din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2007 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contestatie in anulare impotriva deciziei civile. Imobil revendicat

Contestatie in anulare impotriva deciziei civile. Imobil revendicat

  Publicat: 19 Nov 2012       2774 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Prin cererea inregistrata la 06.05.2011, sub nr.4238/2/2011, pe rolul Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a Civila si pentru Cauze cu Minori si de Familie, contestatoarea P.O. a formulat contestatie in anulare impotriva deciziei civile nr.458/19.04.2011, pronuntata de aceasta instanta, in dosarul civil nr.15199/301/2007, in contradictoriu cu intimatul M.B. prin P.G..

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,


Prin motivele contestatiei depuse la data de 23.09.2011, contestatoarea a sustinut ca la data la care a primit de la Arhivele Nationale actul de vanzare-cumparare prin care tatal sau dobandise dreptul de proprietate asupra imobilului din str.V. nr.21, respectiv in iulie 2007, Legea nr.10/2001, care i-ar fi facilitat redobandirea posesiei ca atribut al dreptului sau de proprietate, pe cale administrativa, era deja inchisa si nu mai putea recurge la aceasta. Singura cale legala pentru redobandirea posesiei, era oferita de normele juridice de drept comun continute in art.480 - 481 Cod civil, situatie in care instantele anterioare ar fi trebuit sa-i solutioneze pe fond cererea de revendicare.


In continuare, contestatoarea a sustinut ca prin motivele de recurs a tratat pe larg si cu referire la aplicabilitatea mai multor norme juridice in domeniu faptul ca tatal sau nu a pierdut niciodata dreptul de proprietate asupra imobilului in litigiu. Deoarece instanta nu a judecat insa cauza pe fond, nu a pus in discutia partilor problema dreptului de proprietate asupra imobilului, desi aceasta ar fi fost obligatorie pentru dezlegarea completa a pricinii.


In continuare, a aratat ca tatalui sau i-a fost samavolnic luata posesia si implicit folosinta asupra imobilului, nu si dreptul de proprietate, dar instanta, prin solutia pronuntata, a facut o confuzie inacceptabila intre dreptul de proprietate si unul din atributele acestuia, respectiv posesia.


Mai mult de atat, arata in continuare contestatoarea, neintrand in fond, instanta de recurs nu observa ca dreptul de proprietate nu poate fi luat din patrimoniul titularului acestuia, decat pe cale legala, ceea ce in cazul autorului sau nu s-a intamplat.


Cu privire la situatia juridica actuala a imobilului, contestatoarea a aratat ca municipalitatea a abandonat imobilul si posesia asupra acestuia de la 01.01.2008, aspect invederat si in fata instantei de recurs, dar asupra careia aceasta nu s-a pronuntat, deoarece nu a cercetat fondul cauzei.


Pentru ca nu a intrat in fond, instanta de recurs, in opinia contestatoarei, si-a concentrat eforturile in a interpreta, chiar si acolo unde nu era posibil sau necesar, legislatia invocata de aceasta in recurs, astfel incat sa ajunga in final la respingerea actiunii.


Cu privire la decizia nr.33/2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, contestatoarea a sustinut ca a fost aplicata nelegal, retinerea instantei de recurs, in sensul ca doar o hotarare judecatoreasca de recunoastere a dreptului de proprietate al fostului proprietar ar putea constitui bun si s-ar putea bucura de protectia art.1 din Protocolul nr.1 aditional la C.E.D.O., constituie doar o incercare de a completa aceasta norma juridica, ceea ce evident, este imposibil.


In drept, contestatoarea a invocat dispozitiile art.317 alin.2 Cod de procedura civila.


La termenul de judecata din data de 09.01.2012, instanta a pus in discutia partilor inadmisibilitatea contestatiei in anulare, in raport de motivele de contestatie invocate de contestatoare si de dispozitiile art.317 alin.2 Cod Procedura Civila, indicate expres de aceasta ca temei juridic al contestatiei.


Analizand cu prioritatea impusa de lege aceasta exceptie, Curtea va retine ca este intemeiata pentru urmatoarele considerente:


Prin actiunea inregistrata la data de 07.12.2009 pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, sub nr.15199/301/2007, precizata la data de 04.03.2008, reclamanta contestatoare P.O. a chemat in judecata pe paratii SC T. SA si M.B. prin P.G., solicitand instantei pronuntarea unei sentinte prin care sa fie obligati paratii sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie imobilul situat in str.V. nr.21, sector 3, compus din teren in suprafata de 340 mp si constructia ridicata pe acesta.


Prin sentinta civila nr.8132/26.06.2009 Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a respins actiunea reclamantei fata de SC T. SA pentru lipsa calitatii procesuale pasive a acestei parate, a admis actiunea fata de celalalt parat si a obligat M.B. prin P.G. sa lase reclamantei in deplina proprietate si linistita posesie imobilul revendicat prin actiune .


Impotriva acestei sentinte a declarat apel paratul M.B. prin P.G., iar prin decizia civila nr.633A/17.05.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a Civila s-a admis apelul, s-a schimbat in parte sentinta instantei de fond, in sensul respingerii actiunii si fata de M.B. prin P.G., ca inadmisibila.


Si impotriva deciziei instantei de apel a declarat recurs reclamanta, iar prin decizia civila nr.458/19.04.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a Civila si pentru Cauze cu Minori si de Familie recursul a fost respins ca nefondat.


Impotriva deciziei instantei de recurs, reclamanta contestatoare a formulat prezenta contestatie in anulare, invocand dispozitiile art.317 alin.2 Cod Procedura Civila si sustinand, in esenta, ca instanta de recurs nu a analizat criticile sale care vizau dreptul de proprietate al autorului sau asupra imobilului revendicat, deoarece nu a analizat pe fond cauza.


Art.317 Cod Procedura Civila reglementeaza doua motive generale de contestatie in anulare care pot fi invocate de parti in aceasta cale extraordinara de atac, de retractare, respectiv: cazul in care procedura de chemare a partii, pentru ziua cand s-a judecat pricina, nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii si cazul in care hotararea a fost data de judecatori cu incalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta .


Conform art.317 alin.1 Cod Procedura Civila hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare pentru motivele mentionate mai sus, numai daca nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului.


Prin exceptie de la aceasta regula, potrivit art.317 alin.2 (invocat de contestatoare ca temei juridic al contestatiei) contestatia poate fi primita pentru aceste motive si in cazul in care au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanta le-a respins pentru ca avea nevoie de verificari de fapt sau daca recursul a fost respins fara ca el sa fi fost judecat in fond .


Si intr-un caz si in celalalt, textul are, insa, in vedere, posibilitatea partii interesate de a invoca in cadrul contestatiei in anulare cele doua motive aratate anterior, iar art.317 alin.2 nu reglementeaza ca motiv distinct de contestatie in anulare cazul in care recursul nu a fost solutionat pe fond, astfel cum se sustine de contestatoare.


Prin motivele de contestatie in anulare dezvoltate in scris de contestatoare nu s-a invocat nici unul din cele doua motive de contestatie reglementate de art.317 Cod Procedura Civila, ci doar faptul ca instanta de recurs nu ar fi analizat sustinerile sale care vizau fondul raportului juridic dedus judecatii.


O astfel de sustinere nu poate reprezenta motiv de contestatie in anulare, conform art.317 alin.2 Cod Procedura Civila, invocat de contestatoare, si nici conform art.318 Cod Procedura Civila, care reglementeaza ca si motiv special de contestatie in anulare, greseala materiala a instantei de recurs si omisiunea acesteia de a analiza unul sau unele din motivele de casare sau modificare invocate de parte in cererea de recurs.


Greseala materiala prevazuta de art.318 Cod Procedura Civila nu poate viza decat aspecte formale ale judecatii si nu greseli de judecata vizand fondul litigiului dedus judecatii, iar din motivele contestatiei dezvoltate in scris de contestatoare nu rezulta care sunt motivele de casare sau de modificare pe care instanta de recurs ar fi omis sa le analizeze.


In consecinta, retinand ca nici unul din motivele contestatiei invocate de contestatoare nu se incadreaza in dispozitiile art.317 si 318 Cod Procedura Civila, Curtea va respinge contestatia in anulare ca inadmisibila.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.5 din data 09.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Contestatie in anulare    Eroare materiala    Contestator    Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti    Contract de vanzare-cumparare    Drept de proprietate    Titlu de proprietate    Legea 10/2001    Drept comun    Revendicare    Inalta Curte de Casatie si Justitie    CEDO
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu