din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Regim vamal de admitere temporara. Anularea deciziei privind obligatiile suplimentare stabilite prin control vamal. Anulare dobanda compensatorie

Regim vamal de admitere temporara. Anularea deciziei privind obligatiile suplimentare stabilite prin control vamal. Anulare dobanda compensatorie

  Publicat: 14 Nov 2012       4378 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin sentinta civila nr.2920/14.09.2011 a Tribunalului Bucuresti, a fost respinsa ca nefondata actiunea formulata de reclamanta S.C. R. LEASING I. S.A. in contradictoriu cu parata AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU ACCIZE SI OPERATIUNI VAMALE ILFOV, actiune prin care reclamanta solicitase anularea deciziei nr.337/30.09.2010 privind obligatiile suplimentare stabilite prin controlul vamal in sarcina sa prin procesul verbal de control nr.13705/28.09.2010; anularea dobanzilor compensatorii in cuantum de 1345 lei aferente procedurii de import pentru auto Mitsubishi L 200 cu seria sasiu MM8JNKB407D046319 si sa se dispuna restituirea sumelor achitate reprezentand dobanzi compensatorii.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Uniunea vamala este elementul principal al pietei comune. Introducerea sa a fost primul obiectiv urmarit dupa semnarea Tratatului de la Roma si a continuat pana in 1968.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.


Prin aceeasi sentinta a fost respinsa exceptia inadmisibilitatii actiunii.


Pentru a dispune astfel, cu privire la exceptia inadmisibilitatii, tribunalul a retinut ca reclamanta a fost in imposibilitate de contestare a deciziei pronuntate asupra contestatiei nr.19/26.01.2011, dat fiind faptul ca aceasta a fost emisa la 6 luni de la inregistrarea cererii de chemare in judecata Avand in vedere ca parata nu a respectat obligatia legala de solutionare a contestatiei in termenul de 30 de zile prevazut de Legea nr. 554/2004 sau intr-un termen rezonabil, nu i se poate imputa reclamantei faptul ca nu a contestat un act administrativ inexistent. In plus, reclamanta a respectat procedura instituita de art.205 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 si art.8 din Legea nr.554/2004.


Pe fondul cauzei, tribunalul a retinut ca, la data de 27.09.2010, reclamanta a inchis operatiunea suspensiva I 59364/23.11.2006 prin punerea in libera circulatie a 1 bucata auto Mitsubishi L 200 cu seria sasiu MM8JNKB407D046319, cu DVI 796 si ca aceasta a contractat o datorie vamala pentru marfurile de import sub regim de admitere temporara de 5.069 lei, pentru care datoreaza dobanzi compensatorii, conform art.519 al.1-3 din Regulamentului CEE nr.2545/1993.


In drept, instanta a retinut ca potrivit art.27 al.2 din Ordonanta de Guvern nr.51/1997 ,,bunurile introduse in tara de societatile de leasing (...) se incadreaza in regimul vamal de import cu exceptarea de la plata a sumelor aferente tuturor drepturilor de import".


Prin Ordinul vicepresedintelui ANAF nr.7982/2006, s-a publicat in MO la data de 17.08.2006, dat in vederea armonizarii legislatiei nationale cu cea comunitara, se mentioneaza ca ,,bunurile mobile care sunt introduse in tara de catre utilizatori, persoane fizice sau juridice romane, in baza unor contracte de leasing incheiate cu societatile de leasing, persoane juridice straine, precum si bunurile care sunt introduse in tara de catre societatile de leasing, persoane juridice romane, in baza unor contacte de leasing incheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice romane ori straine, vor fi declarate la autoritatea vamala prin depunerea declaratiei de admitere temporara, cu exonerarea totala de la obligatia de plata a sumelor reprezentand datoria vamala."


Conform deciziei nr.216/12.08.2010, declaratia vamala a avut un regim de admitere temporara.


Art.519 din Regulamentul CEE 2545/1993 stabileste ca ,,atunci cand se contracteaza o datorie vamala pentru produse compensatoare sau marfuri de import sub regim de perfectionare activa sau de admitere temporara, dobanda compensatoare se calculeaza pe baza valorii drepturilor de import pentru intervalul de timp respectiv".


Prin urmare, tribunalul a retinut ca Ordinul nr.7982/2006, emis de vicepresedintele ANAF nu a facut decat sa detalieze prevederile art.27 alin.1 si 2 din Ordonanta de Guvern nr.51/1997 in ceea ce priveste bunurile introduse in tara de catre societatile de leasing, persoane juridice romane, in baza unui contract de leasing, in sensul ca acestea intra sub incidenta regimului de admitere temporara si nu a regimului vamal de import.


Si in situatia de plasare a bunului in regim de import si nu de admitere temporara, dispozitiile art.519 alin.1-3 din Regulamentul CEE nr.2545/1993 au in vedere, de asemenea, plata unei dobanzi compensatorii, ce se calculeaza pe baza drepturilor de import pentru intervalul de timp respectiv.


In ceea ce priveste legalitatea aplicarii acestor dobanzi compensatorii, tribunalul a mai retinut ca acestea sunt datorate in toate cele trei variante expuse de prevederile art.519 din Regulamentul CEE nr.2545/1993, intrucat, conform pct.2.5 din Ordinul MFP nr.84/2007, ,,se datoreaza dobanzi compensatorii conform art.519 din Regulamentul Vamal Comunitar, incepand cu data aderarii", astfel ca de la data de 1 ianuarie 2007, cand Romania a devenit membra a U.E, prevederile art.519 din Regulamentul Vamal Comunitar se aplica. in cauza, finalizarea operatiunii de leasing realizandu-se dupa data aderarii Romaniei, prin declaratia vamala de punere in libera circulatie nr.4796/27.09.2010.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta S.C. R. L. I. S.A., solicitand modificarea ei in sensul admiterii actiunii sale, astfel cum a fost formulata.


In motivarea recursului sau, reclamanta a aratat ca instanta de fond a aplicat gresit textele de lege invocate in argumentare, facand confuzie intre operatiunile de leasing care fac obiectul art.27 alin.1 din Ordonanta de Guvern nr.51/1997 si cele care fac obiectul art.27 alin.2 din Ordonanta de Guvern nr.51/1997, cum este cazul de fata.


Instanta a considerat in mod gresit ca sunt incidente dispozitiile art.519 din Regulamentul (CEE) nr.2554/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispozitii de aplicare a Regulamentului CEE nr.2913/1992 al Consiliului, de stabilire a Codului Vamal Comunitar, intrucat acestea se refera strict la situatia marfurilor contractate in regim de perfectionare activa sau admitere temporara.


In speta, arata recurenta, in raport de data completarii declaratiei vamale, respectiv 23 noiembrie 2006, erau aplicabile prevederile art.27 din Ordonanta de Guvern nr.51/1997 in forma in vigoare in anul 2006, potrivit carora bunurile mobile care sunt introduse in tara de societatile de leasing, persoane juridice romane, in baza unor contracte de leasing incheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice romane, se incadreaza in regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata tuturor drepturilor de import.


Astfel, in acest caz, creanta vamala ia nastere la momentul introducerii bunului in tara, doar plata in sine fiind amanata pana la incheierea derularii contractului de leasing .


Examinand cauza sub toate aspectele ale potrivit dispozitiilor art.3041 Cod procedura civila, si cu precadere prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea retine urmatoarele:


1. Art.519 din Regulamentul CEE nr.2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispozitii de aplicare a reglementarii (CEE) nr.2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului Vamal Comunitar statueaza urmatoarele:


"(1) Atunci cand se contracteaza o datorie vamala pentru [...] marfuri de import sub regim de [...] admitere temporara, dobanda compensatoare se calculeaza pe baza valorii drepturilor de import pentru intervalul de timp respectiv.


(2) Se aplica ratele trimestriale ale dobanzii de pe piata financiara publicate in anexa statistica a buletinului lunar al Bancii Centrale Europene. Rata valabila este cea care se aplica cu doua luni inainte de luna in care se contracteaza datoria vamala si pentru statul membru unde a avut loc sau ar fi trebuit sa aiba loc conform autorizatiei prima operatiune sau utilizare.


(3) Dobanda se aplica lunar, incepand din prima zi a lunii dupa luna in care marfurile de import pentru care se contracteaza o datorie vamala au fost plasate prima data sub regimul vamal. Intervalul se incheie in ultima zi a lunii in care este contractata datoria vamala. [...]".


Textul mai sus redat trebuie citit in considerarea prevederilor paragrafului 16 din Titlul 4 - Uniunea vamala - Regimuri vamale din Anexa 5 la Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr.157/2005, partea I, potrivit carora "Procedurile care reglementeaza admiterea temporara stabilite in articolele 84 - 90 si 137 - 144 din Regulamentul (CEE) nr.2913/92 si in articolele 496 - 523 si 553 - 584 din Regulamentul (CEE) nr.2454/93 se aplica noilor state membre cu respectarea urmatoarelor dispozitii speciale:


- in cazul in care cuantumul datoriei vamale se determina pe baza naturii marfurilor de import, a incadrarii lor tarifare, a cantitatii, a valorii in vama si a originii marfurilor de import la data plasarii lor sub acest regim vamal, iar declaratia de plasare a marfurilor sub acest regim vamal a fost acceptata inainte de data aderarii, aceste elemente rezulta din legislatia aplicabila in noul stat membru interesat inainte de data aderarii;


- in cazul in care incheierea da nastere unei datorii vamale, pentru a pastra echitatea intre titularii autorizatiilor stabiliti in actualele state membre si cei stabiliti in noile state membre, se platesc dobanzi compensatorii la drepturile de import datorate in conditiile legislatiei comunitare de la data aderarii".


2. Prin urmare, in determinarea aplicarii reglementarilor mai sus mentionate, esential este regimul sub care insasi reclamanta a plasat bunul in discutie, intrucat din interpretarea textelor reiese ca in cazul regimului vamal de admitere temporara care are ca obiect marfuri necomunitare inceput inainte de aderare si care se incheie dupa aderare, se datoreaza dobanzi compensatorii la drepturile de import datorate in conditiile legislatiei comunitare de la data aderarii.


3. Or, dupa cum reiese din materialul probator al dosarului, reclamanta a introdus autovehiculul in tara in regim de admitere temporara, sens in care a inregistrat declaratia vamala de import pentru import temporar (caseta 1 din declaratia vamala EU 5) nr.I 59374/23.11.2006, termenul de incheiere a operatiunii vamale fiind la data de 23.11.2010 (fila 23 dosar fond).


La data de 27.09.2010, ca urmare a achitarii de catre reclamanta a sumei de 10.445 lei reprezentand taxe vamale, TVA si comision vamal aferente importului sub regim de admitere temporara, operatiunea suspensiva a fost inchisa prin punerea in libera circulatie a bunului ce a facut obiectul contractului de leasing, prin depunerea declaratiei vamale de punere in libera circulatie nr.796/27.09.2010 (fila 19 dosar fond).


4. Prin urmare, reclamanta a solicitat si a obtinut regimul vamal de admitere temporara pentru importul autovehiculului de origine necomunitara inainte de data aderarii, pe care l-a incheiat dupa data aderarii, prin punerea in libera circulatie a bunului.


Curtea retine ca, potrivit reglementarilor mai sus redate, in cazul regimului vamal de admitere temporara, ce are ca obiect marfuri necomunitare, inceput inainte de aderare si care se incheie dupa aderare, ipoteza in speta, se datoreaza dobanzi compensatorii, in baza art. 519 din Regulamentul (CEE) nr.2454/93.


In acelasi sens, Curtea retine, in raport de motivul de recurs vizand incidenta art.27 alin.2 din Ordonanta de Guvern nr.51/1997, ca declaratia vamala reprezinta, potrivit art.4 pct.21 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, "actul cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale, vointa de a plasa marfurile sub un anumit regim vamal".


5. Curtea retine, de asemenea, ca nefondat, motivul de recurs intemeiat pe prevederile pct.3.4. din Anexa 1 la O.M.F.P. nr.84/2007, intrucat, potrivit dispozitiilor art.148 alin.2 din Constitutia Romaniei, revizuita, reglementarile comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cum sunt cele invocate de recurenta.


Retinand toate considerentele de fapt si de drept care preced, curtea retine legalitatea si temeiniciei hotararii tribunalului, astfel ca - in baza art.312 alin.1 Cod procedura civila. - va respinge ca neintemeiat prezentul recurs.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti- Decizie nr. 674 din data 16.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Exceptia inadmisibilitatii    Legea 86/2006    Regim vamal de import    Taxa vamala    Comision vamal    Regim vamal de admitere temporara    Persoana fizica    Persoana juridica    Contract de leasing    Contestator    Legea 554/2004    Act administrativ    OG 92/2003    Datorie vamala    Marfa de import    OG 51/1997
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati