din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1684 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Plata drepturilor banesti constand in suplimentul postului si suplimentul treptei de salarizare

Plata drepturilor banesti constand in suplimentul postului si suplimentul treptei de salarizare

  Publicat: 19 Sep 2012       6757 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Prin actiunea inregistrata la data de 7.08.2008 pe rolul acestei instante sub nr.2260/89/2008, reclamantii ´┐Ż. , functionari publici in cadrul T .M. I. au chemat in judecata paratul T.M.I. , pentru ca prin hotararea ce se va pronunta acesta sa fie obligat la plata drepturilor banesti constand in suplimentul postului si suplimentul treptei de salarizare, fiecare in cuantum de 25% din salariul de baza lunar, incepand cu data de 1.01.2004 pana la data pronuntarii sentintei, precum si pe viitor pana la data incetarii raporturilor de serviciu, actualizate la data efectuarii platii.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Indicator rezultat din analiza raportului unor aspecte diferite din activitatea unei societati, cum ar fi coeficientul de randament, coeficientul de rotatie, de solvabilitate, rentabilitate, lichiditate etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Primele norme de drept scrise la Atena,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea contenciosului administrativ
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
In ceea ce priveste exceptia prematuritatii formularii prezentei cereri de chemare in judecata, analizata cu prioritate, instanta constata ca aceasta este neintemeiata motivat de faptul ca dupa incetarea suspendarii legale a prevederilor art.31 alin.1 prin OUG nr.92/2004 si OG nr.2/2006 , dreptul invocat de catre reclamanti nu este supus unui termen sau unei conditii suspensive, astfel incat exceptia prematuritatii dreptului la actiune invocata din oficiu de catre instanta de judecata va fi respinsa ca neintemeiata.
Reclamantii au calitatatea de functionari publici in cadrul paratului TMI.
In aceasta calitate au solicitat obligarea paratei la plata suplimentului postului si treptei de salarizare , fiecare in procent de 25% din salariul de baza brut lunar incepand de la data de 1.01.2004 pana la data pronuntarii prezentei sentinte, precum si pe viitor pana la data incetarii calitatii de functionar public .
Instanta constata ca drepturile solicitate de catre reclamant sunt reglementate de dispozitiile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, ( art. 29 in numerotarea anterioara republicarii) conform carora ``pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din salariul de baza, sporul de vechime in munca, suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare.
In perioada 2004-2006, prevederile referitoare la suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare au fost suspendate prin O.U.G. nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 76/2005, si prin O.G. nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 417/2006. Suspendarea acestor doua drepturi nu a mai fost reglementata incepand de la data de 1.01.2007.
Totodata, potrivit prevederilor art. 31 al.3 din Legea nr. 188/1999 se statueaza ca salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind sistemul unic de salarizare al functionarilor publici, al carui proiect cade in sarcina Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, potrivit art.22 alin.1 lit.e din aceeasi lege.
In aplicarea dispozitiilor actualului art. 31 (fost art. 29 din Legea nr.188/1999) - text introdus prin Legea nr. 161/2003 - tocmai pentru a fi stabilit cuantumul drepturilor salariale invocate, Agentia Nationala a Functionarilor Publici a elaborat un proiect de act normativ privind salarizarea functionarilor publici, proiect care instituia, conform dispozitiilor art. 29 din Legea nr.188/1999, mecanismul de stabilire a salariului functionarilor publici, compus din cinci componente: salariul de baza, suplimentul postului, sporul de vechime, suplimentul corespunzator treptei de salarizare, alte prime si sporuri.
Acest proiect de act normativ nu a fost promovat pana in prezent, astfel ca nu exista baza legala pentru calcularea (cuantificarea) si acordarea suplimentului postului si a suplimentului treptei de salarizare.
Cele doua drepturi salariale care formeaza obiectul prezentei cauze nu au fost cuantificate nici prin prevederile OG nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor de salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unic de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007.
Instanta retine ca pentru a fi posibila cuantificarea (calcularea) suplimentului postului si a suplimentului treptei de salarizare, cu atat mai mult cu cat legea generala a functiei publice instituie mai multe trepte de salarizare,ca parti componente ale salariului functionarilor publici este necesara existenta unor dispozitii date in aplicarea (executarea) art. 29 alin. (1) lit. c) si d), devenit 31, din Legea nr. 188/1999, atributie ce revine fie legiuitorului, in cazul promovarii unui act normativ cu forta juridica de lege, fie Guvernului, in cazul promovarii unei hotarari date in executarea prevederilor respective din Legea nr. 188/1999.
Cum in nici in cuprinsul O.G. nr.6/2007, nici cuprinsul prevederilor OG nr.9/2008 si OUG nr.1/2009, actele normative care legifereaza in legatura cu salarizarea functionarilor publici in perioada in litigiu, nu sunt reglementate si definite cele doua sporuri, nestabilindu-se nici un coeficient pentru acordarea acestora, drepturile pretinse de reclamanti nu pot fi acordate. Eventuala stabilirea la nivelul procentului de 25% pentru fiecare drept de catre instanta ar fi arbitrara si fara suport legal, instanta depasindu-si, astfel, atributiile si functiunea instituita prin Legile . nr.303 si 304/2004 si C.pr.civ, acea de aplicare a legii in cazul de speta. Practic instanta ar legifera in locul legiuitorului si in favoarea functionarilor reclamanti prin obligarea paratei la plata contravalorii celor 2 suplimente .
In plus, este evident, in concordanta cu prevederile art. 31 al.3 din Legea nr. 188/1999 ca cuantumul acestor drepturi nu poate fi stabilit decat prin lege.
Totodata, prin admiterea actiunii promovate de catre reclamanti, s-ar nesocoti decizia nr. 820/ 2008 a Curtii Constitutionale in cuprinsul careia se invedereaza expres ca instantele judecatoresti nu au competenta sa anuleze sau sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege pe considerentul ca ar fi discriminatorii si sa le inlocuiasca cu norme create pe cale jurisprudentiala sau cu prevederi cuprinse in alte acte normative .Astfel, instantele judecatoresti nu au posibilitatea de a acorda un spor salarial al carui cuantum nu a fost determinat de autoritatile competente, adica de legiuitor.
Pe de alta parte, actiunea reclamantilor fiind o actiune in pretentii ce presupune angajarea raspunderii patrimoniale a paratului, in conditiile art.269 din Codul muncii si art.998 Cod civil, nu sunt indeplinite conditiile de fond pentru a fi admisa o astfel de cerere, intrucat existenta unui prejudiciu invocat de reclamanti nu este certa, acesta nefiind determinat sau determinabil cat priveste intinderea sa .Astfel, in conditiile in care printr-o lege nu sunt reglementate modalitatea de calcul a celor doua suplimente, acordarea acestora ar presupune obligarea angajatorului la plata unor sume de bani imposibil de calculate, fara o existenta certa.
Rezulta asadar, ca atat timp cat vocatia intimatei la primirea sporului in litigiu, nu a fost materializata prin identificarea cuantumului dreptului salarial respectiv, de administratia competenta identificata de legiuitor, in conditiile in care ordonatorului principal de credite nu-i fusesera acordate sumele corespunzatoare acordarii vreunui drept salarial reprezentand un astfel de spor, reclamanta nu dispunea de vreun drept salarial ``recunoscut prin lege", in sensul art. 1 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, la plata careia angajatorul parat sa poata fi obligat de instanta de contencios administrativ, in actualul cadru legislativ.
In cauza nu se poate invoca nici incalcarea dispozitiilor art.1 din Protocolul Aditional nr.1 la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale pentru ca cele doua sporuri solicitate de reclamant nu constituie un bun in intelesul art.1 din Protocol, neavand caracterul unei creante certe, lichide si exigibile.
Aceasta situatie a fost transata de practica C.E.D.O, prin decizia din 27 august 2002, J. Turek - Republica Ceha - prin care s-a stabilit ca bunul solicitat nu era existent, iar reclamantul nu avea calitatea de proprietar decat daca are o baza suficienta in dreptul intern, spre exemplu daca existenta sa este confirmata printr-o jurisprudenta clara si concordanta a instantelor nationale.
De asemenea, functionarii publici reclamanti nu se afla intr-o situatie discriminatorie in raport de alti functionari publici, nefiind incidente prevederile art.1 alin.2 lit.i) din OUG nr.137/2000, atata timp cat legea de salarizare a functionarilor publici nu da dreptul acestora la a incasa contravaloarea celor 2 suplimente.
Fata de cele expuse, actiunea formulata de catre reclamantii a´┐Ż´┐Ż. va fi respinsa ca neintemeiata.
Instanta:
Respinge exceptia prematuritatii formularii cererii de chemare in judecata .
Respinge actiunea formulata de catre reclamanti
Pronuntata de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 32/CA din data 03.02.2009


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Vaslui    Functionari publici    Salariu de baza    Angajat    Angajator    Salariat    Spor de vechime    Curtea Constitutionala    Legea 161/2003    Prime    Agentia Nationala a Functionarilor Publici    Legea 417/2006    Sistemul unic de salarizare al functionarilor publici    Drepturi salariale    Treapta de salarizare    Suplimentul postului    Exceptia prematuritatii formularii cererii    Statutul functionarilor publici    Legea 188/1999    Conditie suspensiva    OUG 92/2004    OG 2/2006    Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Uzucapiune. Inaplicabilitatea dispozitiilor referitore la achiesarea la pretentiile formulate de reclamant. Inexistenta justului titlu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 5/9.01.2020

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Reprezentare legala. Autoritati publice locale. Formularea recursului in numele consiliului local de catre primar. Dovada calitatii de reprezentant. Nulitate recurs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 687/16.09.2020

Functionari publici. Sanctiune disciplinara. Principiul unicitatii sanctiunii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 890/20.10.2020

Acte ale autoritatilor publice locale. Hotararea de consiliu local privind dare in administrare a unui teren aflat in proprietate privata a unitatii administrativ teritoriale. Neclaritatea actului administrativ adoptat. Consecinte asupra legalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 989/11.11.2020

Functionari publici cu statut special. Dreptul la decontarea biletelor de calatorie cu avionul in afara teritoriului Romaniei. Procedura de aprobare a dreptului de decontare. Principiul teritorialitatii aplicarii legii civile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 265/10 martie 2021

Refuz nejustificat. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Notiunea de venituri realizate. Recalcularea indemnizatiei. Adeverinta emisa ulterior de angajator cuprinzand un cuantum diferit al veniturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 134/27 ianuarie 2021

Actiune in constatarea intervenirii prescriptiei extinctive a raspunderii pentru faptele constatate printr-un raport de evaluare al ANI. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 1/12 ianuarie 2021Articole Juridice

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Situatia lucratorului care ocupa in mod permanent, in temeiul mai multor numiri, un post de suplinitor in lipsa unei proceduri de concurs
Sursa: EuroAvocatura.ro

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea stabilirii persoanelor competente cu privire la raporturile de munca ale politistilor prin ordin de ministru
Sursa: Irina Maria Diculescu