din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2914 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Recurs comercial. Reorganizare judiciara si faliment. Inchiderea procedurii Insolventei

Recurs comercial. Reorganizare judiciara si faliment. Inchiderea procedurii Insolventei

  Publicat: 19 Jan 2010       8666 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Invocarea de catre recurent a prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 nu prezinta relevanta, in contextul in care nu exista bunuri in patrimoniul debitorului ori acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative.

Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, ´┐Żn temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Situatia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mijloacelor de plata nu poate face fata datoriilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Utilizarea fondului de lichidare la care se refera textul de lege mentionat este ineficienta in lipsa posibilitatilor concrete de recuperare a creantelor, un asemenea demers ducand doar la marirea pasivului debitoarei.De asemenea, din ansamblul prevederilor Legii nr. 85/2006 nu se deduce existenta in sarcina lichidatorului judiciar a unei obligatii in sensul formularii unei cereri de atragere a raspunderii administratorului. Mai mult, in raportul privind cauzele si imprejurarile insolventei debitoarei, lichidatorul a aratat ca nu a identificat elemente pentru angajarea raspunderii administratorului, iar pe de alta parte, din cauza numarului redus de creditori nu a fost posibila constituirea unui Comitet al Creditorilor pentru aplicarea prevederilor art. 138 alin. 3 din Legea nr. 85/2006.


Prin Sentinta nr. 782/2008 Tribunalul Bihor a dispus inchiderea procedurii insolventei debitorului S.C. S.P. S.R.L. si radierea debitorului din Registrul Comertului.A descarcat pe administratorul judiciar de orice indatoriri si responsabilitati.S-a dispus notificarea sentintei debitorului, creditorilor, administratorului special, Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor pentru efectuarea mentiunii de radiere, precum si publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa.Pentru a pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca la data de 08.10.2008 lichidatorul judiciar R.V.A. O. Incolvency Specialists S.P.R.L., desemnat sa administreze procedura insolventei debitorului a solicitat sa se dispuna inchiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor in averea debitorului/neavansarii de catre creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de lichidare.A constatat ca procedura concursuala a fost deschisa prin pronuntarea in sedinta publica din data de 16.01.2008, a Sentintei nr. 33/F/2008, ca s-au intocmit si comunicat notificarile in conditiile art. 61 din legea privind procedura insolventei, precum si ca notificarea a fost publicata si in ziar conform art. 61 alin. 3 din legea privind procedura insolventei.Impotriva acestei hotarari a declarat recurs recurenta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, solicitand admiterea recursului, casarea hotararii atacate si trimiterea cauzei la instanta de fond, in vederea rejudecarii, pentru continuarea procedurii de lichidare a debitoarei pana la recuperarea tuturor datoriilor catre creditori.In motivarea recursului, recurenta a aratat ca instanta a apreciat in mod eronat asupra pricinii supusa judecatii in raport de dispozitiile legale aplicabile in speta, deoarece fondurile necesare continuarii procedurii de lichidare puteau fi obtinute facandu-se aplicarea dispozitiilor art. 4, alin. 4 din Legea nr. 85/2006, modificata, care prevad in mod explicit ca "in lipsa disponibilitatilor in contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, platile efectuandu-se pe baza unui buget previzionat pe o perioada de cel putin 3 luni, aprobat de judecatorul-sindic".Lichidatorul ar fi trebuit sa faca aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, in scopul formularii cererii de chemare in judecata, avand ca obiect atragerea raspunderii patrimoniale a persoanelor care au facut parte din conducerea societatii, pentru a atrage la masa credala sume suplimentare destinate acoperirii pasivului debitoarei, deoarece lichidatorul judiciar are datoria de a cauta modalitati de recuperare a patrimoniului pentru a putea plati cat mai multe dintre creantele pe care debitoarea le are catre creditori.De asemenea, lichidatorul trebuia sa mentioneze persoanele din conducerea societati debitoare din vina carora nu au fost platite contributiile la Casa de Asigurari de Sanatate, institutie de la care A.V.A.S. a preluat creanta neachitata si in locul careia se subroga in drepturi . Lichidatorul nu este un executor judecatoresc care ar avea doar obligatia de a vinde bunuri aflate in averea debitoarei (cum, din pacate mult prea adesea se confunda), ci atributiile sale sunt mult mai complexe. Nu intamplator, in cadrul art. 25 din Legea nr. 85/2006, prima dintre atributiile lichidatorului consta in "examinarea activitatii debitorului in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila" aceasta analiza realizata de catre un specialist, respectiv lichidatorul, constituind premisa declansarii unor potentiale actiuni in baza art. 138 din Legea nr. 85/2006.Statul roman, reprezentat in cauza de fata prin A.V.A.S. a suferit un prejudiciu "a carui existenta certa se stabileste prin constatarea de catre judecatorul-sindic nu numai a faptului ca societatea a ajuns in incetare de plati ca si a imprejurarii ca obligatiile fata de creditori nu pot fi platite integral din averea debitorului".In drept si-a intemeiat recursul pe dispozitiile art. 304 pct. 5 coroborat cu dispozitiile art. 3041 Cod Procedura Civila cu privire la recurs, precum si pe dispozitiile art. 2, art. 4 alin. 4, art. 5 alin. 1, art. 136, art. 138, art. 140 precum si art. 142 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.Examinand sentinta recurata, raportat la motivele de recurs invocate, cat si din oficiu, potrivit art. 3041 Cod Procedura Civila, instanta a retinut ca recursul este nefondat, urmand a fi respins si mentinuta ca legala si temeinica sentinta comerciala recurata.Dupa cum rezulta din cuprinsul dosarului de fond, judecatorul-sindic a dispus inchiderea procedurii insolventei debitoarei in temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, retinand ca nu sunt bunuri existente in patrimoniul acesteia nu sunt fonduri banesti, iar creditorii nu sunt dispusi sa avanseze cheltuielile necesare continuarii procedurii.Criticile formulate de recurenta prin cererea de recurs sunt nefondate. Astfel, invocarea prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 nu prezinta relevanta, in contextul in care nu exista bunuri in patrimoniul debitorului ori acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative. Utilizarea fondului de lichidare, la care se refera art. 4 alin. 4 este ineficienta in lipsa posibilitatilor concrete de recuperare a creantelor, un asemenea demers ducand doar la marirea pasivului debitoarei.In ceea ce priveste motivul de recurs vizand neformularea unui cereri de atragere a raspunderii administratorului de catre lichidator, s-a retinut ca, din ansamblul prevederilor Legii nr. 85/2006 nu se deduce existenta unei obligatii in acest sens in sarcina administratorului judiciar/lichidatorului. Mai mult, in raportul privind cauzele si imprejurarile insolventei debitoarei lichidatorul a aratat ca nu a identificat elemente pentru angajarea raspunderii administratorului.In aceste conditii si avand in vedere si faptul ca, din cauza numarului redus de creditori (A.F.P. si A.V.A.S.) nu s-a putut forma un comitet al creditorilor, instanta a apreciat ca, in aplicarea prevederilor art. 138 alin. 3 din lege, oricare dintre cei doi creditori avea posibilitatea sa ceara judecatorului-sindic autorizarea de a introduce actiunea prevazuta de art. 138 alin. 1, in ipoteza in care aprecia ca ar fi incident vreunul dintre cazurile de atragere a raspunderii, prevazute de art. 138 alin. 1. Or, cata vreme creditoarea recurenta nu a uzat de aceasta posibilitate, nu puteau fi primite criticile acesteia privind neformularea de catre lichidator a cererii de atragere a raspunderii.Fata de aceste considerente, in temeiul art. 312 alin. 1 Cod Procedura Civila, s-a respins ca nefondat recursul formulat.Pronuntata de: Curtea de Apel Oradea - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 152/C/16.04.2009


Citeşte mai multe despre:    Inchiderea procedurii insolventei    Recurs    Reorganizare judiciara si faliment    Cheltuieli administrative    Fondul de lichidare    Curtea de Apel Oradea
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de ´┐Żspor´┐Ż. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Reprezentare legala. Autoritati publice locale. Formularea recursului in numele consiliului local de catre primar. Dovada calitatii de reprezentant. Nulitate recurs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 687/16.09.2020

Motive de recurs. Invocarea omisso medio a unor critici
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau ´┐Ż Sectia I Civila - Decizia civila nr. 125 din 20 martie 2019

CEDO: Camelia Bogdan impotriva Romaniei. dreptul la un proces echitabil. Accesul la o instanta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Introducerea concomitenta a doua cai extraordinare de atac. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 307 din 5 februarie 2020

Orice decizie de sanctionare disciplinara, pentru a fi valabila, trebuie sa indeplineasca cumulativ toate cerintele statornicite de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 593 din data de 22 februarie 2012

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020Articole Juridice

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inregistrarea la EUIPO unei marci sonore prezentate in format audio
Sursa: EuroAvocatura.ro