din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4098 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Actiune de repunere in termenul de contestare a unei hotarari judecatoresti

Actiune de repunere in termenul de contestare a unei hotarari judecatoresti

  Publicat: 08 Aug 2013       3655 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin actiunea formulata, reclamantul T.I. a solicitat, in contradictoriu cu paratii parata C.N.C.D. si C.N.S.A.S., repunerea in termenul de contestare a hotararii nr. 246 din 27 septembrie 2010, emisa de paratul C.N.C.D. si, pe cale de consecinta, anularea acestei hotarari.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca prin petitia inregistrata sub nr. 3949 din 18 mai 2010 a solicitat C.N.C.D. sa constate existenta unor fapte cu caracter discriminatoriu, in legatura cu actiunea in constatare formulata de C.N.S.A.S..

Solutionand petitia, C.N.C.D. a emis hotararea nr. 246 din 22 septembrie 2010, comunicata reclamantului la 09 decembrie 2010.

Reclamantul a aratat ca a inteles sa formuleze recurs impotriva hotararii anterior mentionate, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (9) din O.G. nr. 137/2000, recurs trimis C.N.C.D. la 23 decembrie 2010.

In mod surprinzator, in loc sa-si indeplineasca obligatia fireasca de a inainta recursul, in vederea judecarii, instantei de contencios administrativ, C.N.C.D. a preferat sa retina in mod nelegal recursul, iar apoi, prin adresa nr. 83 din 06 ianuarie 2011, a formulat aprecieri la care nu era indreptatit.

Considerand ca a formulat contestatia in termenul legal, reclamantul solicita instantei sa dispuna repunerea sa in termen si anularea hotararii nr. 246 din 22 septembrie 2010.

Prin intampinare C.N.C.D. a invocat exceptia tardivitatii formularii actiunii, sustinand ca astfel cum rezulta din actele dosarului, hotararea nr. 246 din 22 septembrie 2010. emisa de C.N.C.D., a fost comunicata reclamantului la 09 decembrie 2010.

Impotriva acestei hotarari reclamantul a formulat, la data de 23 decembrie 2010, actiune in anulare, intitulata ``recurs``, actiunea fiind adresata C.N.C.D., cu solicitarea de a fi inaintata de aceasta autoritate instantei competente.

Prin adresa nr. 83 din 06 ianuarie 2011, intocmita in urma primirii cererii reclamantului, C.N.C.D. i-a adus la cunostinta reclamantului ca impotriva hotararii nr. 246 din 22 septembrie 2010 are posibilitatea de a formula actiune la instanta de contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare si faptul ca nu este necesara plangerea prealabila, anterior investirii instantei.

Prin sentinta civila nr. 6867 din 18 noiembrie 2011 Curtea de Apel Bucuresti sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a respins actiunea formulata de reclamantul T.I., in contradictoriu cu paratii C.N.C.D. si C.N.S.A.S., ca tardiv formulata.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a retinut ca impotriva hotararilor emise de Colegiul Director al C.N.C.D., partea interesata poate formula actiune la instanta de contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare, astfel cum rezulta din cuprinsul dispozitiilor art. 20 pct. 9 si 10 din O.G. nr. 137/2000, si faptul ca o atare actiune nu constituie un recurs, cum gresit sustine reclamantul.

Impotriva hotararii instantei de fond reclamantul T.I. a declarat recurs, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

In motivarea recursului se arata ca punctul de vedere retinut de instanta este gresit si in contradictoriu cu prevederile art. 299 Cod de procedura civila .

Conform acestui articol, ``Hotararile date fara drept de apel, cele date in apel, precum si, in conditiile prevazute de lege, hotararile altor organe cu activitate jurisdictionala sunt supuse recursului."

Asa fiind, este evident recurentul mai arata ca in raport de continutul hotararilor, calea de atac corecta era si este recursul, astfel incat gresit Curtea de Apel isi insuseste opinia C.N.C.D. si apreciaza ca a exercitat o cale eronata de atac.

Actul juridic dedus judecatii il reprezinta calea de atac exercitata impotriva Hotararii nr: 246 din 22 septembrie 2010 emisa de Colegiul Director al C.N.C.D..

Chiar si in ipoteza in care aceasta cale de atac nu ar fi fost corect denumita, ea s-ar incadra cel mult la situatia unei plangeri gresit indreptate, ce nu ar fi avut ca si efecte sanctiunea unei nulitati.

Se mai arata ca recursul impotriva Hotararii nr. 246 din 27 septembrie 2010 a fost redactat in interiorul termenului de 15 zile, data primirii hotararii nr. 246 din 27 septembrie 2010 fiind 09 decembrie 2010 .

Mai mult, in preambulul dezvoltarii motivelor de recurs s-a aratat in mod expres solicitarea de a fi inaintat instantei de judecata competenta sa-l judece.

Recurentul mai sustine ca actului juridic dedus judecatii reprezentat de calea de atac exercitata, i s-a schimbat intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia.

Examinand cauza si sentinta recurata in raport cu actele si lucrarile dosarului, cu dispozitiile legale incidente pricinii, inclusiv cu cele ale art. 3041 C. proc. civ., Inalta Curte constata ca recursul este fondat.

Pentru a ajunge la aceasta solutie instanta a avut in vedere considerentele in continuare aratate.

Din actele si lucrarile dosarului rezulta ca hotararea nr. 246 din 22 septembrie 2010. emisa de C.N.C.D., a fost comunicata reclamantului la 09 decembrie 2010.

Impotriva acestei hotarari reclamantul a formulat, la data de 23 decembrie 2010, actiune in anulare, intitulata ``recurs``, actiunea fiind adresata C.N.C.D., cu solicitarea de a fi inaintata de aceasta autoritate instantei competente.

Prin adresa nr. 83 din 06 ianuarie 2011, intocmita in urma primirii cererii reclamantului, C.N.C.D. i-a adus la cunostinta reclamantului ca impotriva hotararii nr. 246 din 22 septembrie 2010 are posibilitatea de a formula actiune la instanta de contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare si faptul ca nu este necesara plangerea prealabila, anterior investirii instantei.

Inalta Curte constata ca recurentul a formulat ``recurs`` impotriva hotararii C.N.C.D., in cuprinsul caruia a solicitat expres ca acesta sa fie inaintat instantei de judecata competenta sa il judece.

Prin urmare, instanta de control judiciar constata ca instanta de fond in mod gresit a respins actiunea ca tardiv formulata.

Potrivit art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata, orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime, nicio lege neputand ingradi exercitarea acestui drept .

Aplicarea principiilor constitutionale privind accesul liber la justitie si folosirea cailor de atac impune ca toate cererile gresit indreptate sa fie transmise jurisdictiei competente sa le solutioneze.

Chiar daca actiunea a fost intitulata gresit ``recurs`` si chiar daca nu a fost depusa la instanta competenta, in lumina dispozitiilor constitutionale amintite precum si cele ale Conventiei Europene a Drepturilor Omului, Inalta Curte apreciaza ca paratul C.N.C.D., in mod gresit nu a transmis cererea instantei competente, in acest sens fiind si decizia Curtii Constitutionale nr. 303/2009.

Prin urmare, Inalta Curte constata ca sustinerile si criticile recurentului sunt intemeiate, iar instanta de fond a pronuntat o hotarare netemeinica si nelegala pe care o va casa, cu consecinta trimiterii cauzei spre rejudecare.

Cu ocazia rejudecarii, instanta de fond va judeca cauza in raport cu dispozitiile art. 20 alin. (9) din OG nr. 137/2000.

In consecinta, pentru considerentele aratate si in conformitate cu dispozitiile art. 312 alin. (1) C. proc. civ., Inalta Curte va admite recursul, va casa sentinta recurata si va trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E:Admite recursul declarat de T.I. impotriva sentintei civile nr. 6867 din 18 noiembrie 2011 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.
Caseaza sentinta atacata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.
Irevocabila.
Pronuntata, in sedinta publica, astazi 19 februarie 2013.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 925/2013


Citeşte mai multe despre:    Recurs    Repunere in termen
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Achitare in procesul penal. Dreptul la plata tuturor drepturile salariale aferente perioadei de suspendare a contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020Articole Juridice

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inregistrarea la EUIPO unei marci sonore prezentate in format audio
Sursa: EuroAvocatura.ro