din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2577 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Incetare de drept mandat consilier local

Incetare de drept mandat consilier local

  Publicat: 23 Nov 2012       6444 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act adoptat de organele de stat,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Teleorman sub nr.4371/87/2010, reclamanta Organizatia Judeteana PSD a chemat in judecata pe paratul Consiliul Local al Comunei Marzanesti, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta paratul sa fie obligat sa constate si sa ia act prin hotarare ca mandatul de consilier local al consilierului P. S. a incetat de drept inainte de expirarea termenului, prin pierderea calitatii de membru al PSD, pe a carui lista a fost ales la data de 1 iunie 2008.

Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Constituţia Rom�niei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Constituţia Rom�niei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.


In motivarea actiunii, reclamanta a aratat, in esenta, ca prin Hotararea nr.2/19.06.2010, organizatia PSD a comunei Marzanesti a hotarat excluderea din organizatie a consilierului P. S., fapt ce a fost adus la cunostinta primarului si a secretarului comunei prin scrisoarea nr.68/12.07.2010 a Organizatiei Judetene a PSD Teleorman.


Reclamanta a invederat ca potrivit dispozitiilor art.9 alin.2 lit.hA� din Legea nr.393/2004, urmare a pierderii calitatii de membru al partidului politic pe a carui lista a fost ales, numita P. S. a pierdut si calitatea de consilier local fara alte formalitati, astfel ca, in conformitate cu prevederile art.9 alin.3 si art.12 alin.1 din Legea nr.393/2004, paratul trebuie sa adopte in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, o hotarare prin care sa ia act de situatia aparuta si sa declare vacant locul consilierului in cauza.


Desi prin adresa nr.68/12.07.2010 s-a solicitat paratului sa-si indeplineasca obligatia legala de a constata si a lua act prin hotarare, de incetarea de drept a mandatului de consilier local a consilierului P. S., autoritatea deliberativa a refuzat in mod nejustificat sa ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local.


S-a mai sustinut ca refuzul nejustificat de a lua act prin hotarare de incetarea mandatului inainte de termen, demonstreaza reaua - credinta atat a autoritatii deliberative, cat si a celei executive, ceea ce conduce la incalcarea principiului prevazut la art.16 alin.2 din Constitutia Romaniei.


Prin sentinta civila nr.3071/11.10.2010, a fost respinsa ca nefondata actiunea formulata de reclamanta.


Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca in conformitate cu dispozitiile art.9 alin.3 din Legea nr.393/2004, modificata prin Legea nr.249/2006, incetarea de drept a mandatului de consilier local se constata de catre Consiliul Local, prin hotarare, la propunerea primarului sau a oricarui consilier.


In cauza, din inscrisurile existente la dosar, s-a constatat ca o astfel de propunere vizand incetarea de drept a mandatului consilierului P. S., motivat de pierderea calitatii de membru al partidului politic pe a carui lista a fost ales, nu a fost formulata nici de primar si nici de vreunul dintre consilieri.


Organizatia Judeteana PSD Teleorman, prin adresa nr.68/12.07.2010, a solicitat paratului ca in prima sedinta ordinara sa ia act si sa constate incetarea de drept a mandatului de consilier si sa adopte o hotarare in acest sens.


In raport de continutul dispozitiilor legale mentionate, instanta de fond a apreciat ca in absenta dovezii ca primarul sau un alt consilier au propus Consiliului Local adoptarea hotararii de incetare a mandatului de consilier, refuzul paratului de a lua act si de a constata prin hotarare incetarea de drept a mandatului consilierului P. S., nu este nejustificat.


Instanta a considerat astfel, ca reclamantul trebuia sa solicite Primarului Comunei Marzanesti sa propuna Consiliului Local sa constate incetarea de drept a mandatului consilierului local P. S., iar in situatia in care primarul ar fi refuzat sa-si indeplineasca aceasta atributie pe care legiuitorul i-a stabilit-o partial, partidul prejudiciat prin refuz, avea la indemana actiunea impotriva primarului, urmand ca instanta sa se pronunte asupra legalitatii sau temeiniciei refuzului primarului.


In consecinta, in absenta dovezii ca primarul sau un alt consilier au propus paratului adoptarea hotararii de incetare a mandatului consilierului local, inainte de expirarea duratei normale, ca urmare a pierderii calitatii de membru al PSD, prima instanta a respins actiunea ca nefondata.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, reclamanta Organizatia Judeteana PSD Teleorman, solicitand admiterea recursului si modificarea sentintei recurate, in sensul admiterii actiunii si obligarii Consiliului Local al Comunei Marzanesti sa constate si sa ia act de incetarea de drept inainte de termen a mandatului consilierului P. S.


In motivarea cererii de recurs, recurenta reclamanta a aratat, in esenta, ca instanta de fond nu a tinut cont de probele administrate in cauza, in sensul ca prin adresa nr.68/12.07.2010 a solicitat primarului si secretarului comunei, in conformitate cu prevederile art.9 alin.3 si art.12 alin.1 din Legea nr.393/2004, sa indeplineasca toate demersurile necesare pentru a se lua act si a se constata incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local pentru 2 membri ai PSD care si-au pierdut calitatea de membru al partidului pe listele caruia au fost alesi, respectiv d-nul D. I. si d-na P. S.


Recurenta sustine ca in mod eronat, instanta de fond a retinut ca nu a existat o propunere adresata in mod expres primarului sau unui consilier, avand in vedere ca urmare a adresei nr.68/12.07.2010, la propunerea Primarului Comunei Marzanesti, autoritatea deliberativa a adoptat Hotararile nr. 17, 18 si 19, prin care au fost validati in functia de consilier local, consilieri supleanti, P. M., D. A. si L. L., ca urmare a vacantarii unor posturi de consilieri locali ocupate de reprezentanti ai PSD, proiectul de hotarare privind validarea domnului A. N., nefiind dezbatut in cadrul sedintei, deoarece postul de consilier local ocupat de d-na P. S. nu a fost vacantat in sedinta respectiva. De asemenea, se arata ca hotararile de mai sus au fost propuse Consiliului Local de catre Primarul Comunei Marzanesti, prin expunerea de motive nr.3034/27.07.2010.


Recurenta mentioneaza ca toate actele administrative propuse in sedinta din 30.07.2010, inclusiv acela privind constatarea incetarii calitatii de consilier local al doamnei P. S., au fost inaintate Consiliului Local de catre primarul comunei, care este titularul propunerii, fiind respectate prevederile art.9 alin.3 din Legea nr.393/2004, Consiliul Local fiind acela care nu si-a indeplinit obligatia legala de a lua act de situatia aparuta si a declara vacant locul consilierului in cauza, astfel cum reiese si din adresa nr.3199/10.08.2010 a Primariei Marzanesti.


Recurenta considera ca instanta de fond a apreciat eronat ca nu a fost efectuata o solicitare adresata expres primarului, pentru ca acesta sa formuleze propunerea de incetare a mandatului de consilier local, deoarece toate actele adoptate in sedinta respectiva au avut la baza expunerea de motive intocmita de primar, in baza adresei nr.68/12.07.2010.


Mai mult, prin adresa nr.3199/10.08.2010, Primarul Comunei Marzanesti a adus la cunostinta reclamantei faptul ca paratul a aprobat validarea a trei dintre cei patru consilieri locali supleanti propusi, inscrisi pe lista PSD, conform nominalizarii facute prin adresa nr.68/12.07.2010, facand totodata precizarea ca d-na P. S. nu a fost invalidata, fara a arata motivul si temeiul legal.


In drept, recursul a fost intemeiat pe dispozitiile art.304 pct.9 si art.3041 Cod procedura civila, art.9 alin2 lit.h1 alin.3 si art.12 din Legea nr.393/2004 si Legea nr.215/2001.


In cauza, intimatul parat nu a formulat intampinare.


Analizand actele si lucrarile dosarului, sentinta recurata in raport de motivele de recurs formulate si din oficiu, in limitele prevazute de art.3041 Cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele:


Sentinta civila atacata a fost pronuntata fara citarea consilierului local in cauza, respectiv d-na P. S., desi hotararea pronuntata a vizat incetarea mandatului acesteia de consilier local.


Potrivit art.161 alin.2 din Legea nr.554/2004, "instanta de contencios administrativ poate introduce in cauza, la cerere, organismele sociale interesate sau poate pune in discutie, din oficiu, necesitatea introducerii in cauza a acestora, precum si a altor subiecte de drept".


Fata de situatia mai sus prezentata, instanta de fond avea obligatia de a pune in discutie necesitatea introducerii in cauza a persoanei la care se referea actul administrativ a carui obligare la emitere s-a solicitat prin actiunea dedusa judecatii.


Neprocedand astfel, prima instanta a incalcat dreptul la aparare al numitei P. S., pronuntand o hotarare ce contravine dreptului la un proces echitabil al persoanei indicate, drept consacrat de jurisprudenta CEDO si de art.6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, precum si de art.21 alin.3 din Constitutia Romaniei.


Ca urmare, instanta de recurs nu va mai analiza si motivele invocate de recurenta reclamanta, prevazute de art.304 si art.3041 Cod procedura civila, aceste aspecte urmand a fi avute in vedere de instanta de fond cu ocazia rejudecarii cauzei in complet legal constituit. La rejudecarea cauzei, urmeaza a se pune in discutie si calitatea procesuala activa a reclamantei, in raport de dispozitiile art.9 alin.3 din Legea nr.393/2004, modificata.


In consecinta, Curtea constata fondat recursul si in baza art.304 pct.5 Cod procedura civila, il va admite, va casa sentinta recurata si va trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1092 din data16.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Teleorman    Mandat de consilier    Dreptul la aparare    CEDO    Legea 554/2004    Consilier local    Legea 393/2004    Legea 249/2006    Legea 215/2001
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale � intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu