din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2129 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Evacuare. Lipsa titlu locativ. Obligatia de intretinere

Evacuare. Lipsa titlu locativ. Obligatia de intretinere

  Publicat: 16 Nov 2012       3286 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice p�na la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dob�nditorul subsecvent
Prin sentinta civila nr.5659/19.05.2010, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a admis cererea formulata de reclamanta D.V., impotriva paratei M.M.C. si a dispus evacuarea paratei M.M.C. din apartamentul nr.6, situat in Bucuresti, sos.I. nr.10, bl. 114 B, sc. A, et. 1, ap. 6, sector 2 in pentru lipsa titlu .

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind casatoria si familia, rudenia, ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca parata impreuna cu familia sa locuiesc in apartamentul situat in Bucuresti, sos. I. nr.10, bl.114B, sc. A, et. 1, ap. 6, sector 2 pe o perioada de un an de zile (raspuns intrebare nr.4) si dupa expirarea aceste perioade parata a refuzat sa paraseasca imobilul (raspuns intrebare 21) .


Potrivit titlului de proprietate nr. 10933/10.09.1988 si sentintei civile nr.1825/25.03.1985 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, titular al dreptului de proprietate asupra apartamentului sus-mentionat este reclamanta D.V.. Parata nu a facut dovada ca are un drept locativ in ce priveste acest imobil.


In drept, instanta a avut in vedere dispozitiile art.480 C.civ. care prevad ca proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege. Parata impiedica exercitarea cumulativa a atributelor dreptului reclamantei de proprietate asupra apartamentului sus-aratat, prin refuzul de a elibera acest imobil, pe care il ocupa fara drept .


Prin decizia civila nr.281 A/13.04.2011, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a Civila a respins apelul formulat de apelanta parata M.M.C., impotriva sentintei civile nr.5659/19.05.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, in dosarul nr.16490/300/2009, in contradictoriu cu intimata reclamanta D.V., ca nefondat.


Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a retinut ca sustinerile apelantei in sensul ca, in cauza ar fi aplicabile dispozitiile art.86 din Codul familiei, sunt neintemeiate.


Art.86 din Codul familiei, reglementeaza obligati legala de intretinere existenta intre parinti si copii.


Pentru a se putea invoca aceste dispozitii legale trebuie sa fie indeplinite anumite conditii in persoana creditorului intretinerii printre care si starea de nevoie a acestuia, precum si incapacitatea de a muncii, ori apelanta parata nu a facut dovada existentei acestor conditii, respectiv a starii de nevoie si a incapacitatii de a muncii.


Pe de alta parte, apelanta - parata este casatorita, prioritara fiind obligatia legala de intretinere dintre soti, aceasta fiind ordinea legala imperativa in care se poate solicita in intretinere. Numai in cazul in care se stabileste imposibilitatea acordarii intretinerii de catre sot se poate solicita intretinere de la parinte.


Sustinerea apelantei in sensul ca intimata reclamanta nu ar fi indicat temeiul de drept al cererii de chemare in judecata, nu poate sa conduca la admiterea apelului. Instanta a retinut ca temei de drept dispozitiile art.480 Cod civil, care justifica actiunea in evacuare formulata de proprietarul imobilului impotriva unei persoane care ocupa fara drept acest imobil.


Prin incheierea din Camera de Consiliu din data de 14.09.2011, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a Civila a admis cererea formulata de apelanta - parata, a dispus indreptarea erorii materiale din dispozitivul deciziei civile nr.281/A/13.04.2011, in sensul ca domiciliul apelantei - parate M.M.C. este in Bucuresti, sos.I. nr.10, bl.114 B, sc.A, et.1, ap.6, sector 2, in loc de Bucuresti, str.S.V. nr.37, sector 2, asa cum gresit s-a consemnat.


Impotriva incheierii din data de 14.09.2011 si deciziei nr.281 A/13.04.2011 a formulat recurs recurenta M.M.C., criticand-o pe motive de nelegalitate, respectiv gresit magistratii apelului au retinut ca parata nu a facut dovada ca are un drept locativ cu privire la imobil si este obligatia mamei sale sa o intretina in continuare, ramanand discutabila situatia sa concreta comparativ cu a sotului si a celor doi copii minori care nu sunt actionati in judecata, astfel ca sunt mentinuti in apartamentul nr.6.


Prin intampinarea depusa la 09.01.2012 intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat, apreciind ca in mod corect ambele instante au aplicat corect dispozitiile art.480 Cod civil si este regretabil ca recurenta - parata nu se muta in apartamentul proprietatea sotului sau din str.B. nr.5, bl.54, sc.1, ap.2, sector 3, unde a si locuit mai multi ani.


In sedinta publica din 28.05.2012 recurenta a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active in actiune a intimatei - reclamante, cu motivarea ca in sentinta civila nr.1825/1985 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Municipiul Bucuresti ce reprezinta titlu de proprietate al reclamantei este mentionat numele D.V. si nu al intimatei. In sedinta publica de astazi, mandatarul recurentei a precizat instantei ca tranzactia de care instanta a luat act prin sentinta civila nr.1825/1985 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Municipiul Bucuresti a fost incheiata intre intimata si mandatar.


Solutionand exceptia in conditiile art.137 Cod de procedura civila, Curtea a constatat ca exceptia este nefondata si a respins-o pentru urmatoarele considerente:


Intimata a facut dovada ca este titulara dreptului de proprietate asupra apartamentului nr.6 situat in Bucuresti, sos.I. nr.10, bl.114 B, sc.A, et.1, sector 2.


Calitatea de proprietara a intimatei asupra apartamentului in litigiu a fost dovedita cu sentinta civila nr.1825/1985 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Municipiul Bucuresti si nu i-a fost niciodata contestata in decursul a 37 de ani. Este evident ca in cuprinsul hotararii s-a strecurat o eroare materiala in sensul art.281 Cod de procedura civila, care poate fi indreptata si din oficiu de instanta. In prezenta cauza s-a invocat aceasta eroare cu unic scop de a tergiversa solutionarea cauzei, astfel ca aceasta exceptie a fost respinsa ca nefondata.


Cu privire la fondul recursului, Curtea a constatat ca atat recursul impotriva incheierii de sedinta din 14.09.2011, cat si cel impotriva deciziei civile nr.281/2011 sunt nefondate, pentru urmatoarele considerente:


Cererea introductiva de instanta are ca obiect evacuarea recurentei si a familiei sale din apartamentul proprietatea reclamantei.


Prin intampinarea depusa la fila 22 din dosarul de fond, la 18.01.2010, recurenta din prezenta cauza se angaja sa paraseasca apartamentul "in cel mai scurt timp posibil (2-3 luni de zile)" spre a locui in locuinta sotului sau.


Recurenta solicita o pasuire pentru a repara imobilul proprietatea sotului sau.


Pe parcursul derularii procesului civil recurenta a tergiversat solutionarea cauzei, formuland cereri de indreptare a pretinselor erori materiale strecurate in hotarari si promisiunea de parasire a imobilului proprietatea intimatei a fost prelungita sine die.


Curtea a constatat ca ambele instante au facut o corecta aplicare a dispozitiilor art.480 Cod civil si reclamanta, desi titulara a dreptului sau de proprietate, nu se poate bucura in mod exclusiv si absolut, in limitele determinate de lege de imobilul proprietatea sa. Acesta este motivul pentru care reclamanta a fost nevoita sa apeleze la instante pentru a putea exercita atributele dreptului de proprietate .


In prezenta cauza nu sunt aplicabile dispozitiile art.86 din Codul familiei, recurenta fiind nascuta in anul 1977 si nefiind minora. Codul familiei reglementeaza obligatia de intretinere intre parinti si copiii minori, pentru recurenta fiind prioritara obligatia legala a sotului sau de a-i acorda intretinere. Ordinea in care se acorda intretinere este stabilita imperativ prin dispozitiile art.86 Codul familiei, care arata ca "obligatia de intretinere exista intre sot si sotie".


Cu privire la incheierea din 14.09.2011, Curtea a constatat ca cererea de indreptare a erorilor materiale strecurate in dispozitivul deciziei civile nr.281/2011 a fost admisa si a fost consemnat corect domiciliul paratei. Daca recurenta aprecia ca aceasta incheiere trebuie rectificata in conditiile art.281 Cod de procedura civila, trebuia sa foloseasca calea de atac prevazuta in chip expres de legiuitor, motiv pentru care recursul a fost respins ca nefondat.


Fata de aceste considerente, Curtea a respins recursul ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1024 din data 31.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti    Evacuare    Titlu de proprietate    Eroare materiala    Drept de proprietate    Drept locativ    Stare de nevoie    Incapacitate de munca    Mandatar    Recurent
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale � intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu