu utilitatile existente la data rechizitionarii.


Articolul 8


(1) Pot fi chemate pentru prestari de servicii in interes public persoanele apte de munca, in varsta de 16-60 de ani barbatii si de 16-55 de ani femeile.


(2) Unii specialisti, ca: medici, ingineri, subingineri, tehnicieni, economisti, farmacisti, asistenti medicali etc. , pot fi chemati sa presteze servicii in specialitatile lor si peste limita maxima de varsta prevazuta la alin. (1) , dar nu mai mult de 65 de ani barbatii si de 60 de ani femeile. Peste aceste limite, persoanele pot fi chemate numai la cererea lor.


CAPITOLUL II: Evidenta bunurilor rechizitionabile si a persoanelor fizice chemate pentru prestari de servicii in interes public


Articolul 9


(1) Autoritatile administratiei publice sunt obligate sa asigure, in raza lor de activitate, efectuarea rechizitiilor de bunuri si chemarea persoanelor pentru prestari de servicii in interes public.


(2) Pentru realizarea scopului prevazut la alin. (1) , autoritatile publice impreuna cu celelalte autoritati imputernicite iau masuri pentru:


a) verificarea tinerii evidentei de catre operatorii economici, institutiile publice si alte persoane juridice detinatoare ale bunurilor rechizitionabile;


b) verificarea starii tehnice a mijloacelor de transport auto, navale, aeriene, a tehnicii de constructii, portuare si de aerodrom, rechizitionabile;


c) verificarea existentei materialelor, alimentelor, carburantilor, lubrifiantilor, precum si a altor bunuri rechizitionabile, stabilite prin planul de mobilizare;


d) analizarea fortei de munca ce poate fi chemata pentru prestari de servicii in interes public, de la operatorii economici, institutiile publice, precum si din fiecare localitate, pentru persoanele neincadrate in munca.


Articolul 10


(1) Operatorii economici, institutiile publice si celelalte persoane juridice tin evidenta bunurilor rechizitionabile pe care le au in proprietate sau in folosinta legala, conform normelor prevazute de lege privind evidenta bunurilor din patrimoniul lor.


(2) Evidenta bunurilor supuse rechizitiei, aflate in proprietatea persoanelor fizice, se tine de catre autoritatile administratiei publice locale.


(3) Autoritatile administratiei publice locale, persoanele juridice si fizice, proprietare sau detinatoare legale de bunuri repartizate prin planul de rechizitii, sunt obligate sa comunice date privind existentul, starea si caracteristicile acestora, la cererea beneficiarilor, respectiv a prefectului, centrului militar, Statului Major al Fortelor Aeriene si a Statului Major al Fortelor Navale, dupa caz.


(4) Schimbarile survenite in evidenta si in starea bunurilor cuprinse in planul de rechizitii aprobat se comunica de catre proprietarii sau detinatorii legali, semestrial, autoritatilor prevazute la alin. (3) .


Articolul 11


(1) Guvernul poate dispune periodic recensamantul anumitor categorii de bunuri supuse rechizitiei, stabilind totodata perioada, informatiile si autoritatile publice carora li se comunica rezultatul.


(2) Proprietarii si detinatorii legali ai bunurilor supuse rechizitiei sunt obligati sa le declare si, la cerere, sa le prezinte comisiilor de recensamant.


(3) Autoritatile administratiei publice sunt obligate sa participe la operatiunile de recensamant.


Articolul 12


Beneficiarii rechizitiilor sunt obligati sa tina evidenta acestor bunuri in unitati fizice si valorice.


CAPITOLUL III: Efectuarea rechizitiei de bunuri si prestarilor de servicii in interes public


Articolul 13


(1) Bunurile se rechizitioneaza numai in baza ordinului de predare emis de autoritatile militare prevazute la art. 6 din prezenta lege.


(2) Ordinul de predare a bunurilor ce se rechizitioneaza va cuprinde, obligatoriu, denumirea autoritatii militare emitente si a unitatii beneficiare, temeiul legal al rechizitiei, datele de identificare a bunurilor, a proprietarului sau a detinatorului acestora, precum si mentiunile despre locul si termenul predarii bunurilor.


(3) Ordinul de predare se inmaneaza proprietarului sau detinatorului legal de catre delegatul centrului militar, al autoritatilor administratiei publice locale, al politiei sau al unitatii beneficiare, dupa caz.


Articolul 14


La predarea bunurilor rechizitionate se incheie un proces-verbal in care sunt inscrise, pe langa datele de identificare, mentionate in ordinul de predare, starea si valoarea bunurilor la data rechizitiei.


Articolul 15


(1) Aeronavele, navele si instalatiile de aeroport si portuare vor fi preluate, impreuna cu echipajele si personalul care le deservesc, iar mijloacele de transport auto si tehnica de constructii, cu soferii si, respectiv, cu mecanicii conductori.


(2) Alte bunuri decat cele prevazute la alin. (1) , care nu pot fi folosite decat numai cu personal calificat, vor fi preluate, de asemenea, impreuna cu personalul care le deserveste.


(3) Aeronavele si navele rechizitionate, aflate in afara teritoriului national, sunt obligate sa revina din cursa in cel mai scurt timp posibil.


(4) Persoanele aflate in situatiile prevazute la alin. (1) si (2) sunt considerate mobilizate sau chemate pentru prestari de servicii in interes public, in conditiile prezentei legi.


Articolul 16


(1) Instiintarea persoanelor fizice despre prestarile de servicii in interes public la care sunt chemate se face prin ordin de chemare individual sau colectiv.


(2) Ordinul de chemare va cuprinde, obligatoriu: denumirea autoritatii militare emitente si a unitatii beneficiare, temeiul legal al chemarii, numele, prenumele si domiciliul persoanei chemate, termenul si locul unde trebuie sa se prezinte.


(3) Ordinul de chemare a salariatilor va fi expediat la locul de munca al acestora si se va preda celui in cauza prin grija conducatorului sau nemijlocit.


(4) Pentru celelalte persoane fizice, ordinul de chemare va fi transmis de catre autoritatile administratiei publice locale, prin unitatea de politie pe raza careia persoana in cauza domiciliaza sau isi are resedinta.


(5) De regula, persoanele chemate pentru prestari de servicii in interes public vor lucra, pe cat posibil, in localitatile in care isi au domiciliul sau resedinta si in domeniul pentru care sunt pregatite profesional ori au aptitudini deosebite.


Articolul 17


(1) In timpul mobilizarii sau pe timp de razboi, persoanele chemate pentru prestari de servicii in interes public sunt rezervisti aflati in disponibilul centrului militar, necuprinsi in lucrarile de mobilizare la locul de munca, precum si persoane fara obligatii militare.


(2) In situatiile prevazute la alin. (1) , persoanele chemate pentru prestari de servicii in interes public sunt supuse regulamentelor, disciplinei si jurisdictiei militare.


CAPITOLUL IV: Comisii de rechizitii. Despagubiri. Restituiri. Contestatii


Articolul 18


(1) Proprietarii bunurilor rechizitionate au dreptul la despagubiri, stabilite in conformitate cu prevederile prezentei legi.


(2) De asemenea, pe perioada rechizitiei, proprietarii sau detinatorii sunt scutiti de impozite si de plata taxelor pentru bunurile rechizitionate, iar obligatiile ce decurg din contractele legal incheiate se suspenda.


Articolul 19


Pentru stabilirea cantitatilor de bunuri rechizitionabile, a despagubirilor, precum si pentru solutionarea litigiilor care deriva din executarea rechizitiilor se infiinteaza si functioneaza:


a) comisii mixte de rechizitii;


b) Comisia Centrala de Rechizitii.


Articolul 20


(1) Comisia mixta de rechizitii de la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, este compusa din:


a) prefectul judetului ori al municipiului Bucuresti - presedinte;


b) comandantul centrului militar judetean, respectiv comandantii centrelor militare ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz;


c) reprezentantul Statului Major al Fortelor Aeriene sau, dupa caz, al Statului Major al Fortelor Navale;


d) reprezentantul inspectoratului de jandarmi judetean sau Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti;


e) reprezentantul inspectoratului judetean de politie ori al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti;


f) seful compartimentului juridic al prefecturii;


g) reprezentantul directiei generale regionale a finantelor publice - specialist in preturi si evaluari de bunuri;


h) seful oficiului de mobilizare a economiei nationale si pregatirii teritoriului pentru aparare;


i) directorul oficiului registrului comertului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;


j) reprezentantul consiliului judetean;


k) presedintele camerei de comert si industrie a judetului sau a municipiului Bucuresti;


l) reprezentantul structurii teritoriale pentru situatii de urgenta.


(2) La lucrarile comisiei mixte de rechizitii pot fi invitati reprezentantii institutiilor publice care concura la pregatirea si realizarea rechizitiilor de bunuri si prestarilor de servicii in interes public.


Articolul 21


(1) Comisiile prevazute la art. 19 lit. a) se convoaca de presedintele acestora semestrial sau ori de cate ori este necesar.


(2) Comisiile mixte de rechizitii stabilesc cantitatile de bunuri ce pot fi rechizitionate pe localitati, operatori economici, institutii publice si alte persoane juridice, in vederea realizarii integrale a scopurilor prevazute la art. 3.


(3) Anual, comisiile mixte de rechizitii propun limitele preturilor pentru principalele bunuri consumptibile rechizitionabile, pe care le inainteaza Comisiei Centrale de Rechizitii.


(4) Hotararile comisiilor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice prevazute in prezenta lege si sunt aduse la indeplinire de catre autoritatile administratiei publice locale, operatorii economici, institutiile publice si alte persoane juridice, la instiintarea autoritatilor imputernicite sa efectueze rechizitii.


Articolul 22


Comisia Centrala de Rechizitii, organ de pregatire si executare a rechizitiilor, din subordinea Guvernului, este compusa din:


a) seful Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - presedinte;


b) 4 reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale;


c) 2 reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Interne;


d) un reprezentant al Ministerului Justitiei;


e) 2 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice;


f) un reprezentant al Institutului National de Statistica;


g) directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului;


h) un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei;


i) cate un reprezentant din partea ministerelor stabilite prin hotarare a Guvernului.


Articolul 23


(1) Comisia Centrala de Rechizitii se convoaca anual sau ori de cate ori este nevoie, de catre presedintele acesteia.


(2) Comisia Centrala de Rechizitii, pe baza propunerilor limitelor de preturi ale comisiilor mixte de rechizitii, efectuate potrivit art. 21 alin. (3) , stabileste preturile principalelor bunuri consumptibile necesare estimarii fondurilor folosite la plata despagubirilor acestora.


(3) Preturile stabilite de Comisia Centrala de Rechizitii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(la data 19-apr-2016 Art. 23, alin. (3) din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1/2016 )


(la data 23-apr-2018 Art. 23, alin. (3) din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 2/2018 )


(la data 12-apr-2019 Art. 23, alin. (3) din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 2/2019 )


(4) Comisia Centrala de Rechizitii analizeaza si rezolva contestatiile la hotararile comisiilor mixte de rechizitii.


(5) Hotararile Comisiei Centrale de Rechizitii se pun in executare de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, prin comisiile mixte de rechizitii.


Articolul 24


(1) Despagubirile pentru bunurile neconsumptibile rechizitionate se acorda astfel:


a) prin chirie, a carei modalitate de calcul se stabileste prin hotarare a Guvernului;


b) prin acordarea diferentei de valoare corespunzatoare, pentru bunurile care se restituie cu degradari majore;


c) prin acordarea unui bun similar sau prin plata contravalorii bunului, stabilita in functie de starea tehnica si de gradul de uzura la momentul rechizitionarii, in cazul in care, din motive obiective, acesta nu mai poate fi restituit.


(2) Despagubirile pentru bunurile consumptibile se acorda prin achitarea la pretul pietei in momentul preluarii, conform masurilor dispuse in imprejurari exceptionale de catre Guvern, potrivit legii.


(3) Evaluarea prejudiciilor bunurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se face de catre o comisie de experti din care fac parte in mod obligatoriu reprezentanti ai beneficiarului, ai prefectului si proprietarul sau detinatorul legal, dupa caz, al bunului rechizitionat.


(4) Cuantumul despagubirilor la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se avizeaza in mod obligatoriu de comisia mixta de rechizitii.


(5) Metodologia, cadrul de organizare si criteriile de evaluare a despagubirilor, pe categorii de bunuri, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


Articolul 25


(1) Plata pentru prestarile de servicii in interes public se face in numerar, pe baza statelor de plata intocmite de unitatea beneficiara, la fiecare sfarsit de luna sau dupa efectuarea serviciului, daca acestea au durat mai putin de o luna.


(2) In caz de imbolnavire sau accident de munca, survenit pe timpul prestarii de servicii in interes public, persoanele chemate beneficiaza de asistenta medicala si medicamente sau de pensii de invaliditate, precum si de ajutoare in cadrul asigurarilor sociale de stat, in conditiile prevazute pentru salariatii din aceeasi specialitate. In caz de mobilizare sau de razboi, persoanele respective beneficiaza de aceste drepturi in conditiile prevazute pentru militari.


(3) In cazul prestarii de servicii in interes public, in alte localitati decat cele in care domiciliaza sau isi au resedinta persoanele chemate, cheltuielile de transport, cazare si hrana se suporta de unitatile beneficiare.


(4) Plata prestarilor de servicii in interes public in timpul mobilizarii sau pe timp de razboi se efectueaza la nivelul stabilit prin sistemul de salarizare pentru salariatii civili din institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice, in conditiile legii.


(5) Plata prestarilor de servicii in interes public, efectuate in scopul prevenirii, localizarii si inlaturarii unor dezastre, se efectueaza la nivelul stabilit prin sistemul de salarizare a personalului contractual din sectorul bugetar, in conditiile legii.


Articolul 26


Plata despagubirilor pentru bunurile rechizitionate si pentru prestarile de servicii in interes public se face de beneficiari, astfel:


a) de catre ministere si celelalte autoritati publice in folosul carora s-au efectuat rechizitiile sau prestarile de servicii in interes public, din fondurile cu aceasta destinatie puse la dispozitie de la bugetul de stat ori din alte fonduri constituite potrivit legii, in cazul starii de razboi, de mobilizare, de asediu sau de urgenta;


b) de catre autoritatile administratiei publice, din bugetele locale sau de la bugetul de stat, pentru prevenirea, localizarea si inlaturarea urmarilor unor dezastre.


Articolul 27


(1) Lichidarea proceselor-verbale de rechizitie se face in timpul si prin modalitatile de plata stabilite prin hotarare a Guvernului.


(2) Neprezentarea procesului-verbal de rechizitie la lichidare, in termen de 3 ani de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a datei inceperii platii, are ca urmare pierderea dreptului la despagubiri, pentru bunurile rechizitionate.


(3) Contestatiile sau reclamatiile facute dupa acest termen se considera prescrise.


(4) In cazul pierderii proceselor-verbale de rechizitie, Comisia Centrala de Rechizitii poate hotari eliberarea unui duplicat numai dupa declararea anularii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei.


Articolul 28


La implinirea termenelor sau la incetarea cauzelor care au determinat rechizitia, bunurile se restituie celor de la care au fost rechizitionate, cu proces-verbal de restituire.


Articolul 29


(1) Contestatiile privind preturile practicate, valoarea de despagubire a bunurilor rechizitionate inscrise in documentele oficiale si modul de achitare a acestora se adreseaza comisiei mixte de rechizitii, in cel mult 90 de zile de la data incheierii procesului-verbal de restituire.


(2) Hotararile comisiei mixte de rechizitii pot fi contestate, in cel mult 90 de zile de la primirea lor, la Comisia Centrala de Rechizitii, care, in cazul admiterii contestatiei in hotararea pronuntata, fixeaza pretul care urmeaza a fi achitat.


(3) Hotararea Comisiei Centrale de Rechizitii poate fi atacata in justitie, in cel mult 30 de zile de la primirea acesteia.


(4) Termenul prevazut la alin. (3) este termen de decadere.


CAPITOLUL V: Scutiri de rechizitii de bunuri si de prestari de servicii in interes public


Articolul 30


Nu sunt supuse rechizitionarii urmatoarele categorii de bunuri:


a) obiectele de uz personal si de gospodarie casnica;


b) bunurile personale strict necesare exercitarii profesiei sau ocupatiei, prin care persoana respectiva isi asigura existenta;


c) vehiculele cu tractiune animala sau mecanica apartinand invalizilor, vaduvelor de razboi si orfanilor minori;


d) partile din imobilele strict necesare ocupantilor;


e) cladirile penitenciarelor si ale scolilor speciale de munca si reeducare;


f) bunurile caselor si caminelor de copii, de handicapati si de batrani;


g) bunurile din patrimoniul cultural-national sau international;


h) bunurile care apartin bisericilor, manastirilor sau caselor de rugaciuni ale cultelor sau ale asociatiilor religioase, recunoscute de stat, necesare pentru exercitarea cultului, precum si locuintele monahilor;


i) cantitatile de cereale, alimente, legume si fructe necesare consumului proprietarului si al familiei sale, semintele necesare insamantarilor, precum si animalele de reproductie si animalele matca;


j) bunurile aflate in rezervele materiale nationale si in rezerva de mobilizare, constituite potrivit dispozitiilor legale;


k) bunurile misiunilor diplomatice si ale oficiilor consulare straine;


l) bunurile apartinand persoanelor juridice si fizice straine, domiciliate sau cu resedinta ori cu sediul pe teritoriul Romaniei, care, prin acorduri internationale, sunt exceptate de la rechizitii;


m) materialele sanitar-farmaceutice necesare tratamentului bolnavilor cronici, care fac dovada acestei situatii.


Articolul 31


(1) Sunt scutite de prestari de servicii in interes public:


a) persoanele lipsite total de capacitate de munca;


b) persoanele lipsite partial de capacitate de munca, daca aceasta le face inapte desfasurarii activitatii pentru care au fost chemate;


c) femeile gravide, incepand din luna a 5-a de sarcina;


d) persoanele care au in ingrijire copii, parinti, frati sau surori, lipsiti total sau partial de capacitate de munca, cand prezenta lor este absolut necesara;


e) persoanele care au in ingrijire copii sub varsta de 8 ani;


f) persoanele mobilizate la locul de munca;


g) persoanele care fac parte din misiunile diplomatice sau din oficiile consulare, acreditate in Romania, precum si alte persoane straine scutite in virtutea unor acorduri internationale la care Romania este parte.


(2) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) , b) , c) si d) se certifica de catre organele sanitare competente.


CAPITOLUL VI: Sanctiuni


Articolul 32


Refuzul de a pune la dispozitie bunurile legal rechizitionate, sustragerea de la indeplinirea acestor obligatii ori nedeclararea la recensamant a bunurilor supuse rechizitionarii se pedepseste potrivit legii penale.


Articolul 33


(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:


a) necomunicarea de catre persoanele fizice si juridice, la cererea si la termenul solicitat de autoritatile administratiei publice implicate, a datelor de evidenta privind bunurile rechizitionabile, precum si a schimbarilor survenite in evidenta acestora;


b) absenta nejustificata sau refuzul persoanelor fizice legal chemate de a presta servicii in interes public pentru prevenirea, localizarea si inlaturarea urmarilor unor dezastre.


(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5. 000 lei, pentru persoanele fizice, respectiv de la 7. 500 lei la 25. 000 lei, pentru persoanele juridice.


(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de presedintele Comisiei Centrale de Rechizitii.


(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2) , agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.


(5) Dispozitiile privind contraventiile prevazute in prezentul articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 34


(1) Faptele prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a) , savarsite in timpul starii de asediu, de urgenta, de mobilizare sau de razboi, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la un an ori cu amenda.


(2) Faptele prevazute la art. 33 alin. (1) lit. b) , savarsite in timpul starii de urgenta, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.


CAPITOLUL VII: Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 35


Cantitatile de bunuri si durata rechizitiei, procedura rechizitionarii si a chemarii pentru prestari de servicii in interes public, in scopul prevenirii, localizarii si inlaturarii urmarilor unor dezastre, se vor stabili prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin ordine ale prefectilor.


Articolul 36


Statul Major General si Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale sunt autorizate sa controleze periodic modul de tinere a evidentei si de intretinere a bunurilor supuse rechizitiei, de catre operatorii economici, institutiile publice, cat si de catre celelalte persoane juridice, precum si sa verifice exactitatea datelor comunicate de proprietarii sau de detinatorii lor. De asemenea, sunt autorizate sa controleze, periodic, modul de intretinere si starea tehnica a bunurilor supuse rechizitiei, care apartin persoanelor fizice.


Articolul 37


Dispozitiile prezentei legi, referitoare la instiintarea si organizarea predarii bunurilor care se rechizitioneaza, se pun in aplicare de catre Ministerul Apararii Nationale sau de catre autoritatile publice locale, dupa caz.


Articolul 38


(1) Prezenta lege*) intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


*) Legea nr. 132/1997 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 18 iulie 1997.


(2) In termen de 60 de zile de la publicare, Guvernul va emite norme metodologice**) privind aplicarea prezentei legi, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.


**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 11 aprilie 2005.


(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 10/1974 privind rechizitiile, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 6 aprilie 1974, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.


*) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.


Legea nr. 132/1997 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 18 iulie 1997 si a mai fost modificata si completata prin Legea nr. 410/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 986 din 27 octombrie 2004.


Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 261 din data de 10 aprilie 2014

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice