din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Opozitie impotriva asociatului unic privind cesiunea partilor sociale

Opozitie impotriva asociatului unic privind cesiunea partilor sociale

  Publicat: 22 Nov 2012       5394 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


I. La data de 27.09.2010, a fost inregistrata la ORC-TB opozitia formulata de AFP S 4 impotriva deciziei asociatului unic al SC FTME S.R.L. privind cesiunea partilor sociale.

Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Necesitatile educationale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei, adaptate particularitatilor individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente sau tulburari/dificultati de invatare,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.


In motivarea opozitiei, reclamanta a aratat ca decizia de mai sus este nelegala intrucat parata figureaza in evidentele fiscale cu debite in suma de 13.775 lei si nu ofera garantii pentru plata acestora.


In drept, au fost invocate dispozitiile art.202 si art.62 din Legea nr.31/1990.


II. Prin Sentinta comerciala nr. 13183/17.08.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Comerciala in dosarul nr. 46582/3/2010, a fost respinsa opozitia ca neintemeiata.


Pentru a dispune astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:


Petenta trebuie, in conformitate cu dispozitiile art.202 alin.23 din Legea nr.31/1990, sa demonstreze ca se incadreaza in categoria creditorilor sociali sau in categoria persoanelor prejudiciate ca urmare a adoptarii hotararii impotriva careia s-a formulat opozitia.


In speta, din probatoriul administrat nu rezulta insa indeplinirea acestor cerinte . Astfel, inscrisul denumit de catre petenta fisa sintetica nu indeplineste conditiile pentru a fi considerat un titlu fiscal executoriu in conformitate cu Codul fiscal, fiind un inscris extras din evidentele informatizate ale petentei, neinsusit de pretinsul debitor si care nu face in niciun fel dovada pretinsei creante . In plus, prin decizia asociatului unic impotriva careia s-a formulat opozitie nu a fost adoptata nicio masura defavorabila petentei.


Conform deciziei asociatului unic, cu ocazia cesionarii partilor sociale ale societatii se modifica doar structura si participarea asociatilor la formarea capitalului social, societatea nedisparand, iar celelalte dispozitii ale actului constitutiv al acesteia raman neschimbate. In aceste conditii nu se intervine in niciun fel asupra pasivului si activului societatii, petenta fiind in masura sa-si recupereze pretinsa creanta, daca dovedeste existenta acesteia, in conditiile legii.


III. Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a declarat recurs reclamanta AFP S 4, invocand aplicarea gresita a legii (art.304 pct.9 C.pr.civ.)


In motivarea recursului, reclamanta a sustinut ca detine impotriva societatii parate o creanta certa, lichida si exigibila, rezultata din declaratiile depuse de societate la organele fiscale.


Recurenta citeaza dispozitiile art.202 alin.23 din Legea nr.31/1990 si nota de fundamentare a OUG nr.54/2010 si arata ca, prin hotararea de cesiune a partilor sociale, a suferit un prejudiciu constand in obligatiile datorate bugetului general consolidat al statului si in imposibilitatea urmaririi debitelor. In consecinta, solicita obligarea societatii intimate la repararea prejudiciului, in sensul platii sumei datorate in cuantum de 15.705 lei.


IV. Recursul este nefondat.


Potrivit art.202 alin.23 din Legea nr.31/1990, opozitia la hotararea asociatilor de transmitere a partilor sociale poate fi formulata de catre creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin aceasta hotarare .


Recurenta AFP S 4 a invocat calitatea de creditor bugetar al societatii intimate, sustinand ca este prejudiciata prin neplata creantelor fiscale si imposibilitatea urmaririi acestor debite.


Prin urmare, recurenta trebuia sa dovedeasca existenta creantei fiscale afirmate.


Desi avea sarcina probei, conform art.1169 C.civ. si art.129 alin.1 C.pr.civ., reclamanta nu a administrat nicio dovada cu privire la calitatea sa de creditor bugetar. Inscrisurile aflate la filele 7-11 din dosarul de fond se refera la o alta societate comerciala - SC F&SF SRL, iar nu la societatea parata.


De asemenea, reclamanta a facut doar afirmatii de ordin general cu privire la prejudiciu, fara a demonstra in concret in ce fel este prejudiciata prin cesiunea partilor sociale si fara a dovedi ca decizia asociatului unic a fost adoptata in scopul abuziv al eludarii platii creantelor fiscale.


Pe de alta parte, Curtea remarca faptul ca recurenta solicita prin prezenta cale de atac ca instanta sa oblige societatea intimata la plata sumelor datorate bugetului de stat .


Aceasta cerere nu poate fi primita din urmatoarele motive:


Potrivit art.110 si 141 din Codul de procedura fiscala (OG nr.92/2003), colectarea si executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis de organele fiscale. Asadar, reclamanta nu are nevoie de hotarare judecatoreasca pentru realizarea creantei fiscale, intrucat poate proceda la executarea acesteia prin emiterea titlului executoriu. Ca urmare, demersul in justitie pentru obtinerea unei hotarari de obligare la plata creantei fiscale este lipsit de interes . Obligarea paratei prin hotarare judecatoreasca la plata sumelor datorate bugetului de stat nu reprezinta o reparare eficienta a prejudiciului, in conditiile in care reclamanta oricum putea trece direct la executarea creantei.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1519 din data 21.10.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Asociat unic    Legea 31/1990    OG 92/2003    Executare silita    OUG 54/2010    Tribunalul Bucuresti    Creditor    Debitor    Titlu fiscal executoriu    Act constitutiv    Creanta certa    Creanta lichida    Creanta exigibila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu