din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3992 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 114/2018 - Integral, PDF. Masurile fiscale 2019

OUG 114/2018 - Integral, PDF. Masurile fiscale 2019

  Publicat: 30 Dec 2018       107341 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Documente atasate
OUG_114_2018_PDF_integral_mcp_avocati_buc.pdf
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

Publicata in Monitorul oficial nr. 1116 din 29.12.2018

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Consimtamantul exprimat de un stat privind numirea unei persoane in calitatea de sef de misiune diplomatica sau de consul al unui stat strain
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Denumire data monedei unice europene.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, �n cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Comune, orase, municipii si judete.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.


Sectiunea a 2-a
Aprobarea Programului de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare


Articolul 12
(1) Se aproba Programul de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare, denumit in continuare Programul statiuni balneare, finantat integral din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP).
(2) Sumele aferente Programului statiuni balneare se gestioneaza de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, se prevad in bugetul CNSP la o pozitie distincta de cheltuieli, se utilizeaza exclusiv pentru finantarea proiectelor de investitii pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare sau balneoclimaterice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea
statutului de statiune balneara si balneoclimatica pentru unele localitati si areale care dispun de factori naturali de cura, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Beneficiarii Programului statiuni balneare sunt unitatile/subdiviziunile administrativteritoriale, denumite in continuare UAT, si societatile infiintate in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) CNSP raspunde de gestionarea Programului statiuni balneare, in conformitate cu prevederile
legale.

Articolul 13
(1) Prin Programul statiuni balneare se transfera fonduri publice beneficiarilor unitati administrativ-teritoriale pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:
a)reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport care sa faciliteze accesul la statiunea balneara, in conditiile legii;
b)reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii stradale si pietonale;
c)modernizarea si extinderea infrastructurii de utilitati publice din statiunea balneara;
d)constructia, extinderea si reabilitarea capacitatilor de tratament balnear, precum si a capacitatilor turistice de alimentatie publica si cazare;
e)constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor de sanatate, culturale, sportive si de agrement, in conditiile legii;
f)achizitia, in scopul dezvoltarii activitatii turistice, de imobile care nu sunt utilizate sau care nu sunt in exploatarea cu profil de turism;
g)achizitia de echipamente, mobilier si aparatura medicala specifice tratamentelor balneare;
h)achizitia de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv in scopuri turistice;
i)realizarea de centre de informare turistica si dotarea acestora;
j)alte obiective de investitii care asigura dezvoltarea statiunilor balneare respective;
k)cheltuieli privind pregatirea profesionala a persoanelor cu calificari in domeniul HORECA si a persoanelor cu pregatire medical-sanitara, precum si cheltuieli pentru locurile de munca nou-create pentru personalul cu pregatire medical-sanitara.
(2) Documentatia necesara pentru acordarea finantarii se stabileste prin ordin al presedintelui CNSP, care se va publica in Monitorul Oficial, Partea I, si pe site-ul institutiei.
(3) Acordarea finantarii, se realizeaza in baza unui acord de finantare incheiat intre CNSP si beneficiar .

Articolul 14
(1) Prin Programul statiuni balneare se aloca fonduri publice beneficiarilor societati comerciale, infiintate in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli eligibile:
a)constructia, extinderea si reabilitarea de capacitati turistice de alimentatie publica si cazare, precum si a capacitatilor de tratament balnear, pe care respectivele societati comerciale le detin;
b)constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor de sanatate, culturale, sportive si de agrement din statiunile balneare;
c)achizitia de echipamente, mobilier si aparatura medicala specifice tratamentelor balneare;
d)achizitia de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv in scopuri turistice;
e)realizarea de centre de informare turistica si dotarea acestora;
f)alte obiective de investitii prin care societatile comerciale contribuie la dezvoltarea statiunii balneare respective;
g)cheltuieli privind pregatirea profesionala a persoanelor cu calificari in domeniul HORECA si a persoanelor cu pregatire medical-sanitara, precum si cheltuieli pentru locurile de munca nou-create pentru personalul cu pregatire medical-sanitara;
(2) Societatile care vor beneficia de sprijin financiar prin Programul statiuni balneare trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei, fiind necesar ca acesta sa nu fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(3) Finantarea din Programul statiuni balneare se face in proportie de 50% din cheltuielile eligibile prevazute la alin. (1) si se acorda sub forma unei scheme de ajutor de stat de minimis, pana la maximum 200.000 euro pentru cheltuielile ce vizeaza activitati economice.

Articolul 15
(1) Profilul si continutul activitatii in investitiile efectuate de catre beneficiarii Programului statiuni balneare vor fi mentinute cel putin 10 ani de la accesarea sumelor din acest program; in caz contrar, beneficiarii vor rambursa integral sumele obtinute ca sprijin financiar potrivit legislatiei in domeniul ajutorului de stat .
(2) Lucrarile de reabilitare, modernizare si dezvoltare a unitatilor turistice balneare respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul constructiilor, al mediului si al sanatatii publice, precum si al normelor de functionare in domeniul turistic balnear.
(3) Proiectele de investitii efectuate in cadrul Programului statiuni balneare trebuie sa fie realizate in cel mult 12 luni de la incheierea acordului de finantare .
(4) Beneficiarii Programului statiuni balneare au obligatia ca pe perioada derularii proiectului de investitii si pe o perioada de cel putin 10 ani de functionare sa afiseze la loc vizibil, la sediul obiectivului, participarea la acest program . Modul si forma in care se va efectua afisarea va fi precizat in schema de ajutor de stat de minimis.
(5) Verificarea modului de utilizare a fondurilor publice se realizeaza de catre Curtea de Conturi a Romaniei si/sau organele de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Articolul 16
(1) Pentru a beneficia de finantari in cadrul Programului statiuni balneare, unitatile administrativ-teritoriale si societatile depun o cerere si documentatia de fundamentare la CNSP.
(2) Cererile se aproba, in functie de importanta economica pentru activitatea de turism balnear, de catre Consiliul de Programare Economica.

Documente Atasate
OUG_114_2018_PDF_integral_mcp_avocati_buc.pdf

Afişează OUG 114/2018 - Integral, PDF. Masurile fiscale 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul muncii    Salariu    OUG 114/2018    OUG 19/2019    Taxa pe lacomie    Codul fiscal 2019    Taxe constructii 2019    CAS constructii 2019    Fondul de Dezvoltare si Investitii    Programul de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare    Salarizare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati