din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1523 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Lipsa motivare coerenta si suficienta. Hotarare judecatoreasca

Lipsa motivare coerenta si suficienta. Hotarare judecatoreasca

  Publicat: 20 Nov 2012       14924 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta comerciala nr.817/15.10.2010, pronuntata de Tribunalul Ialomita in dosar nr.2715/98/2010, judecatorul-sindic a admis cererea formulata de catre lichidatorul SC D2003 SRL, PM IPURL Constanta, obligand in solidar pe paratii S.F. si S.V. la plata sumei de 90.604,47 lei reprezentand pasivul debitoarei, in temeiul art.138 din Legea nr.85/2006.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.


Pentru a hotari in acest fel, judecatorul-sindic a aratat ca in actele sale administratorul judiciar si ulterior, lichidatorul, a considerat ca se impune atragerea raspunderii patrimoniale a fostilor administratori in temeiul art.138 lit.d din Legea nr.85/2006, astfel incat instanta a considerat ca sunt indeplinite conditiile angajarii raspunderii patrimoniale a paratilor care "si-au insusit bunuri din patrimoniul societatii sau au ascuns o parte din acestea".


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs S.V., solicitand in principal casarea hotararii cu trimiterea cauzei spre rejudecare, iar in subsidiar, modificarea in tot a hotararii atacate, pe care a considerat-o nelegala si netemeinica, si respingerea actiunii de fond .


In sustinerea recursului recurenta a aratat ca a fost chemata in judecata in solidar cu Sadic Fanica pentru plata pasivului debitorului SC D2003 SRL, respectiv 90.604,47 lei, cererea fiind intemeiata pe dispozitiile art.138 lit.d din Legea nr.85/2006.


In primul rand, recurenta considera ca hotararea este nula in temeiul art.304 pct.5 Cod procedura civila, cu argumentul ca, desi sedinta de judecata in care instanta a ramas in pronuntare a avut loc la 26.11.2010, iar instanta a manat pronuntarea la 03.12.2010, sentinta apare ca fiind pronuntata la 15.10.2010, ceea ce in conformitate cu dispozitiile art.260 Cod procedura civila, reprezinta o incalcare a formei actelor de procedura .


Al doilea motiv consista in nemotivarea hotararii atacate, aratand ca judecatorul-sindic si-a argumentat solutia in cinci randuri, in care a formulat concluzii cu caracter generic, respectiv a retinut ca paratii si-au insusit bunurile societatii, sau le-au ascuns, aspecte total discordante motivarii cauzale a cererii formulate de catre PM IPURL, cerere intemeiata pe lit.d a art.138 din Legea nr.85/2006, referitoare la netinerea contabilitatii sau nerespectarea legii in actele contabile.


Recurenta arata ca prima instanta nu a indicat probele care au creat instantei convingerea ca se impune admiterea cererii, dar si ca a retinut considerente straine de cauza cu care a fost sesizata, incalcand principiul disponibilitatii.


Astfel, in vreme ce cererea de chemare in judecata se refera la netinerea contabilitatii SC D2003 SRL in conformitate cu legea de catre parati, judecatorul-sindic se refera la incidenta literei a) din art.138 din Legea nr.85/2006, corespunzatoare insusirii bunurilor sau activelor societatii de catre fostii administratori.


Trecand de aceste aspecte, pe fond, recurenta a aratat ca actiunea nu este intemeiata, deoarece paratul si-a indeplinit obligatia tinerii contabilitatii potrivit legii, constand in intocmirea balantelor, inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor fiscale efectuate, intocmirea situatiilor financiare contabile, dar si prezentarea tuturor acestor acte la dispozitia organismelor de lichidare in cadrul procedurii.


Impotriva acestui recurs nu s-a formulat intampinare.


Curtea va analiza cu prioritate motivele de casare ale hotararii, derivate din nulitatea hotararii ca act de procedura, potrivit art. 304 pct. 5 Cod procedura civila, iar subsidiar, aspectele legate de netemeinicia hotararii, subordonate motivului de recurs stabilit in art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.


Astfel, Curtea retine ca recurenta arata ca izvorul nulitatii deriva, pe de-o parte din neconcordanta dintre data mentionata in practicaua hotararii si data reala a sedintei de dezbateri, iar pe de alta parte din lipsa reala a motivarii.


Ambele aspecte invederate de catre recurenta sunt fondate si de natura sa atraga nulitatea integrala a actului de procedura, hotararea atacata cu acest recurs.


Curtea observa ca desi dezbaterile au avut loc, asa cum rezulta din practicaua sentintei, la 15.10.2010, hotararea este pronuntata la 26.11.2010, data mentionata atat in minuta, cat si in dispozitivul hotararii redactate. Aceasta neconcordanta denota lipsa continuitatii actelor de procedura specifice acestui moment procesual in care, dupa dezbaterile din sedinta, instanta delibereaza in aceeasi zi, sau, dupa amanari, in conditiile art. 260 Cod procedura civila, specificate expres in actele instantei.


Or, in conditiile in care Curtea nu poate stabili cauza justificata a acestor neconcordante, conchide ca aceasta reprezinta o lipsa a formei actului de procedura, de natura sa justifice cererea de anulare a partii, in cadrul recursului, potrivit art. 105 alin. 2 Cod procedura civila, cata vreme partea nu are reprezentarea modalitatii in care actele specifice sedintei de judecata s-au desfasurat intr-o succesiune normala.


A doua cauza a nulitatii consta in lipsa motivarii hotararii si depasirea limitelor investirii, atat datorita lipsei unei motivari coerente si suficiente a hotararii judecatorul-sindic, cat si datorita depasirii limitelor sesizarii ca expresie a disponibilitatii procesului civil.


Curtea constata fondata si aceasta critica. Potrivit art. 304 pct. 7 raportat la art. 261 pct. 1 Cod procedura civila, exigenta motivarii impune prezentarea coerenta si efectiva a examenului critic al magistratului de natura sa sustina rezultatul deliberarii, dar si concordanta argumentelor cu aspectele deduse in judecata de catre parte .


Curtea, considera ca hotararea nu indeplineste nici exigenta de a fi motivata.


Noteaza astfel ca maniera extrem de succinta in care se exprima considerentele solutiei face hotararea data criticabila din perspectiva legalitatii, in masura in care nu creeaza transparenta asupra silogismului judiciar care explica si justifica dispozitivul si nu arata, la situatia concreta supusa judecarii care a fost parcursul logic al concluziei exprimate.


Un proces civil finalizat prin hotararea care dezleaga fondul, cu garantiile date de art. 6.1 din Conventia Europeana privind Drepturile Omului, include printre altele dreptul partilor de a fi in mod real "ascultate", adica in mod corect examinate de catre instanta sesizata. Altfel spus, aceasta implica mai ales in sarcina instantei obligatia de a proceda la un examen efectiv, real si consistent al mijloacelor, argumentelor si elementelor de proba ale partilor, cel putin pentru a le aprecia pertinenta in determinarea situatiei de fapt (a se vedea hot. CEDO din 28.04.2005 in cauza Albina c. Romaniei si hot. CEDO din 15.03.2007 in cauza Gheorghe c. Romaniei).


Or, in cauza, desi instanta a pronuntat o solutie care reprezinta fondul cauzei, este notabil ca nicio afirmatie a partilor nu a fost cercetata, nicio proba nu a fost considerata, deci nu au servit ca suport al concluziilor instantei, concluzii care nu se fundamenteaza pe stabilirea unei stari de fapt sau pe maniera in care legea devine incidenta in cauza.


Mai mult, Curtea constata ca in timp ce actiunea promovata de catre PM IPURL, in calitate de lichidator al SC D2003 SRL este intemiata pe dispozitiile art. 138 litera d) din Legea nr.85/2006, referintele instantei sunt circumscrise literei a) din actul normativ, ceea ce echivaleaza nu doar depasirii regulii disponibilitatii, dar si solutionarii unor aspecte pentru care judecatorul-sindic nu avea o sesizare corespunzatoare.


In aceste conditii, omisiunea instantei de a verifica atat afirmatiile PM IPURL cu privire la netinerea contabilitatii, cat si referirile instantei la un cu totul alt temei cauzal al condamnarii civile, echivaleaza in fapt cu lipsa analizei cauzei si, in esenta, nesolutionarea acesteia intr-un procedeu real si efectiv, acela de confruntare a afirmatiilor partilor cu actele cauzei, de stabilire a unei situatii de fapt ca rezultat al unei aprecieri atasate de natura cauzei, circumstantele acesteia.


Or, in conditiile in care, din perspectiva instantei de recurs, cauza nu a fost solutionata in mod real, potrivit garantiilor continute de art. 6 din CEDO, concretizate in exprimarea de catre magistrat a tuturor argumentelor decizorii, si raspunsul sau la apararile si argumentele principale ale partilor, precum, potrivit art. 312 alin. 3 si 5 Cod procedura civila, recursul a fost admis, hotararea atacata a fost casata, iar cauza trimisa la prima instanta in vederea solutionarii sale.


In aceste conditii, Curtea arata ca cercetarea criticilor subsumate motivului de recurs reprezentand chestiuni care tin de cercetarea cauzei pe fond, vor fi analizate de catre judecatorul-sindic cu prilejul rejudecarii, potrivit art 315 alin. 3 Cod procedura civila.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.708 din data 19.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Ialomita    Principiul disponibilitatii    Lichidator judiciar    CEDO    Legea 85/2006    Insolventa    Faliment    Creditor    Debitor    Raspundere patrimoniala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale ´┐Ż intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu